A honvéd gyalogezred emléknapja

2014. július. 18. Kitekintő

A 17-es honvéd gyalogezredre emlékeztek Székesfehérváron

Július 18-a a Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred Emléknapja. A hagyományoknak megfelelően nagyszabású megemlékezést tartottak délután az I. világháború hősi halottainak tiszteletére a Zichy ligetben.  A katonai tiszteletadással lezajlott eseményt Székesfehérvár Önkormányzata szervezte a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, valamint a „KRAJCZÁROS” Alapítvány közreműködésével. 

A ceremónián Zelei József, a ”Két keréken a Nagyvilágban” békemisszió kerékpárosa, a Világ Kerékpáros Békenagykövete az I. világháború kitörésének 100. évfordulója emlékére zászlószalagot adományozott az Összhaderőnemi Parancsnokság számára. 

A Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred megjárta a Kárpátokat, harcolt a betörő orosz csapatok ellen, majd 1915-től az olasz fronton, főként a Doberdón és környékén vívott állóháborúban töltött be meghatározó szerepet. Az ezred több ízben elveszítette a fegyvereinek jó részét, és hatalmasak voltak az emberveszteségek is. Székesfehérváron hagyománnyá vált, hogy július 18-án, az ezred emléknapján a Zichy ligetben rendezett tiszteletadáson emlékeznek meg a csatatereken életüket vesztett honvédekről, ük- és dédapákról. A helyszínnek különös jelentőséget ad, hogy annak közvetlen közelében van a gyalogezred egykori laktanyája. A mai megemlékezés katonatörténelmi és helytörténeti szempontból is fontos volt az I. világháború kitörésének 100. évfordulója okán.

A katonai tiszteletadással lezajlott esemény a történelmi zászlók bevonulásával, és a Himnusszal kezdődött, majd Zilahy Lajos „Katonatemetés” című versét hallották a megjelentek Mátyus Istvánné tolmácsolásában. Ezt követően dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere mondott köszöntőt. „Egy olyan helyen vagyunk, ahol emlékeznünk kell egy évfordulóra! Emlékeznünk kell azokra a hősökre, akik száz évvel ezelőtt lelkesen, a nehéz körülményeket vállalva, testi épségüket és életüket áldozva útra keltek a hazáért, a nemzetért!” A városvezető hozzátette, hogy nemcsak szavakban, hanem tettekben is emlékeznünk kell. Ennek jegyében felidézte Simon László gondolatait, akinek kezdeményezésére korábban méltó módon alakították ki a Zichy ligeti emlékmű környezetét. Az egykori hivatásos katona, Székesfehérvárt szívből szerető lokálpatrióta családjával együtt időt, pénzt és energiát áldozott arra, hogy az emlékmű több legyen egy kevesek által ismert ligeti szobornál. Simon László és fiai elkészítettek a gyalogezred egykori csapatzászlajának hű mását is, melyet a tavalyi ünnepségen vontak fel a hősök tiszteletére.

A 17-esek emléknapján részt vett Zelei József, a ”Két keréken a Nagyvilágban” békemisszió kerékpárosa, a Világ Kerékpáros Békenagykövete, aki 2014-ben az I. világháború kitörésének 100. évfordulója emlékére centenáriumi kerékpáros túrát indított egy békés Európáért. A túra június 11-én, Budapestről, a Ludovika térről indult és több mint 4000 kilométer megtétele után július 14-én Párizsban ért véget. Zelei József a hős honvédek tiszteletére és a béke jegyében zászlószalagot adományozott az Összhaderőnemi Parancsnokság számára. Beszédében hangsúlyozta: „Örömömre szolgál, hogy sikerült vállalt feladatomat teljesíteni. Az I. világháború harctereit felkeresve a centenáriumi kerékpáros béketúrával az volt a célom, hogy felhívjam a közvélemény figyelmét a háború értelmetlenségére és embertelenségére. Tisztelegtem mindazon hősök emléke előtt, akik a legdrágábbat, az életüket áldozták a háború poklában. Utammal emlékeztem dédapámra is, aki Doberdónál halt hősi halált. Katonahőseink végakarata a béke. Köszönöm Önöknek, hogy a súlyos veszteséget szenvedett Magyar Királyi 17-es Honvéd gyalogezred hősei emléke előtt együtt tiszteleghetünk.” 

A zászlószalag ünnepélyes felkötését követően Fucsku Sándor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka mondott válaszbeszédet. Felidézte a 17-es hősök történetét, és a Parancsnokság teljes személyi állománya nevében köszönetét fejezte ki Zelei József adományáért: „Három csapatzászló eszmeisége, múltunk, jelenünk és jövőnk forr egységbe a mai emléknapon. A 17-esek harcokat megélt és kőbe vésett csapatzászlaja a múlt örök mementója. Az ezred emlékének megőrzését hirdető zászlómásolat tisztelgést jelent a múlt előtt, és összefogást jelképez a jelen és jövő emberének. Az Összhaderőnemi Parancsnokság csapatzászlaja a jelenkor katonáinak szimbóluma, akik mindent megtesznek a béke megőrzése érdekében itthon és határainkon túl egyaránt. Úgy gondolom, hogy a mai napon rúdra kötött zászlószalag közös. Közös, mert üzenete egyaránt szól a múlt, a jelen és a jövő emberéhez: „Katonahőseink végakarata a béke!”

A parancsnoki beszédet követően katonadalok hangzottak el Kocsán István előadásában. Ezután koszorúztak az emlékműnél a székesfehérvári s Fejér megyei közhivatalok vezetői, a rendvédelmi és katonai szervek vezetői és képviselői, a katonai hagyományőrző egyesületek tagjai, illetve virágokat helyeztek el a civil szervezetek tagjai és a katonahősök leszármazottai, hozzátartozói.

/Forrás:ÖKK/

 

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat