Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Vállalkozásfejlesztés


Képzési helyszínek

  • Budapest: nappali (angol nyelven is), levelező

Angol nyelven is!

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

Képzésünkön nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalon sajátíthatod el az elméleti és módszertani ismeretanyagot, így képes leszel a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A magas szintű vállalkozásfejlesztési, innováció elméleti és módszertani ismeretanyag, mesterszintű üzleti ismeretek, tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmas leszel a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. A nálunk tanultak segítenek abban, hogy saját vállalkozást hozz létre, azt korszerű menedzsmentismeretek alapján működtesd. Várunk, ha a gazdasági élet bármely területén tervezéssel, fejlesztéssel, elemzéssel szeretnél magas szinten foglalkozni, ha szereted az önálló, kreativitást és innovativitást igénylő feladatmegoldást, ha kíváncsi vagy a vállalkozások és szervezetek, valamint a nemzetgazdaság eredményes működtetésének módszereire, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználásának és a fenntartható fejlődés megvalósításának lehetőségeire. Azok, akik az angol nyelvű képzést választjákkülföldi hallgatókkal együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek az egyetemi évek alatt. A hazai és nemzetközi minőségdíjakkal elismert intézmény mesterszakjain megismerkedhetsz a témához kapcsolódó minőségrendszer sztenderdekkel, és alkalmassá válsz a szervezetek minőségirányítási folyamatainak szervezésére.

A mesterképzésünkön a Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék oktatói tanítanak.


Ismeretkörök

  • Alapozó ismeretek: Pénzügyi elemzés, Kutatásmódszertan, Vállalkozások költségvetési kapcsolatai, Társadalmi gazdasági előrejelzések, Stratégiai menedzsment, Innováció menedzsment

  • Szakmai törzsanyag: Vállalkozás és globális piac, Innováció és vállalkozásfejlesztési politika, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, Innováció-módszertan, Üzleti kommunikáció, Szolgáltató vállalkozás, Vállalati döntéstámogató rendszerek, Projektvezetés, Vállalkozástan, Piaci stratégiák

  • Specializációs ismeretek: Vezetői gazdaságtan és számvitel, Értékelemzés, Interkulturális menedzsment, Üzleti tanácsadás, Kockázatmenedzsment, Emberi erőforrás és tudásmenedzsment

Fentieken túl a hallgatóinknak többféle szabadon választható, köztük angol nyelven oktatott tárgy felvételére is lehetőségük van. A programban a tudományos minősítéssel rendelkező egyetemi oktatók mellett gyakorlati szakemberek is közreműködnek. 

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Okleveles közgazdász, vállalkozásfejlesztés szakon - Economist in Business Development

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

A vállalkozásfejlesztési mesterszak elvégzése után eséllyel pályázhatnak vállalati közép- és felsővezetői munkakörök betöltésére, innovációs, termelési, szolgáltatási, minőségügyi, humánerőforrás, pénzügyi, gazdálkodási tevékenységi területeken. Hatékonyan végezhetnek vállalkozások számára tanácsadói tevékenységet, vagy saját vállalkozás létrehozását és sikeres menedzselését is célul tűzhetik ki.

 

Továbbtanulási lehetőségek a mesterszakon megszerzett diplomával

A vállalkozásfejlesztés mesterszakot végzettek gazdálkodás- és szervezéstudományi vagy közgazdaságtudományi doktori iskolában tanulhatnak tovább.

 

FIGYELEM!

Az angol nyelvű képzések csak nappalis formában indulnak, az angol nyelvű képzéseken való tanulás egész heti, napközbeni elfoglaltságot jelent, az idegen nyelvi szaknyelv használat-gyakorlás miatt pedig egyéni tanrend csak kimagasló szintű nyelvtudás alapján adható. A hatályos rendelkezések alapján ugyanis az angol nyelvű képzés végén kapott oklevél a C1 szintű nyelvtudással, azaz felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást igazol, értelemszerűen az idegen nyelvi (angol) kompetencia fejlesztése a teljes képzés alatt megvalósul, ez a magyar nyelven tanult tárgyakkal nem váltható ki.

 

A jelentkezés feltétele

Gazdálkodási és menedzsment és nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakos diplomával rendelkezők, illetve - kiegészítő kreditek teljesítésével - az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakos diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk.

 

Felvételi időpont:

MSC: 2024. április 14. (online) 12:00 óra 

  • A jelentkezéshez előzetes kreditelismerési eljárás szükséges! Részletek

Pontszámítás

 

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
 Mesterképzés Nappali (angol) Budapest  Költségtérítéses

440 000 Ft +

50 000 Ft idegennyelvi hozzájárulás 

4 félév 
Mesterképzés Levelező (magyar) Budapest Költségtérítéses 400 000 Ft  4 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza