06 80 203 769 (ingyenesen hívható)
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  
 

Nemzetközi tanulmányok


Képzési helyszínek

 • Budapest: nappali, levelező

  Tanszékvezetői szakajánló video

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 A képzési program főbb elemei
1. FÉLÉV

Geopolitika és geostratégia

Regionális nemzetközi szervezetek: európai szubrégiók és a V4

2. FÉLÉV

Biztonságpolitikai tanulmányok                

Általános és szakdiplomáciai ismeretek

3-4. FÉLÉV

Specializáció:

Diplomácia: Diplomáciai kreatív írás, Diplomáciai vezetés és team-menedzsment

Nemzetközi PR és marketing: Nemzetközi tárgyalások elmélete és gyakorlata, Interkulturális kommunikáció a nemzetközi kapcsolatokban

International HR & talent management: Career-building & talent management, Tehetségmenedzsment (motiváció, teljesítmény TÉR, ösztönzés)

 

Képzésünk személyiség és feladat központú foglalkozások segítségével készíti fel hallgatóinkat a munkaerőpiacon való helytállásra. A megszerzett tudás és gyakorlat alkalmassá tesz majd téged a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére és elemzésére, ezáltal pedig vezető pozíciók betöltésére az állami és a nonprofit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél.

 

Az elméleti tanulmányok mellett szakmai gyakorlatot is végzel stratégiai partnereinknél. A mentori program keretében a gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi intézmények, valamint tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel.

Emellett a szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: alapos ismereteket szerzel a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a regionális és civilizációs tanulmányok és általános diplomácia világáról. Kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink révén egyedülálló lehetőségeket biztosítunk a külföldön való tanulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS+ program keretében.

 

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Tantárgyak

 • A szak keretén belül külön hangsúlyt helyezünk a világ aktuális kihívásainak megismerésére és elemzésére. Ennek keretében a tantárgyak körében megtalálható a geopolitika és geostratégia, a nemzetközi diplomácia, a migráció, a nemzetközi válságok, a lobbi és érdekképviselet, a globális kormányzás és a politikai kommunikáció aktuális kérdéskörei.

 • Külön figyelmet szentelünk a biztonságpolitikai tanulmányok, a szakdiplomáciai ismeretek, a diplomáciai és konzuli jog, a nem kormányzati szervezetek, a nemzetközi fejlődéselméletek, a nemzetközi fejlesztéspolitika egyes területeinek, valamint Magyarország gazdaságának és külgazdasági kapcsolatainak is.

Választható specializációk:

 • diplomácia
 • nemzetközi PR és marketing

 • International HR & talent management

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző (International Relations Expert)

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, politikai és nemzetközi újságíróként, az államigazgatás és multinacionális vállalatok, valamint nemzetközi szervezetek vezető alkalmazottjaként helyezkedhetsz el.

 

Továbbtanulási lehetőségek a mesterszakon megszerzett diplomával

A Nemzetközi tanulmányok mesterszakot elvégző hallgatók társadalomtudományi doktori iskolákban tanulhatnak tovább.

 

Érdekességek a szakról

 • a KJF kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően a nemzetközi kapcsolatok tanulmányok alapszak már 2000-ben történt indulása óta sikeres
 • Nemzetközi tanulmányok mesterszak felelőse, a KJF Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszékének egyetemi tanára, Prof. Dr. Simon János, politológus, aki rendszeresen szerepel politikai elemzőként a televízióban és az írott sajtóban, magyarul és több idegen nyelven jelentek meg publikációi, emellett közel két tucat könyvét is kiadták
 • országosan és nemzetközileg is elismert elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek oktatnak a szakot gondozó Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszéken
 • a KJF támogató szolgáltatásokat nyújt a hallgatóknak a szaki kutatások lebonyolításában, ösztönözzük a TDK munkákat és stratégiai partneri együttműködések keretében aktuális (gyakorlati és elméleti) projektekben való részvételt biztosítunk a hallgatók számára
 • az Erasmus+ program keretén belül a hallgatóknak lehetőségük van résztanulmányokat folytatni a számos külföldi partnerintézmény egyikében, illetve szakmai kompetenciájukat fejleszteni.

Alkalmassági vizsga időpontja

 • Keresztféléves eljárás: 2016. december 15. 15:00 – FR.132-es tanári (KJF Budapest)
 • A jelentkezéshez előzetes kreditelismerési eljárás szükséges! Részletek

Pontszámítás


A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási forma(félév)Képzési idő
Mesterképzés Nappali Budapest Költségtérítéses 264 000 Ft 4 félév
Mesterképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 253 000 Ft 4 félév

Kodolányi János Főiskola
Orosháza


Kodolányi János Főiskola
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Főiskola
Székesfehérvár