Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Fordító és tolmács


Képzési helyszín

Budapest: levelező

Jelentkezni 2024. január 31-től lehet a felvi.hu oldalon keresztül.

Kinek ajánljuk ezt a szakot? 

Mindazoknak, akik a Kodolányi Egyetemen anglisztika alapszakon vagy anglisztika/ amerikanisztika mesterszakon illetve szakfordító szakirányú továbbképzésen végzett fordítók és szakfordítók, tolmácsok, nyelvtanárok.

 

Miért a Kodolányin érdemes ezt a szakot választani?

A képzés a gyorsan változó világban eladható tudást ad. Egy kiemelkedően gyakorlatorientált képzés. Érvényes Nemzetközi FIBBA akkreditációval rendelkezik 2024 szeptemberétől, ami egyedülálló Magyarországon. 

 

Mit kaphat a hallgató a szaktól?

A képzés a fordítás és tolmácsolás gyorsan fejlődő és változó világában használatos új és professzionális technikákat és elmélyült tudást biztosít. Olyan fordítókat, tolmácsokat és nyelvi mérnököket képezünk, akik képesek szakszerűen ellátni az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait, és jártasak a nyelvi közvetítésben alkalmazható technológiában (Trados, MemoQ), ismerik annak előnyeit és alkalmazási lehetőségeit.

 

A szak munkaerő piaci partnerei

A Kodolányi János Egyetem Anglisztika tanszéke számos fordítóiroda gyakorlóhellyel áll kapcsolatban, és több stratégiai megállapodás segíti a hallgatókat szakmai gyakorlati ismereteik bővítésében. 

 

Milyen további lehetőségei vannak a diploma megszerzése során a hallgatónak?

A fordító és tolmács mesterszakon végzettek számára rendkívül bőséges az elhelyezkedési lehetőség, hiszen az állami és nonprofit szektorban, valamint a multinacionális vállalatoknál és a hazai nagyvállalatoknál is találhatnak munkát (pl. adatelemző, projektkoordinátor, szaknyelvi szakértő, nyelvi tréner és coach, tolmács, fordító, projektmenedzser, valamint kulturális szervező, marketinges vagy menedzserasszisztens). Valamint minden olyan munkakör, amiben magasszintű angol és/vagy német nyelvtudás, nyelvi mediálási képesség kívánatos, illetve előnyt jelent. A fordító és tolmács mesterdiplomával rendelkezők felkészülnek a PhD-szintű kutatásra és további tanulmányok folytatására is.

 

Specializációk:


Specializáció 1: Fordítás

Specialisation 1: Translation Track, Specialising in Economics, Business and Law

 

Specializáció 2: Tolmácsolás

Specialisation 2: Interpreting Track

 


Felvétel feltételei:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: bármely alapképzési szak.

A szakra történő felvétel feltétele továbbá, hogy a jelentkező angol nyelvből C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal; valamint egy további idegen nyelvből B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezzen.

Felvételi vizsga (szóbeli):  A szóbeli felvételi vizsga nyelve angol. Ennek során a jelentkezőnek egy rögtönzött egy fordítási és egy tolmácsolási feladatot (blattolás, memoriter, közvetítés) kell megoldania.

 

Felvételi pontok számítása

Felvételi pontok: (max. 100 pont):

felvételi elbeszélgetés: maximum 80 pont,

oklevél minősítése egész számra kerekítveX2: maximum 10 pont (elégséges: 2X2 pont), közepes: 3X2 pont, jó: 4X2 pont, jeles/kiváló: 5X2 pont)

Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható.

 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont

    - fogyatékosság: 1 pont

    - gyermekgondozás: 1 pont

    - hátrányos helyzet: 1 pont

 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont

 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont

 - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 2 pont

 - angol nyelvű megjelent/elfogadott publikáció 2.: 3 pont

 - országos szakmai verseny igazolása: 2 pont

 - OTDK 1. helyezés: 7 pont

 - OTDK 2. helyezés: 5 pont

 - OTDK 3. helyezés: 4 pont

 - szakmai publikáció: 3 pont

 - tudományos konferencia részvétel: 3 pont

 

Terms of admission:

All credits can be fully transferred from: any BA programme

Foreign Languages Required:  Admission to the Master's programme requires a state-recognised higher level (C1) complex-type language examination in a foreign language (English) and a state-recognised intermediate level (B2) complex-type language examination in another foreign language or an equivalent school-leaving certificate or diploma.

Admission Exam (oral):  The exam consists of an introduction of examinee, of any previous translation or interpreting experience, impromptu translation (blotting and interpreting, memoriter, mediation). Language of the exam: English

 

Calculation of Admission Points

Admission points (max. 100 points):

admission interview: max. 80 points,

qualification of diploma rounded to whole numbers X2, a maximum of 10 points. (pass: 2X2 points, satisfactory: 3X2 points, very good: 4X2 points, excellent: 5X2 points)

Additional points: a maximum of ten points may be added.

 - equal opportunities max: 1 point

    - disability: 1 point

    - child care: 1 point

    - disadvantage: 1 point

 - institutional TDK conference (Scientific Student Association Conference) first place: 5 points

 - institutional TDK conference (Scientific Student Association Conference) second place: 3 points

 - institutional TDK conference (Scientific Student Association Conference) third place: 2 points

 - published/forthcoming publication in English: 3 points

 - certificate from national professional competitions: 2 points

 - national OTDK conference (National Scientific Student Association Conference) first place: 7 points

 - national OTDK conference (National Scientific Student Association Conference) second place: 5 points

 - national OTDK conference (National Scientific Student Association Conference) third place: 4 points

 - publication: 3 points

 - participation in scientific conference: 3 points

 

Felvétei időpont:

MA: 2024. május 2. (személyes) 14:00 óra 1117 Bp. Prielle K. u. 47-39. 106-os terem

 

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Mesterképzés Levelező Budapest Államilag finanszírozott - 4 félév
Mesterképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 400 000 Ft 4 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza