Alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
20/521-5284, 20/521-5764 (H-CS 08:30-15:30)
felveteli@kodolanyi.hu
Szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Nemzetközi tanulmányok


Képzési helyszínek

 • Budapest: nappali (angol nyelven is), levelező
 • Székesfehérvár: nappali

Államilag finanszírozott formában is!

Angol nyelven is!

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

Képzésünk személyiség- és feladatközpontú foglalkozások segítségével készíti fel hallgatóinkat a munkaerőpiacon való helytállásra. A megszerzett tudás és gyakorlat alkalmassá tesz majd téged a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére és elemzésére, ezáltal pedig vezető pozíciók betöltésére az állami és a nonprofit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél. Az elméleti tanulmányok mellett szakmai gyakorlatot is végzel stratégiai partnereinknél. A mentori program keretében a gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi intézmények, valamint tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel. Emellett a szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: alapos ismereteket szerzel a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a regionális és civilizációs tanulmányok és általános diplomácia világáról. Kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink révén egyedülálló lehetőségeket biztosítunk a külföldön való tanulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS+ program keretében. Azok, akik az angol nyelvű képzést választjákkülföldi hallgatókkal együtt tanulnakígy nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek már az egyetemi évek alatt. A hazai és nemzetközi minőségdíjakkal elismert intézmény mesterszakjain megismerkedhetsz a témához kapcsolódó minőségrendszer sztenderdekkel, és alkalmassá válsz a szervezetek minőségirányítási folyamatainak szervezésére.

 

Két specializációt kínálunk hallgatóinknak, nevezetesen a Diplomáciát, valamint a Nemzetközi PR és marketinget.

 

A MA-n a Nemzetközi Tanulmányok Tanszék oktatói tanítanak magyar, és a Nemzetközi Képzések Tanszék oktatói angol nyelven. A tanszék kollégái jellemzően az egyetemi munkájuk mellett a gyakorlatban is szakmai tevékenységet végeznek, nagyfokú tapasztalattal rendelkeznek. A Nemzetközi Tanulmányok Tanszéket dr. Strihó Krisztina PhD egyetemi docens vezeti, aki a nemzetközi kapcsolatok területének a social media és az influencer jelenségei mellett a digitalizáció hatásait kutatja, ugyanakkor nemzetközi örökbefogadási kérdésekkel is foglalkozik.

 

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Tantárgyak

A szak keretén belül külön hangsúlyt helyezünk a világ aktuális kihívásainak megismerésére és elemzésére. Ennek keretében a tantárgyak körében megtalálható a geopolitika és geostratégia, a nemzetközi diplomácia, a migráció, a nemzetközi válságok, a lobbi és érdekképviselet, a globális kormányzás és a politikai kommunikáció aktuális kérdéskörei.

Külön figyelmet szentelünk a biztonságpolitikai tanulmányok, a szakdiplomáciai ismeretek, a diplomáciai és konzuli jog, a nem kormányzati szervezetek, a nemzetközi fejlődéselméletek, a nemzetközi fejlesztéspolitika egyes területeinek, valamint Magyarország gazdaságának és külgazdasági kapcsolatainak is.

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző (International Relations Expert)

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, politikai és nemzetközi újságíróként, az államigazgatás és multinacionális vállalatok, valamint nemzetközi szervezetek vezető alkalmazottjaként helyezkedhetnek el.

 

Továbbtanulási lehetőségek a mesterszakon megszerzett diplomával

A Nemzetközi tanulmányok mesterszakot elvégző hallgatók társadalomtudományi doktori iskolákban tanulhatnak tovább.

 

Érdekességek a szakról

 • a KJE kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően a nemzetközi kapcsolatok tanulmányok alapszak már 2000-ben történt indulása óta sikeres;
 • országosan és nemzetközileg is elismert elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek oktatnak a szakot gondozó Nemzetközi Tanulmányok Tanszéken;
 • a szakfelelős dr. Lőrinczné dr. habil Bencze Edit;
 • a Nemzetközi Tanulmányok Tanszék és a Történelem Tanszék közös szervezésében megvalósuló szakesten aktuális szakmai kérdéseket dolgozunk fel szakértő bevonásával;
 • a KJE támogató szolgáltatásokat nyújt a hallgatóknak a szaki kutatások lebonyolításában, ösztönözzük a TDK munkákat és stratégiai partneri együttműködések keretében aktuális (gyakorlati és elméleti) projektekben való részvételt biztosítunk a hallgatók számára;
 • az Erasmus+ program keretén belül a hallgatóknak lehetőségük van résztanulmányokat folytatni a számos külföldi partnerintézmény egyikében, illetve szakmai kompetenciájukat fejleszteni.

Alkalmassági vizsga időpontja

 • Nemzetközi tanulmányok MA szak -  szóbeli felvételi pályaalkalmassági beszélgetés időpontja , a februárban induló MAGYAR NYELVŰ képzésre: 2022. december 8. - 2023. január 16.
 • Nemzetközi tanulmányok MA szak - szóbeli felvételi pályaalkalmassági beszélgetés időpontja , a szeptemberben induló MAGYAR NYELVŰ képzésre: 2023. április 17. - 2023. július 12.
 • A jelentkezéshez előzetes kreditelismerési eljárás szükséges! Részletek

Pontszámítás


A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási forma(félév)Képzési idő
 Mesterképzés Nappali (magyar) Budapest, Székesfehérvár Államilag finanszírozott   Támogatott  4 félév
Mesterképzés Nappali (magyar)   Budapest, Székesfehérvár Költségtérítéses  392 000 Ft   4 félév
Mesterképzés Nappali (angol)    Budapest  Államilag finanszírozott Támogatott    4 félév
Mesterképzés  Nappali (angol)  Budapest Költségtérítéses  392 000 Ft   4 félév  
 Mesterképzés Levelező (magyar)    Budapest Államilag finanszírozott   Támogatott 4 félév  
  Mesterképzés Levelező (magyar)    Budapest Költségtérítéses   336 000 Ft   4 félév  

 

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


 •  H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
 •   20/521-5284, 20/521-5764 (H-CS 08:30-15:30)
 • felveteli@kodolanyi.hu
Kodolányi János Egyetem
Orosháza