06 80 203 769 (ingyenesen hívható)
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  

Vállalkozásfejlesztés


Képzési helyszínek

  • Budapest: nappali, levelező

Angol nyelven is!

 
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 A képzési program főbb elemei
1. FÉLÉV

Innováció és vállalkozásfejlesztési politika

Stratégiai menedzsment

2. FÉLÉV

Üzleti kommunikáció

Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák

3. FÉLÉV

Vezetői gazdaságtan és számvitel

Vállalati döntéstámogató rendszerek

4. FÉLÉV

Kockázatmenedzsment

Projektvezetés

Képzésünkön nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalon sajátíthatod el az elméleti és módszertani ismeretanyagot, így képes leszel a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A magas szintű vállalkozásfejlesztési, innováció elméleti és módszertani ismeretanyag, mesterszintű üzleti ismeretek, tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmas leszel a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. A nálunk tanultak segítenek abban, hogy saját vállalkozást hozz létre, azt korszerű menedzsmentismeretek alapján működtesd. Várunk, ha a gazdasági élet bármely területén tervezéssel, fejlesztéssel, elemzéssel szeretnél magas szinten foglalkozni, ha szereted az önálló, kreativitást és innovativitást igénylő feladatmegoldást, ha kíváncsi vagy a vállalkozások és szervezetek, valamint a nemzetgazdaság eredményes működtetésének módszereire, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználásának és a fenntartható fejlődés megvalósításának lehetőségeire. Azok, akik az angol nyelvű képzést választjákkülföldi hallgatókkal együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek az egyetemi évek alatt.

  

Ismeretkörök

  • Alapozó ismeretek: Pénzügyi elemzés, Kutatásmódszertan, Vállalkozások költségvetési kapcsolatai, Társadalmi gazdasági előrejelzések, Stratégiai menedzsment, Innováció menedzsment

  • Szakmai törzsanyag: Vállalkozás és globális piac, Innováció és vállalkozásfejlesztési politika, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, Innováció-módszertan, Üzleti kommunikáció, Szolgáltató vállalkozás, Vállalati döntéstámogató rendszerek, Projektvezetés, Vállalkozástan, Piaci stratégiák

  • Specializációs ismeretek: Vezetői gazdaságtan és számvitel, Értékelemzés, Interkulturális menedzsment, Üzleti tanácsadás, Kockázatmenedzsment, Emberi erőforrás és tudásmenedzsment

Fentieken túl a hallgatóinknak többféle szabadon választható, köztük angol nyelven oktatott tárgy felvételére is lehetőségük van. A programban a tudományos minősítéssel rendelkező egyetemi oktatók mellett gyakorlati szakemberek is közreműködnek. 

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Okleveles közgazdász, vállalkozásfejlesztés szakon - Economist in Business Development

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

A vállalkozásfejlesztési mesterszak elvégzése után eséllyel pályázhatnak vállalati közép- és felsővezetői munkakörök betöltésére, innovációs, termelési, szolgáltatási, minőségügyi, humánerőforrás, pénzügyi, gazdálkodási tevékenységi területeken. Hatékonyan végezhetnek vállalkozások számára tanácsadói tevékenységet, vagy saját vállalkozás létrehozását és sikeres menedzselését is célul tűzhetik ki.

 

Továbbtanulási lehetőségek a mesterszakon megszerzett diplomával

A vállalkozásfejlesztés mesterszakot végzettek gazdálkodás- és szervezéstudományi vagy közgazdaságtudományi doktori iskolában tanulhatnak tovább

 

A jelentkezés feltétele

Gazdálkodási és menedzsment és nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakos diplomával rendelkezők, illetve - kiegészítő kreditek teljesítésével - az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakos diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk.

 

Alkalmassági vizsga időpontja

  • Keresztféléves eljárás: Az alkalmassági vizsga időpontját hamarosan közöljük!
  • A jelentkezéshez előzetes kreditelismerési eljárás szükséges! Részletek

Pontszámítás

 

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Mesterképzés Nappali Budapest Költségtérítéses 286 000 Ft 4 félév
Mesterképzés (angol nyelven) Nappali Budapest Költségtérítéses 314 600 Ft 4 félév
Mesterképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 264 000 Ft 4 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Orosháza


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár