06 80 203 769
   06 22 543 324
    felveteli@kodolanyi.hu
   

  

Pedagógia


Mert a jövő a gyerekeké

Képzési helyszín

  • Budapest: levelező
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 

Szakunkon megszerezheted a gyerekekkel való foglalkozáshoz szükséges ismereteket,  olyan felkészítést kapsz, amely által képes leszel az oktatási és képzési rendszert átlátni, magánbölcsődét,  magánóvodát, sőt akár saját felnőttképzési  intézményt is alapíthatsz, valamint alkalmassá  válsz az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére, oktatási ügyekkel foglalkozó  szervezetekben,  intézményekben alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. A munkaerőpiac igényeinek megfelelően hallgatóink nemcsak elméleti ismereteket sajátítanak el a képzés során, hanem olyan szakmai portfólióra tesznek szert, amely projektfeladatokkal, céges gyakorlatokkal tapasztalatokat ad magasabb szintű munkakörökbe való bejutáshoz. Várunk, ha szeretnél gyerekekkel, fiatalokkal vagy felnőttoktatással foglalkozni, esetleg szaktanári pályára készülsz, de még nem döntötted el, milyen szakterületen, vagy szakoktatóként dolgozol valamely szakképző intézményben, de még nincs pedagógiai végzettséged.

 

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy természettudomány vagy történelem vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógiai alapismeretek vagy egy idegen nyelv vagy szakmai előkészítő tárgy. Ezekből legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni. Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek.

Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 után érettségiztek, és nem rendelkeznek azok számára kötelező letenni az emelt szintű érettségi vizsgát a bekerüléshez a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint. Érettségi vizsgára jelentkezésről bővebb információt a www.oktatas.hu oldalon található. 

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 előtt érettségiztek, azok számára az emelt szintű érettségi helyett lehetőség van felsőoktatási felvételi szakmai alkalmassági vizsgára maximum két tárgyból a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint. 

 

Választható specializációk

 

Ifjúsági közösségszervezés

Olyan készségeket és ismereteket sajátíthatsz el, amelyek segítségével részt vehetsz az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési tevékenység tervezésében, szervezésében. Ismereteiddel képes leszel segíteni a szakterületeken dolgozó szakemberek munkáját, speciális felzárkóztató feladatokat ellátni.

 

Nevelési asszisztens

Szert tehetsz azokra a nevelői készségekre, amelyekkel képes leszel hatékonyan ellátni az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli nevelői feladatokat. Képes leszel változatos nevelői tevékenységek önálló tervezésére, szervezésére, a különböző életkoroknak megfelelő programok lebonyolítására, pl. napközi otthonokban, kollégiumokban, iskolákban.

E-mentor

Elsajátíthatod az oktatást támogató informatikai rendszerek használatát, megismerkedhetsz az infokommunikációs technológiával támogatott oktatási-tanulási környezettel és az iskolában használatos adatbázisokkal és digitális tartalmakkal, az e-learning oktatási formával, a közösségi médiával, a médiapedagógiával, az informatikai kultúra társadalmi, etikai, jogi, egészségügyi, biztonsági szabályozásával.


Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek
A pedagógia szakhoz, második szaknak választhatja az alábbi szakot:

  • közösségszervezés
  • angliszika
  • szociális munka
  • emberi erőforrások
FIGYELEM!
Az angol nyelvű képzések csak nappalis formában indulnak, az angol nyelvű képzéseken való tanulás egész heti, napközbeni elfoglaltságot jelent, az idegen nyelvi szaknyelv használat-gyakorlás miatt pedig egyéni tanrend csak kimagasló szintű nyelvtudás alapján adható. A hatályos rendelkezések alapján ugyanis az angol nyelvű képzés végén kapott oklevél a C1 szintű nyelvtudással, azaz felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást igazol, értelemszerűen az idegen nyelvi (angol) kompetencia fejlesztése a teljes képzés alatt megvalósul, ez a magyar nyelven tanult tárgyakkal nem váltható ki.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat magában foglalja a köznevelés nevelő, valamint nevelő és oktató intézményeiben, a köznevelés pedagógiai szakszolgálati intézményeiben és a pedagógiai szakmai-szolgáltató, illetve szolgáltató intézményekben végzett szakmai gyakorlatot, valamint azon intézményekben (múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények) végzett gyakorlatot, amelyekben a fejlesztő program közvetve kapcsolódik a pedagógiai munkához. A szakmai gyakorlaton a hallgató valós szituációban alkalmazza és kipróbálja megszerzett tudását, s azt probléma-orientált megközelítéssel továbbépíti. A szakmai gyakorlat időtartama a teljes képzés alatt 6-12 hét (240-480 óra).

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Pedagógia alapszakos bölcsész (a választott szakirány megjelölésével)

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.

Többek között:


Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően
 

Távoktatási tananyagok készítése, a turizmus és a szabadidő során jelentkező pedagógiai feladatok megoldása: animációs foglalkozások vezetése gyerekeknek, fiataloknak, pedagógiai folyóiratok szerkesztése, tehetségnevelés, gyermek- és ifjúságvédelem, pályaválasztási és pályatanácsadás, szakképző intézményekben szakoktatás, napközi otthoni nevelés, kollégiumi nevelés, önkormányzatoknál oktatási osztályon való munka, múzeumpedagógiai feladatok ellátása, szabadidő-szervezés gyerekeknek, fiataloknak, neveléssel kapcsolatos civil szervezetek munkájába való bekapcsolódás.

Pedagógiai, vizsgáztatási és értékelési programok támogatása, oktatással kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátása, nevelési feladatok segítése, alapszintű pedagógiai ismereteket igénylő munkakörök (iskolákban, önkormányzatoknál, minisztériumokban, munkaügyi központoknál) betöltése.

Nevelési és oktatási magánintézmények alapítása és működtetése.

 

A képzés ára*

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 263 000 Ft 6 félév

 

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza