„Pályaorientáció és felkészülés az intelligens szakosodás szakmáira”

2017. szeptember. 18. KáVé

Felzárkóztatás, ösztöndíj-lehetőség, igazodás a munkaerőpiachoz

Projektindító ünnepséget tartottak a Kodolányi János Főiskola Orosházi Oktatási Központjában, amelyen  a „Pályaorientáció és felkészülés az intelligens szakosodás szakmáira” elnevezésű program elemeit, célkitűzéseit mutatták be. Mint ismeretes, az idén huszonöt éves főiskola tavaly Orosházára helyezte át székhelyét, ezért küldetésének tekinti, hogy Orosházán és a kapcsolódó térségekben a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, a művé­szetek és pedagógusképzés területein oktasson, kutasson, innovációs szolgáltatásokat nyújtson. Ezt a célt kívánja szolgálni a most induló pályázat is, emelte ki Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér rektorhelyettes. A főiskola orosházi jelenléte Orosháza egyetemi középvárossá fejlesztését szolgálja, tette hozzá a rektorhelyettes.

Dr. Mócz Dóra projektvezető elmondta, a pályázat összeállításakor figyelembe vették, hogy Dél-Békés, Orosháza kistérség társadalmi, gazdasági és földrajzi szempontból is hátrányosnak minősül; az itt élő fiatalok a gazdasági háttérből adódóan kevésbé juthatnak felsőfokú végzettséghez.

„A projekt célja a Dél-Békés térségben élő tehetséges fiatalok felsőfokú tanulmányokba csatornázása a régió középiskolával szoros együttműködésben kidolgozott mágnes program bevezetésével, valamint a felsőfokú tanulmányok során olyan mentori és támogatói rendszer megvalósítása, amelyek révén a felsőfokú képzésben a fiatalok bennmaradnak, illetve felsőfokú végzettséget szereznek.”- hangsúlyozta a projektvezető.

A projekt olyan intézkedéseket, fejlesztéseket tervez, amelyek révén növekszik a főiskola hallgatói létszáma, emelkedik a felsőfokú képzettségi szint, ami hosszú távon Dél-Békésben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növekedését, a társadalom és a gazdaság fejlődési pályára állítását eredményezi.

A KJF Intézményfejlesztési Tervében az informatikai képzés hozzáférhetőségének, feltételrendszerének komplex fejlesztése és minőségének javítása központi feladatként jelenik meg. A projekt keretében az informatikai, gazdasági és társadalomtudományok területét érintő képzések népszerűségének javítására tesznek konkrét lépéseket. A fenti tudományterületek közül az informatika képzések fejlesztése érdekében cél a vállalatokkal, regionális stakeholderekkel való kapcsolatbővítés, kapcsolatépítés és –erősítés, amelyek hozzájárulnak új oktatási együttműködések generálásához. A tervezett komplex fejlesztések eredményeként a főiskola oktatói képesek lesznek követni a folyamatosan változó munkaerő-piaci kihívásokat, a vállalati igények képzésben való megjelenítését. 

A KJF pályázati konzorciális partnere, a Sziti Szociális Egyesület nevében Rózsás Ildikó arról beszélt, hogy a hátrányos társadalmi helyzetű hallgatók oktatása gyakorlati és szociális haszonnal bíró tevékenység, a támogatott fiatalok saját boldogulásuk mellett a térség gazdasági-társadalmi felemelkedéséhez is hozzájárulnak. „ A pályaválasztást segítendő tematikus foglalkozásokat tartunk, szervezünk intézmény- és céglátogatásokat, s mivel jelenleg nincs a fiatalok számára pályaorientációs kiadvány, készítünk egyet.” – mondta el többek között a projektmenedzser.

A pályázat 2017-2021 közötti időtartamban számos tréninget, képzést és rendezvényt kíván megvalósítani. Ezen belül kiemelt hangsúlyt kapnak a középiskolai tanulóknak nyújtott, a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő, kommunikációs programok, az MTMI / matematikai, természettudományos, műszaki vagy informatikai területet érintő/ vagy innováció fókuszú szakmai napok, roadshow-k, interaktív versenyek, műhelyfoglalkozások, tréningek, kommunikációs és tájékoztató tevékenységek, a lehetséges életpályákat bemutató egyetemi /kutatóhelyi és vállalati nyílt napok, gyár-üzem-, vállalatlátogatások. A rendezvényeket folyamatos karrier tanácsadás és karrierfesztivál is kiegészíti.

A projekt fontos elemei a szakmaszerzést, a felsőoktatásba való bejutást, illetve a lemorzsolódást csökkentő programok, ezen belül nulladik évfolyamok működtetése. Az életen át tartó tanulás keretében a képzések és programok kiterjednek a már érettségivel illetve diplomával rendelkezők továbbképzéseire, ezen belül a vállalati és civil szektorban dolgozók tanácsadói felkészítésére is.

A pályázat lehetőséget teremt arra is, hogy a legtehetségesebb diákok ösztöndíjhoz jussanak, hiszen lehetőség lesz tíz diákot diákkutatói tevékenységéért illetve további tíz diákot Kodolányi ösztöndíjban részesíteni tanévenként 50.000 Ft/fő összegben. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását speciális tréningek, a nem dolgozó és nem is tanuló ún. Neet- fiatalokét pedig ifjúsági klub működtetése és szociotábor segíti.

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat