Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
20/521-5284 (H-CS 08:30-15:30)
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Pedagógia


Mert a jövő a gyerekeké

Képzési helyszín

  • Budapest: levelező
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

Szakunkon megszerezheted a gyerekekkel való foglalkozáshoz szükséges ismereteket,  olyan felkészítést kapsz, amely által képes leszel az oktatási és képzési rendszert átlátni, magánbölcsődét,  magánóvodát, sőt akár saját felnőttképzési  intézményt is alapíthatsz, valamint alkalmassá  válsz az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére, oktatási ügyekkel foglalkozó  szervezetekben,  intézményekben alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. A munkaerőpiac igényeinek megfelelően hallgatóink nemcsak elméleti ismereteket sajátítanak el a képzés során, hanem olyan szakmai portfólióra tesznek szert, amely projektfeladatokkal, céges gyakorlatokkal tapasztalatokat ad magasabb szintű munkakörökbe való bejutáshoz. Várunk, ha szeretnél gyerekekkel, fiatalokkal vagy felnőttoktatással foglalkozni, esetleg szaktanári pályára készülsz, de még nem döntötted el, milyen szakterületen, vagy szakoktatóként dolgozol valamely szakképző intézményben, de még nincs pedagógiai végzettséged.

 

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy természettudomány vagy történelem vagy digitális kultúra, vagy állampolgári ismeretek vagy egy idegen nyelv vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy szakmai előkészítő tárgy. 

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek.

Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.

Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

 

Emelt szintű érettségi nem szükséges.


Választható specializációk

Ifjúsági közösségszervezés

Olyan készségeket és ismereteket sajátíthatsz el, amelyek segítségével részt vehetsz az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési tevékenység tervezésében, szervezésében. Ismereteiddel képes leszel segíteni a szakterületeken dolgozó szakemberek munkáját, speciális felzárkóztató feladatokat ellátni.

 

Nevelési asszisztens

Szert tehetsz azokra a nevelői készségekre, amelyekkel képes leszel hatékonyan ellátni az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli nevelői feladatokat. Képes leszel változatos nevelői tevékenységek önálló tervezésére, szervezésére, a különböző életkoroknak megfelelő programok lebonyolítására, pl. napközi otthonokban, kollégiumokban, iskolákban.

E-mentor

Elsajátíthatod az oktatást támogató informatikai rendszerek használatát, megismerkedhetsz az infokommunikációs technológiával támogatott oktatási-tanulási környezettel és az iskolában használatos adatbázisokkal és digitális tartalmakkal, az e-learning oktatási formával, a közösségi médiával, a médiapedagógiával, az informatikai kultúra társadalmi, etikai, jogi, egészségügyi, biztonsági szabályozásával.


Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek
A pedagógia szakhoz, második szaknak választhatja az alábbi szakot:

  • közösségszervezés
  • anglisztika
  • szociális munka
  • emberi erőforrások

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat magában foglalja a köznevelés nevelő, valamint nevelő és oktató intézményeiben, a köznevelés pedagógiai szakszolgálati intézményeiben és a pedagógiai szakmai-szolgáltató, illetve szolgáltató intézményekben végzett szakmai gyakorlatot, valamint azon intézményekben (múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények) végzett gyakorlatot, amelyekben a fejlesztő program közvetve kapcsolódik a pedagógiai munkához. A szakmai gyakorlaton a hallgató valós szituációban alkalmazza és kipróbálja megszerzett tudását, s azt probléma-orientált megközelítéssel tovább építi. A szakmai gyakorlat időtartama a teljes képzés alatt 6-12 hét (240-480 óra).

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Pedagógia alapszakos bölcsész (a választott szakirány megjelölésével)

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.

Többek között:


Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően
 

Távoktatási tananyagok készítése, a turizmus és a szabadidő során jelentkező pedagógiai feladatok megoldása: animációs foglalkozások vezetése gyerekeknek, fiataloknak, pedagógiai folyóiratok szerkesztése, tehetségnevelés, gyermek- és ifjúságvédelem, pályaválasztási és pályatanácsadás, szakképző intézményekben szakoktatás, napközi otthoni nevelés, kollégiumi nevelés, önkormányzatoknál oktatási osztályon való munka, múzeumpedagógiai feladatok ellátása, szabadidő-szervezés gyerekeknek, fiataloknak, neveléssel kapcsolatos civil szervezetek munkájába való bekapcsolódás.

Pedagógiai, vizsgáztatási és értékelési programok támogatása, oktatással kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátása, nevelési feladatok segítése, alapszintű pedagógiai ismereteket igénylő munkakörök (iskolákban, önkormányzatoknál, minisztériumokban, munkaügyi központoknál) betöltése.

Nevelési és oktatási magánintézmények alapítása és működtetése.

 

A képzés ára*

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 300 000 Ft 6 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


  •  H-8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
  •   20/521-5284, 20/521-5764 (H-CS 08:30-15:30)
  • felveteli@kodolanyi.hu
Kodolányi János Egyetem
Orosháza