Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Közösségszervezés


Közösséget építünk, kultúrát közvetítünk

Képzési helyszínek

 
  • Budapest: nappali, levelező, távoktatás
  • Székesfehérvár: nappali, levelező, távoktatás
  • Orosháza: távoktatás 
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

A fesztiválokat, koncerteket, kulturális rendezvényeket mind rendezvényszervezők, kultúraközvetítéssel, közösségi és kulturális menedzsmenttel foglalkozó szakemberek tervezik meg és irányítják. Az ehhez szükséges végzettséget a közösségszervezés szakon (az andragógia szak utódszakján) szerezheted meg.

 

Mindezek mellett a közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, cégeknél, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el, illetve saját vállalkozást is létre tud hozni.

 

Hallgatóinkat a különböző intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző területein tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkakörök ellátására készítjük fel.

 

Partnerünk a képzésben a Nemzeti Művelődési Intézet.

Hallgatóink közművelődési és művészetközvetítő intézményekben, zenei és művészeti fesztiválokon, vállalati, intézményi partnereinknél töltik gyakorlatukat, így az elméleti ismeretek magas szintű elsajátítása mellett szert tehetsz olyan gyakorlati tapasztalatokra, melyek segítenek a tanulmányaid utáni munkavállalásban és az eredményes szakmai karrier megalapozásában.

 

A szakot gondozó Kulturális Tanszék vezetője Dr. Mócz Dóra andragógus kulturális szakember.


Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül középszintenangol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, arab nyelv, héber nyelv, kínai nyelv, japán nyelv holland nyelv, finn nyelv, portugál nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, biológia, társadalomismeret, természettudomány, matematika, bolgár nyelv, horvát nyelv, horvát nemzetiségi nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom, lengyel nyelv, szerb nyelv, szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán nyelv, földrajz, digitális kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, filozófia, pszichológia, ének-zene, művészettörténet, rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra, informatika.

Választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: oktatási alapismeretek.

Választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek.

Emelt szintű érettségi nem szükséges. 

 

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat kultúraközvetítő, felnőttképző intézményekben és cégeknél, sportegyesületeknél, rendezvényszervező és kreatív cégeknél, művelődési központokban egyaránt eltölthető. A 4. félévben csoportos gyakorlatot szervezünk, ezt követően egyéni gyakorlatot teljesítenek a hallgatók.

 

Gyakorlati oktatásban kiemelt partnereink:

  •  Nemzeti Művelődési Intézet
  • Budapesti Történeti Múzeum - Budapest
  • Művészetek Palotája - Budapest
  • Művészetek Völgye Fesztivál - Kapolcs
  • Városi Képtár Deák Gyűjtemény - Székesfehérvár
  • Vörösmarty Színház - Székesfehérvár
  • József Attila Művelődési Ház - Budapest

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Kulturális közösségszervező vagy Ifjúsági közösségszervező vagy Humánfejlesztő

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Mesterszakunkon:

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.


Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Rendezvényszervezés oktatási és kulturális intézményekben, a médiában, oktatási vállalkozásoknál, önkormányzatoknál és egyéb kulturális vállalkozásoknál.

Kulturális és közösségszervező feladatok művelődési házaknál, múzeumokban, kiállítóhelyeken, kulturális szervezeteknél, kulturális egyesületeknél, rendezvényszervező cégeknél. Felnőttképzés a HR világában vagy a felnőttképzésben, oktatásszervezőtől a legmagasabb beosztásig.

Ifjúsági közösségszervezés iskolai és szabadidős keretek között, valós és virtuális térben egyaránt.

 
FELVÉTELI:

Orientációs beszélgetés: 2024. július 5., péntek 9 óra - ONLINE - Az érintettek behívó levelet kaptak!


A képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Levelező Székesfehérvár Államilag finanszírozott - 6 félév
Alapképzés Nappali   Budapest, Székesfehérvár  Költségtérítéses  350 000 Ft 6 félév  
Alapképzés Levelező Budapest, Székesfehérvár Költségtérítéses 325 000 Ft 6 félév
Alapképzés Távoktatás

Budapest,

Székesfehérvár,

Orosháza

Költségtérítéses 325 000 Ft 6 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza