06 80 203 769
   06 22 543 324
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  

Történelem


A múlt ismerete nélkül a jövő sem épül

Képzési helyszínek

 • Budapest: nappali, levelező, távoktatás
Általános felvételi eljárás ponthatára: 281 pont
 

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 

Ha szenvedélyesen érdekel a múlt, ugyanakkor esetleg más területek is érdekelnek, a Kodolányi az ideális választás, hiszen ezt a szakot csak nálunk végezheted el távoktatási formában is. Hallgatóink tanulmányaik kezdetétől az elméleti tanulmányok mellett szakmai gyakorlatot végeznek stratégiai partnereinknél. A gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel, a magyarországi közgyűjtemények, levéltárak (pl. Fejér Megyei Levéltár, Magyar Országos Levéltár, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár) és múzeumok (pl. Magyar Nemzeti Múzeum, Hadtörténeti Intézet és Múzeum) mindennapjaival. Emellett a szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: családfakutatás, történelmi hagyományőrzés, helytörténetírás is szerepel a speciális tantárgyak körében

 

Érettségi követelmény

A kötelező emelt szintű történelem mellett földrajz vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy egy idegen nyelv tárgyak közül egy választandó. Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 után érettségiztek, azok számára kötelező letenni az emelt szintű érettségi vizsgát a bekerüléshez.

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 előtt érettségiztek, azok számára az emelt szintű érettségi kiváltható az egyetem által szervezett felvételi szakmai alkalmassági vizsgával.

 

Választható specializációk:

 • Digitális történetírás és közösségi média

 • Könyvtári menedzsment
 • Múzeumi gyűjteménykezelés

Két diploma egy áráért!

Hallgatóink egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetnek! Részletek
Ha történelem szakos, második szaknak választhatja az alábbi szakokat:

 • közösségszervezés
 • anglisztika (emelt szintű érettségi angol nyelvből kötelező)
 • kommunikáció és médiatudomány
 • nemzetközi tanulmányok

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban, együttműködő kutatóintézetekben (pl. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest Főváros Levéltára, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, Magyar Nemzeti Múzeum stb.), illetve az egyetem egységeinél tölthető el.

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Történelem szakos bölcsész

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Hallgatóink a BA szakos diplomával is számos intézményben el tudnak majd helyezkedni (közgyűjtemények, önkormányzatok, oktatási és kulturális intézmények, média stb.), magas szintű BA képzésük pedig lehetővé teszi az MA-n történő továbbtanulásukat. Intézményünkben a Történelem szakhoz szorosan kapcsolódó Nemzetközi Tanulmányok MA szak, továbbá a Vállalkozásfejlesztés és a Turizmus Menedzsment MA szakok végezhetőek el.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel történt megállapodás alapján a történelem BA-szakot megfelelően végzett, továbbtanulni vágyó diákjainkat szívesen fogadják az ELTE történelem MA-szakán.

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.


Érdekességek a történelem szakról

 • A szak előzménye az Egyetemen 2007-ben alapított Történeti Műhely, amely számos sikeres, komoly sajtóvisszhangot kiváltó nemzetközi és országos konferenciát rendezett és egy kiadványsorozatot is útjára indított.
 • A Kodolányi János Egyetem kapcsolatban áll valamennyi országos és jó néhány megyei közgyűjteménnyel, ami tehetséges hallgatóink kutatómunkája szempontjából fontos.
 • Az Egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén a diákok külföldi felsőoktatási intézményekben is eltölthetnek egy szemesztert az Erasmus+-ösztöndíjak segítségével.
 • Minőségi hallgatói programok, jó hangulatú gólyatáborok, különleges helyszíneken rendezett gólyabálok (dunai rendezvényhajó, Vasúttörténeti Park, Gellért Fürdő, Morrison's Liget stb.), sport és művészeti öntevékeny csoportok.

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali Budapest Költségtérítéses 223 900 Ft 6 félév
Alapképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 216 200 Ft 6 félév
Alapképzés Távoktatás Budapest Költségtérítéses 216 200Ft 6 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Orosháza


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Copyright © Kodolányi János Egyetem
Főtámogatónk: