Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Pedagógia


Mert a jövő a gyerekeké

Képzési helyszín

  • Székesfehérvár: nappali
  • Budapest: levelező
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

Szakunkon megszerezheted a gyerekekkel való foglalkozáshoz szükséges ismereteket,  olyan felkészítést kapsz, amely által képes leszel az oktatási és képzési rendszert átlátni, magánbölcsődét,  magánóvodát, sőt akár saját felnőttképzési  intézményt is alapíthatsz, valamint alkalmassá  válsz az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére, oktatási ügyekkel foglalkozó  szervezetekben,  intézményekben alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. A munkaerőpiac igényeinek megfelelően hallgatóink nemcsak elméleti ismereteket sajátítanak el a képzés során, hanem olyan szakmai portfólióra tesznek szert, amely projektfeladatokkal, céges gyakorlatokkal tapasztalatokat ad magasabb szintű munkakörökbe való bejutáshoz. Várunk, ha szeretnél gyerekekkel, fiatalokkal vagy felnőttoktatással foglalkozni, esetleg szaktanári pályára készülsz, de még nem döntötted el, milyen szakterületen, vagy szakoktatóként dolgozol valamely szakképző intézményben, de még nincs pedagógiai végzettséged.

 

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül középszinten:  angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, arab nyelv, héber nyelv, kínai nyelv, japán nyelv holland nyelv, finn nyelv, portugál nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, biológia, társadalomismeret, természettudomány, matematika, bolgár nyelv, horvát nyelv, horvát nemzetiségi nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom, lengyel nyelv, szerb nyelv, szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán nyelv, földrajz, digitális kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, filozófia, pszichológia, ének-zene, művészettörténet, rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra, informatika.

Választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: oktatási alapismeretek.

Választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek.

Emelt szintű érettségi nem szükséges.


Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat magában foglalja a köznevelés nevelő, valamint nevelő és oktató intézményeiben, a köznevelés pedagógiai szakszolgálati intézményeiben és a pedagógiai szakmai-szolgáltató, illetve szolgáltató intézményekben végzett szakmai gyakorlatot, valamint azon intézményekben (múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények) végzett gyakorlatot, amelyekben a fejlesztő program közvetve kapcsolódik a pedagógiai munkához. A szakmai gyakorlaton a hallgató valós szituációban alkalmazza és kipróbálja megszerzett tudását, s azt probléma-orientált megközelítéssel tovább építi. A szakmai gyakorlat időtartama a teljes képzés alatt 6-12 hét (240-480 óra).

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Pedagógia alapszakos bölcsész (a választott szakirány megjelölésével)

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.

Többek között:


Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően
 

Távoktatási tananyagok készítése, a turizmus és a szabadidő során jelentkező pedagógiai feladatok megoldása: animációs foglalkozások vezetése gyerekeknek, fiataloknak, pedagógiai folyóiratok szerkesztése, tehetségnevelés, gyermek- és ifjúságvédelem, pályaválasztási és pályatanácsadás, szakképző intézményekben szakoktatás, napközi otthoni nevelés, kollégiumi nevelés, önkormányzatoknál oktatási osztályon való munka, múzeumpedagógiai feladatok ellátása, szabadidő-szervezés gyerekeknek, fiataloknak, neveléssel kapcsolatos civil szervezetek munkájába való bekapcsolódás.

Pedagógiai, vizsgáztatási és értékelési programok támogatása, oktatással kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátása, nevelési feladatok segítése, alapszintű pedagógiai ismereteket igénylő munkakörök (iskolákban, önkormányzatoknál, minisztériumokban, munkaügyi központoknál) betöltése.

Nevelési és oktatási magánintézmények alapítása és működtetése.

 

FELVÉTELI:

Orientációs beszélgetés: 2024. július 5., péntek 9 óra - ONLINE - Az érintettek behívó levelet kaptak!


A képzés ára*

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali

Székesfehérvár

(jelentkezés 2024. január 31-től)

Államilag finanszírozott - 6 félév
Alapképzés Nappali

Székesfehérvár

(jelentkezés 2024. január 31-től)

Költségtérítéses 350 000 Ft 6 félév
Alapképzés Levelező Budapest Államilag finanszírozott - 6 félév
Alapképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 350 000 Ft 6 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza