A projekt | Sajtóanyag | Médiamegjelenések | Fotótár | Tanulmányok | Konferencia előadások | Megjelent publikációk | Saját szervezésű konferenciák
 
 

Sajtóanyag

"Társadalmi konfliktusok-társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség

és társadalmi fejlődés"

 

Elkezdődött a „Társadalmi konfliktusok- társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés" című projekt megvalósítása a Kodolányi János Főiskolán. TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 pályázaton nyert forrásból közel 280 millió forint áll rendelkezésre kutatásra és fejlesztésekre, amelyről fontos tudni, hogy 100%-os támogatásként jelenik meg a megvalósításban.

A projektben részt vevő konzorciumi partnerek: Kodolányi János Főiskola /kedvezményezett/, Széchenyi István Egyetem, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete (MTA KRTK RKI).

 

A projekt keretében a konzorciumi partner intézményekben társadalmi konfliktuskezelés témában komplex alapkutatások folynak, amelyek eredményeként átfogó fejlesztések valósulnak meg HR, kutatásmenedzsment és asszisztencia területén.

A Kodolányi János Főiskolán - ahol mintegy hetven kutató vesz részt a feladatok elvégzésében - minden tanszéket érint a nagyszabású projekt; alap- és mesterszakos hallgatókat, valamint fiatal kutatókat is bevonnak a munkába.

A projekt befejeztével háromkötetes tudományos kiadvány lát napvilágot, amelyben nyomon követhető lesz az elvégzett munka valamennyi fázisa, valamint hozzáférhetővé válnak a kutatási eredmények.

 

A 2013. január 1. – 2015. február 28. között megvalósuló projektnek kettős célja van:

 

 

A pályázat fő kutatási témája a társadalmi konfliktusok és a társadalmi jól-lét, valamint a biztonság összefüggéseinek feltárása, ennek alapján a társadalmi konfliktusok kezelésének kidolgozása, valamint a nemzeti versenyképesség növelése a társadalmi fejlődés felgyorsítása érdekében.

A tervezett kutatási programban a jól-lét probléma európai szintű vizsgálata, valamint a jól-lét európai modelljének kidolgozása kap hangsúlyt. A Horizont 2020 elnevezésű kutatási és innovációs keretprogram kiemelten kezeli a jól-lét kérdését, továbbá az inkluzív, innovatív és biztonságos társadalom problémakörét. Jelen projekt nemzetközi kiszélesítése válaszokat kínál majd ezekre a kérdésekre.

A kialakított nemzetközi team belga, dán, spanyol, osztrák és cseh kutatókból áll. A nemzetközi összehasonlító vizsgálat keretében a fővárosi régiók (főváros centrum és tágabb térségük közép- és nagyvárosai) esetében kerül feltárásra a jól-léti társadalom problémaköre.

 

A pályázat kutatási fókuszai:

A tervezett nemzetközi kutatás további iránya német, finn, szlovák, román és osztrák partnerekkel valósul meg, mely a jól-léthez kapcsolódó etnikai és a nemzetiségi problémák feltárását és feloldásának lehetőségeit kutatja.

A több mint két éves projekt kutatásvezetője: Prof.Dr.Szirmai Viktória tanszékvezető egyetemi tanár (KJF).

 

Az alapkutatás négy alprojektből épül fel:

1. Gazdasági és társadalmi alrendszerek konfliktusainak feltárása és enyhítése. Alprojekt vezető: Dr. Csizmadia Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem).

2. Új, komplex megközelítésen alapuló versenyképességi modell kialakítása. Alprojekt vezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória (KJF).

3. Inkluzív, jól-léti társadalom alapjainak megteremtése. Alprojekt vezető: Dr. Lados Mihály MTA KRTK RKI tudományos főmunkatárs, osztályvezető.

4. A nemzeti és etnikai kisebbségi és többségi társadalom kulturális kohéziójának erősítése. Alprojekt vezető: Dr. habil. Újváry Gábor tanszékvezető (KJF).

 

Összegző, fejlesztési alprojekt: A nemzeti jól-léti közpolitikai modellek kialakítása, a jól-lét alapú információkra épülő közpolitikai modell megalapozása. Ennek keretében várostérségi jól-léti modell mérési és mutatószám rendszere is kialakításra kerül, amelynek fókuszában Székesfehérvár áll. Alprojekt vezető: Hervainé Dr. habil. Szabó Gyöngyvér tudományos, fejlesztési és minőségirányítási rektorhelyettes (KJF).

Kodolányi János Egyetem Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Széchenyi István Egyetem
© Kodolányi János Egyetem, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.