06 80 203 769 (ingyenesen hívható)
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  

Turizmus menedzsment


 

Képzési helyszínek

  • Budapest: nappali, levelező

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 A képzési program főbb elemei
1. FÉLÉV

Turizmuspolitika és turizmustervezés    

Innováció és vállalkozásfejlesztési politika

2. FÉLÉV

E-business és e-marketing

Turizmus marketing és kommunikáció

3. FÉLÉV

Attrakció és látogatómenedzsment

Turisztikai desztinációk marketingje

4. FÉLÉV

Turisztikai kutatások módszertana

Minőségmenedzsment a turizmusban

Képzésünk elvégzése után képes leszel a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten, mind turisztikai vállalkozásoknál, mind a turizmus állami, regionális vagy helyi tervezési és irányítási intézményrendszerében, mind pedig a nonprofit szférában működő turisztikai szervezeteknél.  Ismerni fogod a turizmusszektor nemzetközi fejlődési trendjeit, képes leszel az ágazatban elengedhetetlenül szükséges rendszerszemléletű tervezésre és megvalósításra magas szintű menedzsment- ismereteidnek köszönhetően alkalmas leszel a turizmus különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. A képzés alapvetően magyar nyelven folyik, de bizonyos szaktárgyakat angolul fogsz tanulni, nemzetközileg is elismert oktatóktól. Várunk, ha a turizmus bármely területén tervezéssel, fejlesztéssel, elemzéssel szeretnél magas szinten foglalkozni, ha szereted az önálló, kreativitást és innovativitást igénylő feladatmegoldást, illetve ha saját céget szeretnél alapítani, és azt sikeresen, szilárd elméleti alapokra és gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva működtetni.

 

Tantárgyak

  • Alapozó ismeretek: Stratégiai menedzsment, Kutatásmódszertan, Gazdaságpolitika, Vállalkozásfejlesztés, Vállalatfinanszírozás, Vállalati döntéstámogató rendszerek
  • Szakmai törzsanyag: Turizmuspolitika és turizmustervezés, A turizmus jog- és intézményrendszere, Turizmus marketing és kommunikáció, Nemzetközi szállodamenedzsment, Kisvállalkozás-fejlesztés és -menedzsment, Projektmenedzsment a turizmusban
  • Differenciált szakmai ismeretek: Turisztikai desztinációk marketingje, Turisztikai területfejlesztés és desztinációmenedzsment, Attrakció- és látogatómenedzsment, Fenntartható turizmusfejlesztés és -menedzsment, Turisztikai kutatások módszertana, Minőségmenedzsment a turizmusban, Szabadidőszociológia

Ezeken kívül lehetőségük van a hallgatóknak többféle szabadon választható, közöttük angol vagy olasz nyelven oktatott tantárgy felvételére is. A programban a tudományos minősítéssel rendelkező főiskolai oktatók mellett gyakorlati szakemberek és külföldi tanárok is közreműködnek.

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

okleveles közgazdász, turizmus menedzsment szakon - Economist in Tourism Management

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

A Turizmus menedzsment mesterszakon végzettek eséllyel pályázhatsz vállalati közép- és felsővezetői munkakörök betöltésére a komplex turizmuságazat számos területén (például szálláshely-szektor, vendéglátás, desztináció-menedzsment, egészségturizmus, kulturális szféra). Sikerrel pályázhatsz nemzetközi vállalatok különböző vezetői posztjainak betöltésére. Hatékonyan végezhetsz vállalkozások számára tanácsadói tevékenységet, illetve saját cég létrehozását és sikeres menedzselését is célul tűzheted ki.

 

Továbbtanulási lehetőségek a mesterszakon megszerzett diplomával

A Turizmus Menedzsment mesterszakot végzettek többek között közgazdaságtudományi, földtudományi vagy multidiszciplináris doktori iskolában tanulhatsz tovább.

 

Érdekességek a szakról

  • A hallgatók egy pezsgő, innovatív légkörű intézmény munkájába kapcsolódhatnak be. Részt vehetnek a Turizmus Tanszék kutatási, pályázati és gyakorlati munkáiban és a nemzetközi együttműködések keretében zajló feladatokban is.

  • Ösztönözzük és segítjük a hallgatók TDK és OTDK versenyeken való részvételét. A legkiválóbb hallgatóknak minden segítséget megadunk ahhoz, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytathassák.

A jelentkezés feltétele

Turizmus vendéglátás, valamint meghatározott kiegészítő kreditek teljesítésével nemzetközi gazdálkodás, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment, illetve üzleti szakoktató alapképzési szakos diplomával rendelkezők adhatják be jelentkezésüket.

 

Alkalmassági vizsga időpontja

  • Általános felvételi eljárás: 
  • A jelentkezéshez előzetes kreditelismerési eljárás szükséges! Részletek

 

Pontszámítás

 

 

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Mesterképzés Nappali Budapest Költségtérítéses 286 000 Ft 4 félév
Mesterképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 264 000 Ft 4 félév

 

 


Kodolányi János Főiskola
Orosháza


Kodolányi János Főiskola
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Főiskola
Székesfehérvár