Beszámoló a tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása” című pályázat elszámolásához 2015

 

„Beszámoló a tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása” című pályázat elszámolásához 2015

Pályázati azonosító: NTP-OTDKR-14-0028

 

A felsőoktatási tehetséggondozás egyik legfőbb letéteményese a tudományos diákköri (TDK) tevékenység. A legjobb pályamunkák készítői, az intézményi TDK-konferencián eredményeik alapján arra mandátumot szerzett fiatalok a kétévente megrendezett (2013-ban már a XXXI.) Országos Tudományos Diákköri Konferencián, az OTDK-n mutatják be és mérik össze más felsőoktatási intézmények hallgatóival eredményeik értékeit.

Az OTDK ma már szigorúan minőségbiztosított tudományos fórum, ugyanakkor verseny is, de nem az intézmények, hanem a legtehetségesebb egyetemisták és főiskolások tudományos teljesítményének összemérése.

A Kodolányi János Főiskola, alapítványi tandíjas főiskolaként, nem válogathat olyan bőkezűen a tehetséges hallgatók közül, mint a klasszikus nagy egyetemek. Éppen ezért a főiskola különös figyelmet szentel az itt tanuló kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakoztatására. Lehetővé teszi számukra, hogy a főiskolai infrastruktúrát (számítógépek, szövegszerkesztők) kreatívan, saját elképzeléseik megvalósítására használják. A tehetséggondozás kettős célt szolgál: egyrészt a kiemelkedő tehetségű hallgatóknak lehetőséget nyújt tehetségük kibontakoztatására, másrészt felkészíti a továbbtanulni szándékozó hallgatókat a mesterszintű tanulmányok folytatására.

2013-ban a főiskola fennállásának legsikeresebb TDK felkészülését tudhatta maga mögött. A felkészülés sikeressége a következőkre vezethető vissza:

 

1. táblázat. A KJF OTDK-ra nevezett dolgozatainak száma 2005-2015

 

XXVII. OTDK 2005

XXVIII. OTDK 2007

XXXIX. OTDK 2009

XXX. OTDK 2011

XXXI. OTDK 2013

XXXII. OTDK 2015

Nevezett dolgozatok száma összesen

12

10

11

12

20

13

Elnyert helyezések száma

1 db II. helyezés és 2 különdíj

n.a.

2 db II. helyezés, 1db III. helyezés

egy különdíj

2 db II. helyezés

3db I. helyezés

3db II. helyezés

1db III. helyezés

3db különdíj

1db I. helyezés

1db III. helyezés

2db különdíj

 

A hallgatók számára kompetencia-fejlesztési és felkészülési workshopokat szerveztünk, Székesfehérváron és Siófokon (utóbb ezek hatására Budapesten is) kutatószobát hoztunk létre, valamint kifejezetten az ITDK továbbjutóinak ún. Hallgatói Tudományos Napot szerveztünk, ahol közvetlenül az OTDK előtt bemutathatták ppt. előadásukat, és szakemberek értékelték és adtak tanácsot a változtatásokra vonatkozóan.

Már 2013-ban tisztában volt az intézmény azzal, hogy az egyre nehezedő gazdasági feltételek, a nem állami intézmények helyzetének megváltozása és a csökkenő hallgatói létszám mellett a 2015. évi OTDK versenyein ezt a kimagasló eredményt nagyon nehéz lesz nemcsak növelni, hanem szinten tartani is.

A 2015. évi OTDK-n nem tudta a főiskola elérni a 2013-as év eredményét sem a résztvevő hallgatók létszámában, sem eredményességben. Azonban figyelembe véve a folyamatosan romló körülményeket összességében jó teljesítményt nyújtott az intézmény:

Az intézményi tudományos diákköri konferencián elért eredménye alapján a 2015. évi OTDK-ra 13 hallgató nevezett öt szekcióban. A közgazdaságtudományi azon belül a turizmus területen érték el hallgatóink a legkiemelkedőbb teljesítményt.

 

Résztvevők:

Fizika Földtudományok és Matematika Szekció:

Humán Tudományi Szekció:

Közgazdaságtudományi Szekció:

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció:

Társadalomtudományi Szekció:

 

A 13 hallgató közül 12 részt vett az OTDK szóbeli fordulóján is az írásbeli dolgozatok pontozása alapján. A zsűrik egy első és egy harmadik helyezést valamint három különdíjat osztottak ki számukra.

 

OTDK eredmények 2015

Közgazdaságtudományi Szekció


Tanulás- és Tanításmódszertani- Tudástechnológiai Szekció

 

Költségvetés indoklása: A 0R15/00814 sorszámú számlán két külön tételként szerepel a regisztrációs díj (20 000 Ft), valamint a szállás díj (18 000 Ft). A számla egy összegben (38 000 Ft) rögzítésre került az EPER-ben, és mivel két különböző költségvetési sorhoz nem lehet hozzárendelni a tételeket, ezért a számla teljes összege az A6 Nevezési és részvételi díjak költsége sorhoz lett hozzárendelve. Ezért az A5 Szállás soron 18 000 Ft maradvány keletkezik. A 340 000 Ft-os támogatási összegből 279 500 Ft-tal tudunk elszámolni és az így keletkezett maradványösszeget, vagyis 60 500 Ft-ot visszautaltuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.


Frissítve: 2020. 03. 26. 10:53

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 47-49.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2024. 07. 12. 15:26
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv