Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
20/521-5284 (H-CS 08:30-15:30)
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Pontrendszer


Az elérhető maximális pontszám: 500 pont

 


Emellett segítségére lehet a felvi.hu oldalon található   pontszámító kalkulátor.

 

A felvételi eljárásban a jelentkező összesen

  • a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot,
  • a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot,
  • az emelt szinten teljesített érettségiért legfeljebb 100 érettségi többletpontot (a jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná),
  • egyéb többletteljesítményért többletpontokat,

szerezhet.

 

A 2023. évi keresztféléves felvételi eljárástól kezdőden a KJE nem alkalmazza a korábban, kormányrendeletben meghatározott jogszabályi minimum ponthatárokat, ilyen ponthatárt a bekerüléshez nem állapít meg, azaz a felvétel az intézményi kapacitás erejéig történik.

 

Tanulmányi pontok

Maximum 200 pont számolható
A tanulmányi pontok számításánál a középiskolai tárgyak esetében a választott tárgy természettudományos tárgy lehet - legalább 2 évig tanult tárgy utolsó két tanult év végi eredménye vagy két legalább 1 évig tanult tárgy esetén a két tárgy utolsó tanult év végi eredménye.
VISZONT: ha nincs eredménye természettudományos tárgyból, akkor másik, a jelentkező által választott tárgyból is számítható tanulmányi pont. 

Természettudományos tantárgyak: biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány. 

A jelentkezőnek be kell nyújtania a középiskolai bizonyítvány összes olyan oldalának másolatát, melyen a felvételi pontszámításhoz szükséges tantárgyak eredményei találhatók. Hiányos dokumentumok benyújtása esetén nem számítható tanulmányi pont!

A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni:
a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek - a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított - összegét kettővel meg kell szorozni,
b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni.
(2) Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni.
(3) Amennyiben a jelentkezőnek az (a) pontjában felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett - a jelentkező választása szerint - egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni. Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi bizonyítványában ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor a (b) pontja szerinti átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni.

Érettségi pontok

Maximum 200 pont

Az adott szak által előírt tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két vizsgatárgyban elért eredményével számolják

Többletpontok

Többletponttal maximum 100 pont szerezhető, ami a tanulmányi plusz érettségi pontszámokhoz tevődik hozzá.  A többletpontok pontos jogcímeiről a többletpontok áttekintő táblázat  nyújt segítséget.

 

Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


  •  H-8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
  •   20/521-5284, 20/521-5764 (H-CS 08:30-15:30)
  • felveteli@kodolanyi.hu
Kodolányi János Egyetem
Orosháza