06 80 203 769 (ingyenesen hívható)
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  

Pedagógia


Mert a jövő a gyerekeké!

Képzési helyszín

 • Budapest: levelező

  Tanszékvezetői szakajánló video

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 A képzési program főbb elemeiHOL?
1. FÉLÉV

A személyiségfejlődés lélektana és pedagógiája

Nevelési, oktatási rendszerek, hálózatok, intézmények

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén
2. FÉLÉV

Nevelés, oktatás- és fejlődéslélektan                          

A közoktatás három különböző szintje Szakmai gyakorlat

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén
3. FÉLÉV

Az iskola belső világa

Konfliktus- és előítéletkezelés a gyakorlatban

A nevelés és az oktatás társadalmi dimenziói

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél
4. FÉLÉV

Nevelésszociológia, oktatásgazdaságtan, oktatáspolitika

Pedagógiai tervezés, mérés, értékelés

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél
5-6. FÉLÉV

Specializációk:

Nevelési asszisztens specializáció: Mentálhigiéné és prevenciós munka, Gyermekvédelem és gyámügy, Családpedagógia  

Ifjúsái közösségszervezés: Területi és társadalmi egyenlőtlenségek, Önkormányzati és civil ifjúsági munka, Egyéni esetkezelés, érdekegyeztetés az ifjúsági munkában                   Interdiszciplinális informatika: Infokommunikációs technológiával támogatott oktatási-tanulási környezet, Médiapedagógia- és pszichológia, Digitális tartalmak 

Diplomamunka, záróvizsga

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél

Szakunkon megszerezheted a gyerekekkel való foglalkozáshoz szükséges ismereteket,  olyan felkészítést kapsz, amely által képes leszel az oktatási és képzési rendszert átlátni, magánbölcsődét,  magánóvodát, sőt akár saját felnőttképzési  intézményt  is alapíthatsz, valamint alkalmassá  válsz az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére, oktatási ügyekkel foglalkozó  szervezetekben,  intézményekben alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. A munkaerőpiac igényeinek megfelelően hallgatóink nemcsak tanulnak a képzés során, hanem olyan szakmai portfólióra tesznek szert, amely projektfeladatokkal, céges gyakorlatokkal tapasztalatokat ad magasabb szintű munkakörökbe való bejutáshoz. Várunk, ha szeretnél gyerekekkel, fiatalokkal vagy felnőttoktatással foglalkozni, esetleg szaktanári pályára készülsz, de még nem döntötted el, milyen szakterületen, vagy szakoktatóként dolgozol valamely szakképző intézményben, de még nincs pedagógiai végzettséged.

 

Választható specializációk

Nevelési asszisztens

Szert tehetsz azokra a nevelői készségekre, amelyekkel képes leszel hatékonyan ellátni az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli nevelői feladatokat. Képes leszel változatos nevelői tevékenységek önálló tervezésére, szervezésére, a különböző életkoroknak megfelelő programok lebonyolítására, pl. napközi otthonokban, kollégiumokban, iskolákban.

Interdiszciplinális informatika (e-technológia)

Elsajátíthatod az oktatást támogató informatikai rendszerek használatát, megismerkedhetsz az infokommunikációs technológiával támogatott oktatási-tanulási környezettel és az iskolában használatos adatbázisokkal és digitális tartalmakkal, a médiapedagógiával, az informatikai kultúra társadalmi, etikai, jogi, egészségügyi, biztonsági szabályozásával.


A Kodolányi János Főiskola más képzési területei specializációi:

 • Interdiszciplináris informatika (e-oktatástechnológia)
 • Informatika edukátor
 • Digitális oktatás menedzsment
 • Digitális oktatási média design
 • Média pedagógia
 • Fenntartható és befogadó társadalom
 • Társadalmi kulturális sokféleség az iskolában

Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek
A pedagógia szakhoz, második szaknak választhatja az alábbi szakot:

 • közösségszervezés
 • emberi erőforrások

A mesterképzésbe beszámítható alábbi területeken tanulhatsz tovább

 • Emberi erőforrás tanácsadó
 • Interkulturális pszichológia és pedagógia
 • Kulturális mediáció

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat magában foglalja a köznevelés nevelő, valamint nevelő és oktató intézményeiben, a köznevelés pedagógiai szakszolgálati intézményeiben és a pedagógiai szakmai-szolgáltató, illetve szolgáltató intézményekben végzett szakmai gyakorlatot, valamint azon intézményekben (múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények) végzett gyakorlatot, amelyekben a fejlesztő program közvetve kapcsolódik a pedagógiai munkához. A szakmai gyakorlaton a hallgató valós szituációban alkalmazza és kipróbálja megszerzett tudását, s azt probléma-orientált megközelítéssel továbbépíti. A szakmai gyakorlat időtartama a teljes képzés alatt 6-12 hét (240-480 óra).

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Pedagógia alapszakos bölcsész (a választott szakirány megjelölésével)

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJF-en az alapszakon megszerzett diploma után

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.

Többek között:

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Távoktatási tananyagok készítése, a turizmus és a szabadidő során jelentkező pedagógiai feladatok megoldása: animációs foglalkozások vezetése gyerekeknek, fiataloknak, pedagógiai folyóiratok szerkesztése, tehetségnevelés, gyermek- és ifjúságvédelem, pályaválasztási és pályatanácsadás, szakképző intézményekben szakoktatás, napközi otthoni nevelés, kollégiumi nevelés, önkormányzatoknál oktatási osztályon való munka, múzeumpedagógiai feladatok ellátása, szabadidő-szervezés gyerekeknek, fiataloknak, neveléssel kapcsolatos civil szervezetek munkájába való bekapcsolódás.

Pedagógiai, vizsgáztatási és értékelési programok támogatása, oktatással kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátása, nevelési feladatok segítése, alapszintű pedagógiai ismereteket igénylő munkakörök (iskolákban, önkormányzatoknál, minisztériumokban, munkaügyi központoknál) betöltése.

Nevelési és oktatási magánintézmények alapítása és működtetése.

 

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 211 200 Ft 6 félév

 

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező az alábbiak közül, ezekből legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni: biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv (angol, francia, német, orosz). Csak egy nyelv választható.
Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 után érettségiztek, azok számára kötelező letenni az emelt szintű érettségi vizsgát a bekerüléshez.
Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 előtt érettségiztek, azok számára az emelt szintű érettségi kiváltható a Főiskola által szervezett felvételi szakmai alkalmassági vizsgával.

 


Kodolányi János Főiskola
Orosháza


Kodolányi János Főiskola
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Főiskola
Székesfehérvár