MAP: Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership

 

MAP: Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership: Erasmus+ 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 

Co-founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Együttműködési partnerség a felnőtt tanulás szektorban 

A Békés Vármegyei Kormányhivatal a Gál Ferenc Egyetem, Technikum Szakképző Iskolával és a Kodolányi János Egyetemmel, valamint német, észt, spanyol és román partnerszervezetekkel közösen valósítja meg a 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 számú „MAP - Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership” című Erasmus + jó gyakorlatok cseréjét célzó projektjét 2022. január 1. - 2023. december 31. között.

A program célja, hogy a partnerszervezetek az egymástól való tanulás útján bővítsék a felnőttek digitális kompetenciáinak és digitális tudatosságának fejlesztésében alkalmazott módszereik eszköztárát.

A partnerszervezetek megosztják egymással az alacsony digitális készségszintű felnőttek számára nyújtott szolgáltatásokban/tanácsadásokban, a digitális kompetencia szintjének meghatározásában és azok tanulmányokba való beszámításában, a digitális eszközök felnőttoktatásban való széleskörű alkalmazásában, az oktatók digitális oktatásra való felkészítésében, a differenciált (pl. eltérő generációjú és ezáltal a digitalizáció szempontjából eltérő képességstruktúrával rendelkező felnőttek) oktatásában alkalmazott módszereiket.

Collaborative partnership in the adult learning sector

The Government Office of Békés County together with the Gál Ferenc University, Technikum Vocational Training School and János Kodolányi University, as well as German, Estonian, Spanish and Romanian partner organizations implements the Erasmus+ project entitled "MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership" no. 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 aimed at exchanging good practices and will run from 1 January 2022 to 31 December 2023.

The aim of the programme is for the partner organisations to expand their toolbox of methods for developing digital competences and digital awareness among adults through peer learning.

The partner organisations will share their methodologies in providing services/advice to adults with low digital skills, in defining digital competence levels and how to translate them into studies, in the widespread use of digital tools in adult education, in training teachers in digital literacy, in differentiated education (e.g. for adults of different generations and thus with different digital literacy structures).

The partners involved in this project are: 

Results of the project:

1 Brochure/Collection of Best Practices will be created in English and in the partners’ national languages. 4 good practises / Partners required

1 system of criteria to measure the impact of the project (methods and tools on impact measurement).

1 study summarising project impacts will be prepared.

1 framework for further training of professionals engaged in adult competence development

Development proposals for policy-makers, adult education providers and other relevant organisations to facilitate the development of adult digital skills, and the digital switchover of adult education.

A felnőttek digitális készségét fejlesztő keretrendszer

Guideline of further training (confirmed)

Jó gyakorlatok gyűjteménye (HU)

Guidelines Brochure of Best Practices (confirmed)

MAP Hungary (HU)

MAP Hungary (EN)

A MAP című Erasmus projekt bemutatása

Javaslat döntéshozóknak (HU)

Összefoglaló javaslatok döntéshozók részére (HU)

Proposal for Development Summary Confirmed

Proposal for Development per Partner Countries Template Confirmed

Proposal for Development (Estonia)

Proposal for Development (Germany)

Proposal for Development (GOBC)

Proposal for Development (Romania)

Proposal for Development (Spain)

Békés Megyei Kormányhivatal

Pályázók logói


Frissítve: 2024. 04. 22. 15:07

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 47-49.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2024. 04. 22. 15:07
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv