Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Nemzetközi lehetőségek


A hazai felsőoktatási intézmények között kiemelkedően sikeres a Kodolányi János Egyetem nemzetközi programja.

 

Hallgatóink a világ több, mint 30 országában lévő közel 150 partneregyetemen keresztül résztanulmányokat folytathatnak vagy szakmai tanulmányutakon vehetnek részt.

 

Az elmúlt években több mint 300 tanulónk kapott Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat.

 

A nemzetközi környezet budapesti campusunkon is biztosított. Félévente a világ 20 különböző országából érkező hallgatóval 

tanul együtt az a magyar diák, aki a KJE angol nyelvű bachelor vagy master programjainak valamelyikére jár. Angol nyelvű képzéseink a legmodernebb trendek és ismeretek bemutatása révén nemcsak a szakmai ismeretek és a nyelvtudás elmélyítésére nyújtanak lehetőséget, hanem olyan team- és projektmunkára is, ahol különböző kultúrákból érkező fiatalok ismerik meg egymást és dolgoznak együtt.

 

Az angol nyelvű képzések csak nappalis formában indulnak. Az ezeken való tanulás egész heti, napközbeni elfoglaltságot jelent, az idegen nyelvi szaknyelvhasználat és gyakorlás miatt pedig egyéni tanrend csak kimagasló szintű nyelvtudás alapján adható. A hatályos rendelkezések alapján ugyanis az angol nyelvű képzés végén kapott oklevél a C1 szintű nyelvtudással, azaz felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást igazol.


Angol nyelven induló szakok


Alapszakok:

 

Mesterszakok:

 

Segítjük a nemzetközi tapasztalatszerzést!

A Kodolányi János Egyetem diákjai a világ több, mint 30 országában lévő közel 150 partnerségen keresztül résztanulmányokat folytathatnak vagy szakmai tanulmányutakon vehetnek részt.

Napjainkban a karrierépítéshez elengedhetetlen a nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat. Ezt az elvet szem előtt tartva a Kodolányi János Egyetem kiemelt figyelmet fordít az Erasmus+ program adta lehetőségekre.

Köszönhetően sikeres pályázati tevékenységünknek minden érdeklődő hallgatót támogatni tudunk, aki külföldön szeretne tapasztalatokat szerezni, kapcsolatokat építeni vagy más kultúrákkal ismerkedni.. Felmérések szerint, a Kodolányi az egyetemek között a 2. legaktívabb intézmény a kiutazó magyar hallgatók számát tekintve.

 

Mit takar az Erasmus+?

Az Erasmus+ program segítségével hallgatóink már az első tanév során pályázhatnak partnerintézményeink egyikébe. A programnak köszönhetően diákjaink megismerhetik egy idegen ország kultúráját, tökéletesíthetik nyelvtudásukat és - nem utolsó sorban - életre szóló barátságokat, kapcsolatokat köthetnek. A legtöbb magyarországi főiskolától és egyetemtől eltérően az ösztöndíjak mellett egyetemünk saját költségvetéséből is támogatja a kodolányisok külföldi tanulmányait. Lehetőség van arra is, hogy hallgatóink szakmai gyakorlatukat külföldön tölthessék el, így szerezve megfizethetetlen tapasztalatokat a karrierépítéshez.

Az Erasmus+ programunk a hallgatók számára 25 európai uniós ország több mint 100 felsőoktatási intézményébe kínál áthallgatási lehetőséget, a legnépszerűbb célállomások között találjuk az Franciaországot, Olaszországot, Spanyolországot, Portugáliát, Svédországot, Norvégiát, Németországot, Finnországot és Törökországot. Az Erasmus+ program keretében kiutazók támogatásban részesülnek, amely a felmerülő többletköltségek (lakhatás, étkezés) részleges fedezésére szolgál, így szinte tényleg csak a karrierépítésre kell koncentrálni.

Minden évben számos hallgató él a program adta lehetőségekkel, és élményekkel, barátokkal gazdagodva teljesíti a tanulmányi követelményeket.

 

Az Erasmus+ program keretein belül nem csak kodolányis diákok utaznak külföldre, hanem cserediákokat is fogadunk. A hozzánk érkező külföldi hallgatók, oktatók és a kodolányisok a Nemzetközi Hét alkalmával közös rendezvényeken, kirándulásokon, kultúrprogramokon vehetnek részt. Minden évben megrendezésre kerül a Welcome Party, ahol idegen országokból érkezett vendégdiákjaink a hazájukról, iskolájukról készített prezentáció mellett otthonuk gasztronómiájába is bevezetik az érdeklődőket. A rendezvényeknek, a közel 220 külföldi hallgatóval megtartott közös óráknak és együtt töltött időnek köszönhetően szinte erőfeszítés nélkül csiszolódik a Kodolányin tanulók nyelvtudása.


A KJE Nemzetközi Szolgáltató Központ kiemelkedő munkáját számos nemzetközi és hazai elismerés fémjelzi. 2007-ben diákjaink és külföldi diákok közös projektmunkái közül kettő E-Quality - Európai Mobilitás Minőségi Díjat és Erasmus EuroMediadíjat kapott, illetve 2010-ben az Erasmus mobilitási tevékenységek kiemelkedően jó színvonalú megszervezéséért a Tempus Közalapítvány „Nemzetközi Együttműködés Kultúráért" című nívódíjban részesítette.


A Kodolányin tanuló külföldi hallgatók integrációját elősegítendő, az egyetemünk hallgatói mentorhálózat működik, melynek hatékonyságát partnerintézményeink is elismerik, és a beérkező hallgatók számának növekedéséhez is nagymértékben hozzájárul.

 

Iskolánk 2010-ben csatlakozott az Erasmus Student Network (ESN) nemzetközi diákszervezethez. Diákjaink kulturális és szórakoztató programok szervezésével színesítik a külföldről érkező hallgatók életét, valamint tapasztalatok megosztásával segítik az Erasmus programra jelentkező diákokat. Az elmúlt időszak kirándulásai, Magyar Konyha stb. események nagy sikert arattak mind magyar, mind Erasmusos hallgatóink körében. A nyelvtudás fejlesztése mellett kulturális, kommunikációs és rendezvényszervezési tapasztalatokkal is gazdagodnak a szervezethez csatlakozott diákjaink.

 

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza