Könyvtárközi kölcsönzés - KJE Könyvtár

Könyvtárközi kölcsönzés

Beiratkozott olvasóknak:

Beiratkozott olvasóink számára könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat, betartva a kölcsönadó könyvtár feltételeit. A szolgáltatást könyvtárunkba beiratkozott olvasóink vehetik igénybe, akik elfogadják könyvtárunk könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó feltételeit. Az igényelt dokumentum használatának feltételeit (helyben használat vagy kölcsönzés), ill. a kölcsönzési határidőt a küldő könyvtár állapítja meg.

Könyvtárközi kérését a szolgáltatás kérőlapján kell indítani, amelyet a tájékoztató könyvtárostól igényelhet. A kérőlapon a mű valamennyi rendelkezésre álló adatát olvashatóan fel kell tüntetni. A kérőlap minél pontosabb és részletesebb kitöltése megkönnyíti a dokumentum azonosítását. A lapon pontos nevet, lakcímet, telefonszámot, e-mail címet kell megadni. A teljesítési idő általában 3-5 nap a kölcsönző könyvtártól függően, külföldről kért dokumentum esetén hosszabb.

A más gyűjteményekben, hazai és külföldi könyvtárakban meglévő művekre könyvtárközi kölcsönzés kérhető, a kölcsönadó könyvtár szabályainak és feltételeinek szigorú betartásával. A nemzetközi és hazai egyezmények értelmében a könyvtárközi kölcsönzés térítésköteles. Fénymásolat és digitális másolat kérése esetén a küldő könyvtár által meghatározott díjat az olvasó téríti.

 

Díjtételek:

Belföldről: 500,-Ft

Külföldről: 4500,-Ft/dokumentum


A kölcsönzés határidejét a küldő könyvtár határozza meg. Ez általában 3-4 hét, de előfordulhat rövidebb idő is. Ha a küldő könyvtár másként nem rendelkezik, a kölcsönzési határidő meghosszabbítható.

 

Könyvtáraknak:

• A gyűjteményünkben levő dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé tesszük könyvtárközi kölcsönzéssel.

• A szolgáltatást bármely könyvtár igénybe veheti, ha betartja a könyvtárközi kölcsönzés feltételeit.

• Könyvtárunk teljes állományából kölcsönzünk, kivételt képeznek: ritka, védett állomány példányai. A nem kölcsönözhető dokumentumokról (néhány kivétellel: pl. muzeális anyagok esetében) fénymásolat kérhető. A visszaküldés postaköltségét a kérő könyvtár fizeti.

• A könyvek kölcsönzési ideje 4 hét. A határidő kétszer meghosszabbítható, ha nincs előjegyzés a műre.

• Hosszabbítás ODR-en, e-mailben vagy telefonon kérhető.

• A kölcsönzésben lévő művekre előjegyzés kérhető.

• A kérő könyvtár felelőssége az eredeti dokumentum épségben és időben történő visszaküldése. Ha a kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját a kérő könyvtárnak kell megfizetnie, vagy olvasójával megfizettetnie.

• Kérést ODR-en, e-mail-ben vagy telefonon fogadunk, minden üzenetben fel kell tüntetni a kérő könyvtár pontos nevét, címét.

Kodolányi János Egyetem
Budapesti Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvári Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Orosházi Oktatási Központ Könyvtára


Hasznos Linkek