Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Történelem


A múlt ismerete nélkül a jövő sem épül

Képzési helyszínek

 • Budapest:  nappali, levelező, távoktatás
 • Orosháza: távoktatás
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

Ha szenvedélyesen érdekel a múlt, ugyanakkor esetleg más területek is érdekelnek, a Kodolányi az ideális választás, hiszen a történelem szakot csak nálunk végezheted el távoktatási formában is.

Nappalis hallgatóink tanulmányaik kezdetétől az elméleti tanulmányok mellett évközi szakmai gyakorlatot végezhetnek stratégiai partnereinknél. A gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel, a magyarországi közgyűjtemények, levéltárak (pl. Magyar Országos Levéltár, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest Főváros Levéltára) múzeumok (pl. Magyar Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum), könyvtárak (pl. Országgyűlési Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár) mindennapjaival.

Emellett a szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: családfakutatás, történelmi hagyományőrzés, helytörténetírás is szerepel a speciális tantárgyak körében.

 

A Történelem szak felelőse Prof. Dr. Simándi Irén egyetemi tanár.

 

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül középszinten: angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, arab nyelv, héber nyelv, kínai nyelv, japán nyelv holland nyelv, finn nyelv, portugál nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, biológia, társadalomismeret, természettudomány, matematika, bolgár nyelv, horvát nyelv, horvát nemzetiségi nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom, lengyel nyelv, szerb nyelv, szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán nyelv, földrajz, digitális kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, filozófia, pszichológia, ének-zene, művészettörténet, rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra, informatika.

Választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: oktatási alapismeretek.

Választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek. 

Emelt szintű érettségi nem szükséges.

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Történelem alapszakos bölcsész

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Hallgatóink a BA szakos diplomával is számos intézményben el tudnak majd helyezkedni (közgyűjtemények, önkormányzatok, oktatási és kulturális intézmények, média stb.), magas szintű BA képzésük pedig lehetővé teszi az MA-n történő továbbtanulásukat.
 

Digitális Helytörténetírás Szakirányú Továbbképzési Szak a Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszéken 

A cél olyan szakemberek képzése, akik közgyűjteményi és online adatbázis ismereteik birtokában képesek a különböző közgyűjteményi típusok online adatbázisaiban kutató, feldolgozó és rendszerező munkát végezni. Felkészültek a modern információs adatbázisokban történő kutatómunkára, az adatok gyűjtésére, rendszerezésére és feldolgozására. Képesek a közösségi adatbázis platformszerű alkalmazására és menedzselésére, adatbázisok kezelésére.

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Korszerű ismereteket nyújtó szakirányú továbbképzési szakjainkon, valamint nemzetközi tanulmányok, és emberi erőforrások tanácsadó mesterképzéseken.


Érdekességek a történelem szakról

   • A szak előzménye az Egyetemen 2007-ben alapított Történeti Műhely, amely számos sikeres, komoly sajtóvisszhangot kiváltó nemzetközi és országos konferenciát rendezett és egy kiadványsorozatot is útjára indított.
   • A szak rendszeresen szervez szakesteket, ahol a hallgatók különleges témákkal és előadókkal ismerkedhetnek meg.
   • A Kodolányi János Egyetem kapcsolatban áll valamennyi országos és jó néhány megyei közgyűjteménnyel, ami tehetséges hallgatóink kutatómunkája szempontjából fontos.
   • Az Egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén a diákok külföldi felsőoktatási intézményekben is eltölthetnek egy szemesztert az Erasmus+-ösztöndíjak segítségével.
   • Minőségi hallgatói programok, jó hangulatú gólyatáborok, különleges helyszíneken rendezett gólyabálok (dunai rendezvényhajó, Vasúttörténeti Park, Gellért Fürdő, Morrison's Liget stb.), sport és művészeti öntevékeny csoportok.

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali   Budapest Költségtérítéses  330 000 Ft   6 félév
Alapképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 300 000 Ft 6 félév
Alapképzés Távoktatás

Budapest,

Orosháza

Költségtérítéses 300 000Ft 6 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza