NTP-OTDKR-16-0006 szakmai beszámoló

 

1. A pályázati program lényege a legtehetségesebb egyetemisták és főiskolások tudományos teljesítményének támogatása volt. Annak biztosítása, hogy az intézményi TDK konferenciákon legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók és a küldő intézmények, a kétévente megrendezett (jelen esetben a XXXIII.) Országos Tudományos Diákköri Konferencián mentesüljenek a konferencia hallgatókat érintő költségei alól.

 

2. A főiskola különös figyelmet szentel az itt tanuló kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakoztatására. Lehetővé teszi számukra, hogy a főiskolai infrastruktúrát (számítógépek, szövegszerkesztők) kreatívan, saját elképzeléseik megvalósítására használják. A tehetséggondozás kettős célt szolgál: egyrészt a kiemelkedő tehetségű hallgatóknak lehetőséget nyújt tehetségük kibontakoztatására, másrészt felkészíti a továbbtanulni szándékozó hallgatókat a mesterszintű tanulmányok folytatására. A 2017. évi konferenciára a 2015 és 2016 őszén megrendezett Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia alapján lehetett jogosultságot szerezni. A főiskola 7 hallgatója nevezett az OTDK-ra. A nevező hallgatókkal, a szakgazda tanszékekkel, témavezetőikkel valamint a rendező intézményekkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. A hallgatóknak segítséget nyújtottunk a határidők betartásában és egyéb kötelező teendőik elvégzésében. 2017. március 17-én számukra hallgatói tréninget szerveztünk. Az intézmény hallgatói négy szekció munkájában vettek részt:

Közgazdaságtudományi Szekció

Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció

Társadalomtudományi Szekció

Humántudományi Szekció

 

3. A pályázat kiírásban megjelölt célkitűzés az volt, hogy a felsőoktatási intézmények által a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára benevezett tehetséges fiatalok XXXIII. OTDK-n történő részvételét támogassa. Programunk teljes mértékben kapcsolódott ehhez a célkitűzéshez. Célunk az volt, hogy az országos versenyre nevezett tehetséges fiatalok részvételét támogatni tudjuk.

 

XXXIII. OTDK Eredmények 2017. tavasz

Közgazdaságtudományi Szekció

Turizmusgazdaságtan tagozat

Boros Kitti: A Daimler AG cégcsoporthoz tartozó Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. hatásvizsgálata.

2. helyezés

Témavezető: Hinek Mátyás

 

Társadalomtudományi Szekció

Nemzetközi Tanulmányok 1. tagozat

Speck Gyula: A Boko Haram lázadás a 2015-ös választások után.

3. helyezés

Témavezető: Marsai Viktor NKE

 

Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció

Multikulturális nevelés tagozat

Jani-Demetriou Bernadett: Bilingual Children Learning a Third Language.

különdíj

Témavezető: Szitó Judit

 

További hallgatói pályamunkák

 

A 6-10 éves kor pedagógiája tagozat

Benedek Sarolta: A kooperatív tanulás bevezetésének hatásvizsgálata egy vidéki általános iskolában.

Témavezető: Torgyik Judit

 

Politikatudomány 2. tagozat

Gyöngyösi Kata: Az európai integráció közigazgatási berendezkedésének alternatívája és a belga modell

Témavezető: Koudela Pál

 

Szakács Mirjam: A francia geopolitika biztonságpolitikai vetületei – François Hollande elnöksége.

Témavezető: Remek Éva

 

Humántudományi Szekció

Jámbor Orsolya Ilona: Mennyit ért egy lengyel menekült? – Érdek és/vagy értékelvű menekültpolitika a 2. világháború alatt.

Témavezető: Tarján Tamás

 

A pályázatban vállalt és megfogalmazott célok megvalósultak, két helyezést és egy különdíjat ítéltek hallgatóinknak.

 

4. A pályázati kiírástól eltérően a pályázati szerződés csak a hallgatói nevezési és részvételi költségeket támogatta, ezért a pályázat beadásakor kalkulált elszámolható költségek csökkentek. A rendező intézmények a meghirdetett részvételi díjakat a később ismertté vált nyertes pályázati eredmények nyomán szintén csökkentették. Ez további adminisztrációs és pénzügyi feladatot jelentett az intézményeknek. (A már elutalt összegek részbeni visszautalása, számlázás stb.) A pályázat nem támogatta a PR és marketing költségeket, egyéb megjelenéseket, ugyanakkor az erre vonatkozó beszámolási kötelezettség nem változott.

 

5. A megpályázott összeg 450 ezer forint volt. Ebből 212 ezer forintot nyert el az intézmény. A pályázati elszámolás során maradvány összeg, 64 ezer forint, keletkezett, amit az intézmény visszautalt. A pályázott és a megvalósított program közötti különbség okai:


Frissítve: 2019. 07. 25. 11:23

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 47-49.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2024. 07. 12. 15:26
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv