Kölcsönzés, hosszabbítás - KJE Könyvtár

Kölcsönzés, hosszabbítás

Általános feltételek:

• A kölcsönzési tranzakciókhoz (kölcsönzés, határidő módosítás, visszavétel, stb.) olvasójegy szükséges.

• A kölcsönzött dokumentumokért a kölcsönző saját maga felel.

• A kölcsönzésből időlegesen kizárja magát az, akinek könyv- vagy díjtétel tartozása van.

• Hallgatóink és külsős tagjaink kölcsönzésében egyszerre maximum 8 könyvtári dokumentum lehet. Oktatóink 20 könyvet, óraadó tanáraink 3 könyvet kölcsönözhetnek.

 

Kölcsönözhetők a könyvek, jegyzetek, fénymásolatok, hangzó anyagok és folyóiratok régebbi számai. Összességében a könyvtár állományának mintegy 90 %-a kölcsönözhető.

Korlátozottan kölcsönözhetők a rövid határidős besorolású és a könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól kapott könyvek.

Nem kölcsönözhetők a folyóiratok legfrissebb számai;  a szak- és OTDK dolgozatok; a számítógépes adatbázisok; a kézikönyv jellegű, értékes, utolsó példányos művek, a Kodolányi és tajvani különgyűjtemény.

 

Kölcsönzési határidők:

A kölcsönzési idő a mű példányszámától és keresettségétől függ.

• Kölcsönözhető státuszú dokumentumok: 3 hét

• Rövid határidős dokumentumok: 10 munkanap

 

• A kölcsönzési határidő hosszabbítása kétszer lehetséges, ha a műre nincs előjegyzés. Rövid határidős kölcsönzésnél nincs hosszabbítási lehetőség.

• A hosszabbítás történhet személyesen, telefonon, e-mailben vagy interneten keresztül.

• Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő a harmadik felszólítás kiküldése után, vagy ha a dokumentumra előjegyzést kértek. A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni.

 

Késedelmi, pótlási, térítési díjtételek:

Késedelmi díjat fizet az az olvasó, aki a kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzési határidő után hozza vissza.

 

Késedelmi díjtételek:

• A kölcsönzési határidő lejárta után számítógépes rendszerünk 1 hét türelmi időt ad, addig nem számol fel késedelmi díjat. Ha lejárt az 1 hét, rendszerünk elindítja a késedelmi díj számolását, melynek összege: 20,-Ft/dokumentum/nap.

• Rövid határidejű kölcsönzésnél: 500,-Ft/dokumentum/nap

• Késedelem esetén a könyvtár felszólítást küld. A tartozás rendezéséig a könyvtárhasználó újabb dokumentumot nem kölcsönözhet. A tartozását nem rendező olvasó ellen a könyvtár behajtási eljárást indíthat az 1994. évi LIII. törvény értelmében. 

 

Az elveszett vagy rongált dokumentum pótlása:

• új vagy antikvár példánnyal;

• a pótolhatatlan műveket napi forgalmi értékük alapján kell téríteni.

A különböző díjtételekről a könyvtáros számlát ad. Az egyetemi munkaviszonyát megszüntető dolgozónak igazoltatnia kell a könyvtárban azt, hogy könyvtári tartozása nincs. Ez vonatkozik az óraadó tanárokra is.

Kodolányi János Egyetem
Budapesti Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvári Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Orosházi Oktatási Központ Könyvtára


Hasznos Linkek