Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Nemzetközi tanulmányok


Képzési helyszín

 • Budapest: nappali (angol nyelven is), levelező, távoktatás
 • Orosháza: távoktatás
Angol nyelven is!

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

Képzésünk a hazai felsőoktatás egyik legrégebbi szakmai műhelye, immár több, mint húsz éve cserélik fel az iskolapadot sikeres végzetteink kiemelkedő munkakörökre. Szakunk gyakorlatorientált képzés, hallgatóink az első perctől kezdve elméleti tanulmányaik mellett szakmai gyakorlatot végeznek stratégiai partnereinknél.

A gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi intézmények, valamint tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel. Nemzetközi szakmai rendezvényeinkkel házhoz hozzuk a magyar és nemzetközi diplomáciai élet szereplőit.

Nálunk már a tanulmányaid alatt szakmai kapcsolatokra és gyakorlati ismeretekre tehetsz szert. A munkaerőpiac igényeinek megfelelően hallgatóink nemcsak tanulnak, hanem különböző projektfeladatokkal és professzionális gyakorlatokkal szerezhetnek tapasztalatokat. A kül- és biztonságpolitika, továbbá a külgazdasági menedzsment specializációt kínáljuk fel.

Kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink révén egyedülálló lehetőségeket biztosítunk a külföldön való tanulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS+ program keretében.

Azok, akik az angol nyelvű képzést választják, külföldi hallgatókkal együtt tanulnakígy nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek már az egyetemi évek alatt.

 

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül középszinten: egy idegen nyelv, nemzetiségi nyelv (és irodalom), magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret.

Válaszható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, oktatási alapismeretek. Választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek.

Emelt szintű érettségi nem szükséges.

 

Tantárgyak, tréningek

 • általános kompetenciafejlesztő tréningek, amelyek az élet bármely területén sikeresen alkalmazhatóak, pl. tárgyalástechnika, prezentációs és kommunikációs készségfejlesztés, szakmai és üzleti kommunikáció
 • szakmai tárgyak magas színvonalú oktatása pl. nemzetközi gazdasági kapcsolatok, szakmai nyelvek, nemzetközi etikett és protokoll, politikatudomány, uniós ismeretek (pl. EU program és projektmenedzsment, európai uniós pályázatírás) jog, diplomáciatörténet, kül- és biztonságpolitika
 • speciális és különleges ismereteket nyújtó tantárgyak (nemzetközi köz- és magánjog, külügyi alapismeretek, regionális tanulmányok, a diplomácia elmélete és gyakorlata stb.), amelyeket az adott témák nemzetközileg is elismert legkiválóbb szakemberei tanítanak
 • emellett magas szintű nyelvtudás és más nélkülözhetetlen praxisorientált készségek sajátíthatóak el a szakon 

FIGYELEM!

Az angol nyelvű képzések csak nappalis formában indulnak, az angol nyelvű képzéseken való tanulás egész heti, napközbeni elfoglaltságot jelent, az idegen nyelvi szaknyelv használat-gyakorlás miatt pedig egyéni tanrend csak kimagasló szintű nyelvtudás alapján adható. A hatályos rendelkezések alapján ugyanis az angol nyelvű képzés végén kapott oklevél a C1 szintű nyelvtudással, azaz felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást igazol, értelemszerűen az idegen nyelvi (angol) kompetencia fejlesztése a teljes képzés alatt megvalósul, ez a magyar nyelven tanult tárgyakkal nem váltható ki.
 

Szakmai gyakorlat

Nappali tagozaton négy, levelező és távoktatás tagozaton két hetes, nyári szakmai gyakorlat a második évet követően, az egyetem által biztosított gyakorlóhelyen is végezhető: minisztériumokban, nagykövetségeken, kormányzati szerveknél, hazai és külföldi EU intézményekben, azok hivatalaiban, önkormányzatoknál, multinacionális vállalatoknál, kereskedelmi és gazdasági képviseleteknél, fejlesztési szervezeteknél, kis- és középvállalkozásoknál, civil szervezeteknél.

Ha szakirányú munkahelyen dolgozol, beszámíttathatod az ott eltöltött időt is.

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Nemzetközi kapcsolatok szakértő

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Mesterképzésen:

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Végzett hallgatóink - mint a nemzetközi kapcsolatok szakértői - keresettek a hazai és nemzetközi diplomáciai, politikai, üzleti, kommunikációs és gazdasági élet legtöbb területén. A legmodernebb tudással felvértezett diplomásainkat szívesen fogadják diplomáciai testületeknél, kormányzati szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, európai integrációs intézményekben, Magyarországon működő külföldi szervezeteknél, regionális tanácsoknál, ügynökségeknél és önkormányzatok külügyi irodáiban. A megszerzett ismeretek birtokában konstruktív, sikeres munkatársai lesznek fejlesztéssel foglalkozó szervezeteknek, pályázatíró cégeknek, kis- és középvállatoknak, hazai és nemzetközi kommunikációs ügynökségeknek, rendezvényszervező vállalkozásoknak. A szakon végzettek mesterképzésben is folytathatják tanulmányaikat.

 

A nemzetközi tanulmányok szak erősségei hallgatóink véleménye szerint

 • ERASMUS+ lehetőségek (külföldi felsőoktatási ösztöndíjak), sokszínű külföldi kapcsolatok, amelyek a szakma elsajátítását segítik, nagyszerű tanárok, kiváló, hozzáértő oktatók, akik az elméletet a gyakorlatba is átültetik,
 • színvonalas oktatás, korszerű technikák alkalmazása,
 • a szak átfogó tudást ad,
 • saját, akkreditált nyelvvizsgaközpont, amely középiskolások számára is elérhető (TársalKODÓ, GazdálKODÓ nyelvvizsga),
 • családias légkör,
 • magas színvonalú piacképes tudás, megfizethető áron.

Érdekességek a nemzetközi tanulmányok szakról

 • a végzettek 38%-a külföldön kezdi karrierjét,
  • országosan és nemzetközileg is elismert elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek oktatnak a szakot gondozó Nemzetközi Tanulmányok Tanszéken,
  • a szakfelelős dr. Lőrinczné dr. habil Bencze Edit,
  • a szakon tehetséggondozás keretében TDK-munkára történő felkészítés folyik, s ennek eredményeképpen számos hallgatónk szép sikereket ért el az OTDK-n,
  • a Nemzetközi Tanulmányok Tanszék és a Történelem Tanszék közös szervezésében megvalósuló szakesten aktuális szakmai kérdéseket dolgozunk fel szakértő bevonásával,
  • Nemzetközi Szalon c. előadássorozatunk keretében előadást tartott egyetemünkön őexcellenciája Robert Hage kanadai, Inagawa Teruyoshi japán, Dmitrij Tkacs ukrán, Ibrajev Rashid Turarovics kazah és dr. Martin Greene ír nagykövet. Nemzetközi Szalonunkban vendégünk volt Oláh László alezredes, Szarajevó NATO összekötő tisztje és dr. Rábai Zsolt, a NATO Public Diplomacy magyar vezetője, továbbá beszámolt diplomata-életéről Selda Çimen, az Észak-ciprusi Török Köztársaság főképviselője, illetve Wen-Lung Tao, a Taipei (Taiwan) képviseleti iroda vezetője,
  • a rendszeresen megszervezésre kerülő szakmai kirándulásokon olyan helyekre jutnak el hallgatóink, mint Külgazdasági és Külügyminisztérium, Magyarország Szabadkai Konzulátusa, a Magyarország Ausztriai Nagykövetsége, a Testőrpalota, az ENSZ Központ, a Nemzetközi Atomenergiaügyi Hivatal, az Európa Parlament,
  • a nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók számára meghirdetett országos versenyeken hallgatóink kiemelkedő eredményeket értek el, szinte kivétel nélkül országos döntőbe kerültek.

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali (angol) Budapest Költségtérítéses

420 000 Ft +

50 000 Ft idegennyelvi hozzájárulás

6 félév
 Alapképzés Nappali (magyar)  Budapest Költségtérítéses    365 000 Ft 6 félév  
Alapképzés Levelező (magyar) Budapest Költségtérítéses 350 000 Ft 6 félév
Alapképzés Távoktatás (magyar)

Budapest,

Orosháza

Költségtérítéses 350 000 Ft 6 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza