Aktuális - Egy hónapig ingyenesen elérhető adatbázisok - KJE Könyvtár

Egy hónapig ingyenesen elérhető adatbázisok

2020. 04. 03.


Kedves Olvasóink!

A koronavírus-járvány miatt több kiadó ingyenessé tette online elérhető digitális szakirodalmát. Használják ki otthonról ezt a lehetőséget! Mindemellett ajánljuk előfizetett adatbázisainkat is, amelyek a ingyenes időszakon túl is elérhetőek Olvasóink számára!

 

Az Arcanum április 16-ig ingyenesen elérhetővé tette újság- és folyóirat archívumát, több ezer periodikát.


A mai naptól a Szakkiadók Társulása, másnéven Szaktárs adatbázisportál kínál április 23-ig ingyenes hozzáférhetőséget 12 kiadó mintegy 15 ezer kötetéhez. Jelen pillanatban az alábbi kiadók közül tudnak válogatni:

 

- Akadémiai KiadóA gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. Az Akadémiai Kiadó élő címei a folyamatosan bővülő MeRSZ (https://mersz.hu) adatbázisban érhetők el.

A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.

 

- Attraktor KiadóA kaidó egyik feladatának tekinti a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom térképén még létező jónéhány fehér folt egynémelyikének eltüntetését, beleértve az antik, illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők máig kiadatlan, vagy már megjelent, de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét. Másrészt szándékukban áll a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása. Harmadsorban pedig céljuk a magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében XIX–XX. századi, egykor jelentős, de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése, erre szolgál Historia Incognita című sorozatunk.


- Balassi KiadóA Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

 

- Gondolat Kiadó: Immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A kiadó átlagosan évi 80 kiadványt jelentet meg, melyek túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az európai és magyar szépirodalom területéről kerül ki.


- L'Harmattan KiadóAz Adatbázisban található tartalmak túlnyomó többsége olyan együttműködésekből született, melyet a L’Harmattan Kiadó különböző akadémiai kutatóintézetekkel, egyetemekkel, szakmai és civil szervezetekkel, valamint szakterületükön vezetőnek számító szakemberekkel alakított ki. A magas színvonalú szakkönyveket a L’Harmattan szépirodalmi portfoliója teszi teljessé.


- Kalligram KiadóA Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.


- Kortárs KiadóAz 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak ápolására vállalkozott. Az egyszerű minőségeszmény és az értékteremtés gesztusa a kiadó legelemibb ars poeticája. A kiadói arculathoz tartozik a rejtett művelődéstörténeti értékek ápolása és tudományos újrakiadása is.


- Kronosz KiadóA Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Önálló sorozatai: Sziluett - Korszerű történelmi életrajzok; Pécsi Mozaik; SziTu - Színháztudományi Kiskönyvtár.


- Mentor KiadóAz egyik legismertebb erdélyi könyvkiadó. Történelmi, néprajzi, művészettörténeti és szépirodalmi könyvek kiadásával foglalkozik.


- Napvilág Kiadó1995-ös alapításuk óta mintegy négyszáz címet jelentettek meg; alapfeladatuknak tekintik a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását.  Politikus-életrajzaik, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatuk kötetei, forráskiadványaik, nagymonográfiáik és kézikönyveik széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveik között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.


- Osiris KiadóAz Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik.  Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveik a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

 

- Szaktudás Kiadó HázA Szaktudás Kiadó Ház Zrt. 1991-ban családi vállalkozásként alakult. A tankönyvkiadás mellett kezdettől fogva foglalkozik agrárszakkönyvek és -szaklapok kiadásával, amely a cég 2001-es belső átszervezése óta a Kiadó fő profilja. A cél az, hogy a folyamatosan változó, átalakuló mezőgazdaságot és a vidéket korszerű, a gyakorlatot támogató információkkal lássa el.

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. ma az ország második legnagyobb agrárszakkiadója, a szakmában mind a szerzők, mind az olvasók körében elismert. Évente még ma is több mint 15-25 új könyvünk jelenik meg, így kínálatunk ma már több mint 600 címet tartalmaz.

A Kiadó fő profilja: gazdálkodást segítő kiadványok, növénytermesztési, állattenyésztési, ökonómiai, gépészeti és erdészeti szakkönyvek, szakképzési, egyetemi, főiskolai tankönyvek, lapkiadás: a Kiadó alapította a 28. éve megjelenő Agrárium című szakfolyóirat.

 

A következő hetekben újabb kiadók csatlakoznak, vagyis a Kriterion, a Múlt és Jövő, a Szent István Társulat és a Tinta Könyvkiadó.

 

Jó olvasást kívánunk mindenkinek! 

vissza
Kodolányi János Egyetem
Budapesti Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvári Oktatási Központ Könyvtára


Kodolányi János Egyetem
Orosházi Oktatási Központ Könyvtára


Hasznos Linkek