06 80 203 769 (ingyenesen hívható)
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  
 

Felvételi információk


Mit kell tudnom a felvételiről?

A 2017. évi felsőoktatási keresztfelvételi eljárásban csak elektronikus módon jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon való regisztrációt követően 2017. november 15-ig.

 

Segítség az e-felvételihez

 

Segítő prezentáció a felvételizőknek (pdf)

 

A Kodolányi János Főiskola felvételi szabályzata a 2016/2017. évi felvételi eljárásra

  

Fontos tudni!

Felsőoktatási szakképzés esetén a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól kezdve 240 pont; alapképzés esetén 280 pont, míg mesterképzés esetén 50 pont a jogszabályi minimumpontszám!

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Az alapképzésre való jelentkezéshez a jelentkezés időpontjában rendelkezésre álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok scannelt másolatára van szükség (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, valamint a többletpontokat igazoló dokumentumok). Amennyiben nyelvi képzésre (anglisztika) szeretnél jelentkezni, emelt szintű nyelvi érettségit kell tenned.

 

Amennyiben Mesterképzésre jelentkezel és okleveled nem tartalmaz éredményt (érdemjegyet), akkor a Diploma Supplementjének másolatát vagy a diploma minősítését tartalamzó igazolást fel kell tölteni a felvi.hu-ra. Ha ez nincs meg, akkor kizárásra kerülsz a jelentkezésből.

 

A képzési helyszín kiválasztása

Mivel főiskolánknak az ország több pontján vannak oktatási központjai, a választott képzési helyszínt mindenképpen meg kell jelölni a jelentkezési lapon. Amennyiben nem jelölöd meg a képzési helyszínt, automatikusan Székesfehérvárra kerülsz felvételre.

 

Felvételi

Eladóművészet szakon

Alkalmassági vizsga (2018. január 8. 10 óra – KJF Székesfehérvár, Városmajor II. épület, F.008-as terem

Az alább feltüntetett várható feladatok csak előzetes tájékoztatásul szolgálnak!

 

Várható feladatok:

I. Szolfézs-zeneelmélet

 • akkordok (hármashangzatok, négyeshangzatok és fordításaik) felismerése és leírása hallás után
 • skálák (pentaton, dúr, összhangzatos moll, melodikus moll, egész hangú, fél-egész, egész-fél) és adódó modusaik felismerése, leírása hallás után
 • közepes nehézségű ritmus leírása hallás után
 • kb. 8-ütemes, egyszólamú, tonális dallam leírása hallás után
 • kb. 8-ütemes, kétszólamú, egyszerűen moduláló dallam leírása hallás után

II. Hangszeres felvételi:

egyes hangszereken (pl. zongora):

 • klasszikus repertoár ismerete
 • klasszikus zeneelmélet-feladatok hangszeres megoldása

minden hangszerre vonatkozik:

 • jazzelmélet-feladatok (pl. akkordbontások, skálák játszása) hangszeres megoldása
 • 3 különböző tempójú és karakterű jazz-standard szolisztikus bemutatása (téma-improvizáció-téma)
 • egy leírt improvizációból való részlet (kb. 2 periódus) stílusos bemutatása
 • jazz-standard repertoár (legalább 10 darab) ismerete (témák stílusos bemutatása; esetleg rögtönzés)
 • blues-improvizáció 3 hangnemben (C, F, B), többféle tempóban
 • lapról játék

Egyes hangszerekhez (pl. dob) speciális jellegük miatt egyéb feladatok is társulnak.

 

III. Kötelező zongora:

A "szolfézs-zeneelmélet" anyagban szereplő harmóniák és skálák, illetve fordításaik és modusaik ismerete, zongorán való játszása

 

A fenti anyag részletezett, egyéni hangszerekre történő lebontását és további pontosítását a felvételi vizsga időpontjának postázásakor kapják meg a jelentkezők.

Mesterképzéseken

Mesterképzések sajátos jelentkezési feltételei, Pontszámítás

 

Alkalmassági vizsga Turizmus menedzsment MA szakon:

Szóbeli pályaalkalmassági elbeszélgetés: 2017. december 18., 15 óra, Fr.303-as terem KJF Budapest (Frangepán u. 50-56.)


Alkalmassági vizsga Vállalkozásfejlesztés MA:

Szóbeli pályaalkalmassági elbeszélgetés: 2017. december 13., 16 óra, Fr.134-es terem KJF Budapest (Frangepán u. 50-56.)


Alkalmassági vizsga az Nemzetközi tanulmányok MA szakon:

Szóbeli pályaalkalmassági elbeszélgetés: 2017. december 13., 16 óra - Fr.134-es terem, KJF Budapest (Frangepán u. 50-56.)

A felvételi vizsgákhoz sok sikert kívánunk!


Kodolányi János Főiskola
Orosháza


Kodolányi János Főiskola
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Főiskola
Székesfehérvár