Aktuális - Könyvakció - KJE Könyvtár

Könyvakció

2022. 11. 22.


Az egyetem kiadásában megjelent köteteink 500 Ft-os áron megvásárolhatóak személyesen könyvtárainkban vagy postai úton.

Az akcióban részt vevő könyvek összefoglalóit az alábbiakban olvashatják:A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé, nyomtatott anyag/ szerk. Szirmai Viktória

Székesfehérvár Kodolányi János Főiskola, 2015

Ez a könyv a valóságos folyamatokra támaszkodó látlelet kíván lenni: a magyar nagyvárosi és a vidéki térségekben élő, eltérő társadalmi helyzetű csoportok jól-léti jellemzőit, azok meghatározottságait, belső eltéréseit írja le.

 

 
 

Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben, nyomtatott anyag/ szerk. Bordás Sándor, Glavanovics Andrea

Székesfehérvár Kodolányi János Főiskola, 2015

A kötet tanulmányainak többsége a lélektani folyamatokra összpontosít, és a témában tartott tréningek tapasztalataira építve a csoportterápia szükségességére és a közösség erejére hívja fel a figyelmet, amelyek nagymértékben befolyásolják a különböző konfliktusok kezelését.

 

 

 

 

 


A jól-léti közpolitika a 21. században, nyomtatott anyag/ Hervainé Szabó Gyöngyvér

Székesfehérvár Kodolányi János Főiskola, 2015

A tankönyv célja, olyan hatékony kézikönyv kialakítása, amely megalapozza az alapszintű képzésben részt vevő hallgatók társadalomismereteinek gyakorlat- és eredményközpontú kialakítását.

 

 

 

 

 A 21. század eleji államiság kérdőjelei, nyomtatott anyag/ szerk. Hervainé Szabó Gyöngyvér

Székesfehérvár Kodolányi János Főiskola, 2015

A tanulmánykötet a 21.századi államiság kérdőjeleinek, megoldásainak változása bemutatásával a globalizáció és az állam viszonyrendszerét, a fejlődés kérdéseit érintő a nemzetközi tanulmányokat tartalmaz. Segíti a politológia, a nemzetközi gazdálkodás mesterszakos hallgatókat a nemzetközi rendszer és államiság kapcsolata témakörben való eligazodásban.

 

 

 

 


A globális jól-léti közpolitikai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban, nyomtatott anyag/ Hervainé Szabó Gyöngyvér, Kovács László, Schuchmann Júlia

Székesfehérvár Kodolányi János Főiskola, 2015

A 21. század első évtizedében a politikai diskurzusok és közpolitikai áramlatok között kiemelkedik a jól-lét kérdésköre. A kötet ezt a témakört vizsgálja és elemzi a társadalmi mozgalmak nézőpontjából, és elemzi, mint globális rezsim formálódását a nemzetközi politikában. Ajánljuk mindazoknak, akik a társadalom komplex felfogásában és értelmezésében új módon és módszerekkel kívánnak eligazodni.

  


Társadalmi válságok, konfliktusok a jól-lét kontextusában, nyomtatott anyag/ szerk. Hervainé Szabó Gyöngyvér, Folmeg Márta

Székesfehérvár Kodolányi János Főiskola, 2014

A kötet egy olyan jól-léti kutatás társadalmi kontextusát bemutató tanulmányok sorozata, amely a 2009-2013 közötti globális gazdasági ás társadalmi válság összefüggésrendszerében vizsgálja a jól-lét tematikát.

 

 


A közös haza konfliktusai, nyomtatott anyag: a Kárpát-medence népei és kelet-közép-európai kapcsolataik/ szerk. Ujváry Gábor

Székesfehérvár Kodolányi János Főiskola, 2014

 

A mai magyar kultúra markáns megosztottsága, különösen a nemzeti értékek területén, valószínűleg egyedülálló jelenség Európában. Ennek gyökereit elsősorban a szocializációs folyamatokban kereshetjük. A kötet tanulmányaiban a fenti jelenség okaira, a továbblépés lehetőségeire keresnek válaszokat a szerzők.

 
Történelmi traumáink, nyomtatott anyag: közös sebek és a gyógyításukra tett kísérletek a Kárpát-medencében/ szerk. Ujváry Gábor

Székesfehérvár Kodolányi János Főiskola,  2014

A Kárpát-medencében a nemzetiségi és az egyes nemzeteken belüli, többnyire történelmi eredetű konfliktusok, valamint az asszimilációs folyamatok mindmáig meghatározzák a mindennapok életét. A kötet szerzői azt vizsgálják, hogy miként érvényesültek ezek a Fejér megyei be- és kitelepítések, a 20. századi horvátországi magyar kisebbségekre vonatkozó törvényi szabályozás esetében, illetve a magyar nemzettudat alakulásában.

vissza
Kodolányi János Egyetem
Budapesti Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvári Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Orosházi Oktatási Központ Könyvtára


Hasznos Linkek