06 80 203 769
   06 22 543 324
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  

Turizmus menedzsment


 

Képzési helyszínek

  • Budapest: nappali (angol nyelven is), levelező
Általános felvételi eljárás ponthatára: 76 pont az államilag finanszírozott formánál, a költségtérítésesnél ennél alacsonyabb
 

Angol nyelven is!

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 

Képzésünk elvégzése után képes leszel a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten, mind turisztikai vállalkozásoknál, mind a turizmus állami, regionális vagy helyi tervezési és irányítási intézményrendszerében, mind pedig a nonprofit szférában működő turisztikai szervezeteknél.  Ismerni fogod a turizmus szektor nemzetközi fejlődési trendjeit, képes leszel az ágazatban elengedhetetlenül szükséges rendszerszemléletű tervezésre és megvalósításra, magas szintű menedzsment- ismereteidnek köszönhetően alkalmas leszel a turizmus különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. A képzés alapvetően magyar nyelven folyik, de bizonyos szaktárgyakat angolul fogsz tanulni, nemzetközileg is elismert oktatóktól. Várunk, ha a turizmus bármely területén tervezéssel, fejlesztéssel, elemzéssel szeretnél magas szinten foglalkozni, ha szereted az önálló, kreativitást és innovativitást igénylő feladatmegoldást, illetve ha saját céget szeretnél alapítani, és azt sikeresen, szilárd elméleti alapokra és gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva működtetni. Azok, akik az angol nyelvű képzést választjákkülföldi hallgatókkal együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek az egyetemi évek alatt.

 

Tantárgyak

  • Alapozó ismeretek: Stratégiai menedzsment, Kutatásmódszertan, Gazdaságpolitika, Vállalkozásfejlesztés, Vállalatfinanszírozás, Vállalati döntéstámogató rendszerek
  • Szakmai törzsanyag: Turizmuspolitika és turizmustervezés, A turizmus jog- és intézményrendszere, Turizmus marketing és kommunikáció, Nemzetközi szállodamenedzsment, Kisvállalkozás-fejlesztés és -menedzsment, Projektmenedzsment a turizmusban
  • Differenciált szakmai ismeretek: Turisztikai desztinációk marketingje, Turisztikai területfejlesztés és desztináció menedzsment, Attrakció- és látogatómenedzsment, Fenntartható turizmusfejlesztés és -menedzsment, Turisztikai kutatások módszertana, Minőségmenedzsment a turizmusban, Szabadidő szociológia

Ezeken kívül lehetőségük van a hallgatóknak többféle szabadon választható, közöttük angol nyelven oktatott tantárgy felvételére is. A programban a tudományos minősítéssel rendelkező egyetemi oktatók mellett gyakorlati szakemberek és külföldi tanárok is közreműködnek.

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Okleveles közgazdász, turizmus menedzsment szakon - Economist in Tourism Management

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

A Turizmus menedzsment mesterszakon végzettek eséllyel pályázhatnak vállalati közép- és felsővezetői munkakörök betöltésére a komplex turizmus ágazat számos területén (például szálláshely-szektor, vendéglátás, desztináció menedzsment, egészségturizmus, kulturális szféra). Sikerrel pályázhatnak nemzetközi vállalatok különböző vezetői posztjainak betöltésére. Hatékonyan végezhetnek vállalkozások számára tanácsadói tevékenységet, illetve saját cég létrehozását és sikeres menedzselését is célul tűzhetik ki.

 

Továbbtanulási lehetőségek a mesterszakon megszerzett diplomával

A Turizmus menedzsment mesterszakot végzettek többek között közgazdaságtudományi, földtudományi vagy multidiszciplináris doktori iskolában tanulhatnak tovább.

 

Érdekességek a szakról

  • A hallgatók egy pezsgő, innovatív légkörű intézmény munkájába kapcsolódhatnak be. Részt vehetnek a Turizmus Tanszék kutatási, pályázati és gyakorlati munkáiban és a nemzetközi együttműködések keretében zajló feladatokban is.

  • Ösztönözzük és segítjük a hallgatók TDK és OTDK versenyeken való részvételét. A legkiválóbb hallgatóknak minden segítséget megadunk ahhoz, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytathassák.

A jelentkezés feltétele

Turizmus vendéglátás, valamint meghatározott kiegészítő kreditek teljesítésével nemzetközi gazdálkodás, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment, illetve üzleti szakoktató alapképzési szakos diplomával rendelkezők adhatják be jelentkezésüket.

 

Alkalmassági vizsga időpontja

  • Pályaalkalmassági beszélgetés időpontja a szeptemberben induló képzésre: 2020. augusztus 12. 10:00 online formában
  • A jelentkezéshez előzetes kreditelismerési eljárás szükséges! Részletek

 

Pontszámítás

 

 

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Mesterképzés   Nappali Budapest  Költségtérítéses   291 000 Ft 4 félév 
 Mesterképzés (angol nyelven)  Nappali Budapest  Költségtérítéses  319 600 Ft   4 félév
Mesterképzés  Levelező  Budapest   Költségtérítéses 269 000 Ft   4 félév

 

 


Kodolányi János Egyetem
Orosháza


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Copyright © Kodolányi János Egyetem
Főtámogatónk: