Állami díjat kapott a KJE rektora

2021. augusztus. 27. KáVé
Állami díjat kapott a KJE rektora

Harminc év, harmincezer diploma, három helyszín

Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Dr. Szabó Pétert, a Kodolányi János Egyetem alapító rektorát három évtized tudományos és felsőoktatási szervező tevékenysége, különösen az intézményi szintű egységes koncepciójú magyar felsőoktatás-pedagógiai modell kidolgozása érdekében végzett munkája elismeréseként. Hazánk egyik első magán főiskoláját 1991-ben két fiatal tanár álmodta meg, majd szűk egy esztendő elteltével megalapították a KJE főiskolai elődjét. A hazai felsőoktatásban úttörő jellegűnek számító intézményben száznegyvenheten kezdtek, majd az idő múlásával megsokszorozódott a hallgatói létszám. Ma már három helyszínen – Budapesten Orosházán és Fehérváron- működik a Docler Holding részeként a Kodolányi. Tizenkét alapszak, három mesterszak és számos egyéb képzési lehetőség jelzi, hogy jó az irány.

Dr. Szabó Péterrel az egyetemről, a munkájáról, az életéről beszélgettem.


Az idei tanévben fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli az egyetem. Hogyan indult el a kilencvenes évek elején az akkor még főiskola?

Balsay István volt 1992-ben Székesfehérvár polgármestere, ha ő nem támogatja törekvéseinket, akkor ez az intézmény ma nincsen. A nagy álom előzménye az volt, hogy a fehérvári József Attila Gimnáziumban - ahol tanítottunk – összekovácsolódott egy kiváló szakmai munkaközösség, és a lelkes fiatal tanárok merész terveket szőttek. Új tantervi programokon dolgoztunk, rengeteg jó ötlet született. 1991 decemberében született meg a főiskola alapításának az ötlete, és a következő év szeptemberében elindult az oktatás.

Történelmi fordulat idejét éltük, a rendszerváltoztatás utáni évekről beszélünk.  Hogyan jutottatok el az álmoktól a tanévkezdésig?

Nagyon komoly szervezőmunkával és nagyon lelkes szakemberekkel. A kommunikáció szakunkkal kezdem, hiszen az elsők között indítottuk el a hazai felsőoktatásban az újságíróképzést. Teljesen ismeretlenül felkerestük Dr. Győrffy Miklóst, és felkértük tanszékvezetőnek a még nem létező tanszékünkre.  A kiváló médiaszemélyiség elhitte, hogy képesek vagyunk megcsinálni. Ugyanígy történt Dr. Stephanides Éva esetében, aki az angol tanszékünk vezetését vállalta. Dr. Szász Ferenc nevét említem még a hőskorból, aki a német tanszék alapítója volt. Sajnos az alapítók közül néhányan már örökre elmentek. Sokunk lelkesedésére, közös akaratára és szakértelmére volt szükség, hogy a semmiből létrejöjjön az intézmény.  Fontos volt a rendszerváltoztatás utáni felfokozott lelkesedés érzése is, hiszen erre lehetett alapozni.

Székesfehérváron nőttél fel, itt alapítottál főiskolát. Milyen útravalót kaptál a királyok városában?

Polgári családban nevelkedtem, édesanyám középiskolai történelem-magyar szakos tanár, édesapám mérnökember volt. Nagyon régi fehérvári család a miénk, egyik ága 1848 óta kötődik a városhoz. Nagy szeretetben nőttem fel, a középiskolai tanulmányaimat a szülővárosomban végeztem. A József Attila Gimnáziumban kiváló tanáraim voltak, nagy szeretettel emlékszem Kállai Máriára, az osztályfőnökömre és Halmos Olga történelem szakos tanárnőre, aki mindig azt mondta, hogy az ember szeresse magyarságát, és legyen büszke rá. Ez a mondat a mai napig vissza-visszacseng. Érettségi után Szombathelyre kerültem, ahol a főiskola mellett a konzervatóriumot is elvégeztem, mert a zene, az éneklés is mindig nagy szerepet kapott az életemben. Történelem-népművelő szakos tanári oklevéllel jöttem el Szombathelyről, ezt követően az ELTE-n szereztem történelem szakos egyetemi diplomát, és itt folytattam a tanulmányaimat a doktori iskolában. Mindemellett a családomat is sok minden köti Fehérvárhoz, az egyetemhez, hiszen a feleségem és három fiam közül ketten a Kodolányin végeztek.

A történelemtudomány szeretete végig kíséri az életedet, ugyanakkor az oktatásszervezés területén is hatékonyan tevékenykedsz. Melyek a kedves kérdéskörök, témák egyik és másik területen?

Az európai civilizációtörténetben és a magyar művelődéstörténetben - különösen a polgárosodás témájában – mélyültem el alaposabban. Számos tanulmányt írtam, de később már nem a történettudomány területén, hanem inkább felsőoktatásmódszertanban, illetve oktatásszervezésben, oktatás menedzsmentben. Ezek a témák jobban kötődnek a munkámhoz. A szervezetkultúra minősége az oktatás minőségével szorosan összefügg, hiszen támogató és célirányos, egy irányba mutató szervezeti háttérrel lehet csak magas szintű oktatási minőséget produkálni. A szervezetfejlesztést 2000-ben tudatosan, minőségorientáltan indítottuk el az akkor még főiskolán, ebben elévülhetetlen érdemei vannak Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér kolléganőmnek. Egyetemünket magas színvonalú kutató tevékenység is jellemzi, ebben a vonatkozásban ugyancsak sokat köszönhetünk Szabó Gyöngyvérnek. Visszatérve a minőségorientált működésre, számos minőségdíj fémjelzi törekvéseinket, jelentős állomás, hogy a PIQ & Lead™ felsőoktatási képzési modellünk a 2014-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet. 2015 januárjában az Európai Innovációs díjat is megkaptuk, amely a PIQ & Lead képzési modellnek szóló újabb elismerés volt.

Mit kell tudni erről a felsőoktatási képzési modellről, amelynek megalkotásában Te magad is részt vettél?

A vezérelvet fejezik ki a figyelembe vett szempontok kezdőbetűi: P, mint professzió, I, mint innováció, Q, mint „quality”, azaz minőség és Lead, mint „leadership”, azaz vezetői alkalmasság. A felsőoktatási képzési modellnek köszönhetően a Kodolányin végzettek vezetési- menedzsment ismeretekkel is felvértezve, felkészült munkavállalóként lépnek ki a munkaerőpiacra. A diploma megszerzésével egyidőben forintra váltható gyakorlati tudással is rendelkeznek végzőseink, ezt egyrészt az egyetem szakmai oktatótermei, stúdiói teszik lehetővé, másrészt azok a partnereink – közintézmények, médiumok, cégek -, akikkel megállapodást kötöttünk. A cégeket, intézményeket, ahol a hallgatóink gyakornokoskodnak, bevonjuk a képzésbe, együtt alakítjuk ki a tanulmányi programot, részt vesznek az oktatásban, sőt még közösen kutatunk is. Mindenkor igazodunk a munkaerőpiaci igényekhez, amit visszaigazol a végzett hallgatók elhelyezkedésének jó aránya, illetve az, hogy a nálunk végzettek kiemelkedő számban alapítanak önálló vállalkozásokat.

Az elmúlt év áprilisától új fenntartója van az egyetemnek. Mennyiben változtatta ez meg az intézmény működését, lehetőségeit, jövőbeni terveit?

A működést nem változtatta meg, de a globális cégcsoporthoz való tartozás lehetővé tette, hogy a legmerészebb álmainkat megvalósíthassuk, ami a prémium kategóriás, nemzetközi szinten is elismert Kodolányit jelenti. Ez a pozíció azt is lehetővé teszi, hogy a szakmai és üzleti eredményesség nyomán a nemzeti és a regionális feladatainkat is még magasabb szinten végezzük. A fenntartó és a minisztérium által is elfogadott tervek megvalósításához hozzákezdtünk, a következő lépcsőfok az említett célok elérése érdekében egy új, doktori program lesz.

 

Virágh Ildikó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat