Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés
Egyetemről

Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék

Bemutatkozás

Elérhetőségek:
e-mail cím:
cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. Városmajor 2. fsz. 19.
cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56., fsz. 006.
telefonszám: (22) 543 353
telefonszám: (1) 238 93 18

Egyetemünkön a gazdálkodási szak az 1996-97. tanévben indult. Az első két évben nappali tagozaton, majd a harmadik évtől kezdve levelező tagozaton is megkezdődött az oktatás.

 

2001 szeptemberétől a Gazdálkodástan Tanszék, illetve a Közgazdaságtan Tanszéki Csoport egyesülésével alakult ki a jelenleg is működő Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. Az összevonás eredményeképp a tanszék a közgazdaságtani diszciplinák két fő területét gondozza:

 

  • Elméleti közgazdaságtan: makro- és mikroökonómia, elmélettörténet, gazdaságpolitika, környezetgazdaságtan, médiagazdaságtan
  • Alkalmazott közgazdaságtan (gazdálkodástan): számviteli és pénzügyi szaktárgyak, vállalatgazdaságtan, -finanszírozás, elemzés-ellenőrzés (controlling), adózás
 

Bővebb információ a gazdálkodási és menedzsment alapképzési (BA) szakról

http://www.kodolanyi.hu/felveteli/tanulmanyok/alapkepzes/gazdalkodasi_menedzsment

 

Bővebb információ a vállalkozásfejlesztés mester (MA) szakról

http://www.kodolanyi.hu/felveteli/tanulmanyok/mesterkepzes/vallalkozasfejlesztes

"INNOTARS" kutatás


Az innovációt befolyásoló és kísérő tényezők vizsgálata a hazai kis - és közepes vállalkozásokban

 

Projekt kezdése: 2009. május 25.

Projekt befejezése: 2011. január 31.

1. A kutatás célja

A Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Tanszékének kutatói kiemelt kutatási területüknek tekintik az innovációval kapcsolatos kutatásokat. A nemzetközi összehasonlítások szerint a magyar gazdaság, és ezen belül különösen a kis- és közepes vállalkozások innovációs tevékenysége gyenge. Ennek következtében romlik versenyképességük is. A kutatás ezért célul tűzte ki az innovációt gátló külső; társadalmi; gazdasági és kulturális, valamint cégen belüli vezetési, szervezeti és értékrendbeli tényezők feltárását, és javaslatok megfogalmazását az innováció felgyorsítására.

 

A projekt keretein belül szekunder és primer kutatásra egyaránt sor került. A szekunder kutatás során, többek között, vizsgáltuk az EU innovációt bátorító gazdaságpolitikáját, és a magyar lehetőségeket. A primer kutatás középpontjában elsősorban a kis- és közepes vállalkozások álltak, de néhány „legjobb gyakorlat" megismerése érdekében nagyvállalatoknál is vizsgálatokat végeztünk.

 

A projekt eredményei

A projekt eredményeit a zárótanulmányban, az e-learninges esettanulmány-kötetben és a kézikönyvben foglaltuk össze. Eredményeinket azóta alátámasztotta az EU legfrissebb, 2011 január 1-jén megjelent „Innovation Union Scoreboard 2010" tanulmánya.  Eszerint a hazai KKV-k innovációs teljesítménye továbbra is nagyon gyenge. A vizsgált 27 EU-s és további 7 ország között az utolsó előtti helyen vagyunk. Csak Macedóniát előzzük meg. A kutatás arra mutatott rá, hogy cégen kívüli és belüli tényezők egyaránt akadályozzák a hazai KKV-k innovációját. Ezek közül csak néhány fontosabb tényező:

Külső tényezők:

Bürokrácia, korrupció, a KKV-kkal szembeni diszkrimináció (a külföldi és nagyobb cégek megkülönböztetett támogatása), az EU-s lehetőségek elérhetetlensége, az élőmunkát terhelő magas adók és járulékok, körbetartozások, az állami KKV stratégia hiánya, a politika bizalmatlansága a KKV-kkel szemben, az innováció alacsony szintű állami támogatása, a tudással és innovációval történő versenyzés politikai elfogadásának gyengesége, és ehelyett az olcsósággal (adókedvezmények, alacsonyan tartott bérek, a humán tényező leértékeltsége) való versenyzés gyakorlata, az innovatív KKV-k helyzetbe hozását segítő kiszámítható rendszer hiánya, az innovatív magatartást és gyakorlatot gátló, gyakran ellenséges környezet, a kockázati tőke és a hitel hiánya.

Belső tényezők:

Eladósodottság, félelem az újtól, a változtatástól, a stratégia hiánya, vezetési problémák, bürokratikus szervezetek, tudáshiány, nemzetközi ismeretek és nyelvismeret hiánya, gyenge humán erőforrás menedzsment, az új módszerek (például a „nyitott innováció" alacsony szintű ismertsége.

A külső tényezőkkel kapcsolatos javaslatainkat a Zárótanulmányban, a vállalkozásoknak ajánlott módszereket a Kézikönyvben foglaltuk össze.

 

A kutatás eredményeit sajtótájékoztatón is bemutattuk, mely ide kattintva megnézhető.

 

Munkatársak


Támogatónk:
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: