Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Általános információk


A felsőoktatás teljesen átalakult az elmúlt 20 évben, az állami egyetemek és főiskolák mellett megjelentek az egyházi- magán-, és alapítványi fenntartású intézmények is, de számos olyan szak, képzés is indult, ami korábban nem volt.

 

Nehéz szülőként segíteni a továbbtanulóknak, ehhez szeretnénk Önnek néhány támpontot, információt adni.

 

A Felsőoktatási rendszer

A bolognai változásokat követően a felsőoktatás egymásra épülő szakaszokból áll:

  • felsőoktatási szakképzés (2 év), korábbi felsőfokú szakképzés
  • alapképzés (3-4 év), a korábbi főiskolai szint megfelelője (BA)
  • mesterképzés (1-2 év) a korábbi egyetemi szint megfelelője (MA)
  • szakirányú továbbképzés, a korábbi másoddiplomás képzés megfelelője
  • doktori képzés (3 év), tudományos fokozat (PhD) megszerzésének a lehetősége

Teljesen mindegy, hogy főiskolára vagy egyetemre adja be jelentkezését gyermeke, mindenhol ugyanaz a BA vagy MA végzettség szerezhető meg.

 

Érettségi után alapképzésen vagy felsőoktatási szakképzésen lehet továbbtanulni.

A felsőoktatási szakképzés (korábbi felsőfokú szakképzés) (2 év) nem ad felsőfokú végzettséget, de a tanulmányok beszámíthatók az alapképzésbe, ha a hallgató folytatni szeretné a tanulmányait. Előnye többek között, hogy rövid idő alatt, a piaci körülményekhez igazodva jól hasznosítható szakmát ad a hallgatóknak. Emellett egyben a felsőfokú tanulmányok főpróbájának is tekinthető, hiszen az FOSZK képzést elvégzők gyakorlottan kerülnek be a felsőoktatás rendszerébe.
Az alapképzés a többciklusú rendszer első lépcsője. A képzés szaktól függően 6-7 féléves, és a hazai munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, az értelmiségi látásmódhoz szükséges ismeretanyagot és egyben a tanulmányok folytatásához szükséges elméleti tudást ad a hallgatóknak. Képzéseinkben kiemelt szerepet kapnak a gyakorlati ismeretek, melyek felkészítik hallgatóinkat a munkaerőpiac kihívásaira.

A Kodolányi János Egyetem képzési kínálatában jelenleg 12 alapszak szerepel.

A mesterképzés a Bologna rendszerben az alapképzés utáni, második képzési szint. A képzés 2-4 féléves lehet, az MA diploma megszerzése után el lehet helyezkedni vagy a doktori képzésen lehet további tanulmányokat folytatni.

A Kodolányi János Egyetemen 4 piacképes mesterszakon lehet az alapképzés után tanulni.

Az alap- vagy mesterképzést követően a végzett hallgatók az 1-2 éves szakirányú továbbképzésekre is jelentkezhetnek. A képzéseken, ahogy Európában az már régóta gyakorlat, speciális ismereteket, a munkahelyen elvárt többlettudást sajátíthatják el a továbbtanulók a szakterületükön belül.

A diplomásoknak több tucat szakirányú továbbképzést kínál a Kodolányi János Egyetem.

 

Az összes hazai intézményt, képzést, szakot, árat a www.felvi.hu oldalon lehet megtalálni, itt számos statisztika és más tájékoztató anyag segíti a döntést.

 

Felvételi pontszám kalkulátor

 

Ahol a várható pontszámok számolhatók ki, illetve azt is meg lehet nézni, egy nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi mennyire változtatna a pontszámokon.

 

Finanszírozás

Az új felsőoktatási törvénynek és a finanszírozási struktúrának köszönhetően sokan csak költségtérítéses formában szerezhetnek majd csak diplomát.

A jelen gazdasági helyzetben sok családnál minden fillér számít, és nehezen kigazdálkodhatónak tűnik a továbbtanulás díja. A tanulás azonban jó befektetés, megéri pénzt áldozni egy diploma megszerzésére. Magasabb végzettséggel magasabb fizetés érhető el, a munkába állás után nagyon gyorsan megtérülnek a tanulás költségei.

 

 

Amennyiben a gyermeke választott szakja nem érhető el államilag támogatott formában, vagy a várhatóan nagyon magas pontszámok miatt valószínűleg csak költségtérítéses formában szerezhet diplomát, a megoldás a DIÁKHITEL lehet. A szeptembertől igényelhető Diákhitel2 minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel biztosítja a továbbtanulás anyagi hátterét.

A Diákhitel2 államilag támogatott  kamatmentes hitellel törleszthető a hallgatói jogviszony megszűnése után, legkésőbb 40. életév betöltését követően kell megkezdeni, korlátlanul előtörleszthető, visszafizetés futamideje szabadon alakítható, számos esetben kérhető a törlesztési kötelezettség szüneteltetése. Emellett 2019-ben megjelent a nyelvtanulási DIÁKHITEL is, amely anyagi segítséget tud nyújtani a szükséges nyelvvizsga megszerzéséhez.

 

www.diakhitel.hu

 

Érdemes azonban azt is megnézni, milyen szolgáltatásokat nyújt az adott felsőoktatási intézmény a befizetett összegért és azt is, hogy a megszerzett diplomával mennyire könnyű munkát találni.


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza