Hallgatói Karrier és Vállalkozási Iroda
Tel.: 30/938-6554
E-mail: karrieriroda@kodolanyi.hu
   

Bejelentkezés munkavállalóknak

Aktuális állásajánlatok

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  

                     

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján  

pályázatot hirdet

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság 
 
Titkársági referens  

munkakör betöltésére.  

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. december 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony                       

 

Foglalkoztatás jellege: 

 

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45.

 

Ellátandó feladatok: 

A beérkező és kimenő ügyiratok / levelek iratkezelő rendszerben történő kezelése, határidőben történő továbbítása, szakszerű tárolása, irattárazása, selejtezése. A napi posta / aláírásra leadott iratok előkészítése a felettes vezető részére, azok kipostázása, az ügyintézésre kiszignált anyagok munkatársakhoz történő eljuttatása. A kiszignált feladatokhoz kapcsolódó határidők nyomonkövetése. Kiszignált iratok esetén az átvételi elismervény lefűzése. Az Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársághoz tartozó központi irattári dossziék kezelése. A Titkárságvezető által feladatkörébe utalt nyilvántartások vezetése. Megbeszélések szervezése, meghívók kiküldése, a megbeszélésekhez szükséges tárgyaló és technikai eszközök biztosítása. Az Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra érkező vendégek fogadása és az ezzel összefüggő reprezentációs feladatok ellátása. Együttműködés és kapcsolattartás a Minisztérium munkatársaival, a helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság adminisztratív támogatásával biztosítani az ügymenetek szabályos és szabatos lebonyolítását, nyomonkövetését, az adatbázisok naprakész vezetését, valamint a levélforgalom kezelését.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

                     

 

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Középiskola/gimnázium,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

        Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)  

         EMIR rendszer ismerete  

      Felsővezetői asszisztenciában szerzett tapasztalat, titkársági munkafolyamatok ismerete

 

Elvárt kompetenciák:  

         Ügyfélorientált szemléletmód,  

         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,  

         Együttműködési készség,  

         Csapatmunka,  

         Nagy munkabírás,  

         Önálló, hatékony munkavégzés,  

         Precizitás,  

         Felelősségtudat,  

         Kezdeményezőkészség,  

         Jó problémamegoldó készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz  

         Motivációs levél  

         Erkölcsi bizonyítvány  

         Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata  

    Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán Gábor nyújt, a +36 1 896 4721 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

         Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/titkarsagi-referens-733 oldalon keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú, Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 22. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  

                     

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján  

pályázatot hirdet

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Pénzügyi Főosztály 
 
Követeléskezelési referens  

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű legfeljebb 2020. december 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony                       

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1134 , Váci út 45. C

 

Ellátandó feladatok: 

Követelésekre vonatkozó kimutatások naprakészen tartása az illetékes Szakmai Főosztályok adminisztratív segítségével. Követeléskezeléssel érintett belső szervezeti egységekkel való kapcsolattartás, zökkenőmentes és állandó információáramlás fenntartása, egységes, eljárásrend szerinti eljárás biztosítása. Követeléskezeléssel érintett külső szervezetekkel való kapcsolattartás (MÁK, NAV), a zökkenőmentes és állandó információáramlás fenntartása. Követeléskezelési tevékenységgel kapcsolatos nyomonkövetési feladatok ellátása. A HEFOP, EQUAL, TÁMOP, TIOP, EFOP, RSZTOP forrás felhasználásával, követelések egyeztetésével kapcsolatos beszámolókhoz szükséges adatszolgáltatási, egyeztetési feladatok ellátása. Az európai uniós (HEFOP, EQUAL, TÁMOP, TIOP, EFOP, RSZTOP) programok előírt követeléseinek behajtásával (adók módjára történő behajtás, adószám törlés) kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés a hitelesítési jelentések összeállításában, különös tekintettel a követelések vonatkozásában. Részvétel a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, tesztelésében, valamint adat- és információtartalmának meghatározásában, továbbá az adatok rendelkezésre állásának biztosítása. A külső és belső ellenőrzésekhez kapcsolódó adat- és információszolgáltatási, véleményezési, és végrehajtási feladatok ellátása. Kapcsolattartás és együttműködés a követeléskezeléshez vagy hitelezői igényérvényesítéshez kapcsolódó, nem peres eljárások kapcsán a Perképviseleti Osztállyal.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás 1. sz. melléklete 23. § -ában foglalt feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.   

                     

 

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Főiskola, vagy egyetemi végzettség,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

        Microsoft Office alkalmazások készség szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

      Pénzügyi területen szerzett végzettség és/vagy EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat  

         EMIR, FAIR rendszer ismerete  

         Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)

 

Elvárt kompetenciák:  

         Ügyfélorientált szemléletmód, 

         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,  

         Együttműködési készség,  

         Csapatmunka,  

         Nagy munkabírás,  

         Önálló, hatékony munkavégzés,  

         Precizitás,  

         Felelősségtudat,  

         Kezdeményezőkészség,  

         Jó problémamegoldó készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz  

         Motivációs levél  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a +36 1 896 49 44 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

         Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/koveteleskezelesi-referens-749 oldalon keresztül.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 25.  

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

 

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

                     

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján  

pályázatot hirdet

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály 
 
Közbeszerzés-ellenőrzési referens  

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2020. december 31. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony                       

 

Foglalkoztatás jellege: 

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1134 , Váci út 45.

 

Ellátandó feladatok: 

A pályázatkezeléssel, támogatási jogviszonyokkal kapcsolatos közbeszerzésjogi szempontú ellenőrzési feladatok ellátása,az államtitkárság feladataihoz kapcsolódó beszerzések előkészítése, teljesülésük nyomon követése, koordinációja. Elvégzi az uniós forrásból finanszírozott támogatási szerződések kedvezményezettjei által lefolytatott közbeszerzési eljárások, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződésmódosítások közbeszerzés-jogi szempontú utóellenőrzését, továbbá az ahhoz kapcsolódó adminisztratív és koordinációs tevékenységet. Írásbeli vélemény készít a kedvezményezettek és a nyertes ajánlattevők között létrejött szerződések módosítását megelőzően, illetve azt követően (utóellenőrzés) a módosítás jogszerűségéről, megalapozottságáról. Együttműködik az EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság irányítása alá tartozó más főosztályok feladat- és hatáskörébe tartozó támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki szempontú utóellenőrzés folyamatos közbeszerzés-jogi minőségbiztosításában a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és eljárásrendek szerint. Állásfoglalást készít a pályázatkezelés, valamint a projektmegvalósítás során felmerülő közbeszerzés – jogi kérdésekben, melynek keretében szakmailag együttműködik más szervezeti egységekkel. Vezeti a szabályozókban előírt nyilvántartásokat, az ott meghatározott tartalommal, illetőleg közvetlen felettese utasítására jelentéseket, beszámolókat, adatszolgáltatásokat készít az ott meghatározott tartalommal és rendszerességgel

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás 1. sz. melléklete 20. § -ban foglalt feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

 

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Főiskola,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

         Igazgatásszervező, jogász, közgazdász végzettség  

         Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)  

         EMIR rendszer ismerete  

         Közbeszerzési referensi végzettség és/vagy EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

         Ügyfélorientált szemléletmód, 

         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,  

         Együttműködési készség,  

         Csapatmunka,  

         Nagy munkabírás,  

         Önálló, hatékony munkavégzés,  

         Precizitás,  

         Felelősségtudat,  

         Kezdeményezőkészség,  

         Jó problémamegoldó készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Önéletrajz 

         Motivációs levél  

         Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata  

         Erkölcsi bizonyítvány  

     Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a +361 896 4944 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

         Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/kozbeszerzes-ellenorzesi-referens-735 oldalon keresztül.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú, Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 22.  

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  

                     

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján  

pályázatot hirdet

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Módszertani és Szabályozási Főosztály 
 
Módszertani referens 

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű legfeljebb 2020.12.31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony 

                     

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1134 , Váci út 45. D

 

Ellátandó feladatok: 

Elvégzi az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programok irányítási és kontrollrendszerének kialakítását, valamint belső eljárásrendjeinek kialakítását, elvégzi a pályázati folyamatok egységességének biztosítása érdekében a szabályozó dokumentumok, eljárások, sablonok elkészítését, módosítását, valamint a program- és projektvégrehajtási eljárás során használandó dokumentumok egységes tartalmi és formai követelményeinek meghatározását, továbbá elvégzi a kapcsolódó feladatokat, szakmai, pénzügyi állásfoglalásokat ad az irányadó jogszabályok, valamint a Módszertani és Szabályozási Főosztály által készített belső szabályozó dokumentumok értelmezésével, illetve alkalmazásával kapcsolatosan az egyes támogatáskezelési feladatokat ellátó szervezeti egységek részére, a hatékony és szabályszerű végrehajtás érdekében javaslatot tesz az egyes jogszabályok módosítására, az Európai Uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel együttműködésben javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására, részt vesz a felhívások és a végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumok módszertani szempontú minőségbiztosításában,részt vesz az Európai Uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott témákban az Európai Bizottság által működtetett bizottságok, munkacsoportok munkájában, rendszeres időközönként elvégzi az ellenőrzési nyomvonal aktualizálását, együttműködik és adatot szolgáltat a külső és belső ellenőrző szervek által lefolytatott vizsgálatok során, közreműködik a funkcionális feladatokkal kapcsolatos jelentések összeállításában, a Módszertani és Szabályozási Főosztály osztályaival egyetértésben eljárásrendi iránymutatásokat készít elő az egyes operatív programok keretében finanszírozott fejlesztések hatékonyságának javítása érdekében.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás 1. sz. melléklete 19. § -ában foglalt feladatok ellátása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.  

                     

 

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Főiskola, vagy egyetemi végzettség, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során) 

         EMIR, FAIR rendszer ismerete 

     Pénzügyi területen szerzett végzettség és/vagy EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:  

         Ügyfélorientált szemléletmód,  

         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,  

         Együttműködési készség,  

         Csapatmunka,  

         Nagy munkabírás,  

         Önálló, hatékony munkavégzés,  

         Precizitás,  

         Felelősségtudat,  

         Kezdeményezőkészség,  

         Jó problémamegoldó készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz  

         Motivációs levél  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Frank Judit nyújt, a +36 1 896 49 44 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

         Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/modszertani-referens-741 oldalon keresztül.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 26.  

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

                     

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

 

pályázatot hirdet

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Szociális és Társadalmi Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya 
 
Pályázatkezelő referens  

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2020. december 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony                       

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1134 , Váci út 45.

 

Ellátandó feladatok: 

Pályázati kiírás előkészítésében részvétel. Pályáztatásban való részvétel (meghirdetéstől a benyújtásig). Szerződéskötésben való részvétel. Projekt előrehaladási jelentések/időszaki beszámolók/projekt fenntartási jelentések /előlegigénylési kérelmek ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása. Kifizetési kérelmek/kifizetési igénylések ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása. A szerződésmódosítási kérelmek és változás bejelentések pályázati kiírásnak, hatályos szabályozóknak és eljárásrendeknek megfelelő ellenőrzése, dokumentáció összeállítása, elbírálás előkészítése, javaslat felterjesztése a programirányítónak/osztályvezetőnek. Pályázatok lezárása. A fenntartási időszakban jelentkező feladatok, archiválás, stb. elvégzése. A projektek pontos és naprakész nyomon követése, különös tekintettel a pénzügyi és szakmai előrehaladásra, valamint az indikátorok és a mérföldkövek teljesítésére.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás 1. sz. melléklete 19. § -ában foglalt feladatok ellátása.  

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                      

 

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Főiskola,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

     EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat; közigazgatásban szerzett tapasztalat  

         Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)  

Elvárt kompetenciák:  

         Együttműködési készség,  

         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,  

         Ügyfélorientált szemléletmód,  

         Csapatmunka,  

         Nagy munkabírás,  

         Önálló, hatékony munkavégzés,  

         Precizitás,  

         Felelősségtudat,  

         Kezdeményezőkészség,  

         Jó problémamegoldó készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz  

         Motivációs levél  

         Erkölcsi bizonyítvány 

         Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata  

     Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a +361 896 4944 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

         Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/palyazatkezelo-referens-737/0/f2c0792079a19d66deb3c0de6bb87fa3 oldalon keresztül.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú, Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 22. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

                     

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján  

pályázatot hirdet

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Család-és Ifjúságügyi Fejlesztések Főosztálya 
 
Pályázatkezelő referens  

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2020. december 31. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony                      

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1134 , Váci út 45.

 

Ellátandó feladatok: 

Szerződéskötésben való részvétel. Projekt előrehaladási jelentések/időszaki beszámolók/projekt fenntartási jelentések /előlegigénylési kérelmek ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása. Kifizetési kérelmek/kifizetési igénylések ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása. A szerződésmódosítási kérelmek és változás bejelentések pályázati kiírásnak, hatályos szabályozóknak és eljárásrendeknek megfelelő ellenőrzése, dokumentáció összeállítása, elbírálás előkészítése, javaslat felterjesztése a programirányítónak/osztályvezetőnek. Pályázatok lezárása. A fenntartási időszakban jelentkező feladatok, archiválás, stb. elvégzése. Ellátja a projektek pontos és naprakész nyomon követését, a pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös tekintettel az indikátorok és a mérföldkövek teljesítésére.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás 1. mellékelt 25. §-ban foglalt feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

 

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Főiskola,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

      EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat; közigazgatásban szerzett tapasztalat  

         Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során) 

Elvárt kompetenciák:  

         Precizitás,  

         Önálló, hatékony munkavégzés,  

         Monotónia tűrés,  

         Ügyfélorientált szemléletmód,  

         Együttműködési készség,  

         Csapatmunka,  

         Nagy munkabírás,  

         Felelősségtudat,  

         Kezdeményezőkészség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz  

         Motivációs levél  

         Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata  

     Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt nyújt, a +361 896 4944 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

        Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/palyazatkezelo-referens-736 oldalon keresztül.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú, Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 22.  

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

                     

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján  

pályázatot hirdet

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Módszertani és Szabályozási Főosztály 
 
Programirányító referens 

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű legfeljebb 2020.12.31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony                       

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1134 , Váci út 45. E

 

Ellátandó feladatok: 

Koordinálja az EFOP/RSZTOP operatív programok megvalósításával összefüggő előterjesztések elkészítését, részt vesz az éves fejlesztési keretről szóló előterjesztések, illetve a kapcsolódó dokumentumok elkészítésében, közreműködik az operatív program módosítási javaslatok összegzésében, módosítási javaslatok megfogalmazásában, valamint az operatív program módosításáról szóló előterjesztés elkészítésében, részt vesz az operatív programokban meghatározott indikátorok teljesítésének nyomon követésében, különös tekintettel a teljesítmény indikátorokra, koordinálja a projektfelügyeleti rendszer működtetését a határidőre nem teljesítő projektek esetén, részt vesz az Európai Bizottság által működtetett bizottságok, munkacsoportok munkájában, részt vesz az EFOP/RSZTOP felhívások és a végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumok véleményezésében, a hatékony és szabályszerű végrehajtás érdekében javaslatot tesz az egyes jogszabályok módosítására, javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására, részt vesz a külső és belső ellenőrző szervek által lefolytatott vizsgálatokban, közreműködik a funkcionális feladatokkal kapcsolatos jelentések összeállításában.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás 1. sz. melléklete 19. § -ában foglalt feladatok ellátása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

 

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Főiskola, vagy egyetemi végzettség,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

        Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)  

         EMIR, EUPR rendszer ismerete  

         EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:  

         Ügyfélorientált szemléletmód,  

         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,  

         Együttműködési készség,  

         Csapatmunka,  

         Nagy munkabírás, 

         Önálló, hatékony munkavégzés, 

         Precizitás,  

         Felelősségtudat,  

         Kezdeményezőkészség, 

         Jó problémamegoldó készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz  

         Motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Frank Judit nyújt, a +36 1 896 49 44 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

         Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/programiranyito-referens-742 oldalon keresztül.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 26. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Pozíció: Kintlevőség kezelő - Hitel osztály (Délutános munkarend) 

Munkavégzés helye: Székesfehérvár

 

Szeretnél: 

szakmailag fejlődni és formálni a világot? 

megvalósítani magad kreatív környezetben?  

tanulni egy olyan csapatban, akik annyira lelkesek, mint te?   

Ha igen, gyere és csatlakozz hozzánk –  változtass az életeden! 

Feladataid egy átlagos napon: 

Folyamatos kapcsolatfelvétel a kintlevőségekkel rendelkező vevőkkel (telefonon és és e-mailben) 

Egyenlegegyeztetés a vevőkkel 

Fizetés-részletezés bekérése 

Behajtási stratégia kidolgozása, dokumentálása, végrehajtása 

Szoros együttműködés a társszervezetekkel (kereskedelmi, pénzügyi csapat) 

Rendszeres és ad-hoc vevői kintlevőség és fizetés előrejelzések a menedzsment és kereskedelmi csapat részére 

Vevői adatok karbantartása,  

Rendeléselengedés, hitelkeretek figyelése 

Folyamatfejlesztési javaslatok előterjesztése 

Amit várunk: 

Közgazdasági/pénzügyi középfokú végzettség vagy hasonló munkakörben szerzett min. 2 éves tapasztalat  

Magas szintű angol nyelvtudás  

Hajlandóság délutáni műszakban dolgozni  

(13:30 – 22:00 óra között – opció 1 hét délelőtt) 

Felhasználói számítógépes ismeretek 

Jó kommunikációs készség 

Határozott fellépés 

Analítikus gondolkodás, jó problémamegoldó képesség 

Precíz, megbízható munkavégzés 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk pozíciónkra! 

Előnyt jelent: 

Pénzügyi, kereskedelmi vagy logisztikai területen szerzett felsőfokú végzettség 

Oracle vagy SAP ismeret 

Amit kínálunk: 

Betanulási program, szakmai nyelvtudás elsajátítása 

Fiatal, dinamikus, támogató csapat 

Önálló munkavégzés 

Nyelvtanulási lehetőség 

Kiváló szakmai tapasztalatszerzési lehetőség multinacionális környezetben 

Hosszútávú együttműködés 

Kiváló munkakörülmények 

Felelősségteljes munkakör 

Stabil vállalati háttér 

Utazási támogatás 

Kiváló juttatási csomag (13. havi fizetés, karácsonyi juttatás, éves bonusz, cafeteria, egészségbiztosítás, életbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár)

 

Jelentkezés: 

https://arconic.hrfelho.hu/allasajanlat/1998/kintlevoseg-kezelo-hitel-osztaly-delutanos-munkarend 

 

 

 

JUNIOR SALES MENEDZSER

 

A hazai piac egyik legnagyobb digitális médiacégébe keressük legújabb munkatársunkat. Partnereink között olyan ügyfelekkel találkozhatsz, mint a Sony, az Unilever, a Mazda, vagy épp a Telekom.   

Ha szívesen dolgoznál az alábbi feladatokon, akkor válassz minket:  

·     Kapcsolattartás a hirdetői oldal legnagyobb szereplőivel 

·     Az ügyfélkapcsolati osztály munkájának támogatása 

·     Prezentációk, támogató anyagok vizuális és tartalmi megalkotása  

Néhány elvárás, amelynek meg kell felelned:  

·     Társalgási szintű, aktív angoltudás 

·     Precíz és proaktív munkavégzés 

·     Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete (Excel, PowerPoint, Word) 

·     Nyitottság a digitális világ technológiai újításainak elsajátítására 

·     Igény a szakmai fejlődésre, előrelépésre: a kitartó munkáddal valódi változást idézhetsz elő a szervezetünkben. A ma kitalált online megoldást holnap már a Samsung használhatja. Idővel az értékesítő csapatunkkal, illetve a saját teameddel közösen határozzátok majd meg az Infinety rövid és középtávú piaci stratégiáját.  

Mit ajánlunk?  

·     Oktatások, képzések, rendszeres csapatépítő alkalmak 

·     Meglepően fiatal csapat, kellemes irodai atmoszféra 

·     Transzparens, többlépcsős karrierterv  

Nagyon várjuk a jelentkezésed fényképes önéletrajzzal a hr@infinety.hu.

 

 

 

A HARMAN különböző technikai megoldások széles termékpalettáját tervezi és gyártja az autóipar, a szórakoztató elektronikai ipar és más vállalatok számára világszerte, beleértve a connected car rendszereket, audio és vizuális termékeket, vállalati automatizálási megoldásokat és egyéb infokommunikációs megoldásokat (Internet of Things). A vállalat vezető világmárkái többek között az AKG®, Harman Kardon®, Infinity ®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® és Revel® - termékeinket zenerajongók, valamint zenészek csodálják és használják világszerte, ahol csak fellépnek. Az utakon több mint 25 millió személygépjármű rendelkezik a HARMAN audio és infotainment rendszereivel. 
A szoftver megoldásaink több milliárd mobil eszközön és rendszeren futnak, amelyek minden platformon biztonságosan összekapcsolhatók – a munkahelytől az otthonokig és az autóktól a mobiltelefonokig.

 

A HARMAN munkatársainak száma Amerikában, Európában és Ázsiában összességében több, mint 30.000 fő. A vállalat a Samsung Electronics teljes tulajdonú leányvállalata. 
 
Székesfehérvári Elektronikai gyárunkba keresünk munkatársat a következő munkakörbe:

 

German payroll administrator

 

Lokáció: Székesfehérvár, Magyarország 

Feladatok: 

·     Manage the payroll administration process according to relevant legal standards, collective agreement and Harman internal policies. 

·     Manage the end-to-end payroll process ensuring timeliness and high quality. 

·     Manage the payroll of specific group of employees. 

·     Calculate and process various different payroll elements, insurance and pension. 

·     Check benefits in kind for tax/social insurance obligations and correct accounting. 

·     Manage the garnishment process. 

·     Provide professional guidance for payroll administrators. 

·     Maintain internal documentation for audit. 

·     Collect information for Payroll Dashboard, analyse issues.

 

Elvárások:  

·     University or college degree 

·     1-3 years experience in German payroll position or fresh graduates 

·     Experience in German collective agreements 

·     Fluent german 

·     Analytical and high problem-solving skills 

·     Intercultural skills 

·     Precise, detailed oriented

 

Advantage: 

·     SAP knowledge 

·     English knowledge

 

Our offer: 

·Be a part of an international team working with the world’s largest automotive manufacturers 

·Attractive salary package 

·Extensive technical trainings 

·Career development opportunities 

·Employee discounts on our HARMAN (JBL®, HARMAN Kardon®) and Samsung products

Kapcsolattartó: Barabás Zita 

Amennyiben érdekesnek találja az álláslehetőséget, kérjük, jelentkezzen online a karrier oldalunkon, kb. 3 perc alatt kitölthető az adatlap és feltölthetőek a dokumentumok. 

A HARMAN az összes alkalmazott és jelentkező számára kínálkozó egyenlő foglalkoztatási lehetőségek támogatása iránt kötelezte el magát. A foglalkoztatással kapcsolatos minden döntést érdem, képzettség és teljesítmény alapján hozzuk meg, tekintet nélkül a munkához nem kapcsolódó jellemzőkre, úgymint az adott személy faji, etnikai hovatartozása, bőrszíne vagy nemzetisége, neme, illetve nemi identitása, szexuális irányultsága, családi állapota, mozgáskorlátozottsága, életkora, vallása vagy bármely más állapota. 

A HARMAN nagyszerű munkakörnyezetet, kihívást jelentő karrierlehetőségeket, szakmai továbbképzéseket és a versenyképes kompenzációt kínál.

 Olyan kihívást keres, ahol a tapasztalatát értékelik? Nézze meg, mit tud elérni a HARMAN-nál!    

 

 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. székesfehérvári fiókja 

Mikrovállalati tanácsadó (6 óra) munkakörbe  

munkatársat keres.

 

Főbb feladatok: 

     A bank kisvállalati termékeinek és szolgáltatásainak teljes körű, proaktív értékesítése 

     Betét-befektetés, hitel, számlatermékek és ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

     Ügyfelek teljeskörű kiszolgálása, tájékoztatása, igények teljeskörű felmérése 

     Számlavezetéssel kapcsolatos napi, operatív feladatok elvégzése  

     Aktív cross-selling tevékenység 

 

Munkakör betöltésének feltételei:  

     Minimum középfokú végzettség 

     Hasonló munkakörben szerzett releváns értékesítési tapasztalat előny, de pályakezdők jelentkezését is várjuk! 

     Határozott, magabiztos fellépés 

     Kiváló kommunikációs és tárgyalási készség 

     Értékesítési attitűd és szemlélet 

     Ügyfélközpontú magatartás 

     Stratégiai szemlélet 

     Csapatmunka 

     MS office rendszerek felhasználói szintű ismerete 

 

Amit kínálunk: 

     Versenyképes fizetés

     Jól megközelíthető lokáció

     Fiatalos, barátságos csapat, akikkel jó együtt dolgozni 

     Bankszakmai ismeretek gyakorlati elsajátításában támogatást nyújtunk 

Jelentkezni fényképes magyar nyelvű önéletrajzzal lehet a timea.szentesi@sberbank.hu címen.

 

 

 

A Budapest XVIII. kerületi

Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola

2019. szeptemberi kezdéssel

angol-bármely szakos tanárt keres.

Előny: angol-történelem, vagy

angol-földrajz szakos végzettség.

Pályakezdők, végzősök jelentkezését is várjuk!

A pályázatokat írásban, önéletrajzzal kérjük benyújtani.

Címünk:

1188 Bp., Kapocs u. 56.

E-mail: kapocs.allas@gmail.com

Érdeklődni a 06-1-295-46-29-es telefonszámon lehet.

 

 

A Budapest XVIII. kerületi

Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola

2019. szeptemberi kezdéssel

angol műveltségterülettel rendelkező tanítót keres.

Pályakezdők, végzősök jelentkezését is várjuk!

A pályázatokat írásban, önéletrajzzal kérjük benyújtani.

Címünk:

1188 Bp., Kapocs u. 56.

E-mail: kapocs.allas@gmail.com

Érdeklődni a 06-1-295-46-29-es telefonszámon lehet.

 

 

 

Kedves Hallgató!

A Zeina Hotels szállodalánc örömmel fogadja nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók jelentkezését szakmai gyakorlat / nyári szünidei munka/ diákmunka keretében az alábbi munkakörökre: 

Continental Hotel Budapest ****Superior szálloda nappali, valamint éjszakai recepciós munkakörbe új kollégákat keres azonnal kezdéssel

Főbb feladatok:

-     Vendégek fogadása, érkeztetése a rendszerben

-     Tájékoztatás, ügyintézés

-     Kijelentkezések rögzítése, számlák kiállítása

-     Adminisztratív feladatok, pénzkezelés

-     Taxi és egyéb kényelmi szolgáltatások megrendelése

-     Segítségnyújtás programok szervezésében

Elvárások:

-     Középfokú végzettség

-     Angol nyelv középfokú ismerete

-     Jó szervező- és problémamegoldó készség, pontosság

-     Felelősségteljes, megbízható, érett személyiség

-     Kommunikatív, kedves, barátságos, vendégközpontú attitűd

-     Ápolt, kulturált megjelenés

Amit kínálunk:

-     Versenyképes bérezés

-     Étkezés

-     Összetartó, támogató csapat

-     Belvárosi, jól megközelíthető munkahely

-     Tréningek, szakmai fejlődés

-     Azonnali munkakezdés

Előny:

-     Szállodai recepcióban szerzett tapasztalat

-     Az angol mellett még egy idegen nyelv kommunikációs szintű ismerete: német/olasz/francia/spanyol

-     Állandó éjszakai műszak vállalása

-     Pozitív gondolkodás és kisugárzás, mosoly

Munkaidő: 
8 óra/nap –nappali beosztásban (06-14 h, vagy 14-22 h)

éjszakai beosztásban (22–06 h)

A munkavégzés helye: Budapest, VII. kerület, Dohány u. 42–44.

Amennyiben a fenti álláslehetőség felkeltette érdeklődésedet, kérjük, küldd el fizetési igényedet tartalmazó magyar nyelvű önéletrajzodat a pozíció megjelölésével a human@zeinahotels.com e-mail címre.

 

 

Kedves Hallgató!

A Zeina Hotels szállodalánc örömmel fogadja nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók jelentkezését szakmai gyakorlat / nyári szünidei munka/ diákmunka keretében az alábbi munkakörökre: 

Contintal Hotel Budapest **** Superior szálloda Araz éttermébe Hostesseket keresünk hosszútávra, napi 4 vagy 8 órás munkaidőre, azonnali kezdéssel.

Elvárások:

-     Angol nyelv középfokú/ társalgási szintű ismerete

-     Legalább középfokú végzettség

-     Kedves, segítőkész, kommunikatív személyiség

-     Ápolt, kulturált megjelenés

-     Udvariasság

Amit kínálunk:

-     Versenyképes bérezés

-     Étkezés

-     Jó hangulatú csapat

-     Színvonalas szállodai környezet

-     Fejlődési lehetőség

Előny:

-     Még egy nyelv német/ francia/ olasz/spanyol/orosz társalgási szintű ismerete

-     Felsőfokú végzettség

-     A munkakör diákoknak, felsőfokú képzésben résztvevő hallgatóknak ideális

A munkavégzés helye: Budapest, VII. kerület, Dohány u. 42–44.

Amennyiben a fenti álláslehetőség felkeltette érdeklődésedet, kérjük, küldd el fizetési igényedet tartalmazó magyar nyelvű önéletrajzodat a pozíció megjelölésével a human@zeinahotels.com e-mail címre.

 

 

Kedves Hallgató!

A Zeina Hotels szállodalánc örömmel fogadja nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók jelentkezését szakmai gyakorlat / nyári szünidei munka/ diákmunka keretében az alábbi munkakörökre: 

Continental Hotel Budapest ****Superior szálloda londiner munkakörbe új kollégákat keres azonnal kezdéssel

Főbb feladatai:

-     Fogadja a vendégeket és a látogatókat

-     A vendégek csomagjait érkezéskor a szobába viszi, utazáskor lehozza a hallba, illetve kérésre elhelyezi a csomagszobában

-     A vendégeket be-, illetve kisegíti az autóból

-     Naprakész információkkal látja el a vendégeket

-     Segíti a recepció munkáját

-     Figyelemmel kíséri a hall rendjét

Elvárások:

-     Középfokú végzettség

-     Angol nyelvtudás - legalább középfok

-     B kategóriás jogosítvány, gépjárművezetői tapasztalat

-     Átlagon felüli kommunikációs és kapcsolatteremtő készség

-     Jó problémamegoldó képesség

-     Vendég-orientált hozzáállás

-     Önállóság, megbízhatóság

-     Erős csapatjátékos szellem és nyitott, pozitív attitűd

Amit kínálunk:

-     Színvonalas szállodai környezet

-     Rugalmas beosztás

-     Hosszú távú, stabil munkalehetőség

-     Előrelépési lehetőség -szállodai recepciós munkakörbe

-     Versenyképes jövedelem

-     Munkaruha és meleg étkezés biztosítása

-     Szállásfoglalás jelképes összegért, több hazai négycsillagos szállodában

A munkavégzés helye: Budapest, VII. kerület, Dohány u. 42–44.

Amennyiben a fenti álláslehetőség felkeltette érdeklődésedet, kérjük, küldd el fizetési igényedet tartalmazó magyar nyelvű önéletrajzodat a pozíció megjelölésével a human@zeinahotels.com e-mail címre.

 

 

Kedves Hallgató!

A Zeina Hotels szállodalánc örömmel fogadja nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók jelentkezését szakmai gyakorlat / nyári szünidei munka/ diákmunka keretében az alábbi munkakörökre: 

Prestige Hotel Budapest ****Superior szálloda londiner munkakörbe új kollégákat keres azonnal kezdéssel

Főbb feladatai:

-     Fogadja a vendégeket és a látogatókat

-     A vendégek csomagjait érkezéskor a szobába viszi, utazáskor lehozza a hallba, illetve kérésre elhelyezi a csomagszobában

-     A vendégeket be-, illetve kisegíti az autóból

-     Naprakész információkkal látja el a vendégeket

-     Segíti a recepció munkáját

-     Figyelemmel kíséri a hall rendjét

Elvárások:

-     Középfokú végzettség

-     Angol nyelvtudás -legalább középfok

-     B kategóriás jogosítvány, gépjárművezetői tapasztalat

-     Átlagon felüli kommunikációs és kapcsolatteremtő készség

-     Jó problémamegoldó képesség

-     Vendég-orientált hozzáállás

-     Önállóság, megbízhatóság

-     Erős csapatjátékos szellem és nyitott, pozitív attitűd

Amit kínálunk:

-     Színvonalas szállodai környezet

-     Rugalmas beosztás

-     Hosszú távú, stabil munkalehetőség

-     Előrelépési lehetőség -szállodai recepciós munkakörbe

-     Versenyképes jövedelem

-     Munkaruha és meleg étkezés biztosítása

-     Szállásfoglalás jelképes összegért, több hazai négycsillagos szállodában

A munkavégzés helye: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 5.

Amennyiben a fenti álláslehetőség felkeltette érdeklődésedet, kérjük, küldd el fizetési igényedet tartalmazó magyar nyelvű önéletrajzodat a pozíció megjelölésével a human@zeinahotels.com e-mail címre.

 

 

 

 

 

Turisztikai animátor 

 

Csapatunk 8 magyarországi és 2 külföldi szálláshelyre keresi rátermett munkatársait.
Dumáld be magad!
Nem kell aggódnod, hogy jó formátumot választottál az önéletrajzodhoz, vagy nem tetszik a fotód. Most elég, ha a dumád jó!
Csak 3 lépés az egész!
1.) Töltsd le mobilodra a Vibert vagy a Whats App-ot
2.) Küldj rövid szöveges üzenetet a +36203524355-ös telefonszámra.
Szöveg tartalma:
Neved
Korod
E-mail címed
Facebook és/vagy Instagram oldalad linkje
3.) Készíts max. 1,5 perces hangüzenetet, amiben elmondod nekünk, miért szeretnél animátor lenni.
A többi már gyerekjáték lesz!
  

 

 

 

 

 

SZERETNÉL SZÓRAKOZVA-BULIZVA PÉNZT KERESNI?

 

Ha igen, akkor nálunk a helyed, a nyár legnagyobb fesztiváljain tudsz dolgozni, ha megkeresel bennünket. (Egyetemisták, főiskolások, fiúk-lányok, baráti társaságok egyaránt.) Nyári munkalehetőség, ha szereted a rendezvényeket, fesztiválokat, sportrendezvényeket, jelentkezz azonnal.  Nyelvtudás előny!

 

Kezdő órabér 1050 Ft /ó - tól . 
Várjuk a jelentkezését mindenkinek aki érez magában kihívást, és szereti a jó bulikat. 
Jelentkezni munkaidőben (H-P-ig  09:00-17:00) a +36/1 404-59-47- es telefonszámon vagy a jelenletiiv2018@gmail.com címen, illetve a facebook- on „Kinal Allast” profilon.

 

-     VOLT

 

-     BALATON SOUND

 

-     OZORA

 

-     SZIGET

 

-     B MY LAKE 

SOK JÓ BULI CSAK RÁD VÁR!

 

 

 

 

 

Munkalehetőség a svájci hegyekben

Ha beszélsz magabiztosan németül, angolul, szeretnél recepciósként dolgozni, Svájc egyik turisztikailag leglátogatottabb és legdinamikusabban fejlődő régiójában élni (ami nem mellesleg lélegzetelállítóan gyönyörű), akkor jelentkezz!
A NÉMET nyelvű önéletrajzokat és motivációs leveleket az info@grindelwalderhof.ch email címre várjuk.

  

 

 

 

 

Kedves HR-es végzős Hallgatók! 

 


Keresünk egy lelkes pályakezdő kollégát, aki segítene nekünk nemzetközi cégcsoportunk HR feladataiban:  
 


- Employer branding / toborzás / kiválasztás 
- HR admin és még több admin / munkaügy / munkajog 
- Szervezetfejlesztés 
- HR IT fejlesztés 
- Akvizíciók, nemzetközi projektek 
Ami fontos: 
- Középfokú angol 
- Haladó Excel 
- Emberközpontú, empatikus személyiség (150, főleg mérnök és szakipari kolléga ügyes-bajos dolgaihoz nagyon kell)  

 

Jelentkezés: szekreny.judit@cofely.hu 

www.engie.com 

www.cofely.hu 

www.cothec.hu

 

 

 

 

Belvárosi apartmanok üzemeltetéséhez keresünk új munkatársakat telefonos recepciós és host munkakörökbe. Ha rugalmas és gyakorlatias vagy, jól kommunikálsz angolul és szeretnél a turizmusban egy dinamikus, fejlődő csapat tagja lenni, Te vagy az emberünk!

 

recepciós feladatok heti 4 napban: 

telefonos és email-es vendég kommunikáció 

apartman ellenőrzések (tisztaság, állag) 

check-in szervezése, host koordináció 

takarítás és mosoda szervezése  

host feladatok rugalmas időbeosztásban:  

vendégek fogadása 

vendégek tájékoztatása és személyes segítségnyújtás 

voucher értékesítések 

apartmanok üzemeltetésével kapcsolatos alkalmi feladatok 

Bérezés teljesítmény szerint.  

Várom a jelentkezőket emailen peter@astoria-management.com, vagy telefonon +36703777039. 

Csiszér Péter 

ügyvezető  

Astoria Management Kft. 

 

 

 

 

 

Csapattagot keresünk 

Ha szeretnél egyetem mellett akár 

havi nettó 300.000 Ft-ot keresni, 

jól beszélsz angolul és bírod az éjszakázást, akkor jelentkezz 

hozzánk éjszakai recepciósnak! 

Éjszakai recepciós pozíció: 

Főbb feladatok, munkák: 

A nálunk megszálló vendégek elképzeléseit meghaladó 

színvonalú kiszolgálás, kiemelkedő minőségű és 

gondoskodó vendéglátás. 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

-     Legalább középfokú végzettség 

-     Szállodában, recepción szerzett tapasztalat előny, de nem feltétel 

-     Magabiztos, legalább középfokú angol nyelvtudás, 

-     Felhasználói szintű számítógépes ismeretek /excel/ 

-     Akit mi keresünk, kimondottan nyitott, barátságos, rendkívül talpraesett, terhelhető, jó problémakezelő, ugyanakkor önállóan és csapatban is dolgozni képes személyiség 

-     éjszakai beosztás vállalása 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

-     releváns szakirányú végzettség /vendéglátás idegenforgalom/ 

-     Második idegen nyelv ismerete / francia, orosz, olasz/ 

Amit kínálunk: 

-     Fontos megbecsült tagja leszel a csapatunknak 

-     Versenyképes fizetés (nettó 250.000-320.000 Ft) 

-     Teljes munkaidős pozíció 

-     Értékesítési versenyek 

-     Fejlődési, előrelépési lehetőség 

-     Tanulmánybarát munkarend: 12 órás munkanap, 19:00-tól 07:00-ig (3 munkanap, 3 szabadnap) 

Munkavégzés helye: 

1061 Budapest, Király utca 8. (Belváros) 

HR Kollégánk, Tekla várja az önéletrajzodat a tekla.szucs@7seasonsapartments.com email címre.

 

 

 

 

Az Alcoa Shared Services Hungary Kft. Procurement End to End Consultancy tevékenységhez kapcsolódó adminisztrációs területre, diákmunkára, aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező főiskolai vagy egyetemi hallgatót keres.

 

Ha szeretnél egy fiatalos, dinamikus, jó humorú csapatban dolgozni, fejlődni, bővíteni a tudásodat és olyan készségekre szert tenni, melyek elengedhetetlenek a munka világában, akkor itt a helyed nálunk!

 

Milyen feladatokkal telne egy napod? 

     Változatos adminisztratív feladatok  

     Beszerzési riportok  futtatása napi, havi és ad-hoc jelleggel 

     Excel kezelése, kimutatások készítése 

     Beszerzési rendszerek tesztelése 

     Kapcsolattartás az Alcoa nemzetközi ügyfeleivel szóban és írásban 

     Önálló munkavégzés, nyomonkövetés 

     Stb. – minden csak rajtad múlik és a képességeiden

 

Mi mit szeretnénk tőled? 

     Nappali tagozatos hallgatói jogviszony megléte  

     Angolnyelv tudás szóban és írásban 

     Legalább heti 3 munkanap vállalása (a beosztással rugalmasan alkalmazkodunk a tanulmányaidhoz) 

     Együttműködés a kollégákkal 

     Lelkesedés, tanulni és fejlődni akarás

 

Munkavégzés helye: 

     Magyarország / Székesfehérvár

 

Nyelvtudás: 

     Angol középfok szóban és írásban

 

A jelöltek jelentkezését az alábbi emailre várjuk:

 

Dorina.nagy-sebesi@alcoa.com

 

   

MUNKALEHETŐSÉG

Az RTL csatornáira készülő műsorokhoz FŐÁLLÁSÚ segédszerkesztői és szerkesztői pozícióra keresünk lelkes, szorgalmas média- és kommunikáció szakos végzős, vagy már diplomával rendelkező jelentkezőket.  

 

Tapasztalat előny, de nem elvárás. Bérezés átlag felett, gyors előre jutási lehetőség. 

 

Ha szeretnél mihamarabb elhelyezkedni a szakmádban, és eredményeket elérni belátható időn belül, jelentkezz az önéletrajzoddal:   

munka@ufashow.hu 

 

 

 

  

 

 

Te leszel a következő kollégánk? 

Ha mindig is érdekelt a kiválasztás világa itt az alkalom, hogy kipróbáld magad Junior Recruiter pozícióban!

 

Te vagy a tökéletes választás ha: 

·     Nappalis diák vagy

·     Heti min. 20 órában tudsz dolgozni

·     Tudsz és szeretsz is angolul kommunikálni – napi szinten

·     Hosszú távra tervezel – idővel akár senior recruiterré is válhatsz 

·     Fontos számodra, hogy egy összetartó közösség tagjaként dolgozhass 

·     Nem riadsz vissza a dán humortól 

Mivel foglalkozhatsz?

 

 • beletanulhatsz a nemzetközi toborzás mikéntjébe

 • jelölteket kutathatsz fel, teremthetsz velük kapcsolatot

 • önéletrajzokat szűrhetsz és kezelhetsz, tanácsot adhatsz a jelölteknek

 • a jelöltekről részletes anyagokat állíthatsz össze

 •  segédkezhetsz az interjúk egyeztetésében 

Miért éri meg?  

·     Rugalmas időbeosztás, amely a tanulmányaidhoz illeszkedik 

·     Versenyképes bérezés (1176 Ft / órától) 

·     Rendszeres csapatépítők (a havi pénteki sörözéseken felül) 

·     Van kávégépünk és gyümölcsnapjaink is 

·     Kényelmes és jól megközelíthető iroda a IX. kerületben

 ·     Felelősségteljes feladatkör, nem a szokványos gyakornoki kávéfőzés 

·     Multikulti környezet, külföldi kollégák

 

Jelentkezz és tudd meg, milyen együtt dolgozni egy fiatalos és összetartó csapattal. 

Küldd el angol nyelvű önéletrajzod és motivációs leveled Kovács Kristófnak a krik@medicolink.com címre, akit akkor is nyugodtan kereshetsz, ha bármilyen kérdésed van. Várjuk jelentkezésed! 

Keress minket bizalommal az info@medicolink.com email címen, ha még többet szeretnél tudni rólunk, vagy keresd fel weboldalunkat: medicolink.com/student-job/

 

 

 

 

 

Utazási irodai értékesítőt keresünk 

Az Orex Travel csapata keresi leendő munkatársát budapesti irodájába 

Talpraesett pályakezdőket is szerettel várunk! 

Feladataid: 

  Megrendelések és foglalások teljes körű kezelése 

  Foglalási rendszer használata 

  Kapcsolattartás a belföldi és a külföldi partnerekkel 

  Utazásszervezéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása 

  Szállodai leírások gondozása és frissítése 

Téged keresünk, ha: 

  Szakirányú idegenforgalmi végzettséggel rendelkezel 

  Elkötelezett vagy a szakma iránt 

  Ügyfélorientált szemlélettel rendelkezel 

  Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készséggel rendelkezel 

  Precízen, igényesen dolgozol 

  Felhasználói szintű számítógépes ismereteid vannak ( MS Word, Excel, Outlook) 

  Társalgási szinten beszélsz angolul 

Amit nyújtunk: 

 Biztos, 8 órás munkahely 

 Fiatalos, vidám csapat és jó munkahelyi légkör 

 Változatos, sokszínű munkakör 

 Versenyképes jövedelem 

Előny: 

 Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 

 Egyéb nyelvek ismerete 

Munkavégzés helye: Budapest  VII.ker. 

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, 

a jelentkezéshez küldd el magyar és angol nyelvű önéletrajzodat a hu.info@orextravel.eu címre.

 

 

 

 

 

Partnerünk, a Process Solutions Kft. számviteli, pénzügyi és bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújt multinacionális vállalatok számára. Legújabb munkatársukat keressük, könyvelés előkészítés területen azonnali kezdéssel.

 

FELADATOK

·     Folyamatos részvétel a könyvelési folyamatokban

·     Napi könyvelési folyamatok ellátása

·     Részvétel a hóvégi lezárási folyamatokban

·     Egyszerűbb kimutatások készítése

·     Mérlegszámlák összeegyeztetése

·     Ügyfelekkel való kapcsolattartás

AMIT KÍNÁLUNK

·     Fiatalos, lendületes vállalati környezet

·     Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség: ( ACCA ,IFRS, DipIFR )

·     Versenyképes juttatási csomag

·     Hosszú távú biztos munkahely

·     Különböző szoftverek (SAP, Oracle, Dynamics NAV és AX) használatának lehetősége

FELTÉTELEK

·     Felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség - gazdasági szakon

·     Erős angol nyelvtudás írásban és szóban egyaránt

·     0-2 éves multinacionális környezetben vagy pénzügy/számvitel területen szerzett tapasztalat

·     Erős számítástechnikai ismeretek, beleértve az MS Office programokat.

MUNKAIDŐ H-Cs 08:30-17:30; P 08:30-16:15 
BRUTTÓ BÉR: Bérigény megjelölését kérem. 
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Budapest

Amennyiben 60 km-re van az állandó lakcíme Budapesttől, vagy a bejárás meghaladja a 3 órát, szállást biztosítunk!

PROJEKT MENEDZSER 
Kollárik-Lator Hajnalka 
Email: 
lator.hajnalka@mads.hu  
Telefon:+36 20 200 9017

JELENTKEZÉS

 

E-mailben küldött fényképes önéletrajzzal és a munka megjelölésével.

 

 

 

A Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. egy dinamikusan növekvő, közepes méretű tanácsadó társaság, amely magyar és nemzetközi társaságok könyvvizsgálatát végzi, emellett tanácsadóként közreműködik számos speciális cégjogi szituációban, illetve IFRS projektben.  

Megnövekedett ügyfélkörünk következtében bővítenénk szakmai csapatunkat, ehhez keresünk új kollégákat a következő pozícióba: 

KÖNYVVIZSGÁLÓ ASSZISZTENS  

LEENDŐ KOLLÉGÁNK FELADATA: 

A könyvvizsgálati és tanácsadói projektek aktív tagjaként, szakmai kihívásokkal teli feladatok elvégzésért lesz felelős, tapasztalt projektvezetők irányítása és felügyelete mellett.  

TÉGED KERESÜNK, HA: 

     Gazdasági felsőfokú végzettséggel rendelkezel vagy gazdasági tanulmányaid folyamatban vannak 

     Rendelkezel alapvető számviteli, adózási ismeretekkel 

     Proaktiv vagy, jól kommunikálsz és elemző szemlélettel rendelkezel 

     Elkötelezett vagy a folyamatos szakmai fejlődés irányába 

     Nyitott vagy az új dolgok irányába. 

NEM FELTÉTEL, DE ELŐNY: 

     Ha már rendelkezel 1-2 éves könyvvizsgáló asszisztensi tapasztalattal 

     Beszélsz angolul. 

JELENTKEZZ HOZZÁNK: 

     Ha kis létszámú, fiatal, lendületes csapatban szeretnél dolgozni 

 

     Inspiratív, folyamatos szakmai fejlődést támogató munkakörnyezetre vágysz

 

     Közép és hosszú távú karrierlehetőségben gondolkozol

 

     Fontos számodra a work-life balance

 

     Szeretnél cég által támogatott szakmai és nyelvi továbbképzéseken részt venni

 

     Szívesen részt vennél munkaidőn kívüli céges programokon is.

 

Amennyiben úgy gondolod, hogy szeretnél csapatunk tagja lenne, akkor várjuk fényképes önéletrajzodat a hr@trustedadviser.hu e-mail címre.

 

 

 

 

 

LEGYÉL TE IS ERSTE MOBILBANKÁR!

 

Az Erste Bank Hungary Zrt. a magyar bankpiac meghatározó szereplője, a pénzügyi szolgáltatások teljes skáláját kínálja országos lefedettséggel.  

Az Erste Bank Téged keres Mobilbankár vagy Telesales Bankár munkakörbe (rész, vagy akár teljes munkaidőben is): 

·     Ha érdeklődsz az értékesítési munka iránt,

·     van pénzügyi affinitásod,  

·     jó a kommunikációs készséged és könnyen teremtesz kapcsolatot, valamint 

·     nyitott vagy arra, hogy vállalkozóként dolgozz.

 

Elvárások: 

·     Minimum középfokú végzettség 

·     Alapszintű számítógépes ismeretek  

·     Erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

 

Előny (de nem feltétel) 

·     MNB vizsga 

·     Felsőfokú gazdasági végzettség (akár folyamatban lévő)

 

A munka, amelyre keresünk téged:  

·     Pénzügyi termékek direkt értékesítése 

·     Új ügyfelek aktív megkeresése

 

Amit az Erste Bank nyújt neked:  

·     Kiemelkedően magas, teljesítményarányos fizetés  

·     Folyamatos szakmai támogatás  

·     Díjmentes képzések 

·     Fejlődési, előrelépési lehetőség

 

Hívj, vagy küldd el az önéletrajzodat, ha felkeltettük az érdeklődésedet! 

Szász Katalin 

Mobilbankár Területi Vezető 

katalin.szasz@erstebank.hu 

Telefon: +36 30 4484 790 

További részletekért keresd fel a www.erstemobilbankar.hu oldalt! 

 

 

 

 


Festival Crew Wanted!

 

 

Jelentkezz Te is fesztiválos stábjainkba!

 

Hazai és külföldi vezető fesztiválokra, rendezvényekre kordonok, kerítések, dekorációk felépítésére, bontására, a színpadi és backstage berendezések mozgatására, villanyszerelésre keresünk fiúkat!

 

festival@freefaces.net

 

 

 

 

Budapesti beutaztatással foglalkozó belvárosi irodánkba keresünk Beutaztatási referens munkatársat azonnali kezdéssel.

 

Főbb feladatok: Utazásszervezés szabadidős és incentive csoportok részére. Kapcsolattartás külföldi és magyar partnerekkel, szolgáltatókkal. Ajánlatkészítés, foglalásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása, ügyintézés. 

Elvárások:

 

-     Minimum középszintű aktív angol nyelvtudás

-     1-2 év szakmai tapasztalat 

-     Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség 

-     Felhasználó szintű számítógépes ismeret (Word, Excel, Power Point Outlook) 

Előny:

 

-     További nyelvismeret (török nyelv)

 

-     Felsőfokú idegenforgalmi végzettség 

Amit nyújtunk:

 

-     Szakmai fejlődési lehetőség

 

-     Változatos feladatok

 

-     Versenyképes fizetés 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképes angol nyelvű önéletrajzát a murat@mettravel.eu címre várjuk a „Beutaztató referens” pozíció megjelölésével.

 

 

 

Munkalehetőség a Sugár Moziban!

 

Dolgozz Te is Örs vezér terén a Sugár Üzletközpontban található Moziban!   
Amit kínálunk: 
- Rugalmas beosztás 
- Nettó 900 Ft/óra kezdőbér (200 ledolgozott óra után nettó 1000 Ft-ra növekszik) +bónuszok 
- Ünnepnapokon dupla órabér  
- Dolgozói kedvezmények  
- Nincs kötelezően ledolgozandó óraszám  
- Pontos kifizetés   
Jelentkezés: 0620 268 1422 vagy hr@enixus.hu

  

 

Lassan befejezed a tanulmányaidat és az elméleti ismereteidet szeretnéd átültetni a gyakorlatba? Érdekel az emberi erőforrás menedzsment és a munkaügy? Szívesen működsz együtt másokkal, de élvezed azt is, ha önállóan dolgozhatsz? Nem feszélyez, hogy ötleteidet, véleményedet megoszd feletteseiddel? Ha a válaszod igen, most minderre lehetőséged nyílik nálunk!

 

A vasúti járműszerkezetek tervezésével, gyártásával és javításával, foglalkozó

 

Ganz Motor KFT.

 

HR munkatársat

 

keres, határozott időre.

 

Feladataid lesznek:

 

·     Toborzás-kiválasztás megtervezése, megszervezése és lefolytatása (felsővezetőkkel együttműködve)

·     Beléptetés, kiléptetés körüli adminisztratív feladatok (megosztva a bér- és munkaügyi előadóval)

·     Éves képzési terv összeállítása (felsővezetőkkel együttműködve), megvalósulás ellenőrzése, oktatások szervezése 

·     A HR terület ISO auditján való közreműködés

 

Az ideális jelölt számunkra:

 

·     Felsőfokú végzettséggel rendelkezik (vagy idén fejezi be a tanulmányait) pszichológia, vagy HR területen 

·     Talpraesett és alkalmas az önálló munkavégzésre 

·     A számítógépet erős felhasználói szinten kezeli

 

Amit kínálunk:

 

·     Határozott idejű (1 év), teljes munkaidős foglalkoztatás 

·     Szakmai fejlődési lehetőség 

·     Megegyezés szerinti bérezés

 

Jelentkezés módja: 

Fényképes, magyar nyelvű önéletrajzzal a czeinerb@ganz-holding.hu email címen.

  

 

 

Az euCSOPORT aktuális ajánlatai

 

Az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetség (DiákÉSZ) tagja. 

 

 

HELLÓ 21. SZÁZAD! VIDEÓHÍVÁS ALAPÚ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOSOKAT KERESÜNK! 

Modern munkára vágysz? Egy bank VideoBank szolgáltatásának támogatására keresünk diákokat! Feladat: Skype-szerű videóhívások lebonyolítása, a bankszámlacsomagokkal, azok nyitásával és ügyfelek problémáival kapcsolatban. 

Jelentkezés: http://www.eudiakok.hu/munka/hello-21-szazad-videohivas-alapu-ugyfelszolgalatosokat-keresunk

 

   

Partnerünk, a Process Solutions Kft. számviteli, pénzügyi és bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújt multinacionális vállalatok számára. Legújabb munkatársukat keressük, könyvelés előkészítés területen azonnali kezdéssel.

FELADATOK

·     Folyamatos részvétel a könyvelési folyamatokban

·     Napi könyvelési folyamatok ellátása

·     Részvétel a hóvégi lezárási folyamatokban

·     Egyszerűbb kimutatások készítése

·     Mérlegszámlák összeegyeztetése

·     Ügyfelekkel való kapcsolattartás

AMIT KÍNÁLUNK

·     Fiatalos, lendületes vállalati környezet

·     Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség: ( ACCA ,IFRS, DipIFR )

·     Versenyképes juttatási csomag

·     Hosszú távú biztos munkahely

·     Különböző szoftverek (SAP, Oracle, Dynamics NAV és AX) használatának lehetősége

FELTÉTELEK

·     Felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség - gazdasági szakon

·     Erős angol nyelvtudás írásban és szóban egyaránt

·     0-2 éves multinacionális környezetben vagy pénzügy/számvitel területen szerzett tapasztalat

·     Erős számítástechnikai ismeretek, beleértve az MS Office programokat.

MUNKAIDŐ H-Cs 08:30-17:30; P 08:30-16:15 
BRUTTÓ BÉR: Bérigény megjelölését kérem. 
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Budapest

Amennyiben 60 km-re van az állandó lakcíme Budapesttől, vagy a bejárás meghaladja a 3 órát, szállást biztosítunk!

PROJEKT MENEDZSER 
Kollárik-Lator Hajnalka 
Email: 
lator.hajnalka@mads.hu  
Telefon:+36 20 200 9017

JELENTKEZÉS

E-mailben küldött fényképes önéletrajzzal és a munka megjelölésével.

 

 

Az euCSOPORT aktuális ajánlatai

Az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetség (DiákÉSZ) tagja.

 

WIR SUCHEN MITARBEITER FÜR KUNDENSERVICE!

Nem okoz gondot a német nyelv használata napi szinten? Szeretnéd megcsillogtatni nyelvtudásod? Akkor itt a helyed! Feladataid részét fogja képezni: Bejövő telefonhívások kezelése, ügyfelek problémáiban való segítségnyújtás.

Jelentkezés: https://www.eudiakok.hu/munka/wir-suchen-mitarbeiter-fur-kundenservice

 

 

 

 

Állást keresel? Keress meg minket, ha:

 • Pesthidegkúton vagy a közelben laksz

 • 4 órás (rugalmasan megbeszélhető) elfoglaltságot keresel

 • ügyintézel mail-en, telefonon magyarul

 • a net mindennapjaid része

 • tudsz németül vagy angolul

 • 2 fiú közt rendet tudsz tartani egy kis irodában

 • talpraesett vagy, és feltalálod magad, ha kell

  Küldj önéletrajzot, ha érdekel: pappkriszta.pkt@gmail.com 

 

 

A MŰISZ Iskolaszövetkezet állásajánlatai

 

1396. C++ programozó 
Helyszín: III. kerület  
Munkaidő: heti 20 óra 
Bérezés: 1700 Ft/óra 
Jelentkezés: https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/1396  


13809. PHP programozó 
Helyszín: III. kerület  
Munkaidő: Megbeszélés szerint 
Bérezés: 1700 Ft/óra 
Jelentkezés: https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/13809 
 

 

 

 13197. Légi / tengeri szállítmányozási ügyintéző 
Helyszín: IX. kerület  
Munkaidő: 8.00-17.00. 
Bérezés: 1120 Ft/ óra 
Jelentkezés:
https://www.muisz.hu/#legi--tengeri-szallitmanyozasi-ugyintezo-13197


 6048. Accountant Intern 
Helyszín: XIII. kerület  
Munkaidő: Min. 20 hours/week 
Bérezés: 1200 Ft/ óra 
Jelentkezés:
https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/6048

 

8710. Olasz back office ügyfélszolgálat (6 hónapra) 
Helyszín: XIII. kerület  
Munkaidő: 9.00-18.00. (heti 20-30 óra) 
Bérezés: 1086 Ft/ óra
 
Jelentkezés: https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/8710 
 


13117. Ütközésvédelem/önvezető járműfejlesztő gyakornok 
Helyszín: XXIII. kerület  
Munkaidő: Heti min. 20 óra 
Bérezés: 1100 Ft/óra 
Jelentkezés: https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/13117  

13113. SQD trainee 
Helyszín: XXIII. kerület  
Munkaidő: Heti min. 20 óra 
Bérezés: 1100 Ft/óra
 
Jelentkezés: https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/13113  

 

1869. C++ programozó 
Helyszín: III. kerület  
Munkaidő: heti 20-25 óra 
Bérezés: 1580 Ft/ óra
 
Jelentkezés: https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/1869 
12197. Adminisztrációs gyakornok
 
Helyszín: XXIII. kerület  
Munkaidő: heti min. 20 óra 
Bérezés: 950 Ft/óra
 
Jelentkezés: https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/12197  


 
13115. Teszt szekvenciák formázása (C# .NET)
 
Helyszín: XXIII. kerület  
Munkaidő: Heti min. 20 óra 
Bérezés: 1200 Ft/óra
 
Jelentkezés: https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/13115  


12415. Beszerzési gyakornok 
Helyszín: XXIII. kerület  
Munkaidő: heti min. 20 óra 
Bérezés: 1100 Ft/óra
 
Jelentkezés: https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/12415

 
12540. Áru összekészítés, csomagolás
 
Helyszín: Budaörs  
Munkaidő: 08:00-22:00 között 4-6-8 óra
Bérezés: 1200 Ft/óra 
Jelentkezés: https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/12540 

13001. Minőségbiztosítási adminisztrátor gyakornok (SQA) 
Helyszín: XXIII. kerület  
Munkaidő: Heti 20 óra 
Bérezés: 950 Ft/óra
 
Jelentkezés: https://www.muisz.hu/erdeklodes/budapest/13001  

 

 

 

Crew Agency Kft – Hajót akarsz!

!!!Vendéglátás-, szálloda-, idegenforgalom szakon tanulóknak ideális!!!

Folyamatos szakmai fejlődés, idegennyelv aktív használata,  hosszú távú karrierlehetőség, megtakarítás és utazás! Erről szól a hajózás!

Miért érdemes hajón dolgozni?

·     mert viszonylag rövid időn belül nagy megtakarításra tehetsz szert

·     mert folyamatosan fejlődik nyelvtudásod

·     mert szakmai tudásod elmélyül, lehetőséget kapsz a fejlődésre, előlépésre

·     mert nemzetközi barátságok szövődhetnek, kinyílik előtted a világ

·     mert bejárhatod az egész világot

·     mert a hajón szerzett tudást, tapasztalatokat az élet minden területén tudod majd kamatoztatni

·     nagyobb lesz önbizalmad és alkalmazkodóképességed

Cégünk a tevékenységét 1998-ban kezdte és azóta Magyarország egyik legkeresettebb ügynökségévé vált.

Fő tevékenységünk személyszállító luxushajókra (folyami és óceánjáró), valamint külföldi szállodákba vendéglátó-, illetve szállodaszemélyzet közvetítése a következő munkakörökbe: felszolgáló, báros, szakács, cukrász, recepciós, szobalány, kisegítő személyzet.

A pozíciók betöltéséhez angol, vagy német nyelvtudásra, továbbá egyes pozíciók esetében szakmai képesítésre, előzetes munkatapasztalatra van szükség.

A szerződések minden esetben határozott időre szólnak; általában 6-8-12 hónapra, de van lehetőség akár néhány hetes/hónapos munkavégzésre is, főleg a nyári időszakban. TEHÁT AKÁR KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATODAT IS TÖLTHETED HAJÓN!

A lényeg, hogy legyél elszánt, kitartó, pozitív személyiség! Beszélj angolul vagy németül! Minden másban segítünk!

Hívj minket a 061 489 5000 telefonszámon,  küldj nekünk önéletrajzot a jelentkezes@crew.hu e-mail címre, vagy gyere el hozzánk személyesen, hogy megbeszéljük a lehetőségeidet!

Crew Agency Kft

1118 Budapest, Villányi út 101.

https://crew.hu/

 

  

Kodolányisok Figyelem!

Alkalmi Felszolgálókat keresünk

Budapesti Szállodákba és Éttermekbe

Turizmus-vendéglátás szakon vagy hallgató?

Szeretnél pénzt keresni a főiskolás évek alatt?

Szeretnél minél előbb gyakorlati helyet találni és karriert építeni?

Akkor nálunk a helyed!

A Kölcsönpincér fő tevékenysége felszolgálók közvetítése alkalmi munkákra, Budapest színvonalas szállodáiba és vendéglátó egységeibe.

Legyél Te is Csapatunk része!

Célunk, hogy lehetőséget kínáljunk mindazoknak, akiknek bár még nincs végzettsége, de szeretné magát kipróbálni ebben az ágazatban.

Igényes és neves helyeken van lehetőség a munkavégzésre. A helyszínek 4-5 csillagos budapesti szállodák, valamint első osztályú éttermek.  A rendezvények lehetnek házon belüli, valamint házon kívüli helyszíneken.

·     Rengeteg új embert ismerhetsz meg a szálloda-, és vendéglátó-iparban,

·     Gyakorlatban tesztelheted a főiskolán tanultakat.

·     Használhatod az angolt, a németet, a franciát vagy szinte bármelyik nyelvet élesben.

Legyél Te Mr./Mrs. International!

Még sohasem dolgoztál vendéglátásban? Itt az ideje!

Koordinátoraink megtalálják a Neked megfelelő munkát segítenek mindenben.

A minimális szakmai tapasztalattal rendelkezőket elsősorban reggeliztetőként foglalkoztatjuk. Itt az alapokat elsajátíthatod, majd a kellő gyakorlat megszerzését követően komoly rendezvényeken és vacsorákon van lehetőség a bizonyításra.

Amennyiben munkáddal kivívod a megbízó elégedettségét, beosztunk időben hosszabb és szaktudásban magasabb elvárást igénylő rendezvényekre is.

Ezek lehetnek:

• Csoport ebédek, vacsorák

• Esküvők

• Állófogadások

• Házon kívüli rendezvények

• Á’la carte

• Gálavacsorák

Szükséged van gyakorlati helyre? Ebben is tudunk segíteni!

Akár belföldön akár külföldön is!

Karrier!

Ha megfelelő szaktudást és tapasztalatot szerzel, karrierépítési lehetőség vár rád a

Crew Agency segítségével folyami-, és óceánjáró luxushajókon valamint külföldi szállodákban.

Elvárások

• Szakirányú végzettség /vagy folyamatban lévő képzés

• Vendégközpontú gondolkodás

• Elhivatottság a vendéglátás iránt

Amit kínálunk

• Lehetsz a beosztásod ura: rugalmas munkaidő és változatos helyszínek

• Kihívás és szakmai fejlődés lehetősége

• Bérezés: Nettó órabér + szervízdíj

• Teljesítményalapú bónuszrendszer

Hol találhatsz meg minket?

Címünk: 1118 Budapest Villányi út 101. 14-es kapucsengő

Honlapunk: www.kolcsonpincer.hu

Facebook: Kölcsönpincér

Telefonszám: (+36-1) 489-5006

 

 

 

 

Regisztrálj és már másnap dolgozhatsz!


https://atlaszmunkak.hu/


 

 

 

 

Ösztöndíjas foglalkoztatás

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalban

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi elhelyezkedésben.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzői, feltételei:

·     Időtartama: 12 hónap.

·     Az ösztöndíjas foglalkoztatásra a Főpolgármesteri Hivatalra irányadó munkarenden (hétfőtől, csütörtökig 8.00-16.30 óra közötti és pénteken 8.00-14.00 óra közötti időtartam) belül kerül sor, összességében heti 30 óra időtartamban.

·     Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: havi bruttó 130.000,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. Társadalombiztosítás szempontból az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

·     A Főpolgármesteri Hivatalban ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet:

o     aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be,

o     akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra és

o     nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban (együtt: munkaviszonyban).

·     Az ösztöndíjasok foglalkoztatására a megjelölt szakterületeken, meghatározott végzettséggel kerül sor:

o     költségvetési, pénzügyi terület (közgazdász, pénzügyi, gazdasági végzettség)

o     jogi és igazgatási terület (jogász, igazgatásszervező)

o     műszaki, környezetvédelmi terület (építészmérnök, villamosmérnök, energetikus, gépészmérnök, környezetmérnök, településmérnök, táj- és kertépítész)

o     informatikai terület (programtervező matematikus, programozó matematikus, mérnökinformatikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár)

 

További feltételek:

·     magyar állampolgárság, cselekvőképesség,

·     büntetlen előélet,

·     idegen nyelvből tett legalább középfokú C típusú nyelvvizsga.

Előnyt jelent:

·     felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Jelentkezés:

Fényképes önéletrajzát (életkorának megjelölésével), valamint bizonyítványainak másolatát Csák Bernadett személyügyi ügyintéző részére a CsakB@budapest.hu e-mail címre, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztálya részére (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) szíveskedjen eljuttatni.

Tárgyként kérjük feltüntetni: „Ösztöndíjas foglalkoztatás”

 

 

 

Az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet  12 éve töretlenül sikeres ezen a piacon, így járulva hozzá a diák státuszú munkavállalók anyagi és tapasztalati gyarapodásához. 

Számos városba toborzunk diákokat különböző típusú munkáinkra, székhelyünk Budapesten van. A toborzást megkönnyítendő létrehoztunk facebook csoportokat városra lebontva, könnyebben elérve őket.  

Értesülj azonnal az euDIÁKOK legfrissebb munkalehetőségeiről! Csatlakozz a csoportunkhoz, válogass legkülönfélébb ajánlataink közül. Szerezz pénzt, tapasztalatot és szakmai gyakorlatot! 

link: https://www.facebook.com/groups/1315781441805339/?fref=ts

 

 

 

Karrier a trivagónál!


A düsseldorfi központú trivago a világ legnagyobb online szálláskeresője. A
www.trivago.hu honlapja lehetővé teszi, hogy egy kattintással hasonlítson össze több mint 250 foglalási oldalról származó, világszerte több mint 1 millió szállás árait. A cég 2005-ös alapítása óta tartó folyamatos növekedés számtalan álláslehetőséget teremt nap mint nap. Izgalmas karrier lehetőségeket kínálunk jogi, kommunikációs, PR, marketing, IT, projektmenedzsment, pénzügyi, értékesítési és számos más területen is. Amennyiben kíváncsi jelenlegi nyitott pozícióinkra, kérem látogassa meg a www.trivago.hu/jobs/ weboldalt. A linkek a címsorba másolva érhetők el.