06 80 203 769
   06 22 543 324
    felveteli@kodolanyi.hu
   

  

Történelem


A múlt ismerete nélkül a jövő sem épül

Képzési helyszínek

 • Budapest: nappali, levelező, távoktatás
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

Ha szenvedélyesen érdekel a múlt, ugyanakkor esetleg más területek is érdekelnek, a Kodolányi az ideális választás, hiszen a történelem szakot csak nálunk végezheted el távoktatási formában is.

Nappalis hallgatóink tanulmányaik kezdetétől az elméleti tanulmányok mellett évközi szakmai gyakorlatot végezhetnek stratégiai partnereinknél. A gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel, a magyarországi közgyűjtemények, levéltárak (pl. Magyar Országos Levéltár, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest Főváros Levéltára) múzeumok (pl. Magyar Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum), könyvtárak (pl. Országgyűlési Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár) mindennapjaival.

Emellett a szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: családfakutatás, történelmi hagyományőrzés, helytörténetírás is szerepel a speciális tantárgyak körében.

 

A Történelem Tanszék vezetője Prof. Dr. Simándi Irén, mellette, többek között oktatónk Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc, aki a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár intézet- és kutatócsoport-vezetője.

 

Érettségi követelmény

A kötelező emelt szintű történelem mellett földrajz vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy egy idegen nyelv tárgyak közül egy választandó.

Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 után érettségiztek, és nem rendelkeznek azok számára kötelező letenni az emelt szintű érettségi vizsgát a bekerüléshez a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint. Érettségi vizsgára jelentkezésről bővebb információt a www.oktatas.hu oldalon található. 

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 előtt érettségiztek, azok számára az emelt szintű érettségi helyett lehetőség van felsőoktatási felvételi szakmai alkalmassági vizsgára maximum két tárgyból a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint. Történelem alapképzési szak esetében a választott tárgy kötelezően történelemnek kell lennie. 

 

Választható specializáció:

 • Könyvtári menedzsment  

(Bevezetés a könyvtár- és információ-tudományba, Könyvtártan, A könyvtári menedzsment alapjai, A könyvtár minőségbiztosítása, Hálózati ismeretek, Osztályozási rendszerek, Információkereső nyelvek, Tartalmi
feltárás, Helytörténet és családfakutatás)
 
 • Múzeumi gyűjteménykezelés

(Muzeológia és a múzeumi mediáció alapjai, Múzeumantropológia, múzeumandragógia, Múzeum és iskola, Múzeummenedzsment és marketing, Kiállításszervezés, Helytörténet és családfakutatás)

Két diploma egy áráért!

Hallgatóink egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetnek! Részletek
Ha történelem szakos, második szaknak választhatja az alábbi szakokat:

 • közösségszervezés
 • anglisztika (emelt szintű érettségi angol nyelvből kötelező)
 • kommunikáció és médiatudomány
 • nemzetközi tanulmányok
FIGYELEM!
Az angol nyelvű képzések csak nappalis formában indulnak, az angol nyelvű képzéseken való tanulás egész heti, napközbeni elfoglaltságot jelent, az idegen nyelvi szaknyelv használat-gyakorlás miatt pedig egyéni tanrend csak kimagasló szintű nyelvtudás alapján adható. A hatályos rendelkezések alapján ugyanis az angol nyelvű képzés végén kapott oklevél a C1 szintű nyelvtudással, azaz felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást igazol, értelemszerűen az idegen nyelvi (angol) kompetencia fejlesztése a teljes képzés alatt megvalósul, ez a magyar nyelven tanult tárgyakkal nem váltható ki.
 

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban, együttműködő kutatóintézetekben (pl. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest Főváros Levéltára, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, Magyar Nemzeti Múzeum stb.), illetve az egyetem egységeinél tölthető el.

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Történelem alapszakos bölcsész

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

 

Hallgatóink a BA szakos diplomával is számos intézményben el tudnak majd helyezkedni (közgyűjtemények, önkormányzatok, oktatási és kulturális intézmények, média stb.), magas szintű BA képzésük pedig lehetővé teszi az MA-n történő továbbtanulásukat. Intézményünkben a Történelem szakhoz szorosan kapcsolódó Nemzetközi Tanulmányok MA szak, továbbá a Vállalkozásfejlesztés és a Turizmus Menedzsment MA szakok végezhetőek el.
 

Digitális Helytörténetírás Szakirányú Továbbképzési Szak a Történelem Tanszéken 

A cél olyan szakemberek képzése, akik közgyűjteményi és online adatbázis ismereteik birtokában képesek a különböző közgyűjteményi típusok online adatbázisaiban kutató, feldolgozó és rendszerező munkát végezni. Felkészültek a modern információs adatbázisokban történő kutatómunkára, az adatok gyűjtésére, rendszerezésére és feldolgozására. Képesek a közösségi adatbázis platformszerű alkalmazására és menedzselésére, adatbázisok kezelésére.

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.


Érdekességek a történelem szakról

 

   • A szak előzménye az Egyetemen 2007-ben alapított Történeti Műhely, amely számos sikeres, komoly sajtóvisszhangot kiváltó nemzetközi és országos konferenciát rendezett és egy kiadványsorozatot is útjára indított.
   • A szak rendszeresen szervez szakesteket, ahol a hallgatók különleges témákkal és előadókkal ismerkedhetnek meg.
   • A Kodolányi János Egyetem kapcsolatban áll valamennyi országos és jó néhány megyei közgyűjteménnyel, ami tehetséges hallgatóink kutatómunkája szempontjából fontos.
   • Az Egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén a diákok külföldi felsőoktatási intézményekben is eltölthetnek egy szemesztert az Erasmus+-ösztöndíjak segítségével.
   • Minőségi hallgatói programok, jó hangulatú gólyatáborok, különleges helyszíneken rendezett gólyabálok (dunai rendezvényhajó, Vasúttörténeti Park, Gellért Fürdő, Morrison's Liget stb.), sport és művészeti öntevékeny csoportok.

A képzés ára*

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali Budapest Költségtérítéses 263 000 Ft 6 félév
Alapképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 231 000 Ft 6 félév
Alapképzés Távoktatás Budapest Költségtérítéses 231 000Ft 6 félév

 

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza