Alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
20/521-5284, 20/521-5764 (H-CS 08:30-15:30)
felveteli@kodolanyi.hu
Szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Közösségszervezés


Közösséget építünk, kultúrát közvetítünk

Képzési helyszínek

 
 • Budapest: nappali, levelező
 • Székesfehérvár: nappali, levelező
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

A fesztiválokat, koncerteket, kulturális rendezvényeket mind rendezvényszervezők, kultúraközvetítéssel, közösségi és kulturális menedzsmenttel foglalkozó szakemberek tervezik meg és irányítják. Az ehhez szükséges végzettséget a közösségszervezés szakon (az andragógia szak utódszakján) szerezheted meg.

 

Mindezek mellett a közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, cégeknél, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el, illetve saját vállalkozást is létre tud hozni.

 

Hallgatóinkat a különböző intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző területein tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkakörök ellátására készítjük fel.

 

Partnerünk a képzésben a Nemzeti Művelődési Intézet.

Hallgatóink közművelődési és művészetközvetítő intézményekben, zenei és művészeti fesztiválokon, vállalati, intézményi partnereinknél töltik gyakorlatukat, így az elméleti ismeretek magas szintű elsajátítása mellett szert tehetsz olyan gyakorlati tapasztalatokra, melyek segítenek a tanulmányaid utáni munkavállalásban és az eredményes szakmai karrier megalapozásában.

 

A szakot gondozó Kulturális Tanszék vezetője Dr. Mócz Dóra.


Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül: biológia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy

történelem vagy társadalomismeret vagy állampolgári ismeretek vagy digitális kultúra vagy egy idegen nyelv.

Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.

 

Emelt szintű érettségi nem szükséges. 

 

Specializációk

Kulturális közösségszervezés

A kulturális közösségszervező specializáción a hallgatók megismerik a közösségi fejlesztés alapelveit, és történetét, a közösségi beavatkozás technikáit és módszereit, a meghatározó hazai és nemzetközi trendeket, az épített és szellemi kulturális örökség, a hungarikumok alapfogalmait, a művészeti és kreatív ipari területek jellegzetességeit. Képessé válnak a hallgatók a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs rendszerének szervezésére, a társadalmi és közösségi partnerek együttműködésének biztosítására, a kulturális vállalkozások menedzselésére.

Humánfejlesztés

A humánfejlesztő specializáción a hallgatók megismerik a felnőttképzés rendszerét és jogszabályi hátterét, a felnőtt tanulók oktatásnak sajátosságait, a felnőttképzés piaci tendenciáit, és munkaerő piaci összefüggéseit. Képessé válnak tanulási és képzési programok tervezésére és megvalósítására, a felnőttképzés különböző színterein animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, valamint a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Ifjúsági közösségszervezés

Az ifjúsági közösségszervező specializáción a hallgatók megismerik az ifjúsági munka területeit és módszereit, az ifjúság hagyományos és szubkulturális közösségeinek, testületeinek, szervezeteinek, művelődési kulturális és sportintézményeinek, az ifjúsági szolgáltatások rendszerének kialakulását, működését. Képessé válnak az ifjúsági folyamatok, fejlesztő beavatkozások, programok és projektek tervezésére, menedzselésére, sikeres megvalósítására és értékelésére.

Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek

 

A közösségszervezés szakhoz, második szaknak választhatod az alábbi szakokat:

 • anglisztika (emelt szintű érettségi angol nyelvből kötelező)
 • emberi erőforrások
 • kommunikáció és médiatudomány
 • nemzetközi tanulmányok
 • pedagógia
 • történelem
 • szociális munka

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat kultúraközvetítő, felnőttképző intézményekben és cégeknél, sportegyesületeknél, rendezvényszervező és kreatív cégeknél, művelődési központokban egyaránt eltölthető. A 4. félévben csoportos gyakorlatot szervezünk, ezt követően egyéni gyakorlatot teljesítenek a hallgatók.

 

Gyakorlati oktatásban kiemelt partnereink:

 •  Nemzeti Művelődési Intézet
 • Budapesti Történeti Múzeum - Budapest
 • Művészetek Palotája - Budapest
 • Művészetek Völgye Fesztivál - Kapolcs
 • Városi Képtár Deák Gyűjtemény - Székesfehérvár
 • Vörösmarty Színház - Székesfehérvár
 • József Attila Művelődési Ház - Budapest

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Kulturális közösségszervező vagy Ifjúsági közösségszervező vagy Humánfejlesztő

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Mesterszakunkon:

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.


Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Rendezvényszervezés oktatási és kulturális intézményekben, a médiában, oktatási vállalkozásoknál, önkormányzatoknál és egyéb kulturális vállalkozásoknál.

Kulturális és közösségszervező feladatok művelődési házaknál, múzeumokban, kiállítóhelyeken, kulturális szervezeteknél, kulturális egyesületeknél, rendezvényszervező cégeknél. Felnőttképzés a HR világában vagy a felnőttképzésben, oktatásszervezőtől a legmagasabb beosztásig.

Ifjúsági közösségszervezés iskolai és szabadidős keretek között, valós és virtuális térben egyaránt.


A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali   Budapest, Székesfehérvár  Költségtérítéses  325 000 Ft 6 félév  
Alapképzés Levelező Budapest, Székesfehérvár Költségtérítéses 300 000 Ft 6 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


 •  H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
 •   20/521-5284, 20/521-5764 (H-CS 08:30-15:30)
 • felveteli@kodolanyi.hu
Kodolányi János Egyetem
Orosháza