A projekt | Sajtóanyag | Médiamegjelenések | Fotótár | Tanulmányok | Konferencia előadások | Megjelent publikációk | Saját szervezésű konferenciák
 
 

A projekt

Társadalmi konfliktusok – társadalmi jól-lét és biztonság, versenyképesség és társadalmi fejlődés TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV projekt absztrakt

Az alapkutatási célja a Társadalmi konfliktusok és a társadalmi jól-lét,valamint a biztonság összefüggéseinek a feltárása, ennek alapján a társadalmi konfliktusok kezelésének a kidolgozása a nemzeti versenyképesség növelése, a társadalmi fejlődés felgyorsítása érdekében.

A pályázat kutatási főcéljai 

A pályázat fő kutatási célja a Társadalmi konfliktusok és a társadalmi jól-lét,valamint a biztonság összefüggéseinek a feltárása, ennek alapján a társadalmi konfliktusok kezelésének a kidolgozása a nemzeti versenyképesség növelése, a társadalmi fejlődés felgyorsítása érdekében.

Az alapkutatás 5 alprojektből épül fel, amely komplex módon kezeli a kiemelt tématerületet a társadalmi konfliktusok és biztonságpolitika területén megfogalmazott kutatási problémát, vagyis azt, hogy a társadalmi konfliktusok negatívan befolyásolják az ország versenyképességét gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt.

Az alapkutatás alprojektjeinek egymásra épülése komplex vizsgálati megközelítési módot kínál. A gazdasági és társadalmi alrendszerek feltárása mellett sor kerül egy új komplex megközelítésen alapuló versenyképességi modell kialakítására, az inkuzív jóléti társadalom megteremtésére és a nemzeti és etnikai, kisebbségi és többségi társadalom kulturális kohéziójának erősítésére.

A projekt átfogó kutatási tevékenységei/fókuszpontjai

A tervezett kutatási program célja a jól-lét probléma európai szintű vizsgálata, a jól-lét európai modelljének kidolgozása. A Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogram kiemelten kezeli a jól-lét kérdését, továbbá az inkluzív, innovatív és biztonságos társadalom problémakörét. Jelen projekt nemzetközi kiszélesítése válaszokat kínál majd ezekre a kérdésekre.

A kialakított nemzetközi team belga, dán, spanyol, osztrák és cseh kollégákból áll.  A nemzetközi összehasonlító vizsgálat keretében a fővárosi régiók (főváros centrum és tágabb térségük közép- és nagyvárosai) esetében kerül feltárásra a jól-léti társadalom problémaköre.

A tervezett nemzetközi kutatás további iránya német, finn, szlovák, román és osztrák partnerekkel valósul meg, mely a jól-léthez kapcsolódó etnikai és a nemzetiségi problémák feltárását és feloldásának lehetőségeit kutatja.

Az eredmények jelentőségét egyrészt az adja, hogy a pályázó kutatás megvizsgálja és feltárja a Stiglitz-jelentésre alapozott társadalmi fejlődési modell, a társadalmi jól-lét jelenség, azok versenyképességgel való összefüggéseinek hazai megnyilvánulásait, kidolgozza azok európai összehasonlíthatóságát. Másrészt pedig az adja, hogy a feltárja a társadalmi jól-lét és a társadalmi konfliktusok összefüggésrendszereit, valamint azok társadalmi versenyképességgel való kapcsolatrendszereit is

A várható eredmények jelentőségét tovább növeli, hogy a kutatási terv épít a meglévő tudományos előzményekre, miközben azokat erőteljes módon továbbfejleszti, új szempontokat is kidolgoz, mindezzel hozzá járul a tudomány organikus, egyben megújuló fejlődéséhez is.

A tervezett kutatás 5 alprojektre bontható, mindegyik kutatási téma szorosan kapcsolódik a célzott alapkutatáshoz. A projekt szerkezetét az alábbi ábra illusztrálja:

1. alprojekt:
A gazdasági és társadalmi alrendszerek konfliktusainak feltárása és enyhítése
2. alprojekt:
Új megközelítésen alapuló versenyképességi modell kialakítása
3. alprojekt:
Inkluzív, jól-léti társadalom alapjainak megteremtése
4. alprojekt:
A nemzeti és etnikai kisebbségi és többségi társadalom kulturális kohéziójának erősítése
5. alprojekt:
Összegző, fejlesztési alprojekt
Kodolányi János Egyetem Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Széchenyi István Egyetem
© Kodolányi János Egyetem, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.