06 80 203 769 (ingyenesen hívható)
    felveteli@kodolanyi.hu
      

  

Anglisztika


Képzési helyszín

Budapest: nappali, levelező

 

  Tanszékvezetői szakajánló video

 

Rövid képzési áttekintő a szakról

 

 A képzési program főbb elemeiHOL?
1. FÉLÉV

Brit történelem és országismeret

Bevezetés az irodalom- és nyelvtudományba

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén
2. FÉLÉV

Egyesült Államok történelme és országismerete

Kutatásmódszertan és esszéírás

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén
3-6. FÉLÉV

Specializációk:
British studies: Brit irodalom a XVII. század végéig, XVIII-XIX. századi Brit irodalom, XX. századi Brit irodalom, Válogatott szemelvények az amerikai irodalomból
American studies: Amerikai irodalom a kezdetektől a XIX. sz. végéig, Amerikai irodalom a századfordulótól a II. világháborúig, A II. világháború utáni amerikai irodalom, Válogatott szemelvények a brit irodalomból 

Diplomamunka, záróvizsga

A Kodolányi János Főiskola budapesti oktatási helyszínén vagy nemzetközi szemeszter, szakmai projektutak  külföldi partnerintézményeinknél

Szakunkon a hagyományos bölcsészettudományi tárgyak mellett célzott kitekintést nyújtunk az angolszász kultúrákra (angol, skót, ír, amerikai és kanadai), hallgatóinkat folyamatosan visszük angol-amerikai, ír és kanadai vonatkozású rendezvényekre is. Családias hangulatú tanszékünkön személyre szabott tanácsadással, konzultációkkal, mentorokkal segítjük tanulmányaidat. Külföldi vendégelőadókkal biztosítjuk itthon is a nemzetközi környezetet. Business English képzési modulunk bevezeti a hallgatókat az üzlet és a munka világába, gyakorlati képességeket nyújt, és segít elmélyülni az üzleti világ gondolatrend-szerében. Szakunk a szakfordítás és a prózafordítás felé is utat nyit az arra érdeklődőknek (prózafordítói műhely, EU és gazdasági szakszövegek fordítása, a fordítás elmélete stb.).

 

Választható szaki specializációk

British Studies

A brit angol nyelvet szóban és írásban, elméletben és gyakorlatban is magas szinten sajátíthatod el. Behatóan ismerheted meg az Egyesült Királyság és Írország irodalmát, történelmét, kultúráját, valamint társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét és problémáit.

American Studies

Az amerikai angol nyelvet szóban és írásban, elméletben és gyakorlatban is magas szinten sajátíthatod el. Behatóan ismerheted meg az Egyesült Államok és Kanada irodalmát, történelmét, kultúráját, valamint társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét és problémáit.

 

Minárovits Tímea, anglisztika szak

"A tárgyalásokon nem mindegy, hogy mennyire árnyalt a mondanivaló. Úgy éreztem, hogy elengedhetetlenül szükséges a nyelvtudásom csiszolása, finomítása. Ezért jelentkeztem a Kodolányira, ahol felkészült oktatók tanítanak, a könyvtárban pedig minden szakirodalom megtalálható."

Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek

Az anglisztika szakhoz, második szaknak választhatod az alábbi szakokat:

  • közösségszervezés
  • kommunikáció- és médiatudomány
  • nemzetközi tanulmányok
  • történelem

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Anglisztika alapszakos bölcsész (British Studies, American Studies, Business English specializációval)

 

Továbbtanulási lehetőségek a KJF-en az alapszakon megszerzett diploma után

Mesterszakunkon:

  • Kulturális mediáció (MA) - akkreditáció alatt

Korszerű ismereteket nyújtó szakirányú továbbképzési szakjainkon.

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

Az anglisztika szakon végzett hallgatók mind a közalkalmazotti és nonprofit szférában, mind a multinacionális cégeknél és a hazai nagyvállalatoknál találhatnak állást. Az elhelyezkedést az is segíti, hogy az európai integráció miatt szükség van olyan sokoldalúan képzett és angolul jól beszélő szakemberekre, akik képesek az irodalom- és nyelvtudomány, az írott és elektronikus sajtó, az idegenforgalom, a nemzetközi kommunikáció, a gazdasági élet és a tudományok területén sikeresen tevékenykedni és 

hatékonyan együttműködni az anglisztika területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi kulturális közösségekkel. A szakot elvégző hallgatóink tájékozottak az angol nyelvű kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői és adatai körében. Emellett képesek összefüggéseiben értelmezni az anglisztika szakhoz kapcsolódó munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos szabályokat és előírásokat.  

 

Érdekességek az anglisztika szakról

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, kiválóan felkészült oktatógárdával rendelkezik, köztük angol anyanyelvű kollégákkal is.

 

Minden félévben a teljes anglisztika szakot érintő eseményeket és programokat szervezünk (pl. English Studies X-mas Party, Dept. Day, mini konferenciák, nyelvi workshop-ok tematikus hetek keretein belül, stb.), mind a nappalis és levelezős hallgatóink bevonásával. Ezek a jó hangulat mellett kiváló lehetőséget biztosítanak egymás kölcsönös megismerésére és a tapasztalatcserére.

 

Hallgatóinknak lehetősége van arra, hogy részképzésben, illetve tanulmányi utakon vegyenek részt Európa számos országában és az Egyesült Államokban.

 

A szakfordítói szak hallgatói a szakma két legjelentősebb szoftverét használják. Emellett a KJF és a Kilgray Kft. együttműködésének köszönhetően egy évig ingyenesen használhatják saját számítógépükön az egyik legismertebb, a mindennapi munkában nélkülözhetetlen fordítástámogató szoftvert, melyet az egyéves licenc lejárta után kedvezményes áron meg is vásárolhatnak.

 

A levelező szakos hallgatók tanulmányait e-learning módszerekkel támogatjuk, így biztosítva annak lehetőségét, hogy a nagy földrajzi távolság és a nappali tagozathoz képest alacsonyabb kontakt óraszám ellenére is megfelelő ütemben haladhassanak diákjaink diplomájuk sikeres megszerzése felé.

 

Könyvtárunk idegen nyelvű állománya közel 52 000 dokumentum, melyből az angol nyelvű állomány 29 000 db. Ezen belül az angol nyelvű szépirodalom 8 000 db-ot számlál.

 

Képzés ára

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali Budapest Költségtérítéses 257 400 Ft 6 félév
Alapképzés Levelező Budapest Költségtérítéses 231 000 Ft 6 félév

Érettségi követelmény

A kötelező emelt szintű angol mellett a francia, latin, magyar nyelv és irodalom, német, olasz, orosz, spanyol vagy történelem tárgyak közül egy választandó.

 


Kodolányi János Főiskola
Orosháza


Kodolányi János Főiskola
Budapesti Oktatási Központ


Kodolányi János Főiskola
Székesfehérvár