TÁMOP pályázatok

Széchenyi 2020

KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén

TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV

 

A projekt konzorciumi formában valósul meg.

A projekt célja a Dél-alföldi régió kutatási potenciáljának erősítése a Kodolányi János Főiskola a Közép-dunántúli régióban szerzett tapasztalataira alapozva. E cél elérése akkor lehetséges, ha KJF ún. K+F funkciója megerősödik.

A projekt kapcsolódása az európai, hazai és térségi fejlesztéspolitikához

A projekt indokoltságát alátámasztja az EU 2020 célkitűzési rendszere, a Horizont 2020 kutatási irányai és kiírásai, az Egészség 2020 programok és célkitűzések.

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) célja, hogy mélyreható tartalmi, strukturális reformok kiteljesítése révén a felsőoktatási intézmények a jelenleginél aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállaljanak a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában.

KEIRDI

A Kodolányi János Főiskolán belül a Kodolányi Európai Integrációs Kutató és Fejlesztő Intézet keretében történik a fejlesztés. Az intézet 15 éves tevékenysége során számos sikeres kutatóműhely működését koordinálta, menedzselte, biztosította hozzá a megfelelő kutatási infrastruktúrát. Feladata e projektben, hogy eredményesen járuljon hozzá a KDR és a DAR régiókban a 2020 programokban kitűzött célok eléréséhez.

A RIQ  & Lead modell

A KJF oktatási programjához (PIQ & Lead) hasonló, Kutatás- Innováció - Minőség és Vezetés (Research, Innovation, Quality) kutatásra vonatkozó modellje. A RIQ & Lead modell a kutatás professzionalizációját jelenti.

 

A pályázati tevékenységek:

 

 


 

 

Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság versenyképesség és társadalmi fejlődés.

Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft.

Felelős, kutatásvezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória

Kezdési időpont: 2013.01.01.

Befejezési időpont: 2015.02.28.

Nyilvántartási szám: TÁMOP-4.2.2 A-11/1/KONV-2012-0069

Elnyert támogatási összeg: 279 484 808,- Ft

 

A projekt keretében a konzorciumi partner intézményekben működő kutató teamek közreműködésével társadalmi konfliktuskezelés témában komplex alapkutatási projekt valósul meg amelynek következtében átfogó fejlesztésekre kerül sor a HR. kutatás menedzsment és asszisztencia területén. A projekt alapját képezi a konzorciumi partnerek K+F feltételrendszerének javítása, és a hazai és nemzetközi hálózatosodás elősegítése. 


A projektnek kettős célja van: 1., Megvalósítani a tervezett alapkutatást, amely szervesen kapcsolódik a pályázati kiírásban szereplő Társadalmi konfliktus, biztonságpolitika kiemelt területhez. 2.,A Kodolányi János Főiskola és konzorciumi partnereinek (Széchényi István Egyetem, MTA KRTK RKI) kutatásfejlesztéshez szükséges feltételrendszer javítása a kutatáshoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatásrendszer fejlesztéséve. 


Frissítve: 2021. 06. 10. 12:35

KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le a KJE aktuális felvételi kiadványát!

PDF-ben letöltöm

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2023. 03. 29. 08:35
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv