06 80 203 769 (ingyenesen hívható)
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  
 

Szociális munka


Családbarát, Szakmaközpontú szociális képzés

Képzési helyszínek

 • Budapest: levelező, távoktatás
 • Székesfehérvár: levelező
 • Orosháza: távoktatás

  Tanszékvezetői szakajánló video

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 A képzési program főbb elemeiHOL?
1. FÉLÉV

Portfólió, a szociális munka poétikája     Új társadalmi kihívások

A Kodolányi János Főiskola budapesti, székesfehérvári vagy orosházi oktatási helyszínén
2. FÉLÉV

Társadalom- és politikatörténet  

Szociológia

A jóléti szolgáltatások világa

A Kodolányi János Főiskola budapesti, székesfehérvári vagy orosházi oktatási helyszínén
3. FÉLÉV

A szociális munka folyamata, munkaformái és szintjei

Konfliktus-és előítéletkezelés a gyakorlatban

A Kodolányi János Főiskola budapesti, székesfehérvári vagy orosházi oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél
4. FÉLÉV

A szociális szolgáltatások használói: kulturálisan autentikus szociális munka

Elméletek, értékek a szociális munkában

A Kodolányi János Főiskola budapesti, székesfehérvári vagy orosházi oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél
5. FÉLÉV Szociális térkép                            A szociális munka az életút folyamatában, coaching A Kodolányi János Főiskola budapesti, székesfehérvári vagy orosházi oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél
6. FÉLÉV

Specializációk:

Társadalmi innováció és fejlesztés orientáció: Befogadó és inkluzív társadalom, Szociális és kreatív gazdaság, Általános érdekkörű gazdasági szolgáltatások

Fizikai és mentális egészségfejlesztés orientáció:  Mentálhigiénés tanácsadás, Általános érdekkörű szociális szolgáltatások, Koragyermekkori intervenció, Interdiszciplináris informatika

A Kodolányi János Főiskola budapesti, székesfehérvári vagy orosházi oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél
7. FÉLÉV

Autentikus szociális munka komplex gyakorlat

Egyéni portfólió összegzés 

Diplomamunka, záróvizsga

Nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél

 

A HVG Diploma 2017 rangsorában a 11 intézmény közül a 3. helyen áll a KJF szociális munka szakja, elmondhatjuk, hogy jól döntesz, ha hozzánk jelentkezel. Képzésünk szakmai programja az első évtől kötelező  gyakorlatokhoz kapcsolódik, tehát rész veszel civil szervezetek, iskolai szociális szolgáltatások, alapszolgáltatások és szakszolgáltatások tevékenységében. Nálunk családbarát, szakmaközpontú, gyakorlatorientált oktatás folyik. A képzést normál felvételi eljárásban duális formában is indítjuk, melynek során a 48 hétből legalább 22 hetet a partnercégnél töltenek a hallgatók. A személyre szabott oktatást és gyakorlati képzést mentori tevékenység támogatja. Szakunkon az Echo Nonprofit Network munkatársai is oktatnak, akik a szociális szakma legújabb és legkorszerűbb ismereteit közvetítik. Az Echo külső tanszékként segíti a szociális munka alapszak képzési programjának folyamatos szakmai megújulását. Az együttműködésnek köszönhetően a munkaerőpiaci humán szolgáltatásokban, a civil információs munkában, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében valamint az ifjúsági munkában szerzel jártasságot, így a diploma megszerzése után gyorsan el tudsz majd helyezkedni.
 

Az általános szociális munkás ismeretek mellett két orientációra specializálódhatsz

1. A fizikai és mentális egészségfejlesztés orientáció választása esetén elhelyezkedhetsz szociális szolgáltatás menedzsment munkakörökben:

 • területi szociális munka, család- és gyermekgondozás, szociális szakellátás, közérdekű szociális munka, iskolai és ifjúsági szociális munka;
 • klinikai szociális munka munkakörökben: igazságügyi szociális munka, gyámügy és gyermekvédelem, mentális fogyatékkal élők gondozása, egészségügyi szociális munka, drog- és függőséggel élők gondozása, iskolai erőszakot elszenvedettek gondozása; 
 • szociális magánpraxis kialakítása: öngondozó szociális munka, gerontológiai szociális munka, hospice és palliatív gondozás.
 • szolgáltatásszervező és ügyfélszolgálati kapcsolatok (SSC és BSC szolgáltató központok): Costumer care specialist, ügyfélkapcsolati képzéviselő, CSR munkatárs, céges szociális szolgáltatás szervező, HR tréner, first point contact center adviser, customer service representative, AP assistant, vevői specialista, idegen nyelvű vevői koordinátor, service desk munkatárs.

2. A társadalmi innováció és fejlesztés orientációval elhelyezkedhetsz:

 • civil szervezetekben, ahol speciális szociális szolgáltatást nyújtanak;
 • falusi és városi szociális munkakörökben: utcai szociális munka, munkaügyi központ;
 • fejlesztési ügynökségeknél pályázatíró munkakörökben; Európai Unió-s projektekben.

Specializációk

A szociális munka alapszakos hallgatók 15 kredit értékben az alábbi specializációk közül választhatnak:

 • Befogadó és inkluzív társadalom
 • Interdiszciplináris informatika (egészség és szociális informatika)
 • Szociális és kreatív gazdaság
 • Mentálhigiénés tanácsadás
 • Általános érdekkörű szociális szolgáltatások
 • Általános érdekkörű gazdasági szolgáltatások

Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek

 A szociális munka szakhoz, második szaknak választhatja az alábbi szakokat:

 • közösségszervezés
 • emberi erőforrások
 • gazdálkodási és menedzsment
 • turizmus-vendéglátás

Szakmai gyakorlat, gyakorlati tapasztalatszerzés

A gyakorlatorientált képzés részeként minden hallgató az 1-7. félévben csoportos és egyéni feladatokat végez. Ez 3x6 hetes (450 óra) egyéni szakmai gyakorlatot, továbbá 7x30 (210 óra) csoportos gyakorlatot jelent. A gyakorlatok célja az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása, gyakorlati kompetenciák megszerzése, mely a munkaerőpiacon rendkívül nagy előnyhöz juttatja a nálunk végzett hallgatókat. A gyakorlatorientált képzés duális, vagy kooperatív formában valósul meg, melynek során a gyakorlati modellek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos gyakorlat, csoportos terepgyakorlat, egyéni és intenzív gyakorlat egyaránt megjelenik.

 

1. Duális képzés - csak normál felvételi eljárásban lehet rá jelentkezni!

A képzést 2016 szeptemberében indítottuk el először duális képzésben is, melynek során a 48 hétből legalább 22 hetet a partnercégnél töltenek a hallgatók. Február 15-ig a duális képzést választó diákoknak vállalatot és iskolát is kell választania. A felvett hallgatók szeptembertől, a duális partnerekkel munkaszerződést kötnek és a minimálbér 60 százalékának megfelelő juttatásban is részesülnek. 

 

2. Kooperatív képzés

A képzés szervezése kooperatív formában történik, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató a szakmai gyakorlatot, illetve a szakmai tárgyak egy részét a munkahelyén teljesítse. A KJF félévente 1 tárgyat, 5 kredit értékben kooperatív munkahelyi tárgyként beszámít.

A beszámítás módja:

 • levelező és távoktatásos hallgatók esetében munkaköri leírás igazolás
 • nappali hallgató esetében: rendszeres gyakornoki foglalkoztatás, önkéntes munka igazolás, és kooperatív gyakorlat stratégiai szerződés a munkáltatóval. (Ebben az esetben a hallgató munkahelyi tanulását munkahelyi mentor támogatja, a hallgató a tanulási folyamatot gyakorlatorientáltan végzi.

A gyakorlatok feladata: 
I. Alapszolgáltatások, első gyakorlat

 • A közpolitika, a szakpolitika alapján a közszolgálati szociális intézményrendszer, a kapcsolódó non-profit és üzleti szervezeti rendszer, annak kormányzása megértése.
 • A kockázatviselők megismerése (használó, környezete, adományozó, fenntartó, közösség).
 • A szolgáltatást nyújtók megismerése (eltérő funkciók és szektorok).
 • A közpolitikai, a kliens, a szervezeti dimenziók gyakorlati érvényesülése, a közpolitika és gyakorlat, a szervezet és gyakorlat kapcsolata megértése.
 • A szolgáltatást használók megismerése (kliens-szolgáltatást használó különbsége).
 • Önismeret (személyes filozófia, világszemlélet, társadalmi problémák iránti érzékenység) és én-használat. A szociális szerepkörök megismerése: a szociális munka határai, lehetőségei, stílusa, szerepkörök, foglalkozások, hallgatói szerepkörök).

II. Szakszolgáltatások: második gyakorlat

 • Felkészülési folyamatok a gyakorlatban: egyének megismerése, értékelés, csoportmunka, mint gyakorlat, nehéz helyzetben való viselkedés gyakorlata, közösségi szociális munka gyakorlata.
 • Folyamatok, eljárások megismerése (prioritások felállítása: kockázat és forrásmenedzsment, kiszámíthatóság megfigyelése, a nyomás alatti munkavégzés megfigyelése),
 • Gyakorlati modellek szerinti tevékenység: evidencia alapú gyakorlat, interakcionista alapú gyakorlat, konstruktivista, interpretatív gyakorlat, elnyomás-ellenes gyakorlat, jogközpontú gyakorlat, generalista gyakorlat, specialista gyakorlat, komparatív gyakorlat), a szupervízió folyamatai a szociális munka gyakorlatában.

III. Minőségközpontú komplex gyakorlat, autentikus szociális munka

 • Szakmaközi ismeretek: többféle szakma, többféle diszciplína kollaboratív tevékenysége, partnerség, multidiszciplináris teamek).
 • Perszonalizált szociális munka:  szakmai kapcsolatépítés a kliens családjával, közösségével, a kliens megerősítése; konfliktuskezelés, kockázat és biztonságmenedzsment, jogalkalmazás, gyakorlati támogatás és szolgáltatásszervezés, szakmai teammel való együttműködés
 • Kreatív gyakorlat, autentikus szociális munka,
 • Kreativitás szükséglet felismerése: sokféle probléma, bonyolult kliens, veszélyeztetett kliensek, összetett helyzet, állandóan változó dinamika, kaotikus viszonyok alapján.
 • Kreatív esetkezelés: kreatív kommunikáció, kapcsolatteremtés, autentikus bánásmód a klienssel, értékelés, intervenció, mediáció, problémamegoldás, forrásszervezés, partnerségben való tevékenység, új szolgáltatás, projekt, csoportszervezés, szabályok közötti munkavégzés, komplex adminisztráció kezelés, jogszabály interpretáció, megoldáskeresés. Más kollégák tapasztalatainak figyelembe vétele, nemzetközi megoldások ismerete, a szociális ellátórendszer forrásainak kihasználása, a technokrata és menedzserialista nézőpontok visszaszorítása.

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Szociális munkás

 

Továbbtanulási lehetőségek az alapszakon megszerzett diplomát követően

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.


Érdekességek a szociális tanulmányok tanszékről

 • A Szociális munka alapképzési szak a Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszékhez tartozik. Információk a tanszékről:

  A Szociális munka szaknak a Kodolányi János Főiskola Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszéke a szakgazda tanszéke, de az oktatásban más tanszékek oktatói is jelentős részt vállalnak.

  Egyedülálló, hogy a Kodolányi János Főiskola stratégiai partnerségeinek keretében Székesfehérvár valamint Orosháza városával, és az általuk fenntartott szociális intézményekkel, a nappali tagozatos hallgatók az első félévtől kezdve bekapcsolódhatnak a szakterületi munkába.

  A KJF Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszéke a KJF más tanszékeivel együtt társadalmi jól-léti kutatásokat folytatott és folytat a munkahelyi jól-lét témakörében, beleértve a szociális terület jól-léte fejlesztését is.


 • A szociális munka szakon oktatók és kutatók között számos elismert személyiség található:

Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér habilitált főiskolai tanár, a Szociális munka alapszak OTDT Mestertanár Aranyéremmel kitüntetett szakfelelőse, aki szakértő az Educatio Kht. Integrált Pedagógiai Modell programja továbbfejlesztésében, a szociálpedagógiai nézőpont kidolgozója, a szolgáltatásminőség az oktatásban és a szociális munkában kutatója;

Lőrinczné dr. Bencze Edit, főiskolai tanár, a Humánfejlesztési Tanulmányok tanszék tanszékvezetője, a gazdálkodás és szervezéstudományok doktora, az Európai Unió, a térszervezés és regionális tudományok szakértője;

Prof. DSc Szirmai Viktória Széchenyi István-díjas egyetemi tanár; Szentgyörgyi Albert-díjas professzor, aki a Four Cities UNICA Euromaster in Urban Studies c. mesterszak oktatója;

Dr. Bordás Sándor főiskolai tanár, a határon túli magyarság és az etnikai konfliktusok nemzetközi pszichológiai szakértője;

Dr. Kovács László a KJF képzési programigazgatója, német nyelvtanár, a modern filológia, és irodalomtudomány doktora,

Jankó Judit adjunktus, a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesületének elnöke,

 

2016 szeptemberében megkezdte munkáját a Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék ECHO tanszéki csoportja

Domokos Tamás, címzetes főiskolai docens, az ECHO Zrt. vezérigazgatója, Fő kutatási területe a fiatalok értékrendjének változása, valamint a felnőtté válás szociológiai problémái. Ezen túl ifjúságkutatásokat végez a tanulók mentálhigiénés helyzetéről, droghasználatáról, magatartás és viselkedéskultúrájáról,

Ruff Tamás, címzetes főiskolai docens, az ECHO Szociológiai Kutatóintézetének igazgatója;

Kincses Zsolt Dávid, címzetes főiskolai docens, Székesfehérvár Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály, Zugor Zsuzsanna, mesteroktató, az ECHO Zrt. gazdasági igazgatója

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Levelező Budapest, Székesfehérvár Költségtérítéses 198 000 Ft 6+1 félév
Alapképzés Távoktatás Budapest,
Orosháza
Költségtérítéses 198 000 Ft 6+1 félév

 

Érettségi követelmények

Két tárgy választása kötelező az alábbiakból, melyek közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni: idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 után érettségiztek, azok számára kötelező letenni az emelt szintű érettségi vizsgát a bekerüléshez.

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 előtt érettségiztek, azok számára az emelt szintű érettségi kiváltható a Főiskola által szervezett felvételi szakmai alkalmassági vizsgával.

 

 


Kodolányi János Főiskola
Orosháza


Kodolányi János Főiskola
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Főiskola
Székesfehérvár