Hallgatói Karrier és Vállalkozási Iroda
Tel.: 30/938-6554
E-mail: karrieriroda@kodolanyi.hu
   

Bejelentkezés munkavállalóknak

Pályakövetéses kérdőív

Kedves volt Hallgatóink!

A Kodolányi János Főiskola stratégiai tervei között szerepel a volt hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás, életpályájuk tudatos nyomon követése. Kérjük segítse Karrier Irodánk munkáját azzal, hogy kérdéseinkre válaszol.
Köszönjük együttműködését!

Személyi adatok
A válaszadó neme
Jelenlegi lakóhelye
Családi állapota
Eltartottak száma
Tanulmányok, továbbképzés
Szak megnevezése, ahol végzett
Milyen tagozaton végzett?
Melyik helyszínen végzett?
Végzés éve
Tudja-e hasznosítani munkájában a főiskolán tanultakat?
Mi a véleménye képzettségének anyagi, illetve erkölcsi presztízséről?
Mennyire volt elégedett 5-ös skálán a képzéssel?
Segítette-e Önt az elhelyezkedésben a kötelező szakmai gyakorlat?
Tanulmányai során részesült-e ERASMUS vagy más ösztöndíjban?
A főiskolai tanulmányok befejezése után részt vett-e továbbképzésen?
Munkahely

Karrier Iroda

Kapott-e segítséget az elhelyezkedéshez a főiskolán?
Szükségesnek tartotta volna, ha igen milyen formában?

Nyelvismeret

Nyelvtudása, fokozatai
Használja-e a nyelvet a munkahelyén?
Ha igen, akkor melyiket?

Első munkahelye

Milyen fórumon keresett munkát?
Mennyi idő telt el az államvizsga után, amíg első munkahelyét megtalálta?
Az első munkahely a végzettségének megfelelő munkahely volt?

Jelenlegi munkahelye

Hányadik munkahelyén van jelenleg a végzés óta?
Jelenleg szakmájában dolgozik-e?
Jelenlegi státusza
Jelenlegi beosztása
Elégedett-e jelenlegi munkahelyével?
Munkahelyén kínálkozik-e szakmai/vezetői perspektíva
az Ön számára a közeljövőben?
Havi bruttó jövedelme, illetve egyéb pénzbeli és természetbeni juttatások
Egyéb pénzbeni és természetbeni juttatások
Munkahelyének formája
Munkahelyének szektora
Vállalat mérete