Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
20/521-5284, 20/521-5764 (H-CS 08:30-15:30)
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Anglisztika


Nyelvtudással nyitottan a világ felé

Képzési helyszín

Budapest: nappali, levelező

  

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

Szakunkon a hagyományos bölcsészettudományi tárgyak mellett célzott kitekintést nyújtunk az angolszász kultúrákra (angol, skót, ír, amerikai és kanadai, dél-afrikai). Hallgatóinknak folyamatosan szervezünk online és személyes angol-amerikai, ír és kanadai vonatkozású rendezvényeketCsaládias hangulatú tanszékünkön személyre szabott tanácsadással, konzultációkkal, mentorokkal segítjük tanulmányaidat. Külföldi vendégelőadókkal biztosítjuk itthon is a nemzetközi környezetet. Business English képzési modulunk bevezeti a hallgatókat az üzlet és a munka világába, gyakorlati képességeket nyújt és segít elmélyülni az üzleti világ gondolatrendszerében. Szakunk a szakfordítás és a prózafordítás felé is utat nyit az arra érdeklődőknek (prózafordítói műhely, EU és gazdasági szakszövegek fordítása stb.)
 
Az Anglisztika Tanszék vezetője Dr. habil. Kodó Krisztina.

 

Érettségi követelmény

A kötelező emelt szintű angol mellett a francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol, portugál, arab, finn, héber, holland, kínai, magyar nyelv és irodalom, történelem, állampolgári ismeretek, vagy digitális kultúra tárgyak közül egy választandó.

 
Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 után érettségiztek, és nem rendelkeznek azok számára kötelező letenni az emelt szintű érettségi vizsgát a bekerüléshez a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint. Érettségi vizsgára jelentkezésről bővebb információt a www.oktatas.hu oldalon található. 
Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 előtt érettségiztek, azok számára az emelt szintű érettségi helyett lehetőség van felsőoktatási felvételi szakmai alkalmassági vizsgára maximum két tárgyból a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint. Anglisztika alapképzési szak esetében a választott tárgy kötelezően angol nyelvnek kell lennie. 
 

Választható szaki specializációk

British Studies (Angol)

A brit angol nyelvet szóban és írásban, elméletben és gyakorlatban is magas szinten sajátíthatod el. Behatóan ismerheted meg az Egyesült Királyság és Írország irodalmát, történelmét, kultúráját, valamint társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét és problémáit.

American Studies (Amerikanisztika)

Az amerikai angol nyelvet szóban és írásban, elméletben és gyakorlatban is magas szinten sajátíthatod el. Behatóan ismerheted meg az Egyesült Államok és Kanada irodalmát, történelmét, kultúráját, valamint társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét és problémáit.

 

Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek

Az anglisztika szakhoz, második szaknak választhatod az alábbi szakokat:

  • közösségszervezés
  • kommunikáció- és médiatudomány
  • nemzetközi tanulmányok
  • történelem

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Anglisztika alapszakos bölcsész (Választott specializáció megjelölésével)

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJE-en az alapszakon megszerzett diploma után

Korszerű ismereteket nyújtó szakirányú továbbképzési szakjainkon.

(társadalomtudományi és gazdasági szakfordító, tolmács, üzleti tréner, jogi szakfordító)

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Az anglisztika szakon végzett hallgatók elhelyezkedésének lehetősége rendkívül bőséges, mivel mind a közalkalmazotti és nonprofit szférában, mind a multinacionális cégeknél és a hazai nagyvállalatoknál találhatnak állást

(a munkaerőpiac szinte minden területén képesek elhelyezkedni: irodai adminisztráció, HR, gazdasági, informatikai adminisztráció, tanár, tolmács, fordító, kulturális szervező, manager).

Az elhelyezkedést az is segíti, hogy az európai integráció miatt szükség van olyan sokoldalúan képzett és angolul jól beszélő szakemberekre, akik képesek az irodalom- és nyelvtudomány, az írott és elektronikus sajtó, az idegenforgalom, a nemzetközi

kommunikáció, a gazdasági élet és a tudományok területén önállóan kutatni, gondolkodni, széleslátókörűen tevékenykedni és hatékonyan együttműködni az anglisztika területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi kulturális közösségekkel.

A szakot elvégző hallgatóink tájékozottak az angol nyelvű kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői és adatai körében. Emellett képesek összefüggéseiben értelmezni az anglisztika szakhoz kapcsolódó munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos szabályokat és előírásokat.

 

Érdekességek az anglisztika szakról

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, kiválóan felkészült oktatógárdával rendelkezik, köztük angol anyanyelvű kollégákkal is.

 

Minden félévben a teljes anglisztika szakot érintő eseményeket és programokat szervezünk (pl. Franklin estek, English Studies események, mini konferenciák, alumni találkozók, nyelvi workshop-ok, ír film klub, meghívott külföldi írók és előadók a tematikus hetek keretein belül, stb.), mind a nappalis és levelezős hallgatóink bevonásával. Ezek a jó hangulat mellett kiváló lehetőséget biztosítanak egymás kölcsönös megismerésére és a tapasztalatcserére.

 

Hallgatóinknak lehetősége van arra, hogy részképzésben, az ERASMUS student mobility keretein belül, illetve tanulmányi utakon vegyenek részt Európa számos országában és az Egyesült Államokban (Camp of America).

 

A szakfordítói szakirányú továbbképzés hallgatói a szakma két legjelentősebb szoftverét használják (Trados és MemoQ). Emellett a KJE és a Kilgray Kft. együttműködésének köszönhetően egy évig ingyenesen használhatják saját számítógépükön az egyik legismertebb, a mindennapi munkában nélkülözhetetlen fordítástámogató szoftvert, melyet az egyéves licenc lejárta után kedvezményes áron meg is vásárolhatnak.

 

A levelező szakos hallgatók tanulmányait e-learning módszerekkel támogatjuk, így biztosítva annak lehetőségét, hogy a nagy földrajzi távolság és a nappali tagozathoz képest alacsonyabb kontakt óraszám ellenére is megfelelő ütemben haladhassanak diplomájuk sikeres megszerzése felé.

 

Könyvtárunk idegen nyelvű állománya közel 52 000 dokumentum, melyből az angol nyelvű állomány 29 000 db. Ezen belül az angol nyelvű szépirodalom 8 000 db-ot számlál.

 

Képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés  Nappali Budapest  Költségtérítéses   314 000 Ft 6 félév  
Alapképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 314 000 Ft 6 félév

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


  •  H-8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
  •   20/521-5284, 20/521-5764 (H-CS 08:30-15:30)
  • felveteli@kodolanyi.hu
Kodolányi János Egyetem
Orosháza