EFOP pályázatok

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió

ESZA infoblokk

Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében
EFOP-3.9.2-16-2017-00001

A projekt alapadatai

Projekt kódszáma: EFOP-3.9.2-16-2017-0001

Projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében”

Főpályázó: Enying Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Echo Innovációs Műhely, Kodolányi János Egyetem, Mezőkomárom Község Önkormányzata, Szabadhidvég Község Önkormányzata, Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata, Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat, Lepsény Nagyközség Önkormányzat, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Megítélt támogatás összege: 250.000.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%, vissza nem térítendő támogatás

Projektmegvalósítás időszaka: 2017.12.01-2020.08.29.

Jelen pályázat célja Enyingen és a környékén lévő további öt településen (Lepsény, Mezőszentgyörgy, Szabadhidvég, Lajoskomárom, Mezőkomárom) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. Pályázatunk hozzá kíván járulni Enyingen és környékén az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát.

Pályázatunk azt is célozza, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg. Célozzuk továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonását és az állampolgárokat is bevonjuk a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe. Kidolgozott programunk hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal. Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. Programunk célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak valamint a társadalmi partnerek. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a 6 település teljes lakossága is, összesen 15 ezer fő.

A 33 hónapra tervezett komplex térségi projektünk során hat fő tevékenységcsoportban zajlik aktivitás:

A projekt során összességében, több mint 1500 főt érünk el a hat településen, támogatott programokban legalább 600 tanuló vesz részt, informális és nem formális képzésben 400 gyermeket és fiatalt vonunk be, miközben 120 humán közszolgáltatásokban dolgozót vonunk be továbbképzési programokba. A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma eléri majd az 500 főt. Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Egyetem és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület.

A projekt sikeres megvalósítása esetén a fejlesztendő Enyingi járásban elindul a humán szolgáltatások fenntartható fejlesztése a kapcsolódó TOP ERFA programokkal szoros együttműködésben, a hátrányos helyzetű lakosság életkilátásai javulnak, s végső soron a települési életminőség is emelkedik. Mindez megtöri a korábbi negatív gazdasági-társadalmi folyamatokat, elősegíti a mezőföldi térség növekedési pályára helyezését, a kidolgozott szolgáltatási kapacitások fenntartását és a fiatalok helyben maradását is.

A Kodolányi János Egyetem által megvalósított képzések, melyen a  képesítést szerző résztvevők száma: 118 fő volt.  


infoblokk

Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében
EFOP-3.9.2-16-2017-00002

A projekt alapadatai

Projekt kódszáma: EFOP-3.9.2-16-2017-0002

Projekt címe: „Új-humanizmus - Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”

Főpályázó: Sárbogárd Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Alap Község Önkormányzata, Hantos Község Önkormányzata, Cece Nagyközség Önkormányzata, Nagylók Község Önkormányzata, Sárkeresztúr Község Önkormányzata, Echo Innovációs Műhely, Kodolányi János Egyetem, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Megítélt támogatás összege: 435.000.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%, vissza nem térítendő támogatás

Projektmegvalósítás időszaka: 2017.12.01-2020.08.29.

Jelen pályázat célja Sárbogárdon és a környékén lévő további öt településen (Alap, Hantos, Nagylók, Cece, Sárkeresztúr) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

Pályázatunk hozzá kíván járulni Sárbogárdon és környékén az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Pályázatunk azt is célozza, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg. Célozzuk továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonását és az állampolgárokat is bevonjuk a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe. Kidolgozott programunk hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal. Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. Programunk célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak valamint a társadalmi partnerek. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a 6 település teljes lakossága is, összesen 21 ezer fő.

A 33 hónapra tervezett komplex térségi projektünk során hét fő tevékenységcsoportban zajlik aktivitás:

A projekt során összességében, több mint 2000 főt érünk el a hat településen, támogatott programokban legalább 600 tanuló vesz részt, informális és nem formális képzésben, valamint a KJE által szervezett nyelvi képzéseken 400 gyermeket és fiatalt vonunk be, miközben 120 humán közszolgáltatásokban dolgozót vonunk be továbbképzési programokba. A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma eléri majd az 500 főt. Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Egyetem és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület.

A projekt sikeres megvalósítása esetén a komplex programmal fejlesztendő Sárbogárdi járásban elindul a humán szolgáltatások fenntartható fejlesztése a kapcsolódó TOP ERFA programokkal szoros együttműködésben, a hátrányos helyzetű lakosság életkilátásai javulnak, s végső soron a települési életminőség is emelkedik. Mindez megtöri a korábbi negatív gazdasági-társadalmi folyamatokat, elősegíti a térség növekedési pályára helyezését.


infoblokk

Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából
EFOP-3.9.2-16-2017-00027

A projekt alapadatai

Projekt kódszáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00027

Projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából”

Konzorciumi tagok: Orosháza Város Önkormányzata, Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Kardoskút Község Önkormányzata, Kaszaper Község Önkormányzata, Kodolányi János Egyetem, Nagybánhegyes Község Önkormányzata, Tótkomlós Város Önkormányzata

Megítélt támogatás összege: 488.827.162 Ft

Támogatási intenzitás: 100%, vissza nem térítendő támogatás

Projektmegvalósítás időszaka: 2018.01.01-2020.09.28.

Projekt logo: Pályázat logója

2017 márciusában az EFOP-3.9.2-16-os „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” konstrukció pályázati felhívására Orosháza Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Kardoskút Község Önkormányzata, Kaszaper Község Önkormányzata, a Kodolányi János Egyetem, Nagybánhegyes Község Önkormányzata és Tótkomlós Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Irányító Hatóság az elbírálás során támogatásra érdemesnek talált, és a megvalósításra 488.827.162 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a konzorcium számára.

A projekt megvalósítása 2018.01.01-jén indult el az öt településen.

A Projektünk fő célja, hogy komplex módon, támogassa a helyi humán kapacitás fejlesztését a minőségi és szélesebb rétegek számára elérhető közszolgáltatásokért. A humán közszolgáltatások elérhetősége és magas szolgáltatási színvonala a lakosság teljes spektrumát pozitívan érinti legyen szó gyerekekről, fiatalokról, családokról akár.

A megvalósításban kitűzött részcélok és fejlesztendő területek a következők:

 

1. A humán szolgáltatói kultúra fejlesztése

A fejlesztés több tevékenység együttes eredményeként fog megvalósulni. A projekttevékenységek keretein belül felmérjük a helyi szakember kapacitást és szaktudás szintet és a szakemberek számára egy ún. blended képzésekből álló képzési palettát kínálunk, melyen helyet kapnak az óvodapedagógusok, a személyes gondoskodást végző szakemberek és a kulturális szakemberek számára kifejlesztett képzések is. A blended képzések nagy előnye, hogy a képzési folyamat nem kötődik végig helyileg a tanteremhez, a képzést indító néhány kontakt óra után a résztvevők a saját – sokszor egyébként is túlzsúfolt – időbeosztásukhoz egyénileg igazodva távoktatásban, saját otthonuk kényelmében, online sajátíthatják el az ismereteket és a vizsgázni is az online e-learning felületen tudnak. A szolgáltatások minőségi fejlesztése mellett a projektben célként fogalmazódik meg, hogy ezeket a szolgáltatásokat közelebb hozzuk a lakosság egészéhez, javuljon az ismertségük, növekedjen az általános bizalom az irányukban (különösen a gazdasági/társadalmi szempontból hátrányos helyzetű lakosság részéről) és így végső soron a kihasználtságuk is.

2. Kapacitásfejlesztés a gyermekek és fiatalok fejlődése és integrációja érdekében

A fejlesztés ezen része a projekt egyik kiemelt célcsoportját jelentő fiatal lakosságra (az óvodás kortól kezdve a még tanulmányaikat folytató fiatal felnőttekig bezárólag) fókuszál. A legkisebb korosztályt is érinti óvodapedagógusok továbbképzése, másrészt az óvodai szolgáltatások bővítése is számottevő, pl. mozgásos és meseterápiás fejlesztő foglalkozások, egészségnapok szervezése. Az iskoláskorú gyermekek tudásának gyarapításához a program iskolán kívüli tevékenységekkel járul hozzá, pl. pénzügyi, természetvédelmi és természettudományos szakkörök, előadások stb. A specifikuscél főként a hátrányos helyzetű tanulók iskolai és munkaerőpiaci érvényesülésének növelésére helyezi a hangsúlyt. A jövőbeni munkaerőpiaci esélyek kiegyenlítettebbé válásáért a projekt keretein belül továbbtanulási információs fórumokat szervezünk és ösztöndíjjal támogatjuk a hátrányos helyzetű tanulók iskolai előmenetelét, nyelvvizsga és ECDL vizsga szerzését.

3. Kommunikációs kampány a lakosság szemléletformálása érdekében.

A projekt céljainak és eredményeinek kommunikációja mellett támogatja a humán szolgáltatószektorban a szakmák közötti együttműködést, az elhelyezkedést segítő szakmaváltást, a képzéseken való részvételt, tájékoztatást nyújt az elérhető képzési, kompetenciafejlesztési programokról és rendezvényekről. A projektben résztvevő településeken több alkalommal a lakosság teljes spektrumát és minden korosztályát megcélzó preventív jellegű egészségnapokat szervezünk.

A projekt célcsoportjai

A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

Várt eredmények és hatások a célcsoportra nézve:

A projekt eredményeként a térségi lakosság tudásszintjének általános javulása várható. Ezáltal csökkennek a társadalmi hátrányok, főként a leszakadó társadalmi csoportok körében, ahol projektünkkel az iskolai lemorzsolódás csökkentését, a be nem fejezett tanulmányok folytatását, illetve - a prevenció érdekében – az érintettek kora gyermekkori fejlesztését céloztuk meg. Továbbá a települések élhetősége is javul várhatóan, mert magasabb szintű közszolgáltatásokhoz jutnak. A lakosság társadalmi felzárkózatását segíti elő továbbá, hogy a projekt eredményeként emelkedik a humán közszolgáltatások kapacitása és színvonala, mely, települési szociális segítők alkalmazásával és a térségi tömegközlekedés fejlesztésére irányuló tervezéssel mindenki számára egyenlő eséllyel válik hozzáférhetővé. A projekt elvárt eredménye, hogy a humán szolgáltató szakemberek holisztikusan gondolkodjanak, ezáltal biztosítva az egyén érdekeit függetlenül attól, hogy problémája mely szakterülethez tartozik. A humán szolgáltató szakemberek képzettségének és kompetenciáinak fejlődése a speciális egyéni szükségletek kielégítését szolgálja majd.

A megvalósítási területen élő hátrányos helyzetű családokra pozitív hatást fejt ki a gyerekek iskolai és munkaerőpiaci érvényesülésének segítése. A sikeres munkaerőpiaci integráció egyfelől a végzettséget nem szerzett fiatalok részére nyújt segítséget a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, másfelől az informatikai és nyelvi készségek, ismeretek fejlesztését biztosítja a diákok részére, szintén a sikeres munkaerőpiaci intergráció céljából.

A középiskolások munkaerőpiaci információkon munkatapasztalaton túl munkamotivációt szereznek a képzés eredményeként. Ösztöndíjlehetőségek biztosításával kívánjuk tanulók motivációját fenntartani, ezáltal a végzést nélküli, idő előtti lemorzsolódást csökkenteni. A tanórákon túl személyiség- és kompetenciafejlesztő tevékenységek megszervezése által kívánjuk hátrányos helyzetű gyerekek pénzügyi tudatosságát, a fenntartható fejlődés iránti fogékonyságát és az egészséges életmód iránti igénye. A projekt hozzájárul továbbá az óvodából kiszoruló gyerekek arányának csökkentéséhez, mely különösen a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság körében jellemző.

Az óvodapedagógusok kompetenciafejlesztése a korai fejlesztés eredményességének növelését szolgálja, vagyis azt a célt szolgálja, hogy a társadalmi hátrányok lehető legnagyobb mértékben leküzdhetővé váljanak kisgyermekkorban. A gyerekek testi és lelki egészségének fejlesztése által a szülőkkel történő együttnevelés is megvalósul, ezáltal nem csak a gyerekek, de a szülők vonatkozásában is kifejtve kedvező hatásait. Elősegíti a szülők iránti kötődés megerősítését, a fejleszti a különböző szociális készségeket, továbbá erősíti a gyerekekben a nyitottság, a tolerancia és empátia fejlődését.

A program célja, hogy csökkentse az óvodai és iskolai lemorzsolódást és elősegítse a célcsoport munkaerőpiacon történő sikeres elhelyezkedését egy-egy végzettség megszerzésével. Ezáltal megteremtődnek továbbá egy minden számára hozzáférhető, magas színvonalú és a hátrányos helyzetú gyerekek felzárkóztatását eredményesen támogatni tudó humán szolgáltató rendszer működési alapjai.

Fentiek alapján látható, hogy a várt eredmények az egyének, a családok szintjén túl a települések humán szolgáltatási rendszerének szintjén is megmutatkoznak.


 

infoblokk

Infó-kommunikáció a békés(i) jövőért!
EFOP-4.2.1-16-2017-00004

 

A pályázat honlapja

A 18 hónap időtartamú projekt elsődleges konkrét célja az Intézményfejlesztési Tervhez igazodva, hogy olyan intézkedéseket, fejlesztéseket tegyen lehetővé, melyek hozzájárulnak a Kodolányi János Főiskolán a komplex oktatási innováció megvalósításához. A projekt célja, hogy a tervezett komplex fejlesztések eredményeként mind a hallgatók, mind a főiskola oktatói képesek legyenek megfelelni a folyamatosan változó munkaerő-piaci kihívásoknak, a vállalati igények képzésben való megjelenítésére. A projekt területi kiegyenlítődést is szolgál, az orosházi „Calendula” fejlesztési terv Dél-Békés gazdasági és társadalmi felemelkedését segítő tevékenységek révén. Mindezeket a célokat csakis a legjobb elérhető technológiai kritériumoknak megfelelő eszközparkkal lehet megvalósítani. A projekt célcsoportja a teljes hallgatói kört magában foglalja, hiszen a digitális kompetencia fejlesztésre vonatkozó elemek valamennyi képzési szint és szak, szakirány képzési tartalmába bekerülnek. A digitális kompetenciák fejlesztésével a hallgatói lemorzsolódás csökkentését is meg tudjuk akadályozni, és szolgáltatásainkkal újabb célcsoportokat tudunk bevonni (kismamák, hátrányos helyzetűek, érettségizettek) képzéseinkbe, továbbá képzési palettánkat is szélesíteni tudjuk.

A projekt szakmai tartalma két nagy csoportba foglalható:

A szakmai tartalom munkacsomagok mentén került meghatározásra:

 

 


infoblokk

Pályaorientáció és felkészülés az intelligens szakosodás szakmáira
EFOP-3.4.4-16-2017-00001

 

A pályázat honlapja

A 45 hónap időtartamú projekt elsődleges konkrét célja az Intézményfejlesztési Tervhez igazodva, olyan intézkedéssorozat megvalósítása, melyben a Kodolányi János Főiskola nagymértékben hozzájárul Békés megye komplex oktatási innovációs fejlesztéséhez. A projekt kiemelten a közoktatási rendszerre fókuszál, ahol az oktatási intézményekkel karöltve felzárkóztató és tehetséggondozó programot dolgozunk ki a diákok számára, hogy minél nagyobb számban léphessenek be a diákok a hazai felsőoktatási rendszerbe, kiemelve az MTMI képzések fontosságát. A felsőoktatásba való bejutást célzó programjaink által nagyobb esélyt kapnak a hátrányos helyzetű, illetve a kedvezményezett járásokban lakóhellyel rendelkező fiatalok.

A tehetséggondozás, életpálya- és karrierépítés, a továbbtanulásra történő felkészítés, a továbbtanulási igény és kedv fokozásának elősegítése a helyi pedagógusok bevonásával, az együttműködő szervezetek aktív közreműködésével történik. A projekt célja, hogy a tervezett komplex fejlesztések eredményeként mind a diákok, mind a helybeli pedagógusok képesek legyenek megfelelni a folyamatosan változó munkaerő-piaci kihívásoknak, a vállalati igények képzésben való megjelenítésére. A nyári táborok, versenyek, nyári gyerek/ifjúsági egyetemek pozitív kihívások elé állítják a diákokat, mellyel a figyelem és az érdeklődés felkeltése, a szociálisan hátrányos csoportok aktív bevonása a cél. Célunk az élményközpontú tudásközvetítés a középiskolai tanulók számára, a fiatalok motiválása a tanulásra, kutatásra, új ismeretek szerzésére. A KJF és a Sziti Egyesület feladata az ismeretterjesztés, társadalmi igényeken alapuló témákat érintő programok által a társadalmi jól-lét biztosítása, a fenntarthatóság környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak erősítése, Dél-Békésre fókuszálva.

A szakmai tartalom munkacsomagok mentén került meghatározásra:

A fejlesztés közvetlen hatása a Kodolányi János Főiskola hallgatói létszámában jelenik meg, ezen belül a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően kialakításra kerülő, digitális kompetenciák fejlesztését középpontba helyező és célzott informatikai képzésekben résztvevő diákok számában várunk jelentős növekedést. Az MTMI szakoknál kiemelt célcsoport a női diákok csoportja, a középiskolásokat célzó kampány pozitív hozadékaként várjuk a női hallgatói létszám növekedését. A hallgatói lemorzsolódást, illetve párhuzamosan a tehetséggondozást célzó komplex feladatterv eredményeként nemcsak a felsőoktatási bekerülési adatok javulnak, hanem a bennmaradó diákok, és ennek eredményeként a végzős hallgatók létszáma is növekedni fog.


Frissítve: 2024. 06. 26. 14:12

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 47-49.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2024. 07. 12. 15:26
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv