Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés

Tanulmányi pályázati tudnivalók

Szükséges iratok:

 

 

Szakmai gyakorlat esetén szándéknyilatkozat a fogadóhelytől (de legalább a fogadóhely pontos megjelölése)

 

A pályázatok elbírálásának menete:

 

További lépések:

 

Beadandó, ha a hallgató rendelkezik ilyen igazolásokkal:

 

A nyertes hallgatók teendői

Az alábbiakban megpróbáltuk összegezni mindazokat a teendőket, amelyek a program sikeres lebonyolításához szükségesek.

Az ösztöndíj elnyerését követően javasoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó intézménnyel. A kapcsolatfelvétel az ERASMUS koordinátorok segítségével történik, aki hivatalosan jelenti a majdan kiutazó hallgatókat a fogadó intézmények felé. Számos intézmény értesülve a várható bejövő hallgatók kilétéről automatikusan megküldi azokat a tájékoztató anyagokat, amelyek a hallgató számára alapvető információkat nyújtanak. Ezek érkezhetnek az Intézményi Koordinátor címére, illetve személyesen a hallgatóhoz is.

Amennyiben a fogadó intézmény nem küld tájékoztató anyagot, javasoljuk, hogy a hallgató a következő információkat, anyagokat próbálja beszerezni, személyesen a fogadó intézmény intézményi koordinátorától:

Őszi szemeszterre: április - június

Tavaszi szemeszterre: október - november

 

A vízum kiváltása

A fogadó ország nagykövetségén időben érdeklődni kell, milyen feltételek mellett lehet kiváltani a szükséges vízumot, a vízum kiváltása mennyi ideig tart, és milyen dokumentumokra van szükség hozzá. A Kodolányi János Főiskola hivatalos vízumigazolása, - melyet valószínűleg minden esetben kérni fognak a vízumért jelentkezőtől, - a Nemzetközi Szolgáltató Központban szerezhető be. Az igazolás angol nyelvű, és tartalmazza azokat a szükséges adatokat, amelyek a hallgató ösztöndíját igazolják.

 

Beszámolási kötelezettség

A kiutazást követően minden ösztöndíjban részesülő hallgató köteles a Nemzetközi Szolgáltató Központ felé bejelentkezni, e-mailben megírni kinti lakcímét. Bejelentkezéskor a következő adatok is megadhatók: egy esetlegesen külföldön nyitott bankszámla adatai, beleértve a külföldi bank nevét, címét és az ösztöndíj átutalásához szükséges összes egyéb információ (pl. SWIFT kód), melyet érdemes a bankszámla megnyitásakor rögtön beszerezni. Amennyiben a kiutazás előtt kötött, és a Nemzetközi Szolgáltató Központban leadott Tanulmányi Szerződésben vállalt tantárgyakat részben vagy egészben másokkal helyettesíti, úgy kötelessége a tanszéket és a Nemzetközi Szolgáltató Központ a bekövetkezett változásokról az órák felvételét követően tájékoztatni.
Az ösztöndíj lejártát követően minden, a programban részvevő, hallgató köteles a Tempus Közelepítványnak elküldeni on-line a hallgatói/tartalmi beszámolóját. A beszámolók leadási határideje az ösztöndíj lejáratát követő két héten belül. Abban az esetben, ha a hallgató nem tesz maradéktalanul eleget beszámolási kötelezettségének, a Nemzetközi Szolgáltató Központnak jogában áll a hallgató számára kifizetett ösztöndíjat visszakövetelni . A beszámoló elmulasztása azt is eredményezheti, hogy a hallgató nem fogja tudni félévét lezárni és nem kaphat diplomát.

 

A beszámoló két részből áll:


 


Támogatónk:
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: