06 80 203 769 (ingyenesen hívható)
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  

Közösségszervezés


Képzési helyszínek

 
 • Budapest: levelező

  Tanszékvezetői szakajánló video

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 A képzési program főbb elemeiHOL?
1. FÉLÉV A közösségi művelődés alapja, közösségfejlesztés Andragógia elmélete, története, társadalmi funkciói A Kodolányi János Egyetem budapesti, székesfehérvári vagy orosházi oktatási helyszínén
2. FÉLÉV Magyar művelődéstörténet Művelődésszociológia A Kodolányi János Egyetem budapesti, székesfehérvári vagy orosházi oktatási helyszínén
3. FÉLÉV

Vezetési és vállalkozási ismeretek

Személyiségfejlődés lélektana és pedagógiája

A Kodolányi János Egyetem budapesti, székesfehérvári vagy orosházi oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél
4. FÉLÉV

Élethosszig tartó tanulás, felnőttképzés

Populáris és klasszikus zenei kultúra

A Kodolányi János Egyetem budapesti, székesfehérvári vagy orosházi oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél
5-6. FÉLÉV

Specializációk:

Humánfejlesztő: Coaching és tanácsadás, Tehetségmenedzsment            

Kulturális közösségszervezés: Kulturális és kreatív ipar, Helyi, regionális kultúra intézményrendszere (jövőalkotás, pályázat és projekttervezés)    

Ifjúsági közösségszervezés: Ifjúsági szabadidőszervezés, közművelődés, Virtuális ifjúság, info és edutainment 

Diplomamunka, záróvizsga

A Kodolányi János Egyetem budapesti, székesfehérvári vagy orosházi oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél, szakmai gyakorlat hazai céges partnereinknél

Gondold csak végig, mennyi fesztivál, koncert, kulturális rendezvény közül választhatsz nap mint nap. Ezeket mind rendezvényszervezők, kultúraközvetítéssel, közösségi és kulturális menedzsmenttel foglalkozó szakemberek tervezik meg és irányítják. Az ehhez szükséges végzettséget a közösségszervezés szakon (az andragógia szak utódszakján) szerezheted meg. Mindezek mellett a közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, cégeknél, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el, illetve saját vállalkozást is létre tud hozni.

 

Hallgatóinkat a különböző intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző területein tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkakörök ellátására készítjük fel. Képzési programunk 7, tanúsítvánnyal elismerhető speciális ismeretkört is tartalmaz (Műkereskedelem, Impresszárió, Fesztivál és rendezvénymenedzsment, Kulturális turizmus, Médiamenedzsment, producer és mozgóképkultúra terjesztés, Közgyűjteményi menedzsment, Sport és rekreáció). Stratégiai partnereink a képzésben a Magyar Nemzeti Múzeum, a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ, a Művészetek Völgye, Sziget, Volt, Balaton Sound, Fezen, Nyeregszemle fesztiválok stb.). Hallgatóink vállalati, intézményi partnereinknél töltik gyakorlatukat, így az elméleti ismeretek magas szintű elsajátítása mellett szert tehetsz olyan gyakorlati tapasztalatokra, melyek segítenek a tanulmányaid utáni munkavállalásban és az eredményes szakmai karrier megalapozásában.

 

Specializációk

Kulturális közösségszervező
A kulturális közösségszervező specializáción a hallgatók megismerik a közösségi fejlesztés alapelveit, és történetetét, a közösségi beavatkozás technikáit és módszereit, a meghatározó hazai és nemzetközi trendeket, az épített és szellemi kulturális örökség, a hungarikumok alapfogalmait, a művészeti és kreatív ipari területek jellegzetességeit. Képessé válnak a hallgatók a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs rendszerének szervezésére, a társadalmi és közösségi partnerek együttműködésének biztosítására, a kulturális vállalkozások menedzselésére.

Humánfejlesztő

A humánfejlesztő specializáción a hallgatók megismerik a felnőttképzés rendszerét és jogszabályi hátterét, a felnőtt tanulók oktatásnak sajátosságait, a felnőttképzés piaci tendenciáit, és munakerő-piaci összefüggéseit. Képessé válnak tanulási és képzési programok tervezésére és megvalósítására, a felnőttképzés különböző színterein animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, valamint a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Ifjúsági közösségszervező

Az ifjúsági közösségszervező specializáción a hallgatók megismerik az ifjúsági munka területeit és módszereit, az ifjúság hagyományos és szubkulturális közösségeinek, testületeinek, szervezeteinek, művelődési kulturális és sportintézményeinek, az ifjúsági szolgáltatások rendszerének kialakulását, működését. Képessé válnak az ifjúsági folyamatok, fejlesztő beavatkozások, programok és projektek tervezésére, menedzselésére, sikeres megvalósítá-sára, és értékelésére.

Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek

 

A közösségszervezés szakhoz, második szaknak választhatod az alábbi szakokat:

 • anglisztika (emelt szintű érettségi angol nyelvből kötelező)
 • emberi erőforrások
 • kommunikáció és médiatudomány
 • nemzetközi tanulmányok
 • pedagógia
 • történelem
 • szociális munka

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat kultúraközvetítő, felnőttképző intézményekben és cégeknél, sportegyesületeknél, rendezvényszervező és kreatív cégeknél, levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban, önkormányzatoknál, művelődési központokban, táncházakban, színházaknál, aukciós házaknál, lapkiadóknál, az egyetem egységeinél, illetve munkaügyi szervezetekben és a vállalati szektorokban egyaránt eltölthető. Az első 3 félévben csoportos gyakorlatot szervezünk, ezt követően egyéni gyakorlatot teljesítenek a hallgatók.

 

Gyakorlati oktatásban kiemelt partnereink

 • BÁV - Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt. - Budapest
 • Budapesti Történeti Múzeum - Budapest
 • Élőforrás Hagyományőrző Egyesület - Somló
 • Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága - Székesfehérvár
 • Fejér Megyei Önkormányzat - Székesfehérvár
 • Magyar Nemzeti Múzeum - Budapest
 • Magyar Nemzeti Galéria - Budapest
 • KOGART Művészeti Alapítvány - Budapest
 • Magyar Országos Levéltár - Budapest
 • Művészetek Palotája - Budapest
 • Művészetek Völgye Fesztivál - Kapolcs
 • Országos Széchenyi Könyvtár - Budapest
 • Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet - Budapest
 • Pannon Lapok Társasága - Székesfehérvár
 • Prohumán 2004 Kft. - Budapest
 • Nexon - Budapest
 • Somló Hangja Fesztivál - Somló
 • Sziget Fesztivál Iroda - Budapest
 • Városi Képtár Deák Gyűjtemény - Székesfehérvár
 • Vörösmarty Színház - Székesfehérvár

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Közösségszervező

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJF-en az alapszakon megszerzett diploma után

Mesterszakunkon:

 • Kulturális mediáció (MA) - akkreditáció alatt

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.


Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Közösségszerbvezés szak

Rendezvényszervezés oktatási és kulturális intézményekben, a médiában, oktatási vállalkozásoknál, önkormányzatoknál és egyéb kulturális vállalkozásoknál.

Kulturális és közösségszervező feladatok művelődési házaknál, múzeumokban, kiállítóhelyeken, kulturális szervezeteknél, kulturális egyesületeknél, rendezvényszervező cégeknél, felnőttképzésben, oktatásszervezőtől a legmagasabb beosztásig. Média területén szervezői státuszokban, pl. a filmgyártásban. Turisztikai cégeknél programszervezői munkakörben.

Személyügyi szervező feladatok a vállalati szektorban és a munkaügyi, önkormányzati területen.

 

Közösségszervezés szakA tanszéken oktat többek között

 • Dr. h.c. Szabó Péter PhD - egyetemi tanár, az egyetem rektora
 • Dr. Császtvay Tünde - címzetes egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese
 • Koncz Erika - címzetes docens, a BÁV Zrt. kommunikációs igazgatója
 • Szücsy Márton - címzetes docens, a NEXON Akadémia igazgatója

A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali Budapest, Székesfehérvár, Orosháza Költségtérítéses  257 400 Ft  6 félév 
Alapképzés Levelező Budapest, Székesfehérvár, Orosháza Költségtérítéses 211 200 Ft 6 félév

 

 

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül: biológia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy történelem vagy társadalomismeret vagy egy idegen nyelv.

Ezekből legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 után érettségiztek, azok számára kötelező letenni az emelt szintű érettségi vizsgát a bekerüléshez.

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 előtt érettségiztek, azok számára az emelt szintű érettségi kiváltható az egyetem által szervezett felvételi szakmai alkalmassági vizsgával.

 


Kodolányi János Főiskola
Orosháza


Kodolányi János Főiskola
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Főiskola
Székesfehérvár