Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Nemzetközi tanulmányok


Képzési helyszínek

  • Budapest: nappali (angol nyelven is), levelező

Államilag finanszírozott formában is!

Angol nyelven is!

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

Képzésünk személyiség- és feladatközpontú foglalkozások segítségével készíti fel hallgatóinkat a munkaerőpiacon való helytállásra. A megszerzett tudás és gyakorlat alkalmassá tesz majd téged a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére és elemzésére, ezáltal pedig vezető pozíciók betöltésére az állami és a nonprofit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél. Az elméleti tanulmányok mellett szakmai gyakorlatot is végzel stratégiai partnereinknél. A mentori program keretében a gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi intézmények, valamint tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel. Emellett a szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: alapos ismereteket szerzel a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a regionális és civilizációs tanulmányok és általános diplomácia világáról. Kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink révén egyedülálló lehetőségeket biztosítunk a külföldön való tanulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS+ program keretében. Azok, akik az angol nyelvű képzést választjákkülföldi hallgatókkal együtt tanulnakígy nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek már az egyetemi évek alatt. A hazai és nemzetközi minőségdíjakkal elismert intézmény mesterszakjain megismerkedhetsz a témához kapcsolódó minőségrendszer sztenderdekkel, és alkalmassá válsz a szervezetek minőségirányítási folyamatainak szervezésére.

 

Két specializációt kínálunk hallgatóinknak, nevezetesen a Diplomáciát, valamint a Nemzetközi PR és marketinget.

 

A MA-n a Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék oktatói tanítanak magyar és angol nyelven. A tanszék kollégái jellemzően az egyetemi munkájuk mellett a gyakorlatban is szakmai tevékenységet végeznek, nagyfokú tapasztalattal rendelkeznek. 

 

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Tantárgyak

A szak keretén belül külön hangsúlyt helyezünk a világ aktuális kihívásainak megismerésére és elemzésére. Ennek keretében a tantárgyak körében megtalálható a geopolitika és geostratégia, a nemzetközi diplomácia, a migráció, a nemzetközi válságok, a lobbi és érdekképviselet, a globális kormányzás és a politikai kommunikáció aktuális kérdéskörei.

Külön figyelmet szentelünk a biztonságpolitikai tanulmányok, a szakdiplomáciai ismeretek, a diplomáciai és konzuli jog, a nem kormányzati szervezetek, a nemzetközi fejlődéselméletek, a nemzetközi fejlesztéspolitika egyes területeinek, valamint Magyarország gazdaságának és külgazdasági kapcsolatainak is.

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző (International Relations Expert)

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, politikai és nemzetközi újságíróként, az államigazgatás és multinacionális vállalatok, valamint nemzetközi szervezetek vezető alkalmazottjaként helyezkedhetnek el.

 

Továbbtanulási lehetőségek a mesterszakon megszerzett diplomával

A Nemzetközi tanulmányok mesterszakot elvégző hallgatók társadalomtudományi doktori iskolákban tanulhatnak tovább.

 

FIGYELEM!

Az angol nyelvű képzések csak nappalis formában indulnak, az angol nyelvű képzéseken való tanulás egész heti, napközbeni elfoglaltságot jelent, az idegen nyelvi szaknyelv használat-gyakorlás miatt pedig egyéni tanrend csak kimagasló szintű nyelvtudás alapján adható. A hatályos rendelkezések alapján ugyanis az angol nyelvű képzés végén kapott oklevél a C1 szintű nyelvtudással, azaz felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást igazol, értelemszerűen az idegen nyelvi (angol) kompetencia fejlesztése a teljes képzés alatt megvalósul, ez a magyar nyelven tanult tárgyakkal nem váltható ki.

 

Érdekességek a szakról

  • a KJE kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően a nemzetközi kapcsolatok tanulmányok alapszak már 2000-ben történt indulása óta sikeres;
  • országosan és nemzetközileg is elismert elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek oktatnak a szakot gondozó Nemzetközi Tanulmányok Tanszéken;
  • a szakfelelős dr. Lőrinczné dr. habil Bencze Edit;
  • a Nemzetközi Tanulmányok Tanszék és a Történelem Tanszék közös szervezésében megvalósuló szakesten aktuális szakmai kérdéseket dolgozunk fel szakértő bevonásával;
  • a KJE támogató szolgáltatásokat nyújt a hallgatóknak a szaki kutatások lebonyolításában, ösztönözzük a TDK munkákat és stratégiai partneri együttműködések keretében aktuális (gyakorlati és elméleti) projektekben való részvételt biztosítunk a hallgatók számára;
  • az Erasmus+ program keretén belül a hallgatóknak lehetőségük van résztanulmányokat folytatni a számos külföldi partnerintézmény egyikében, illetve szakmai kompetenciájukat fejleszteni.

Felvételi időpontja

MA: 2024. április 15. (online) 14:00 óra

  • A jelentkezéshez előzetes kreditelismerési eljárás szükséges! Részletek

Pontszámítás


A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási forma(félév)Képzési idő
 Mesterképzés Levelező (magyar) Budapest Államilag finanszírozott   4 félév
Mesterképzés Nappali (angol)   Budapest Költségtérítéses 

440 000 Ft +

50 000 Ft idegennyelvi hozzájárulás 

4 félév
Mesterképzés Levelező (magyar)    Budapest Költségtérítéses  400 000 Ft  4 félév

 

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza