Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Felvételi információk


A felvételi keretén belül alap-és mesterképzési szakjainkra jelentkezhetsz nappali, levelező vagy távoktatásos formában 2024. február 15-ig. Budapesten, Székesfehérváron és Orosházán várunk képzéseinkre.

A jelentkezési kérelmet az Oktatási Hivatalnak, a www.felvi.hu oldalon kell benyújtani. A felvételi jelentkezést Ügyfélkapun keresztül kell hitelesítenie a jelentkezőnek.

Alapképzésre a rangsorolás 400+100 pontos rendszerben, pontszámban kifejezve történik. A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára kedvezőbb módon számítja ki az Oktatási Hivatal. 


A 2024. évi felvételi eljárás

A tanulmányi pontok számításához szükséges ötödik tantárgy kiválasztása:

Korábbi szabályozás szerint Kormányrendelet rendelkezett arról, hogy a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi osztályzatának, valamint, ötödikként, egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két év végi eredménye került figyelembevételre. A felsőoktatásért felelős miniszter 2024-től a tantárgyak bővebb körét határozta meg, melyből a felsőoktatási intézmény választ, eldöntve, hogy ötödik tantárgyként milyen egy tanult tantárgy vagy tantárgyak köréből a legjobb év végi eredményét veszi figyelembe a jelentkezőnek. A KJE az ötödik tárgyként figyelembe vehető tárgyak körét a lehető legszélesebben határozta meg, hogy ezzel minél szélesebb körben tegye lehetővé a jelentkezők számára az ötödik tantárgy kiválasztását a pontszámításhoz.

Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztása:

2024-től lehetőség nyílik arra, hogy a felsőoktatási intézmény a felsőoktatásért felelős miniszter által meghatározott érettségi vizsgatárgyakból maga döntsön arról, hogy az ötödik vizsgatárgyként mit fogadnak el a tanulmányi pontok számítása során. A KJE az ötödik érettségi vizsgatárgyak körét a lehető legszélesebben határozta meg, hogy ezzel minél szélesebb körben tegye lehetővé a jelentkezők számára az ötödik érettségi tárgy kiválasztását a pontszámításhoz.

Az érettségi pont számításához felhasználható érettségi eredményekről való döntés

A 2024. évi felvételi eljárástól kezdődően a fenntartó egyetértésével a felsőoktatási intézmény határozza meg az érettségi pont számításához szükséges érettségi vizsgatárgyak körét szakonként. A KJE az érettségi pont számításához felhasználható érettségi eredmények esetében a lehető legszélesebben határozta meg a figyelembe vehető tárgyak körét, hogy ezzel minél szélesebb körben tegye lehetővé a jelentkezők számára a felhasználható érettségi eredmények körét.

2024. évi felvételi eljárás - Kodolányi János Egyetem által adható intézményi többletpontok

A 2024. évi felvételi eljárástól kezdődően a többletpontokat minden felsőoktatási intézmény saját maga határozhatja meg.  Ez alapján a korábbi többletpontok rendszerét az intézményi pontok rendszere váltja fel, melyben továbbra is maximum 100 pont szerezhető, de a korábbiaktól eltérően a jövőben az intézmények egymástól eltérően határozzák meg, hogy milyen plusz teljesítmény milyen pontszámmal jutalmaznak a felvételi eljárás során. 

1. Motivációs levél és orientációs elbeszélgetés

Magyar és angol nyelven meghirdetésre kerülő képzések esetében*:

Motivációs levél: a jelentkező maximum 100 többletpontra lehet jogosult a motivációs levél alapján. Fel kell tölteni az E-felvételi rendszerbe a jelentkező által készített max. 2000 karakter  szóközökkel hosszúságú Word dokumentumot, melynek felépítése: rövid bemutatkozás (korábban elvégzett tanulmányok, munkatapasztalat, nyelvtudás rövid, bemutatása), szakválasztás indoklása, intézményválasztás indoklása, jövőkép a végzés után. A motivációs levélre kapott pontszámot a KJE az E-felvételi rendszerbe rögzíti, s amennyiben az kevesebb, mint 100 pont, a jelentkező szóbeli orientációs elbeszélgetésen javíthatja, melynek tartalma megegyezik a motivációs levél tartalmával. Az orientációs beszélgetés várható időpontja: 2024. március 11- július 10- között.

*kivéve: Előadó-művészet alapképzési szak. 

Egyéb intézményi pontok*

2.      Emelt szintű érettségi választott szakon figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy teljesítésével min 45%-os eredmény elérése esetén - max. 2 tárgy 2x50 pont, de maximum 100 pont.

3.      FOKSZ oklevél (képzési területen belül) 32 pont, ha a jelentkező eredményét nem a FOKSZ oklevél minősítése alapján számították ki..

4.      Sportolóknak adható többletpontok a felvételi eljárásban:

A Magyarországon országos szakszövetséggel rendelkező sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár többletpont. Ide értendőek a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége által elismert sportágak is. A sporteredmények akkor vehetőek figyelembe, ha legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 10 éven belül szerezte az arra jogosító eredményt. Korosztályos és felnőtt válogatott kerettagok a fenti szövetségek által szervezett válogatottaknál: 100pont.

A válogatott kerettagságot a sportolónak a magyarországi sportági szakszövetség hivatalos dokumentumával kell igazolnia.

Az országos szakszövetségek által rendezett NB1-es és NB2-es bajnokságokban igazolt sportoló korosztályos és felnőtt csapatban: 75 pont

A bajnokságokban való szereplést a sportolót nevező egyesület, vagy a bajnokságot szervező országos szakszövetség hivatalos dokumentumával kell igazolni. A sporteredmények akkor vehetőek figyelembe, ha legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 10 éven belül szerezte az arra jogosító eredményt.

Az országos szakszövetségek által rendezett alsóbb osztályú bajnokságokban igazolt sportoló 50 pont.

A bajnokságokban való szereplést a sportolót nevező egyesület, vagy a bajnokságot szervező országos szakszövetség hivatalos dokumentumával kell igazolni.

A sporteredmények akkor vehetőek figyelembe, ha legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 10 éven belül szerezte az arra jogosító eredményt.

A Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében való szereplés 25 pont.

A sporteredmények akkor vehetőek figyelembe, ha legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 10 éven belül szerezte az arra jogosító eredményt.

*Képzési területenként az egyes intézményi pontok értéke és jogcíme eltérő lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Az E-felvételi jelentkezéskor fel kell tölteni valamennyi, a jelentkezéshez szükséges és már rendelkezésre álló dokumentumot a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint. A www.felvi.hu oldalon az e-ügyintézés keretében folyamatosan nyomon követheted a fenti közhiteles nyilvántartásokból átvett adataidat, információidat. Amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztalsz, azt az ügyintézés keretében a dokumentum feltöltésével tudod jelezni.

Amennyiben okleveled nem tartalmaz minősítést (eredményt), akkor a diploma minősítését tartalmazó oklevélmelléklet (diploma supplement) másolatát vagy leckekönyved másolatát is  fel kell töltened az E-felvételi rendszerbe a pontszámításhoz. 

A képzési helyszín kiválasztása

Mivel egyetemünknek az ország több pontján vannak oktatási központjai, a választott képzési helyszínt (Budapest, Székesfehérvár, Orosháza) mindenképpen meg kell jelölni a jelentkezési lapon. 

Fontos tudni!

A 2024. évi felvételi eljárástól kezdőden a KJE nem alkalmazza az önköltséges képzéseknél a korábban kormányrendeletben meghatározott jogszabályi minimum ponthatárokat, ilyen ponthatárt a bekerüléshez előzetesen nem állapít meg, azaz a felvétel az adott képzési terület kapacitásának erejéig történik, figyelemmel a bent lévő hallgatók létszámára.


Találkozz velünk!

Online nyílt napok tervezett időpontjai:

2023. december 8., 2024. január 19. 

 További információk: www.kodolanyi.hu/nyiltnap

 Képzéseinkről és a nyíltnapok további részleteiről bővebben online

a kodolanyi.hu/felveteli oldalunkon olvashatsz.

#Együttvalóraváltjuk #Ajövődbiztonsága #Felvételi2023

 
 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza