Kodolányi János Egyetem Könyvtár - Aktuális - Megvásárolható új kiadványaink

Megvásárolható új kiadványaink

2021. 11. 17.Kedves Olvasóink!


Új kiadványokkal gazdagodott a Kodolányi János Egyetem, amelyek könyvtárainkban személyesen vagy postai úton is megvásárolhatnak. Ha az utóbbi módon szeretnének hozzájutni az új kötetekhez, kérem írjanak nekünk a  jegyzetbolt@kodolanyi.hu e-mailcímre.

 

Kovács Krisztina – Legindi Zoltán: Gyakorló feladatsor angolos szakfordítók számára

Turist Center Kft., Székesfehérvár, 2021.

Ára: 4.000 Ft


Az anglisztika tanszék munkatársai olyan könnyen követhető, jól használható szöveggyűjtemény összeállítását tűzték ki célul, amely egyrészt hathatós segítséget nyújthat a záróvizsga-fordításra készülő végzős hallgatóknak, másrészt segíti a végzős szakfordítók orientálódását.

 A szöveggyűjtemény tartalmazza az évek során összegyűjtött és feldolgozott fordításokat magyar-angol és angol-magyar nyelvpárban, mintafordítással, terminológiával együtt. Ez a jegyzet alkalmas az önálló tanulásra, és arra is, hogy közösen, akár tanár segítségével dolgozzák fel a hallgatók az adott szövegeket.

 

 

Csáki György: Nemzetközi gazdaságtan

Budapest, Napvilág Kiadó, 2017.

Ára: 2.500 Ft


A nemzetközi gazdaságtan arra irányítja rá a figyelmet, hogy a gazdaságok normális működése már évszázadok óta nem nélkülözheti a más gazdaságokkal, más nemzet-gazdaságok szereplőivel kialakított kapcsolatokat, mi több, a világ többi gazdaságának működése egyre komolyabb hatással van valamennyi ország belső viszonyaira. A nemzetköziesedés - és így a nemzetközi gazdaságtan is - nemcsak a nemzetgazdaságok közötti, hanem a vállalatok között létrejövő kapcsolatrendszereket is magában foglalja. A mikro- és a makrofolyamatok tehát együtt jelennek meg: megváltozik a vállalatok tevékenysége, ha bekapcsolódnak a nemzetközi munkamegosztásba és tevékenységüket több ország között osztják meg.
A nemzetközi gazdaságtan alapkérdése az, hogy milyen kölcsönös előnyök származnak a nemzetközi (határon át-ívelő) kereskedelemből s egyéb gazdasági tranzakciókból? Mi határozza meg a kölcsönös előnyök érvényesülésének lehetőségét? Hogyan és mi szerint oszlanak meg az előnyök? Mennyire állandóak, tartósak a kölcsönös előnyök, illetve minek következtében változik az előnyök megoszlása az érintett felek között? Hogyan befolyásolja a kölcsönös előnyök alakulását az államok közötti sokoldalú kapcsolatrendszer? Hogyan hatnak a kölcsönös előnyök a nemzetközi gazdasági kapcsolatrendszerbe bekapcsolódók növekedésére és fejlődésére, a világgazdasági erőviszonyok alakulására? Milyen két-, több- és sokoldalú megállapodásokkal, nemzetközi intézményekkel befolyásolhatók (és szabályozhatók) a nemzetközi gazdasági kapcsolatok?

Ez a kötet a nemzetközi gazdaságtan fenti alapkérdéseit tárgyalja - a közgazdasági és üzleti felsőfokú alapképzés célját szolgálva.

 

 

Hervainé Szabó Gyöngyvér: Oroszország a globális világrendben Székesfehérvár, Kodolányi János Egyetem, 2021.

Ára: 3.000 Ft


A Kodolányi János Egyetem jubileumi évének alkalmából jelent meg Hervainé Dr. Habil Szabó Gyöngyvér, rektori tanácsadó könyve. A Kodolányi János Egyetem alapítása óta megkülönböztetett figyelmet szentel a regionális kutatásoknak, ennek meghatározó állomása a most megjelent Oroszország a globális világrendben című munka.

A könyv egyszerre ad világos válaszokat, gyakorlati útmutatót és tudományos keretrendszert Oroszországról, egy regionális és globális látószögön keresztül. Úttörő vállalkozásnak és megkerülhetetlen mérföldkőnek tekinthető, mely nem csak az érdeklődő nagyközönség és a szakma számára tanulságos, de az oktatásban és a szélesebb képzési területeken is kiválóan használható.”

vissza
Kodolányi János Egyetem
Budapesti Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvári Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Orosházi Oktatási Központ Könyvtára


  •      H-5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
  • Tel: + 36 30 211 5885