Alap-, mester-, és felsőoktatási képzések esetén:
   06 20 521 5284
    felveteli@kodolanyi.hu
   

  

Nemzetközi tanulmányok


Képzési helyszín

 • Budapest: nappali magyar és angol nyelven is, levelező, távoktatás
Angol nyelven is!

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 Képzésünk a hazai felsőoktatás egyik legrégebbi szakmai műhelye, immár másfél évtizede cserélik fel az iskolapadot sikeres végzetteink kiemelkedő munkakörökre. Szakunk gyakorlatorientált képzés, hallgatóink az első perctől kezdve elméleti tanulmányaik mellett szakmai gyakorlatot végeznek stratégiai partnereinknél.

A gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi intézmények, valamint tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel. Nemzetközi szakmai rendezvényeinkkel házhoz hozzuk a magyar és nemzetközi diplomáciai élet szereplőit.

Nálunk már a tanulmányaid alatt szakmai kapcsolatokra és gyakorlati ismeretekre tehetsz szert. A munkaerőpiac igényeinek megfelelően hallgatóink nemcsak tanulnak, hanem különböző projektfeladatokkal és professzionális gyakorlatokkal tapasztalatokat szerezhetnek. A hazai felsőoktatásban csak mi kínáljuk a kül- és biztonságpolitikai specializációt.

Kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink révén egyedülálló lehetőségeket biztosítunk a külföldön való tanulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS+ program keretében.

Azok, akik az angol nyelvű képzést választják, külföldi hallgatókkal együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek az egyetemi évek alatt.

Az angol nyelvű képzés hallgatói mentesülnek a diplomához szükséges nyelvvizsga-kötelezettség alól.

 

A Nemzetközi Tanulmányok Tanszéket Dr. Strihó Krisztina vezeti, aki a nemzetközi kapcsolatok területének social media és influencer jelenségeit kutatja, ugyanakkor nemzetközi örökbefogadási kérdésekkel is foglalkozik.  

 

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül: magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv.

Ezekből legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

 

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 után érettségiztek, és nem rendelkeznek azok számára kötelező letenni az emelt szintű érettségi vizsgát a bekerüléshez a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint. Érettségi vizsgára jelentkezésről bővebb információt a www.oktatas.hu oldalon található. 

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 előtt érettségiztek, azok számára az emelt szintű érettségi helyett lehetőség van felsőoktatási felvételi szakmai alkalmassági vizsgára maximum két tárgyból a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint.  

 

Tantárgyak, tréningek

 • általános kompetenciafejlesztő tréningek, amelyek az élet bármely területén sikeresen alkalmazhatóak, pl. tárgyalástechnika, prezentációs és kommunikációs készségfejlesztés, szakmai és üzleti kommunikáció
 • szakmai tárgyak magas színvonalú oktatása pl. nemzetközi gazdasági kapcsolatok, üzleti kommunikáció, szakmai nyelvek, nemzetközi etikett és protokoll, politikatudomány, uniós ismeretek (pl. EU program és projektmenedzsment, európai uniós pályázatírás) jog, diplomáciatörténet, kül- és biztonságpolitika
 • speciális és különleges ismereteket nyújtó tantárgyak (politika és média, nemzetközi köz- és magánjog, külügyi alapismeretek, regionális tanulmányok, a diplomácia elmélete és gyakorlata stb.), amelyeket az adott témák nemzetközileg is elismert legkiválóbb szakemberei tanítanak
 • emellett magas szintű nyelvtudás és más nélkülözhetetlen praxisorientált készségek sajátíthatóak el a szakon 

Egyedülálló hazai kínálat a specializációk terén

Kül- és biztonságpolitika

A specializációt választók képesek lesznek a kormányzati minisztériumi szakigazgatási, a diplomáciai képviseleti, az üzleti szféra, a non-profit szektort érintő témák, tevékenységek, eljárások, műfajok és kommunikációs dokumentumok rendszerezésére, elemzésére, értelmezésére, a témakört érintő közpolitikai programok menedzselésére.

Külgazdasági menedzsment

A témát választók alkalmasak lesznek kormányzati, nemzetközi szervezeti, üzleti, és non-profit külgazdasági témák megismerésérésére, a nemzetközi rendszerekbe való bekapcsolódás stratégiáinak , programjainak, projektjeinek tervezésére, folyamatainak menedzselésére, nemzetközi ügyképviseleti tevékenység sikeres végzésére.

 

Zöldgazdaság (angolul)

A specializációt választók felkészülnek a 21. század új gazdasági területeinek nemzetközi menedzselésére, a zöldgazdaság, a cirkuláris gazdaság, bel-és külpolitikai aspektusainak, programjainak és projektjeinek menedzselésére, szakpolitikai elemzésekre, nemzetközi programokba és projektekbe való bekapcsolódásra a kormányzati igazgatás eltérő szintjein, a zöld vállalkozások és a nonprofit szervezetek esetében.

Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek


A nemzetközi tanulmányok szakhoz, második szaknak választhatja az alábbi szakokat:

 • közösségszervezés
 • anglisztika (emelt szintű érettségi angol nyelvből kötelező)
 • emberi erőforrások
 • gazdálkodási és menedzsment
 • kommunikáció és médiatudomány
 • történelem
 • turizmus-vendéglátás
FIGYELEM!
Az angol nyelvű képzések csak nappalis formában indulnak, az angol nyelvű képzéseken való tanulás egész heti, napközbeni elfoglaltságot jelent, az idegen nyelvi szaknyelv használat-gyakorlás miatt pedig egyéni tanrend csak kimagasló szintű nyelvtudás alapján adható. A hatályos rendelkezések alapján ugyanis az angol nyelvű képzés végén kapott oklevél a C1 szintű nyelvtudással, azaz felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást igazol, értelemszerűen az idegen nyelvi (angol) kompetencia fejlesztése a teljes képzés alatt megvalósul, ez a magyar nyelven tanult tárgyakkal nem váltható ki.
 

Szakmai gyakorlat

Nappali tagozaton négy, levelező és távoktatás tagozaton két hetes, nyári szakmai gyakorlat a második évet követően, az egyetem által biztosított több mint 200 szakmai gyakorlóhelyen végezhető: minisztériumokban, nagykövetségeken, kormányzati szerveknél, hazai és külföldi EU intézményekben, azok hivatalaiban, önkormányzatoknál, multinacionális vállalatoknál, kereskedelmi és gazdasági képviseleteknél, fejlesztési szervezeteknél, kis- és középvállalkozásoknál, civil szervezeteknél.

Ha szakirányú munkahelyen dolgozol, beszámíttathatod az ott eltöltött időt is.

 

Stratégiai partnereink

 • Nemzetpolitikai Államtitkárság
 • Institute for Cultural Relations Policy
 • Retörki

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Nemzetközi kapcsolatok szakértő

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Mesterképzésen:

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Végzett hallgatóink - mint a nemzetközi kapcsolatok szakértői - keresettek a hazai és nemzetközi diplomáciai, politikai, üzleti, kommunikációs és gazdasági élet legtöbb területén. A legmodernebb tudással felvértezett diplomásainkat szívesen fogadják diplomáciai testületeknél, kormányzati szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, európai integrációs intézményekben, Magyarországon működő külföldi szervezeteknél, regionális tanácsoknál, ügynökségeknél és önkormányzatok külügyi irodáiban. A megszerzett ismeretek birtokában konstruktív, sikeres munkatársai lesznek fejlesztéssel foglalkozó szervezeteknek, pályázatíró cégeknek, kis- és középvállatoknak, hazai és nemzetközi kommunikációs ügynökségeknek, rendezvényszervező vállalkozásoknak. A szakon végzettek mesterképzésben is folytathatják tanulmányaikat.

 

A nemzetközi tanulmányok szak erősségei hallgatóink véleménye szerint

 • ERASMUS+ lehetőségek (külföldi felsőoktatási ösztöndíjak), sokszínű külföldi kapcsolatok, amelyek a szakma elsajátítását segítik, nagyszerű tanárok, kiváló, hozzáértő oktatók, akik az elméletet a gyakorlatba is átültetik (az oktatói munkára vonatkozóan az 5-ös skálán 4,7-es értéket mutat),
 • színvonalas oktatás, korszerű technikák alkalmazása,
 • a szak átfogó tudást ad,
 • saját, akkreditált nyelvvizsgaközpont, amely középiskolások számára is elérhető (TársalKODÓ, GazdálKODÓ nyelvvizsga),
 • családias légkör,
 • magas színvonalú piacképes tudás, megfizethető áron.

Érdekességek a nemzetközi tanulmányok szakról

 • A végzettek 38%-a külföldön kezdi karrierjét.
 • a szakon tehetséggondozás keretében TDK-munkára történő felkészítés folyik, s ennek eredményeképpen számos hallgatónk szép sikereket ért el az OTDK-n;
 • Nemzetközi Szalon c. előadássorozatunk keretében előadást tartott egyetemünkön őexcellenciája Robert Hage kanadai, Inagawa Teruyoshi japán, Dmitrij Tkacs ukrán, Ibrajev Rashid Turarovics kazah és dr. Martin Greene ír nagykövet. Nemzetközi Szalonunkban vendégünk volt Oláh László alezredes, Szarajevó NATO összekötő tisztje és dr. Rábai Zsolt, a NATO Public Diplomacy magyar vezetője, továbbá beszámolt diplomata-életéről Selda Çimen, az Észak-ciprusi Török Köztársaság főképviselője, illetve Wen-Lung Tao, a Taipei (Taiwan) képviseleti iroda vezetője;
 • a félévente megszervezésre kerülő szakmai kirándulásokon olyan helyekre jutnak el hallgatóink, mint Magyarország Szabadkai Konzulátusa, a Magyar Nemzeti Tanács, a Magyarország Ausztriai Nagykövetsége, a Testőrpalota, az ENSZ Központ, a Nemzetközi Atomenergiaügyi Hivatal, az Európa Parlament;
 • a nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók számára meghirdetett országos versenyeken hallgatóink kiemelkedő eredményeket értek el, szinte kivétel nélkül országos döntőbe kerültek;

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali (magyar) Budapest Költségtérítéses 290 000 Ft 6 félév
Alapképzés Nappali (angol) Budapest Költségtérítéses 370 000 Ft 6 félév
Alapképzés Levelező (magyar) Budapest Költségtérítéses 263 000 Ft 6 félév
Alapképzés Távoktatás (magyar) Budapest Költségtérítéses 263 000 Ft 6 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza