Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány pályázata

Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány 138/2019 számú ,  „A globalizáció és ellenglobalizációs folyamatok kulturális és geopolitikai ütközései az eltérő regionális tapasztalatokban” elnevezésű komplex kutatási programja:

A globalizációs kutató platform eddig a probléma feltárásán és a kutatási témakör fogalomhasználatának egységesítésén dolgozott. Jelen projektben Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér, Szatmári Péter és Suha György az alábbi 2 témakörben vizsgálódnának:

 A kutatás produktuma 5 db tanulmány és 2 db tanulmánykötet megjelentetése, továbbá egy nemzetközi konferencia megvalósítása.

 Elkészült kötetek és tanulmányok:

 Projektben résztvevő kutatók:

A 2002-től 2019-ig működő Európai Integrációs Kutató és Fejlesztő Intézet keretében számos nemzetközi szervezettel és intézettel tartottak fenn kap­csolatokat. 2014-2016 között a globális politika és jól-léti közpolitika kutatási platformot me­nedzselte, amelynek eredményeképp 12 kötet keletkezett.

nemzetközi politika és a nemzetközi történetírás kutatási tevékenységébe kapcsolódik be, (globális politika és annak európai főárama,  a német, francia, osztrák, kontinentális nyugati tengelyen belüli nemzetközi politikai folyamatok)


KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le, vagy rendeld meg a KJE aktuális felvételi kiadványát ingyen!

On-line megrendelem PDF-ben letöltöm

Helyszínek

Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
Budapesti Nemzetközi Campus
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
info@kodolanyi.hu
+36 22 543 400
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv