Szabadon hozzáférhető online adatbázisok - KJE Könyvtár

Szabadon hozzáférhető online adatbázisok

 

MAGYAR NYELVŰ ADATBÁZISOK:

Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK

A MEK gyűjtőkörébe csak magyar nyelvű vagy magyar, ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási, vagy kulturális célokra használható dokumentumok tartoznak: elsősorban szöveges művek, kisebb részben térképek és kották. Nem digitalizál, hanem összegyűjti a már meglévőket, ezért állománya hektikus. Külön internetes felületet működtet gyengénlátók számáraVilág Halló program.

 

  

Elektronikus Periodika Adatbázis - EPA

 Az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatja a közel kétezer hazai és külföldi magyar nyelvű folyóirat teljes szövegét tartalmazó Elektronikus Periodika Adatbázist. Többségében 10-20 évre visszamenőleg, néhány nagy múltú  folyóirat pedig kezdetektől olvasható. A folyóiratok egy részét a könyvtár archiválja, egy részéhez pedig távoli hozzáférést biztosít. A folyóiratokat címét böngészhetjük betűrend, vagy tudományterületek alapján. Keresni a folyóiratok címe, típusa és témája alapján lehetséges. A folyóirat címére kattintva választhatunk évfolyamot és számot. Ezen  belül a tartalomjegyzékben kereshetünk. A gyűjteményben található HTML dokumentumokban lehetőség van a teljes szövegben való keresésre.


  

Digitális Képarchívum - DKA

 

A Digitális Képarchívum az Országos Széchényi Könyvtárban működő E-könyvtári Szolgáltatások Osztály fejlesztése. Az 1994-ben indult Magyar Elektronikus Könyvtár projekt célja a magyar vonatkozású, és oktatási, tudományos, illetve kulturális szempontból értékes digitális dokumentumok összegyűjtése, archiválása, katalogizálása és nyilvános szolgáltatása az Interneten. 

 

 

Arcanum Kézikönyvtár 

Teljes szövegű szak- és szépirodalmi könyvek az irodalom, a történelem és a vallás területeiről.


 

HUNGARICANA 

 Magyar archívumok digitalizált dokumentumai. A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.

  

 

 COMPASS - A Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak keresőfelülete 

 A Compass egy elektronikus katalógus: a hazai intézmények által nemzeti licenc vagy egyéni előfizetés keretében beszerzett elektronikus tudományos tartalmak, illetve saját fejlesztésű adatbázisok keresőfelülete.


Digitális Irodalmi Akadémia - DIA

Kortárs magyar szerzők jogvédett műveinek teljes szövegét szolgáltatja, ezzel kiegészítve a MEK szolgáltatását. A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ és a Petőfi Irodalmi Múzeum felváltva kezeli az adatbázist. A művek szövegén túl életrajzokat, bibliográfiákat és egyéb információkat tartalmaz a szolgáltatás.

 

A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 1998 tavaszán jött létre. Küldetése a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével.

A digitális könyvtár teljes életművekből épül fel. A közönség számára nyújtott internetes szolgáltatás tartalmát az eredeti szövegkiadást alapul tekintő, új, javított, hiteles kiadások alkotják. A DIA révén a kortárs magyar irodalom alkotásainak egyre bővülő köre, egységes adatbázisban, ingyenesen érhető el és ismerhető meg a világ bármely pontján.

Az elmúlt években a DIA a Petőfi Irodalmi Múzeum folyamatosan gyarapodó „virtuális gyűjteményévé” alakult.


Magyar Tudományok Digitális Archívuma - MTDA

 Magánkezdeményezés alapján működő projekt. Célja a magyarországi társadalomtudományi és történeti szociológia irodalom klasszikusainak, valamint az adott, hozzávetőleg 1945-ig terjedő időszak szellemi irányzatainak feltárása és digitalizálása.


 

Digitális Tankönyvtár


Felsőoktatásban alkalmazott, szabadon elérhető tankönyvek és tanulmányok gyűjteménye. Az Oktatási Hivatal által fejlesztett, dinamikusan bővülő és megújuló Digitális Tankönyvtár (DTK) célja, hogy hiánypótló és színvonalas szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek közzétételével támogassa a felsőoktatásban résztvevők tanulmányait, tudományos munkáját.

 

HUMANUS

Magyar Humántudományi Cikkadatbázis. rendeltetése hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig.


 

Nemzeti Audiovizuális Archívum -NAVA

A NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum – a magyar nemzeti műsor-szolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2,M3, M4, M5 Duna, RTL Klub, TV2, ATV, HírTV, EchoTV, Kossuth, Petőfi, Bartók Rádió. A NAVA ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak, mint a kulturális örökség részeinek megőrzését.

 

A NAVA különlegessége, hogy gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít a törvény szabta kereteken belül – archívumának adatbázisa szabadon kereshető, a benne található műsorok teljes terjedelmükben pedig az úgynevezett NAVA-pontokon (amelyek a könyvtárakban, iskolákban stb. elérhető terminálokat jelent) tekinthetők meg. Az oktatási intézményekben található NAVA-pontok az adott intézmény diákjai, tanárai, hallgatói és kutatói számára állnak rendelkezésre, a nyilvános könyvtárak, múzeumok NAVA-pontjai pedig bárki számára szabad hozzáférést jelentenek az archívum gyűjteményeihez.

 

 Magyar digitális képkönyvtár

A Magyar Digitális Képkönyvtár 2008-2009-ben az Országos Széchényi Könyvtár irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. A képkönyvtár gyűjtőköre - az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon túl - kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra).

 

Videotorium

A felsőoktatás és kutatás közösségének video megosztó portálja, az egyetemeken és       konferenciákon elhangzott tudományos előadások mellett az intézményekben készített     felvételeket is tartalmaz.

  

ANGOL NYELVŰ ADATBÁZISOK:

 
OPENDOAR

Nyílt hozzáférésű archívumok regisztere.

  

 
DOAJ - Directory of Open Access Journals

 

Nyílt hozzáférésű idegennyelvű folyóiratok adatbázisa. A DOAJ lektorált, magas színvonalú tudományos, tiszta OA (nyílt hozzáférésű) folyóiratokat indexelő adatbázis. Az adatbázis 2003-ban jött létre, akkor 300 folyóiratot tartalmazott, ma kb. 12000 a folyóiratok száma a gyűjteményben, a tudomány minden területéről merít.

   

DOAB - Directory of Open Access Books

Nyílt hozzáférésű idegennyelvű könyvek adatbázisa. A DOAB-adatbázis lektorált, open access könyvek gyűjteménye. Kereshető indexe a metaadatokat biztosítja, full-text elérés a kiadó honlapján vagy repozitóriumból biztosított. Az adatbázis 17 tudományterületre osztódik, ezek között szerepel a Business and Economics, jelenleg kb. 1500 kötettel.

 

Kodolányi János Egyetem
Budapesti Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvári Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Orosházi Oktatási Központ Könyvtára


Hasznos Linkek