KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le, vagy rendeld meg a KJE aktuális felvételi kiadványát ingyen!

On-line megrendelem PDF-ben letöltöm

EFOP pályázatok

infoblokk

 

 

 

 

 

 

 

Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében

EFOP-3.9.2-16-2017-00001

 

Jelen pályázat célja Enyingen és a környékén lévő további öt településen (Lepsény, Mezőszentgyörgy, Szabadhídvég, Lajoskomárom, Mezőkomárom) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. Pályázatunk hozzá kíván járulni Enyingen és környékén az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát.

Pályázatunk azt is célozza, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg. Célozzuk továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonását és az állampolgárokat is bevonjuk a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe. Kidolgozott programunk hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal. Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. Programunk célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak valamint a társadalmi partnerek. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a 6 település teljes lakossága is, összesen 15 ezer fő.

A 30 hónapra tervezett komplex térségi projektünk során hat fő tevékenységcsoportban zajlik aktivitás:

A projekt során összességében, több mint 1500 főt érünk el a hat településen, támogatott programokban legalább 600 tanuló vesz részt, informális és nem formális képzésben 400 gyermeket és fiatalt vonunk be, miközben 120 humán közszolgáltatásokban dolgozót vonunk be továbbképzési programokba. A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma eléri majd az 500 főt. Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Egyetem és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület.

A projekt sikeres megvalósítása esetén a fejlesztendő Enyingi járásban elindul a humán szolgáltatások fenntartható fejlesztése a kapcsolódó TOP ERFA programokkal szoros együttműködésben, a hátrányos helyzetű lakosság életkilátásai javulnak, s végső soron a települési életminőség is emelkedik. Mindez megtöri a korábbi negatív gazdasági-társadalmi folyamatokat, elősegíti a mezőföldi térség növekedési pályára helyezését, a kidolgozott szolgáltatási kapacitások fenntartását és a fiatalok helyben maradását is.

 


infoblokk

 

 

 

 

 

 

 

Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében

EFOP-3.9.2-16-2017-00002

 

Jelen pályázat célja Sárbogárdon és a környékén lévő további öt településen (Alap, Hantos, Nagylók, Cece, Sárkeresztúr) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

Pályázatunk hozzá kíván járulni Sárbogárdon és környékén az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Pályázatunk azt is célozza, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg. Célozzuk továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonását és az állampolgárokat is bevonjuk a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe. Kidolgozott programunk hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal. Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. Programunk célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak valamint a társadalmi partnerek. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a 6 település teljes lakossága is, összesen 21 ezer fő.

A 30 hónapra tervezett komplex térségi projektünk során hét fő tevékenységcsoportban zajlik aktivitás:

A projekt során összességében, több mint 2000 főt érünk el a hat településen, támogatott programokban legalább 600 tanuló vesz részt, informális és nem formális képzésben, valamint a KJE által szervezett nyelvi képzéseken 400 gyermeket és fiatalt vonunk be, miközben 120 humán közszolgáltatásokban dolgozót vonunk be továbbképzési programokba. A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma eléri majd az 500 főt. Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Egyetem és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület.

A projekt sikeres megvalósítása esetén a komplex programmal fejlesztendő Sárbogárdi járásban elindul a humán szolgáltatások fenntartható fejlesztése a kapcsolódó TOP ERFA programokkal szoros együttműködésben, a hátrányos helyzetű lakosság életkilátásai javulnak, s végső soron a települési életminőség is emelkedik. Mindez megtöri a korábbi negatív gazdasági-társadalmi folyamatokat, elősegíti a térség növekedési pályára helyezését.

 


infoblokk

 

 

 

 

 

 

 

Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából
EFOP-3.9.2-16-2017-00027

 

Projektünk megvalósítására Orosházán, Tótkomlóson, Kaszaperen, Nagybánhegyesen és Kardoskúton kerül sor, a települési önkormányzatok együttműködésének keretében, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Kodolányi János Egyetem partnerségében. A fejlesztések végrehajtására 24 hónapot tervezünk, ez idő alatt célunk, ahogyan azt a projekt címe is tükrözi: a „Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából”. A fejlesztéseket három terület köré szervezzük:

 

 


 

infoblokk

 

 

 

 

 

 


Infó-kommunikáció a békés(i) jövőért!

EFOP-4.2.1-16-2017-00004

 

A pályázat honlapja

A 18 hónap időtartamú projekt elsődleges konkrét célja az Intézményfejlesztési Tervhez igazodva, hogy olyan intézkedéseket, fejlesztéseket tegyen lehetővé, melyek hozzájárulnak a Kodolányi János Főiskolán a komplex oktatási innováció megvalósításához. A projekt célja, hogy a tervezett komplex fejlesztések eredményeként mind a hallgatók, mind a főiskola oktatói képesek legyenek megfelelni a folyamatosan változó munkaerő-piaci kihívásoknak, a vállalati igények képzésben való megjelenítésére. A projekt területi kiegyenlítődést is szolgál, az orosházi „Calendula” fejlesztési terv Dél-Békés gazdasági és társadalmi felemelkedését segítő tevékenységek révén. Mindezeket a célokat csakis a legjobb elérhető technológiai kritériumoknak megfelelő eszközparkkal lehet megvalósítani. A projekt célcsoportja a teljes hallgatói kört magában foglalja, hiszen a digitális kompetencia fejlesztésre vonatkozó elemek valamennyi képzési szint és szak, szakirány képzési tartalmába bekerülnek. A digitális kompetenciák fejlesztésével a hallgatói lemorzsolódás csökkentését is meg tudjuk akadályozni, és szolgáltatásainkkal újabb célcsoportokat tudunk bevonni (kismamák, hátrányos helyzetűek, érettségizettek) képzéseinkbe, továbbá képzési palettánkat is szélesíteni tudjuk.

A projekt szakmai tartalma két nagy csoportba foglalható:

A szakmai tartalom munkacsomagok mentén került meghatározásra:

 

 


infoblokk

 

 

 

 

 

 

 

Pályaorientáció és felkészülés az intelligens szakosodás szakmáira
EFOP-3.4.4-16-2017-00001

 

A pályázat honlapja

A 45 hónap időtartamú projekt elsődleges konkrét célja az Intézményfejlesztési Tervhez igazodva, olyan intézkedéssorozat megvalósítása, melyben a Kodolányi János Főiskola nagymértékben hozzájárul Békés megye komplex oktatási innovációs fejlesztéséhez. A projekt kiemelten a közoktatási rendszerre fókuszál, ahol az oktatási intézményekkel karöltve felzárkóztató és tehetséggondozó programot dolgozunk ki a diákok számára, hogy minél nagyobb számban léphessenek be a diákok a hazai felsőoktatási rendszerbe, kiemelve az MTMI képzések fontosságát. A felsőoktatásba való bejutást célzó programjaink által nagyobb esélyt kapnak a hátrányos helyzetű, illetve a kedvezményezett járásokban lakóhellyel rendelkező fiatalok.

A tehetséggondozás, életpálya- és karrierépítés, a továbbtanulásra történő felkészítés, a továbbtanulási igény és kedv fokozásának elősegítése a helyi pedagógusok bevonásával, az együttműködő szervezetek aktív közreműködésével történik. A projekt célja, hogy a tervezett komplex fejlesztések eredményeként mind a diákok, mind a helybeli pedagógusok képesek legyenek megfelelni a folyamatosan változó munkaerő-piaci kihívásoknak, a vállalati igények képzésben való megjelenítésére. A nyári táborok, versenyek, nyári gyerek/ifjúsági egyetemek pozitív kihívások elé állítják a diákokat, mellyel a figyelem és az érdeklődés felkeltése, a szociálisan hátrányos csoportok aktív bevonása a cél. Célunk az élményközpontú tudásközvetítés a középiskolai tanulók számára, a fiatalok motiválása a tanulásra, kutatásra, új ismeretek szerzésére. A KJF és a Sziti Egyesület feladata az ismeretterjesztés, társadalmi igényeken alapuló témákat érintő programok által a társadalmi jól-lét biztosítása, a fenntarthatóság környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak erősítése, Dél-Békésre fókuszálva.

A szakmai tartalom munkacsomagok mentén került meghatározásra:

A fejlesztés közvetlen hatása a Kodolányi János Főiskola hallgatói létszámában jelenik meg, ezen belül a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően kialakításra kerülő, digitális kompetenciák fejlesztését középpontba helyező és célzott informatikai képzésekben résztvevő diákok számában várunk jelentős növekedést. Az MTMI szakoknál kiemelt célcsoport a női diákok csoportja, a középiskolásokat célzó kampány pozitív hozadékaként várjuk a női hallgatói létszám növekedését. A hallgatói lemorzsolódást, illetve párhuzamosan a tehetséggondozást célzó komplex feladatterv eredményeként nemcsak a felsőoktatási bekerülési adatok javulnak, hanem a bennmaradó diákok, és ennek eredményeként a végzős hallgatók létszáma is növekedni fog.


Helyszínek

Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
Budapesti Oktatási Központ
1139 Budapest,
Frangepán u. 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
felveteli@kodolanyi.hu
+36 22 543 324
+36 80 203 769
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv
Főtámogatónk: