Beiratkozás - KJE Könyvtár

Beiratkozás

A könyvtárhasználat feltételei:

• A könyvtár használata beiratkozáshoz kötött, minden esetben belépési nyilatkozat kitöltésével történik.

• Az olvasó olvasójegyet kap, amely igazolja a könyvtári tagságot.

• A beiratkozás személyi- vagy diákigazolvánnyal, illetve lakcímkártyával történik. A beiratkozás időtartama hallgatók esetében 1 tanévre, egyéb esetben 1 naptári évre szól.

• Az olvasójegy tulajdonosa jogosult a könyvtári szolgáltatások igénybevételére, cserébe elfogadja és betartja a könyvtár használati szabályzatát.

• Az olvasójegy elvesztése esetén annak pótlásának költsége a tulajdonost terheli. Új olvasójegy kiállításának díja: 500,- Ft.

 

Beiratkozási díjak:

BUDAPEST

• KJE hallgató: ingyenes

• Végzett, de diplomát még nem szerzett KJE hallgató: 1000,- Ft

 

SZÉKESFEHÉRVÁR

• KJE hallgató: ingyenes

• KJE oktató, munkatárs: ingyenes

• Kodolányi Középiskolás: ingyenes

• Végzett KJE hallgató: 1000,- Ft

• Külső - (pedagógus is): 1500,- Ft

• Külső - diák: 1000,- Ft

• GYES, GYED, munkanélküli: 500,- Ft

• Nyugdíjas: ingyenes 

 

A beiratkozáskor rögzített adatokat a könyvtár az adatvédelmi törvény előírásait betartva kezeli. Az adatokban bekövetkezett változást mind a regisztrált olvasónak, mind a kezesnek saját érdekében ajánlatos bejelenteni, mivel a téves adatokból származó költségek a használót terhelik.

 

A könyvtári tagság megszüntetése

Végzős hallgatóknak a könyv- vagy pénztartozásaikat a záróvizsga napjáig kell rendezni. Erről a 2011. évi CCIV. törvény "A nemzeti felsőoktatásról" rendelkezik: 50. § (5) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

Az egyetemi munkaviszonyukat megszüntető kollégáknak, ill. a tanulmányaikat megszakító hallgatóknak – tartozásaik rendezése után – a könyvtár igazolást ad.

 

Helyben használat

A könyvtárhasználók beiratkozási díj fizetése nélkül jogosultak a dokumentumok és az állományfeltáró eszközök helyben használatára, a fénymásolás és a számítógépes szolgáltatások igénybevételére. A könyvtár további szolgáltatásaiért beiratkozási díjat kell fizetni.

Kodolányi János Egyetem
Budapesti Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvári Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Orosházi Oktatási Központ Könyvtára


Hasznos Linkek