06 80 203 769
   06 22 543 324
    felveteli@kodolanyi.hu
   

  

Nemzetközi tanulmányok


Képzési helyszínek


  • Budapest: nappali (angol nyelven is), levelező

Államilag finanszírozott formában is!

Angol nyelven is!

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

Képzésünk személyiség- és feladatközpontú foglalkozások segítségével készíti fel hallgatóinkat a munkaerőpiacon való helytállásra. A megszerzett tudás és gyakorlat alkalmassá tesz majd téged a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére és elemzésére, ezáltal pedig vezető pozíciók betöltésére az állami és a nonprofit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél. Az elméleti tanulmányok mellett szakmai gyakorlatot is végzel stratégiai partnereinknél. A mentori program keretében a gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi intézmények, valamint tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel. Emellett a szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: alapos ismereteket szerzel a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a regionális és civilizációs tanulmányok és általános diplomácia világáról. Kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink révén egyedülálló lehetőségeket biztosítunk a külföldön való tanulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS+ program keretében. Azok, akik az angol nyelvű képzést választjákkülföldi hallgatókkal együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek az egyetemi évek alatt.

 

A MA-n a Nemzetközi Tanulmányok Tanszék oktatói tanítanak magyar, és a Nemzetközi Képzések Tanszék oktatói angol nyelven.

 

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Tantárgyak

A szak keretén belül külön hangsúlyt helyezünk a világ aktuális kihívásainak megismerésére és elemzésére. Ennek keretében a tantárgyak körében megtalálható a geopolitika és geostratégia, a nemzetközi diplomácia, a migráció, a nemzetközi válságok, a lobbi és érdekképviselet, a globális kormányzás és a politikai kommunikáció aktuális kérdéskörei.

Külön figyelmet szentelünk a biztonságpolitikai tanulmányok, a szakdiplomáciai ismeretek, a diplomáciai és konzuli jog, a nem kormányzati szervezetek, a nemzetközi fejlődéselméletek, a nemzetközi fejlesztéspolitika egyes területeinek, valamint Magyarország gazdaságának és külgazdasági kapcsolatainak is.

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző (International Relations Expert)

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, politikai és nemzetközi újságíróként, az államigazgatás és multinacionális vállalatok, valamint nemzetközi szervezetek vezető alkalmazottjaként helyezkedhetnek el.

 

Továbbtanulási lehetőségek a mesterszakon megszerzett diplomával

A Nemzetközi tanulmányok mesterszakot elvégző hallgatók társadalomtudományi doktori iskolákban tanulhatnak tovább.

 

Érdekességek a szakról

  • a KJE kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően a nemzetközi kapcsolatok tanulmányok alapszak már 2000-ben történt indulása óta sikeres
  • Nemzetközi tanulmányok mesterszak felelőse, a KJE Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszékének egyetemi tanára, Prof. Dr. Simon János, politológus, aki rendszeresen szerepel politikai elemzőként a televízióban és az írott sajtóban, magyarul és több idegen nyelven jelentek meg publikációi, emellett közel két tucat könyvét is kiadták
  • országosan és nemzetközileg is elismert elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek oktatnak a szakot gondozó Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszéken
  • a KJE támogató szolgáltatásokat nyújt a hallgatóknak a szaki kutatások lebonyolításában, ösztönözzük a TDK munkákat és stratégiai partneri együttműködések keretében aktuális (gyakorlati és elméleti) projektekben való részvételt biztosítunk a hallgatók számára
  • az Erasmus+ program keretén belül a hallgatóknak lehetőségük van résztanulmányokat folytatni a számos külföldi partnerintézmény egyikében, illetve szakmai kompetenciájukat fejleszteni.

Alkalmassági vizsga időpontja

  • Pályaalkalmassági beszélgetés időpontja a szeptemberben induló képzésre: : 2022. május 2. (hétfő) délután 17:00 órától 
  • A jelentkezéshez előzetes kreditelismerési eljárás szükséges! Részletek

Pontszámítás


A képzés ára*

 

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási forma(félév)Képzési idő
Mesterképzés Nappali (magyar) Budapest Államilag finanszírozott támogatott 4 félév
 Mesterképzés Nappali (magyar) Budapest Költségtérítéses 350 000 Ft 4 félév
Mesterképzés Nappali (angol) Budapest Államilag finanszírozott támogatott 4 félév
Mesterképzés Nappali (angol) Budapest Költségtérítéses 350 000 Ft 4 félév
Mesterképzés Levelező (magyar) Budapest Államilag finanszírozott támogatott 4 félév
Mesterképzés  Levelező (magyar)  Budapest  Költségtérítéses  300 000 Ft  4 félév

 

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza