06 80 203 769 (ingyenesen hívható)
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  
 

Pontrendszer


Az elérhető maximális pontszám: 500 pont

A felvételi pontok kétféleképpen számíthatóak:

  • Az érettségi és tanulmányi pontok összesítésével
  • Az érettségi pontok megduplázásával

Mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával. Mindig a jelentkező számára legkedvezőbb számítást alkalmazzák.

Segítségére lehet a felvételi.hu oldalon található    pontszámító kalkulátor.

 

A felvételi eljárásban a jelentkező összesen

  • a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot,
  • a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot,
  • az emelt szinten teljesített érettségiért legfeljebb 100 érettségi többletpontot (a jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná),
  • egyéb többletteljesítményért többletpontokat,

szerezhet.

Alapképzésre, egységes osztatlan képzésre nem vehető fel, aki többletpontok nélkül (kivéve emelt szintű érettségiért járó többletpont) nem éri el a 280 pontot (tehát ebben az esetben nem számítható a jelentkező részére felvételi pontszám). Felsőoktatási szakképzésre nem vehető fel, aki nem éri el a 240 pontot.


Tanulmányi pontok

Maximum 200 pont számolható
A tanulmányi pontok számításánál a középiskolai tárgyak esetében a választott tárgy természettudományos tárgy lehet - legalább 2 évig tanult tárgy utolsó két tanult év végi eredménye vagy két legalább 1 évig tanult tárgy esetén a két tárgy utolsó tanult év végi eredménye.
VISZONT: ha nincs eredménye természettudományos tárgyból, akkor másik, a jelentkező által választott tárgyból is számítható tanulmányi pont. 

Természettudományos tantárgyak: biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány. 

A jelentkezőnek be kell nyújtania a középiskolai bizonyítvány összes olyan oldalának másolatát, melyen a felvételi pontszámításhoz szükséges tantárgyak eredményei találhatók. Hiányos dokumentumok benyújtása esetén nem számítható tanulmányi pont!

A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni:
a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek - a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított - összegét kettővel meg kell szorozni,
b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni.
(2) Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni.
(3) Amennyiben a jelentkezőnek az (a) pontjában felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett - a jelentkező választása szerint - egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni. Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi bizonyítványában ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor a (b) pontja szerinti átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni.

Érettségi pontok

Maximum 200 pont

Az adott szak által előírt tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két vizsgatárgyban elért eredményével számolják

Többletpontok

Többletponttal maximum 100 pont szerezhető, ami a tanulmányi plusz érettségi pontszámokhoz tevődik hozzá.

Többletpont jogcímeJogcímen belüli kategória vagy feltételMelyik képzési területen jár a többletpont?További feltételTöbb- letpont értékeÖsszesen adható többletpont a jogcímért

Nyelvtudás

B2 (középfokú komplex = közép C)

Mindegyik képzési területen

Államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

28

max. 40

C1 (felsőfokú komplex = felső C)

40

Emelt szintű érettségi

vizsgatárgyanként

Mindegyik képzési területen

Ha az érettségi pontot a legalább 30% -os emelt szintű érettségi eredményéből számítják

50

max. 100

OKTV
(Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny),
SZÉTV
(Szakma- csoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye) helyezés

1-10. hely

Csak meghatározott képzési területen! (ld. www.felvi.hu)

Tárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha abból a tárgyból érte el a verseny- eredményt, amely érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatározott

80

max. 80

11-20. hely

40

21-30. hely

20

TUDOK (Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája)

Nagydíjas

24

Első díjas

12

OKJ (Országos Képzési Jegyzékben szereplő) szakképesítés

Felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítés

Csak meghatározott képzési területen! (ld. www.felvi.hu)

 

Csak szakirányú továbbtanulás esetén! (ld. www.felvi.hu)

24

max- 24

Technikusi képesítő bizonyítvány

"technikus", "technológus", "szaktechnikus", vagy technikusképesítő bizonyítvány

24

Sporteredmény

Világ-, és Európa bajnokság legalább 3. helyezés

16  

Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

8

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért helyezés

legalább 3. helyezés

16

Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért helyezés

legalább 3. helyezés

20

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezés

Eredmény alapján kapott felmentés a szakmai vizsga egésze/része alól

30

Előnyben részesítés

Hátrányos helyzet

Mindegyik képzési területen

Csak szakirányú továbbtanulás esetén! (ld. www.felvi.hu)

20  

Halmozottan hátrányos helyzet

40

max. 40

Fogyatékkal élő

40

Gyermekét gondozó

40

 


Kodolányi János Főiskola
Orosháza


Kodolányi János Főiskola
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Főiskola
Székesfehérvár