Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
20/521-5284 (H-CS 08:30-15:30)
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Történelem


A múlt ismerete nélkül a jövő sem épül

Képzési helyszínek

 • Budapest:  nappali, levelező, távoktatás
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

Ha szenvedélyesen érdekel a múlt, ugyanakkor esetleg más területek is érdekelnek, a Kodolányi az ideális választás, hiszen a történelem szakot csak nálunk végezheted el távoktatási formában is.

Nappalis hallgatóink tanulmányaik kezdetétől az elméleti tanulmányok mellett évközi szakmai gyakorlatot végezhetnek stratégiai partnereinknél. A gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel, a magyarországi közgyűjtemények, levéltárak (pl. Magyar Országos Levéltár, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest Főváros Levéltára) múzeumok (pl. Magyar Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum), könyvtárak (pl. Országgyűlési Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár) mindennapjaival.

Emellett a szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: családfakutatás, történelmi hagyományőrzés, helytörténetírás is szerepel a speciális tantárgyak körében.

 

A Történelem Tanszék vezetője Prof. Dr. Simándi Irén, mellette, többek között oktatónk Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc, aki a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár intézet- és kutatócsoport-vezetője.

 

Érettségi követelmény

A kötelező legalább középszintű történelem mellett: földrajz vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy társadalomismeret vagy állampolgári ismeretek vagy mozgókép és médiaismeret vagy digitális kultúra vagy filozófia vagy egy idegen nyelv tárgyak közül egy választandó.

Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, latin.

 

Emelt szintű érettségi nem szükséges.

 

Választható specializáció:

 • Digitális történetírás és közösségi média

(A nemzetközi kapcsolatok története (1815-1989), Infokommunikáció, Tartalomkategóriák, Hálózati ismeretek, Nemzetközi kapcsolatok az új világrendben, Helytörténet és családfakutatás)
 
 • Könyvtári menedzsment  

(Bevezetés a könyvtár- és információ-tudományba, Könyvtártan,  A könyvtári menedzsment alapjai, A könyvtár minőségbiztosítása, Hálózati ismeretek, Osztályozási rendszerek, Információkereső nyelvek, Tartalmi feltárás, Helytörténet és családfakutatás)
 

Két diploma egy áráért!

Hallgatóink egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetnek! Részletek
Ha történelem szakos, második szaknak választhatja az alábbi szakokat:

 • közösségszervezés
 • anglisztika (emelt szintű érettségi angol nyelvből kötelező)
 • kommunikáció és médiatudomány
 • nemzetközi tanulmányok
Diplomában szereplő szakképzettség neve

Történelem alapszakos bölcsész

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Hallgatóink a BA szakos diplomával is számos intézményben el tudnak majd helyezkedni (közgyűjtemények, önkormányzatok, oktatási és kulturális intézmények, média stb.), magas szintű BA képzésük pedig lehetővé teszi az MA-n történő továbbtanulásukat. Intézményünkben a Történelem szakhoz szorosan kapcsolódó Nemzetközi Tanulmányok MA szak, továbbá a Vállalkozásfejlesztés és a Turizmus Menedzsment MA szakok végezhetőek el.
 

Digitális Helytörténetírás Szakirányú Továbbképzési Szak a Történelem Tanszéken 

A cél olyan szakemberek képzése, akik közgyűjteményi és online adatbázis ismereteik birtokában képesek a különböző közgyűjteményi típusok online adatbázisaiban kutató, feldolgozó és rendszerező munkát végezni. Felkészültek a modern információs adatbázisokban történő kutatómunkára, az adatok gyűjtésére, rendszerezésére és feldolgozására. Képesek a közösségi adatbázis platformszerű alkalmazására és menedzselésére, adatbázisok kezelésére.

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Korszerű ismereteket nyújtó szakirányú továbbképzési szakjainkon, valamint nemzetközi tanulmányok, és emberi erőforrások tanácsadó mesterképzéseken.


Érdekességek a történelem szakról

   • A szak előzménye az Egyetemen 2007-ben alapított Történeti Műhely, amely számos sikeres, komoly sajtóvisszhangot kiváltó nemzetközi és országos konferenciát rendezett és egy kiadványsorozatot is útjára indított.
   • A szak rendszeresen szervez szakesteket, ahol a hallgatók különleges témákkal és előadókkal ismerkedhetnek meg.
   • A Kodolányi János Egyetem kapcsolatban áll valamennyi országos és jó néhány megyei közgyűjteménnyel, ami tehetséges hallgatóink kutatómunkája szempontjából fontos.
   • Az Egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén a diákok külföldi felsőoktatási intézményekben is eltölthetnek egy szemesztert az Erasmus+-ösztöndíjak segítségével.
   • Minőségi hallgatói programok, jó hangulatú gólyatáborok, különleges helyszíneken rendezett gólyabálok (dunai rendezvényhajó, Vasúttörténeti Park, Gellért Fürdő, Morrison's Liget stb.), sport és művészeti öntevékeny csoportok.

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali   Budapest Költségtérítéses  300 000 Ft   6 félév
Alapképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 259 000 Ft 6 félév
Alapképzés Távoktatás Budapest Költségtérítéses 259 000Ft 6 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


 •  H-8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
 •   20/521-5284, 20/521-5764 (H-CS 08:30-15:30)
 • felveteli@kodolanyi.hu
Kodolányi János Egyetem
Orosháza