Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Szociális munka


Családbarát segítő szakma

Képzési helyszínek

 • Budapest: nappali, levelező, távoktatás
 • Orosháza: távoktatás
 • Székesfehérvár: nappali, levelező, távoktatás
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

A Kodolányi János Egyetem Szociális munka BA képzése a hazai felsőoktatás egyik leginnovatívabb, gyakorlatorientált képzései közé tartozik. A szakon családbarát, szakmaközpontú, gyakorlatorientált oktatás folyik, így a hallgatók a szakmai gyakorlatot, továbbá a szakmai tárgyak egy részét a munkahelyükön, illetve különböző gyakorlóhelyeken teljesíthetik. Képzésünk szakmai programja az első évtől kezdve kötelező gyakorlatokhoz kapcsolódik, hallgatóink részt vesznek civil szervezetek, iskolai szociális szolgáltatások, alapszolgáltatások és szakszolgáltatások tevékenységében, szakmai kirándulásokon megismerkedhetnek az osztrák és a német szociális rendszerrel.

 

A képzést az általános felvételi eljárásban, duális formában is indítjuk, melynek során a 48 hétből legalább 22 hetet a partnercégnél töltenek a hallgatók. A személyre szabott oktatást és gyakorlati képzést mentori tevékenység támogatja. Szakunkon az Echo Nonprofit Network munkatársai is oktatnak, akik a szociális szakma legújabb és legkorszerűbb ismereteit közvetítik. Az Echo Tanszéki Csoport segíti a szociális munka alapszak képzési programjának folyamatos szakmai megújulását. Az együttműködésnek köszönhetően a munkaerő-piaci humán szolgáltatásokban, a civil információs munkában, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében, valamint az ifjúsági munkában szerzel jártasságot, így a diploma megszerzése után gyorsan el tudsz majd helyezkedni.

 

A szakot gondozó Humánfejlesztési Tanszék vezetője Lőrinczné Dr. habil Bencze Edit, aki egyben a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület Felügyelő Bizottsága és az MTA VEAB Politikatudományi Munkabizottság elnöke.

 

Érettségi követelmények

Két tárgy választása kötelező a következők közül középszinten: egy idegen nyelv, nemzetiségi nyelv (és irodalom), magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret.

Válaszható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, oktatási alapismeretek. Választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek.

Emelt szintű érettségi nem szükséges. 

 

Szakmai gyakorlat, gyakorlati tapasztalatszerzés

A gyakorlatorientált képzés részeként minden hallgató az 1-7. félévben csoportos és egyéni feladatokat végez. A szakmai gyakorlat része a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában), a kutatási gyakorlatokhoz és a szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó szemináriumok, a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok, az összefüggő legalább egy féléves heti 4 napon, heti 24 órában végzett szakmai gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett és tereptanár irányításával valósul meg. A gyakorlatok célja az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása, gyakorlati kompetenciák megszerzése, mely a munkaerőpiacon rendkívül nagy előnyhöz juttatja a nálunk végzett hallgatókat. A gyakorlatorientált képzés duális, vagy kooperatív formában valósul meg, melynek során a gyakorlati modellek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos gyakorlat, csoportos terepgyakorlat, egyéni és intenzív gyakorlat egyaránt megjelenik.

 

Duális formában

1. Duális képzés 

A képzést 2016. szeptemberében indítottuk el először duális formában is, melynek során a 48 hétből legalább 22 hetet a partnercégnél töltenek a hallgatók. A duális képzés mellett döntő diákoknak vállalatot és iskolát is kell választania. A felvett hallgatók szeptembertől, a duális partnerekkel munkaszerződést kötnek és a minimálbér 60 százalékának megfelelő juttatásban is részesülnek.

A szociális munka szakon az alábbi partnereknél végezhetsz duális képzést:

 • ÁTRIUM idősek otthona 
 • Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 
 • Bolyai Gyermekotthoni Központ 
 • ECHO Network Koordinációs Beruházó és Finanszírozó Zrt. 
 • Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
 • Vésztői Református Szeretetotthon
 • Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
 • Dig-Build Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

2. KOOPERATÍV KÉPZÉS

A képzés szervezése kooperatív formában történik, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató a szakmai gyakorlatot, illetve a szakmai tárgyak egy részét a munkahelyén teljesítse. A KJE fél évente 1 tárgyat, 5 kredit értékben kooperatív munkahelyi tárgyként beszámít.

A beszámítás módja:

 • levelező és távoktatásos hallgatók esetében munkaköri leírás igazolás
 • nappali hallgató esetében: rendszeres gyakornoki foglalkoztatás, önkéntes munkaigazolás, és kooperatív gyakorlat stratégiai szerződés a munkáltatóval. (Ebben az esetben a hallgató munkahelyi tanulását munkahelyi mentor támogatja, a hallgató a tanulási folyamatot gyakorlatorientáltan végzi.

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Szociális munkás

 

Továbbtanulási lehetőségek az alapszakon megszerzett diplomát követően

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.


Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

A fizikai és mentális egészségfejlesztés orientáció választása esetén szociális szolgáltatás menedzsment munkakörökben helyezkedhetsz el: területi szociális munka, család- és gyermekgondozás, szociális szakellátás, közérdekű szociális munka, iskolai és ifjúsági szociális munka, klinikai szociális munka munkakörökben: igazságügyi szociális munka, gyámügy és gyermekvédelem, mentális fogyatékkal élők gondozása, egészségügyi szociális munka, drog- és függőséggel élők gondozása, iskolai erőszakot elszenvedettek gondozása, szociális magánpraxis kialakítása: öngondozó szociális munka, gerontológiai szociális munka, hospice és palliatív gondozás, szolgáltatásszervező és ügyfélszolgálati kapcsolatok (SSC és BSC szolgáltató központok). A társadalmi innováció és fejlesztés orientációval elhelyezkedhetsz: civil szervezetekben, ahol speciális szociális szolgáltatást nyújtanak, falusi és városi szociális munkakörökben: utcai szociális munka, munkaügyi központ, fejlesztési ügynökségeknél pályázatíró munkakörökben; európai uniós projektekben.

 

Érdekességek a Humánfejlesztési tanulmányok tanszékről

 •  Egyedülálló stratégiai partnerségeinknek köszönhetően Székesfehérvár és Orosháza városával kialakított kapcsolat révén az általuk fenntartott szociális intézményekben végzett szakmai gyakorlattal nappali tagozatos hallgatóink már az első félévtől kezdve bekapcsolódhatnak a szakterületi munkába.
 • A KJE Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszéke a KJE más tanszékeivel együtt társadalmi jól-léti kutatásokat folytatott és folytat a munkahelyi jól-lét témakörében, beleértve a szociális terület jól-léte fejlesztését is.
 • A szociális munka szakon oktatók és kutatók között számos elismert személyiség található:

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér habilitált főiskolai tanár, a Szociális munka alapszak OTDT Mestertanár Aranyéremmel kitüntetett szakfelelőse, aki szakértő az Educatio Kht. Integrált Pedagógiai Modell programja továbbfejlesztésében, a szociálpedagógiai nézőpont kidolgozója, a szolgáltatásminőség az oktatásban és a szociális munkában kutatója,

Domokos Tamás, címzetes egyetemi docens, az ECHO Zrt. vezérigazgatója, a KJE stratégiai igazgatója, fő kutatási területe a fiatalok értékrendjének változása, valamint a felnőtté válás szociológiai problémái. Ezen túl ifjúságkutatásokat végez a tanulók mentálhigiénés helyzetéről, droghasználatáról, magatartás és viselkedéskultúrájáról,

Ruff Tamás, címzetes egyetemi docens, az ECHO Szociológiai Kutatóintézetének igazgatója,

dr. Kincses Zsolt Dávid, címzetes egyetemi docens, Székesfehérvár Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály,

dr. Zugor Zsuzsanna, címzetes egyetemi docens, a KJE kancellárja.

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Levelező Budapest, Székesfehérvár Államilag finanszírozott - 7 félév
Alapképzés  Nappali Budapest, Székesfehérvár    Költségtérítéses 330 000 Ft  7 félév  
Alapképzés Levelező Budapest, Székesfehérvár Költségtérítéses 300 000 Ft 7 félév
Alapképzés Távoktatás Budapest, Orosháza,  Székesfehérvár  Költségtérítéses  300 000 Ft 7 félév 

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza