06 80 203 769
   06 22 543 324
    felveteli@kodolanyi.hu
   

  

Szociális munka


Családbarát segítő szakma

Képzési helyszínek

 • Budapest: levelező, távoktatás
 • Székesfehérvár: nappali, levelező, távoktatás
 • Orosháza: nappali
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 

A Kodolányi János Egyetem Szociális munka BA képzése a hazai felsőoktatás egyik leginnovatívabb, gyakorlatorientált képzései közé tartozik, mely a HVG Diploma 2017 rangsorában a 11 intézmény közül a 3. helyen áll. A szakon családbarát, szakmaközpontú, gyakorlatorientált oktatás folyik, így a hallgatók a szakmai gyakorlatot, továbbá a szakmai tárgyak egy részét a munkahelyükön, illetve különböző szakmai gyakorlóhelyeken teljesíthetik.  Képzésünk szakmai programja az első évtől kezdve kötelező gyakorlatokhoz kapcsolódik, hallgatóink részt vesznek civil szervezetek, iskolai szociális szolgáltatások, alapszolgáltatások és szakszolgáltatások tevékenységében.  A képzést normál felvételi eljárásban, duális formában is indítjuk, melynek során a 48 hétből legalább 22 hetet a partnercégnél töltenek a hallgatók. A személyre szabott oktatást és gyakorlati képzést mentori tevékenység támogatja. Szakunkon az Echo Nonprofit Network munkatársai is oktatnak, akik a szociális szakma legújabb és legkorszerűbb ismereteit közvetítik. Az Echo Tanszéki Csoport segíti a szociális munka alapszak képzési programjának folyamatos szakmai megújulását. Az együttműködésnek köszönhetően a munkaerő-piaci humán szolgáltatásokban, a civil információs munkában, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében, valamint az ifjúsági munkában szerzel jártasságot, így a diploma megszerzése után gyorsan el tudsz majd helyezkedni.

 

Érettségi követelmények

Két tárgy választása kötelező a következők közül: magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv. Ezekből legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 után érettségiztek, és nem rendelkeznek azok számára kötelező letenni az emelt szintű érettségi vizsgát a bekerüléshez a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint. Érettségi vizsgára jelentkezésről bővebb információt a www.oktatas.hu oldalon található. 

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 előtt érettségiztek, azok számára az emelt szintű érettségi helyett lehetőség van felsőoktatási felvételi szakmai alkalmassági vizsgára maximum két tárgyból a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint.

 

Választható specializációk

 

 • Befogadó és inkluzív társadalom
 • Szociális és kreatív gazdaság 
 • Általános érdekkörű gazdasági szolgáltatások
 • Mentálhigiénés tanácsadás
 • Általános érdekkörű szociális szolgáltatások 
 • Koragyermekkori intervenció
 • Interdiszciplináris informatika

Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek

 A szociális munka szakhoz, második szaknak az alábbi szakok választhatóak:

 • közösségszervezés
 • emberi erőforrások
 • pedagógia
 • gazdálkodási és menedzsment
FIGYELEM!
Az angol nyelvű képzések csak nappalis formában indulnak, az angol nyelvű képzéseken való tanulás egész heti, napközbeni elfoglaltságot jelent, az idegen nyelvi szaknyelv használat-gyakorlás miatt pedig egyéni tanrend csak kimagasló szintű nyelvtudás alapján adható. A hatályos rendelkezések alapján ugyanis az angol nyelvű képzés végén kapott oklevél a C1 szintű nyelvtudással, azaz felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást igazol, értelemszerűen az idegen nyelvi (angol) kompetencia fejlesztése a teljes képzés alatt megvalósul, ez a magyar nyelven tanult tárgyakkal nem váltható ki.
 

Szakmai gyakorlat, gyakorlati tapasztalatszerzés

A gyakorlatorientált képzés részeként minden hallgató az 1-7. félévben csoportos és egyéni feladatokat végez. A szakmai gyakorlat része a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában), a kutatási gyakorlatokhoz és a szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó szemináriumok, a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok, az összefüggő legalább egy féléves heti 4 napon, heti 24 órában végzett szakmai gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett és tereptanár irányításával valósul meg. A gyakorlatok célja az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása, gyakorlati kompetenciák megszerzése, mely a munkaerőpiacon rendkívül nagy előnyhöz juttatja a nálunk végzett hallgatókat. A gyakorlatorientált képzés duális, vagy kooperatív formában valósul meg, melynek során a gyakorlati modellek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos gyakorlat, csoportos terepgyakorlat, egyéni és intenzív gyakorlat egyaránt megjelenik.

 

Duális formában

1. Duális képzés 

A képzést 2016. szeptemberében indítottuk el először duális formában is, melynek során a 48 hétből legalább 22 hetet a partnercégnél töltenek a hallgatók. Február 15-ig a duális képzést választó diákoknak vállalatot és iskolát is kell választania. A felvett hallgatók szeptembertől, a duális partnerekkel munkaszerződést kötnek és a minimálbér 60 százalékának megfelelő juttatásban is részesülnek.

A szociális munka szakon az alábbi partnereknél végezhetsz duális képzést:

 • ÁTRIUM idősek otthona 
 • Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 
 • Bolyai Gyermekotthoni Központ 
 • ECHO Network Koordinációs Beruházó és Finanszírozó Zrt. 
 • Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
 • Vésztői Református Szeretetotthon
 • Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
 • Dig-Build Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
 • Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ

2. Kooperatív képzés

A képzés szervezése kooperatív formában történik, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató a szakmai gyakorlatot, illetve a szakmai tárgyak egy részét a munkahelyén teljesítse. A KJE félévente 1 tárgyat, 5 kredit értékben kooperatív munkahelyi tárgyként beszámít.

A beszámítás módja:

 • levelező és távoktatásos hallgatók esetében munkaköri leírás igazolás
 • nappali hallgató esetében: rendszeres gyakornoki foglalkoztatás, önkéntes munkaigazolás, és kooperatív gyakorlat stratégiai szerződés a munkáltatóval. (Ebben az esetben a hallgató munkahelyi tanulását munkahelyi mentor támogatja, a hallgató a tanulási folyamatot gyakorlatorientáltan végzi.

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Szociális munkás

 

Továbbtanulási lehetőségek az alapszakon megszerzett diplomát követően

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.


Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

A fizikai és mentális egészségfejlesztés orientáció választása esetén szociális szolgáltatás menedzsment munkakörökben helyezkedhetsz el: területi szociális munka, család- és gyermekgondozás, szociális szakellátás, közérdekű szociális munka, iskolai és ifjúsági szociális munka, klinikai szociális munka munkakörökben: igazságügyi szociális munka, gyámügy és gyermekvédelem, mentális fogyatékkal élők gondozása, egészségügyi szociális munka, drog- és függőséggel élők gondozása, iskolai erőszakot elszenvedettek gondozása, szociális magánpraxis kialakítása: öngondozó szociális munka, gerontológiai szociális munka, hospice és palliatív gondozás, szolgáltatásszervező és ügyfélszolgálati kapcsolatok (SSC és BSC szolgáltató központok). A társadalmi innováció és fejlesztés orientációval elhelyezkedhetsz: civil szervezetekben, ahol speciális szociális szolgáltatást nyújtanak, falusi és városi szociális munkakörökben: utcai szociális munka, munkaügyi központ, fejlesztési ügynökségeknél pályázatíró munkakörökben; európai uniós projektekben.

 

Érdekességek a Humánfejlesztési tanulmányok tanszékről

 • Egyedülálló stratégiai partnerségeinknek köszönhetően Székesfehérvár és Orosháza városával kialakított kapcsolat révén az általuk fenntartott szociális intézményekben végzett szakmai gyakorlattal nappali tagozatos hallgatóink már az első félévtől kezdve bekapcsolódhatnak a szakterületi munkába.

 • A KJE Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszéke a KJE más tanszékeivel együtt társadalmi jól-léti kutatásokat folytatott és folytat a munkahelyi jól-lét témakörében, beleértve a szociális terület jól-léte fejlesztését is.

 • A szociális munka szakon oktatók és kutatók között számos elismert személyiség található:

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér habilitált egyetemi tanár, a Szociális munka alapszak OTDT Mestertanár Aranyéremmel kitüntetett szakfelelőse, aki szakértő az Educatio Kht. Integrált Pedagógiai Modell programja továbbfejlesztésében, a szociálpedagógiai nézőpont kidolgozója, a szolgáltatásminőség az oktatásban és a szociális munkában kutatója;

Lőrinczné Dr. Bencze Edit, habilitált főiskolai tanár, a Humánfejlesztési Tanulmányok tanszék tanszékvezetője, a gazdálkodás és szervezéstudományok doktora, az Európai Unió, a térszervezés és regionális tudományok szakértője;

Prof. DSc Szirmai Viktória Széchenyi István-díjas egyetemi tanár; Szentgyörgyi Albert-díjas professzor, aki a Four Cities UNICA Euromaster in Urban Studies c. mesterszak oktatója;

Dr. Bordás Sándor főiskolai tanár, a határon túli magyarság és az etnikai konfliktusok nemzetközi pszichológiai szakértője;

Dr. Kovács László a KJE oktatási rekorhelyettese programigazgatója, német nyelvtanár, a modern filológia és irodalomtudomány doktora;

Jankó Judit adjunktus, a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesületének elnöke.

 

2016 szeptemberében megkezdte munkáját a Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék ECHO tanszéki csoportja

Domokos Tamás, címzetes egyetemi docens, az ECHO Zrt. vezérigazgatója, fő kutatási területe a fiatalok értékrendjének változása, valamint a felnőtté válás szociológiai problémái. Ezen túl ifjúságkutatásokat végez a tanulók mentálhigiénés helyzetéről, droghasználatáról, magatartás és viselkedéskultúrájáról;

Ruff Tamás, címzetes egyetemi docens, az ECHO Szociológiai Kutatóintézetének igazgatója;

Dr. Kincses Zsolt Dávid, címzetes egyetemi docens, Székesfehérvár Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály;

Dr. Zugor Zsuzsanna, mesteroktató, az ECHO Zrt. gazdasági igazgatója.

A képzés ára*

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali Orosháza, Székesfehérvár  Költségtérítéses 250 000 Ft  7 félév
Alapképzés Levelező Budapest,
Székesfehérvár
Költségtérítéses 220 000 Ft 7 félév
Alapképzés Távoktatás Budapest, Székesfehérvár Költségtérítéses  220 000 Ft 7 félév

 *A FELVI oldalán megjelent a pótfelvételi eljárásra meghirdetett szakoknak egy új ártáblázata, ebben az Oktatási Hivatal önállóan módosította az Egyetem által korábban közzétett adatokat az Egyetemmel történt előzetes egyeztetés nélkül. Azonnal felvettük a kapcsolatot az Oktatási Hivatallal és jelen pillanatban az egyeztetés még folyik a szervezetek között. Jelenleg azt tudjuk rögzíteni, Egyetemünk továbbra is fenntartja, hogy az alapeljárásra meghirdetett díjak érvényesek. A későbbiekben még tájékoztatjuk Önöket a honlapon.

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza