Kodolányi János Egyetem Könyvtár - Online adatbázisok

Online adatbázisok

Magyar nyelvű adatbázisok


Magyar elektronikus könyvtár - MEK

 

A MEK gyűjtőkörébe csak magyar nyelvű vagy magyar, ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási, vagy kulturális célokra használható dokumentumok tartoznak: elsősorban szöveges művek, kisebb részben térképek és kották. Nem digitalizál, hanem összegyűjti a már meglévőket, ezért állománya hektikus.

 

Külön internetes felületet működtet gyengénlátók számára – Világ Halló program

 

 

 

Elektronikus Periodika Adatbázis - EPA

 

Az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatja a közel kétezer hazai és külföldi magyar nyelvű folyóirat teljes szövegét tartalmazó Elektronikus Periodika Adatbázist. Többségében 10-20 évre visszamenőleg, néhány nagy múltú  folyóirat pedig kezdetektől olvasható. A folyóiratok egy részét a könyvtár archiválja, egy részéhez pedig távoli hozzáférést biztosít. A folyóiratokat címét böngészhetjük betűrend, vagy tudományterületek alapján. Keresni a folyóiratok címe, típusa és témája alapján lehetséges. A folyóirat címére kattintva választhatunk évfolyamot és számot. Ezen  belül a tartalomjegyzékben kereshetünk. A gyűjteményben található HTML dokumentumokban lehetőség van a teljes szövegben való keresésre.
digitális képarchívum - dka

 

A Digitális Képarchívum az Országos Széchényi Könyvtárban működő E-könyvtári Szolgáltatások Osztály fejlesztése. Az 1994-ben indult Magyar Elektronikus Könyvtár projekt célja a magyar vonatkozású, és oktatási, tudományos, illetve kulturális szempontból értékes digitális dokumentumok összegyűjtése, archiválása, katalogizálása és nyilvános szolgáltatása az Interneten. 

 

 

 

 

 

digitális irodalmi akadémia - dia

Kortárs magyar szerzők jogvédett műveinek teljes szövegét szolgáltatja, ezzel kiegészítve a MEK szolgáltatását. A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ és a Petőfi Irodalmi Múzeum felváltva kezeli az adatbázist. A művek szövegén túl életrajzokat, bibliográfiákat és egyéb információkat tartalmaz a szolgáltatás.

 

A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 1998 tavaszán jött létre. Küldetése a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével.

A digitális könyvtár teljes életművekből épül fel. A közönség számára nyújtott internetes szolgáltatás tartalmát az eredeti szövegkiadást alapul tekintő, új, javított, hiteles kiadások alkotják. A DIA révén a kortárs magyar irodalom alkotásainak egyre bővülő köre, egységes adatbázisban, ingyenesen érhető el és ismerhető meg a világ bármely pontján.

Az elmúlt években a DIA a Petőfi Irodalmi Múzeum folyamatosan gyarapodó „virtuális gyűjteményévé” alakult.MAGYAR TUDOMÁNYOK DIGITÁLIS ARCHÍVUMA - MTDA

 

Magánkezdeményezés alapján működő projekt. Célja a magyarországi társadalomtudományi és történeti szociológia irodalom klasszikusainak, valamint az adott, hozzávetőleg 1945-ig terjedő időszak szellemi irányzatainak feltárása és digitalizálása.
Digitális TankönyvtárFelsőoktatásban alkalmazott, szabadon elérhető tankönyvek és tanulmányok        gyűjteménye. 

HUMANUS - HUMÁNTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK ÉS CIKKEK ADATBÁZISA

Magyar Humántudományi Cikkadatbázis. A magyarországi humántudományi periodika cikkek feltárását célzó konzorcium által működtetett közös katalógus. Ide tartozik a MANCI - Magyar és Nemzetközi Cikkek adatbázis is, amely a magyar könyvtár- és információtudományi periodikumok teljes körű, kurrens és folyamatos retrospektív feldolgozása alapján épült, a külföldi folyóiratokat pedig válogatva, 1986 óta dolgozta fel. Az adatbázis lezárása utáni frissebb (a 2006-tól datálódó) magyar és külföldi cikkeket keresse a HUMANUS adatbázisban.


 

 Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)

A NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum – a magyar nemzeti műsor-szolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2,M3, M4, M5 Duna, RTL Klub, TV2, ATV, HírTV, EchoTV, Kossuth, Petőfi, Bartók Rádió.

 

A NAVA ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak, mint a kulturális örökség részeinek megőrzését.

 

A NAVA különlegessége, hogy gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít a törvény szabta kereteken belül – archívumának adatbázisa szabadon kereshető, a benne található műsorok teljes terjedelmükben pedig az úgynevezett NAVA-pontokon (amelyek a könyvtárakban, iskolákban stb. elérhető terminálokat jelent) tekinthetők meg. Az oktatási intézményekben található NAVA-pontok az adott intézmény diákjai, tanárai, hallgatói és kutatói számára állnak rendelkezésre, a nyilvános könyvtárak, múzeumok NAVA-pontjai pedig bárki számára szabad hozzáférést jelentenek az archívum gyűjteményeihez.

 

 

  Magyar digitális képkönyvtár

A Magyar Digitális Képkönyvtár 2008-2009-ben az Országos Széchényi Könyvtár irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. A képkönyvtár gyűjtőköre - az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon túl - kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra).

 

 

Videotorium

A felsőoktatás és kutatás közösségének video megosztó portálja, az egyetemeken és       konferenciákon elhangzott tudományos előadások mellett az intézményekben készített     felvételeket is tartalmaz.

 

 

 

angol nyelvű adatbázisok

 
Open Access

Az open access (OA) irodalom digitális, online elérhető, ingyenesen és jogi korlátozások nélkül felhasználható publikációkat foglal magában. A nyílt hozzáférés lehetőséget biztosít a pénzügyi és jogi korlátozásokat eltörlésével a tudományos eredmények szabad újra-felhasználásra. A Berlini Nyilatkozat kijelentése: "A nyílt elérhetőség valójában akkor valósítható meg, ha a tudományos ismeretek minden egyes szerzője és a kulturális örökség minden egyes birtokosa ennek aktív elkötelezettje. A nyílt hozzáféréső publikációk körébe eredeti tudományos kutatási eredmények, nyers adatok, metaadatok, forrásanyagok, festészeti és grafikai anyagok digitális ábrázolásai, multimédiás tudományos anyagok tartoznak."

 

A nyílt hozzáférés alapja az internet és a szerző vagy szerzői jog tulajdonosának együttműködése. Sikerességét nemcsak a szerzők biztosítják írásaikkal, hanem a kiadók munkatársai a lektorálási (peer-review) folyamatában végzett munkájukkal. Az open access egyrészt támogatja a tudományos kommunikáció rendszerének integritását azzal, hogy hosszútávon biztosítja a publikációk elérhetőségét, másrészt új fejezetet nyit a tudományos diskurzusban a kutatási eredmények és adatok demokratikus újra-felhasználásához nyújtott lehetőséggel.

 

 

Emerald insight

Humán- és társadalomtudományi területeket érintő angol nyelvű teljes szövegű periodika adatbázis

Kodolányi János Egyetem
Budapesti Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvári Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Orosházi Oktatási Központ Könyvtára


  •      H-5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
  • Tel: + 36 30 211 5885