OTKA pályázatok

Gazdasági-szociális reformelképzelések és társadalmi modellek a két világháború között.


Pályázat kiírója: OTKA

Felelős: Dr. Zachar Péter Krisztián

Kezdési időpont: 2012.01.01.

Befejezési időpont: 2015.01.31.

Nyilvántartási szám: K-100546

Elnyert támogatási összeg: 9 951 000,- Ft

A pályázat a két világháború közötti nemzetközi és magyar gazdasági-társadalmi reformelképzeléseket mutatja be, különös tekintettel a hivatásrendiségre és újrendiségre.

A kutatás első számú célja a korábbi történelmi tapasztalatok alapján a jelenkor számára adekvát válaszok megfogalmazása. A 2008 őszén elindult világméretű hitel-, majd gazdasági válság nemcsak a nyugati típusú demokráciák termelési-szolgáltatási és szociális rendszereire gyakorolt komoly hatást, hanem tudományos érdeklődést is keltett a múltbeli gazdasági-társadalmi válságperiódusok (különösen az 1929-ben kitört gazdasági világválság) valamint az azokra adott válasz-alternatívák iránt. Megfogalmazódott annak az igénye, hogy a most megélt folyamatokat történeti párhuzamok segítségével tegyék érthetőbbé, illetve hogy a történettudomány feltáró munkája révén többet lehessen megtudni olyan, a problémák megoldását célzó korábbi elméletekről és gyakorlati kísérletekről, melyek egyes elemeit a mai viszonyokra alkalmazva sikerrel lehetne felhasználni a jelenkor nehézségeinek leküzdésében is. Így Nyugat-Európában egyre több kutató fordul a két világháború közötti gazdasági-szociális változások és a velük szorosan összefüggő társadalmi illetve politikai modellek több szempontból történő vizsgálata felé. Kutatócsoportunk ehhez a feladathoz kíván hozzájárulni és tisztázni az alternatív (gazdaság)politikai utak esélyeit a gazdasági válság leküzdésére.

 

A kutatócsoport 2013-ban nemzetközi konferenciát szervezett, mely különböző aspektusokból éppen ezeket a gazdasági-társadalmi reformelképzeléseket mutatta be, különös tekintettel a hivatásrendiségre és az egyház szociális tanítására. Az előadók között köszönthettük külföldi vendégeink, Prof. Dr. Rupert Klieber és Prof. Dr. Gerhard Senft mellett többek között Prof. Dr. Botos Katalint, Baritz Sarolta Laura OP-t, Frenyó Zoltánt, illetve Botos Mátét, a PPKE BTK dékánját. A sikeres konferencia előadásait a L'Harmattan Kiadó gondozásában „Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában” címen tanulmánykötetben jelentettük meg.


KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le, vagy rendeld meg a KJE aktuális felvételi kiadványát ingyen!

On-line megrendelem PDF-ben letöltöm

Helyszínek

Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
Budapesti Oktatási Központ
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
info@kodolanyi.hu
+36 22 543 400
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv