06 80 203 769 (ingyenesen hívható)
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  

Történelem


Képzési helyszínek

 • Budapest: nappali, levelező, távoktatás

Tanszékvezetői szakajánló video

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 A képzési program főbb elemeiHOL?
1. FÉLÉV

Történeti és gazdasági földrajz

Gazdaságtörténet

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén
2. FÉLÉV

Magyar művelődéstörténet

Az őskor története

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén
3. FÉLÉV

Komplex társadalomtudományi ismeretek

Bevezetés a régészetbe

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél
4. FÉLÉV

Muzeológia és néprajztudomány

Vallástörténet és vallástudomány

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél
5-6. FÉLÉV

Specializáció:

Könyvtári menedzsment: Könyvtártan (gyűjteményszervezés, állománygondozás, könyvtári szolgáltatások, könyvtárpolitika, könyvtárvezetés), Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek, tartalmi feltárás

Múzeumi gyűjteménykezelés: Múzeumantropológia, múzeumandragógia

Múzeummenedzsment és marketing digitális történetírás és közösségi média: Infokommunikáció, Nemzetközi kapcsolatok az új világrendben

Diplomamunka, záróvizsga

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél

Ha szenvedélyesen érdekel a múlt, ugyanakkor esetleg más területek is érdekelnek, a Kodolányi az ideális választás, hiszen ezt a szakot csak nálunk végezheted el távoktatási formában is. Hallgatóink tanulmányaik kezdetétől az elméleti tanulmányok mellett szakmai gyakorlatot végeznek stratégiai partnereinknél. A gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel, a magyarországi közgyűjtemények, levéltárak (pl. Fejér Megyei Levéltár, Magyar Országos Levéltár, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár) és múzeumok (pl. Magyar Nemzeti Múzeum, Hadtörténeti Intézet és Múzeum) mindennapjaival. Emellett a szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: családfakutatás, történelmi hagyományőrzés, helytörténetírás is szerepel a speciális tantárgyak körében


Választható specilizációk:

 • Digitális történetírás és közösségi média

 • Könyvtári menedzsment
 • Múzeumi gyűjteménykezelés

Karle Gábor, történelem szakos hallgató

"Érettségi után nem a hagyományos életutat futottam be, és időbeosztásom sem tette lehetővé, hogy azzal foglalkozzam, ami valójában mindig is érdekelt. Húsz év alatt több intézményben is kísérletet tettem arra, hogy foglalkozásom, munkám mellett felsőfokú szinten is foglalkozzak történelemmel. Sajnos a válasz több intézménytől is elutasítás volt, mondván: összeegyeztethetetlen a képzés elvégzése a munkám folytatása mellett. Ezért nem tápláltam nagy reményeket e téren, továbbtanulási tervemmel kapcsolatban. Örömmel láttam, hogy új képzésként a Kodolányi János Főiskolán indítanak történelem szakot. Már az előzetes tájékozódás alapján az oktatásszervezés részéről tapasztalt segítő- és problémamegoldó készség meggyőzött arról, hogy újra próbálkozzam. Sikerült, felvételt nyertem. Az elmúlt időszak - melyet már hallgatóként éltem át - történelem szakos oktatóim rugalmas hozzáállása és előadásaik magas szakmai színvonala meggyőzött döntésem helyességéről. Most megvalósíthatom azt, amivel évtizedek óta tartozom magamnak."

Két diploma egy áráért!

Hallgatóink egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetnek! Részletek
Ha történelem szakos, második szaknak választhatja az alábbi szakokat:

 • közösségszervezés
 • anglisztika (emelt szintű érettségi angol nyelvből kötelező)
 • kommunikáció és médiatudomány
 • nemzetközi tanulmányok

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban, együttműködő kutatóintézetekben (pl. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest Főváros Levéltára, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, Magyar Nemzeti Múzeum, stb.), illetve a főiskola egységeinél tölthető el.

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Történelem szakos bölcsész

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Hallgatóink a BA-szakos diplomával is számos intézményben el tudnak majd helyezkedni (közgyűjtemények, önkormányzatok, oktatási és kulturális intézmények, média stb.), magas szintű BA képzésük pedig lehetővé teszi az MA-n történő továbbtanulásukat. Intézményünkben a Történelem szakhoz szorosan kapcsolódó Nemzetközi Tanulmányok MA szak, továbbá a Vállalkozásfejlesztés és a Turizmus Menedzsment MA szakok végezhetőek el.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel történt megállapodás alapján a történelem BA-szakot megfelelően végzett, továbbtanulni vágyó diákjainkat szívesen fogadják az ELTE történelem MA-szakán.

 

Tóth Rea, történelem szakos hallgató

"Az anglisztika és a kommunikáció és médiatudomány szakok elvégzése után jelentkeztem a történelem szakra. Talán furcsának tűnik két szak elvégzése után belevágni egy harmadikba, de a Kodolányin mindig is adottak voltak a lehetőségek, és örömmel látták azt, aki továbbszélesítené az ismereteit. Az újonnan indult történelem szak még a legnagyobb várakozásaimat is felülmúlta. Úgy érzem, a tanáraimtól megszerzett tudás a legjobb alapja lesz majd jövőbeli terveim megvalósításához. A történelem sokszínű, megtanít érvelni, logikusan gondolkodni és meglátni a lényeget! Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki szeret a régi és új korok történésein, vagy éppen közvetlen a napjainkban zajló eseményeken eligazodni, elmélkedni!"

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJF-en az alapszakon megszerzett diploma után

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.


Érdekességek a történelem szakról

 • A szak előzménye a Főiskolán 2007-ben alapított Történeti Műhely, amely számos sikeres, komoly sajtóvisszhangot kiváltó nemzetközi és országos konferenciát rendezett és egy kiadványsorozatot is útjára indított.
 • A Kodolányi János Főiskola kapcsolatban áll valamennyi országos és jó néhány megyei közgyűjteménnyel, ami tehetséges hallgatóink kutatómunkája szempontjából fontos.
 • A Főiskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén a diákok külföldi felsőoktatási intézményekben is eltölthetnek egy szemesztert az Erasmus+-ösztöndíjak segítségével.
 • Minőségi hallgatói programok, jó hangulatú gólyatáborok, különleges helyszíneken rendezett gólyabálok (dunai rendezvényhajó, Vasúttörténeti Park, Gellért Fürdő, Morrison's Liget stb.), sport és művészeti öntevékeny csoportok.

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali Budapest Költségtérítéses 218 900 Ft 6 félév
Alapképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 211 200 Ft 6 félév
Alapképzés Távoktatás Budapest Költségtérítéses 211 200 Ft 6 félév

 

Érettségi követelmény

Két tárgy választása: Kötelező emelt szintű történelem érettségi, továbbá középszintű érettségi a felsorolt tárgyak egyikéből: földrajz vagy latin vagy magyar nyelv és irodalom vagy egy idegen nyelv

 

 


Kodolányi János Főiskola
Orosháza


Kodolányi János Főiskola
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Főiskola
Székesfehérvár