A projekt | Sajtóanyag | Médiamegjelenések | Fotótár | Tanulmányok | Konferencia előadások | Megjelent publikációk | Saját szervezésű konferenciák
 
 

II. alprojekt: Új megközelítésen alapuló versenyképességi modell kialakítása

II. alprojekt: Új megközelítésen alapuló versenyképességi modell kialakítása

Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

Alprojektvezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória

 

A versenyképesség értelmezésekor egy új megközelítésre vállalkozunk, egy olyanra, amelyik bár épít a korábbi szemléleti módokra, de azoktól eltérő dimenziókra is alapit. Az új megközelítésre az 1980-as évek óta folyamatosan újra termelődő gazdasági válságok, és az azokat követő társadalmi elégedetlenségek, konfliktusok és érdekellentmondások szaporodó száma miatt van szükség. Pontosabban azért, mert a korábbi koncepciók alapján a gazdasági és társadalmi problémák nem enyhültek.

Az új megközelítési mód alapján lehetőség lesz arra, hogy olyan társadalom- és térségfejlesztési programok, a kirekesztést megakadályozó lokális stratégiák jöjjenek létre, ahol a fő cél, a társadalmi jól-létre alapozott versenyképességi fejlesztési modellek kialakítása, ahol a lényeg a társadalmi integráció, az inklúzió folyamatainak a megvalósítása, a társadalmi participáció és a társadalmi konfliktus kezelés alapján.

Ennek keretében elvégzendő tevékenységek:

 

Újdonságtartalom

A projekt egyik kulcseleme a versenyképesség társadalmi konfliktusokkal való összefüggésének vizsgálata, vagyis az, hogy az éleződő társadalmi konfliktusok befolyásolják-e, és ha igen, akkor milyen tekintetben a versenyképesség alakulását. A nemzetközi és hazai irodalomkutatás nem hozott eredményeket e tekintetben.

A fentebb bemutatott több tényezős összefüggések empirikus feltárása mind a hazai, mind pedig a nemzetközi tudományos kutatások terén újdonság.

Kodolányi János Egyetem Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Széchenyi István Egyetem
© Kodolányi János Egyetem, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.