A projekt | Sajtóanyag | Médiamegjelenések | Fotótár | Tanulmányok | Konferencia előadások | Megjelent publikációk | Saját szervezésű konferenciák
 
 

V. (összegző) alprojekt: Az empíriára alapozott nemzeti jól-léti közpolitikai modellek kialakítása (innovációs projektfejlesztés), valamint a jól-lét alapú információkra épülő közpolitikai modell megalapozása

V. (összegző) alprojekt: Az empíriára alapozott nemzeti jól-léti közpolitikai modellek kialakítása (innovációs projektfejlesztés), valamint a jól-lét alapú információkra épülő közpolitikai modell megalapozása.

Kodolányi János Főiskola

Alprojektvezető: Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér

 

A társadalmi versenyképességi modellben meghatározásra került a versenyképesség kiegyenlített szektorális fejlesztésének szükségességét, a nemzeti szintű versenyképesség kérdéseinek és a lokalitás, az inkluzív társadalom kialakulása összekapcsolásának problémáit, a határon belüli nemzeti és a határokon túli magyarság nemzeti közösségek versenyképességi és jól-léti fejlesztése szükségleteit, amelyeket, mint a társadalmi minőség és versenyképesség rekonstrukcióját fogalmazta meg a projekt célként.

A kutatások eredményeire építve a projekt fontos feladata olyan tényalapú, nemzeti szintű közpolitikai információs rendszerek és modellek áttekintésének elemzése, amelyek képesek a hazai nemzeti adattárház alapú információs modellek eredményeit felhasználva olyan kormányzati háttér szolgáltatási rendszer kifejlesztésére, amely

 

§  képes a nemzetközi és európai jól-léti mérési rendszerekhez hiteles és kompatibilis információs adatokat áramoltatni,

§  képes a közpolitika egészében a versenyképességi és jóléti szolgáltatások, valamint a jól-léti és inkluzivitást érintő információkat koherens egészbe szervezni,

§  képes a közpolitika formálásán belül a humán tőke fejlesztés háttér információs rendszere révén a közpolitika számára a jelentéseken túl feladatokat megfogalmazni,

§  képes az ágazatokon belüli szakpolitikai igények specifikumait feltárni az adattárház alapú működés rendszereivel, és lehetővé teszi

§  egy-egy közpolitikai elem várható hatásainak elemzését is más szektor vonatkozásában.

Ennek keretében elvégzendő tevékenységek:

Kodolányi János Egyetem Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Széchenyi István Egyetem
© Kodolányi János Egyetem, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.