Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés
Egyetemről

Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

Bemutatkozás

Elérhetőségek:
e-mail cím:
cím: 1136 Budapest, Frangepán utca 50-56. fsz. 006.
telefonszám: +36 1 238 93 03

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék egyidős a Kodolányi János Egyetemmel, 1992 óta működik. Legfontosabb feladatunknak a diákok magas színvonalú nyelvi és szakképzését tartjuk. Az oktatás és a vizsgázás angol nyelven folyik, de az általános értelmiségi képzést magyar nyelven más tanszékek adják. A nyelvi képzés célja, hogy hallgatóink közel anyanyelvi szinten (C1) sajátítsák el az angol nyelvet.

Az elméleti tudás bővítése ugyancsak fontos része programunknak, amelyet előadások és anyagkövető szemináriumok formájában kapnak hallgatóink.

 

Bővebb információ a tanszékhez tartozó anglisztika alapképzési (BA) szakról:

http://www.kodolanyi.hu/felveteli/tanulmanyok/alapkepzes/anglisztika

 

Híreink


Születésnapi kötetben publikáltak oktatóink

Heltai Pál, Kiszely Zoltán és korábbi oktatónk Sárdi Csilla tanulmánya is megjelent abban a rangos kötetben, ami Nikolov Marianne, a magyarországi alkalmazott nyelvészet egyik legnagyobb alakja tiszteletére jelent meg születésnapja alkalmából. A kötet a http://englishdepartments.btk.pte.hu linken bárki számára elérhető.

 


 

Nyelvészeti konferencia "Nyelv és kép" címmel 

A Kodolányi János Főiskola Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Tinta Könyvkiadó "Nyelv és kép" címmel rendezte meg sorrendben 9. alkalmazott nyelvészeti konferenciáját 2013. november 4-5. között a főiskola Budapesti Regionális Oktatási Központjában.

A konferencia szakmai berkekben egyre növekvő népszerűségnek egyik bizonyítéka, hogy a magyar mellett immár angol nyelven is lehetett előadásokat hallgatni, köszönhetően a szép számban megjelent külföldi eladóknak. Fóiskolánk munkatársai közül Heltai Pál, Folmeg Márta, Sárdi Csilla és Szele Bálint tartott előadást.

 


 

Nagyszabású rendezvény volt az Angol Tanszéken

"Celebrating English-Speaking Cultures", vagyis "Angol nyelvű kultúrák ünnepélyes párbeszéde" címmel szervezett programot az Angol Tanszék 2013. május 15-én, Budapesten. Az esemény fő szervezői Dr. Kodó Krisztina, főiskolai tanár és Palla Mária, adjunktus voltak.

Meghívott vendégünk Dr. Julie Gottlieb, a sheffield-i egyetem történész professzora, az angol nők helyzetéről beszélt 1918-at követően, miután választójogot nyertek. Miska János, kanadai-magyar író, fordító, bibliográfus, az MTA tagja pedig az 1956-os forradalmat követően Kanadába emigrált magyarok életének sorsfordító mozzanatairól tartott személyes hangú beszámolót. A programot Kevin Dowling, az Ír Köztársaság budapesti nagykövete zárta az angol nyelvű ír irodalmat ért hatásokról szóló előadásával, ami előtt még mód volt meghallgatni Zimborán Gábor kulturális szakértőt, a közép-európai ír tánc akadémia vezetőtanárát, aki az ír néptánc hagyományos és modern vonulatairól szólt.

 

A szünetben a hallgatók tudásukról az előadások témájából összeállított teszt kitöltésével is számot adhattak, és a legjobbak különböző ajándékokat kaptak az Ír Nagykövetségtől. A színvonalas program végén Zimborán Gábor és zenész társai ír tánc és zene bemutatót is tartottak.

 


 

XX. intézményi TDK

A Kodolányi János Főiskola XX. intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáján 15 hallgató mutatkozott be tudományos eredményeivel. A konferencia két szekcióban zajlott, az egyikben a turizmus és gazdálkodás iránt érdeklődők, a másikban a főiskola jazz, angol és andragógia szakos hallgatói mutatták be kutatásuk eredményeit.Két hallgató képviselte az Angol Tanszéket, mindkettőjük témavezetője dr. Sárdi Csilla volt. Panker Gergő "The Role of Accent in the Use of EFL: Special Focus on a Group of University Educators" és Török Gabriella "Expressing feelings on the Internet: An analysis of linguistic and non-linguistic elements of teenagers’ Facebook posts" című előadása II., illetve I. helyezést ért el megalapozott témaválasztása, tudományos kidolgozottsága és szakszerű előadásmódja révén.

Nyelvhasználat a médiában konferencia főiskolánkon

A Star Wars mesterséges nyelve szélesebb bázissal rendelkezhet, mint a természetes nyelvek némelyike - derült ki a Kodolányi János Főiskola Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Tinta Könyvkiadó "Nyelvhasználat a médiában” címmel 2012. október 29-30. között a főiskola Budapesti Regionális Oktatási Központjában rendezett tudományos konferenciáján.

A 2012. évi konferencia az ELTE és a Kodolányi János Főiskola 2005 óta tartó együttműködésének újabb állomása. A konferencia témaválasztását leginkább az határozta meg, hogy az eddigi tanácskozások után (2005: Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 2006: Nyelvelmélet és nyelvhasználat, 2007: Jel és jelentés, 2008: A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, 2009: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, 2010: Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat, 2011: Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata) eljött az ideje annak, hogy tudományos igénnyel, a lehető legszélesebb spektrumban megvizsgáljuk a média – ideértve annak alternatív, közösségi formáit is – nyelvi sajátosságait, hatásait.

A két nap alatt az ország minden tájáról és külföldről érkező előadók tíz szekcióban mutatták be kutatásaik eredményeit, elsősorban a médiatartalmak elemzése, szaknyelvek a médiában, reklámok, idegen nyelvi elemek témakörökben. Az előadásokból kiderült, hogy van egy generáció, amely a Cartoon Network segítségével tanult meg angolul, de többek között arra is fény derült, hogy a Facebookot több kutatócsoport is tanulmányozza, hogy megismerje nyelvi szokásainkat. A résztvevők azt is megtudhatták, hogy az ellenzéki politikai oldal szívesen alkalmazza politikai propagandájában a másik oldal elhíresült mondásait, s ezek többnyire így válnak szállóigévé. Mindezeken túl a tudományos rendezvény 50 előadása fókuszált még a humor és média kapcsolatára, médiában jelenlévő jelnyelvre, valamint a férfi és női nyelvhasználatra.
A konferenciát Sárdi Csilla, a KJF Angol Tanszékének vezetője és Gecső Tamás, az ELTE docense, a konferenciasorozat főszervezője nyitotta meg.
Kanada Nap 2012. április 5.

A Kanadai Nagykövetség és az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék Kanada Napot tartott közös szervezésben az anglisztika szakos hallgatók számára 2012. április 5-én. A tanszék részéről a rendezvény szervezői Dr. Jakabfi Anna, Dr. Kodó Krisztina és Palla Mária tanárnők voltak. A rendezvényen részt vettek: az Angol Tanszék nappali és levelező tagozat hallgatói mindhárom évfolyamról, a tanszék oktatói, Kanada budapesti nagykövetségéről Brian Ebel tanácsos, aki Csoma Katalin, a követség oktatási, kulturális és közéleti ügyek referensének kíséretében érkezett.

A rendezvény programja:
1. Harmadéves hallgatók előadásai (Fejes Viktor: Kanada nemzeti szimbólumai; Körmendi László: A kanadai popzene: Neil Young pályafutása; Rákosi Bence: Sport Kanadában: kosárlabda; Romhányi András: egy kanadai nemzeti hős, Louis Riel)
2. Kvíz vetélkedő Kanadáról mindenkinek. A csapatversenyben első három helyet elért hallgatók teljesítményét a kanadai követség díjazta.
3. Brian Ebel előadása Kanada politikájáról az északi térségben, a sarkköri övezetben rejlő kihívásokról és lehetőségekről.

 


 

Identity-building in the English-speaking World külföldi tanulmánykötet

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék három oktatójának szerkesztésében megjelent az Identity-building in the English-speaking World című tanulmánykötet a LAP Lambert Academic Publishing (Saarbrücken, Németország) gondozásában.  A kötet azoknak a nemzetközi szinten végzett identitás-kutatásoknak az eredményeit tartalmazza, amelyekben a Tanszék oktatói is részt vesznek.

A kötetben összesen tizenhét nemzetközi szerzőtől található tanulmány angol nyelven, így az osztrák Tudományos Akadémia tagjától, Professzor Dr.Waldemar Zacharasiewicz, a Kodolányi János Főiskola angol tanszékének öt oktatójától (Dr. Kodó Krisztina, Dr. habil Jakabfi Anna, Dr. Richter Borka, Palla Mária és Dr. Wertheimer Gábor), a francia Grenoble Egyetem, belga, ír, újzélandi, bolgár egyetemek, továbbá az ELTE, a Károli Gáspár Református Egyetem és az egri Eszterházy Károly Főiskola oktatóitól.

Az identitás rendkívül aktuális és ugyanakkor a figyelem középpontjában lévő témakör, hiszen az utóbbi évtizedekben minden angol nyelvű ország vizsgálja az identitás kérdéskörét, és a multikulturalizmus erőteljes térhódításával a téma különösen időszerűvé vált. Ennek oka, hogy az identitás mértéke és megjelenési formái a kulturális élet számos területén fontos szerepet töltenek be. Minden ország képviselője másképp látja e témakört és a nézőpontok sokasága és különbözősége teszi érdekessé és izgalmas olvasmánnyá a kötetben megjelent tanulmányokat, amelyek az oktatásban is jól felhasználhatóak ajánlott irodalomként.

A tanulmánykötet a Budapesti Oktatási Központunk könyvtárában megtalálható, illetve az interneten megrendelhető. A kötet pontos adatai:

Kodó K., Jakabfi A., Richter B. (Eds.). Identity-building in the English-speaking World. Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany. 2012. ISBN 978-3 8484-0884-9. (241 oldal)

 


 

Kanada magyarországi nagykövete az Angol Nyelv és Irodalom Tanszéken

Kanada Magyarországi Nagykövetsége, a KJF Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke, valamint a Nemzetközi Szolgáltató Központ közös szervezésében Őexcellenciája Tamara Guttman, Kanada magyarországi nagykövete tartott előadást „Canada Today” címmel az anglisztika szakos hallgatók számára 2011. november 21-én. Az előadáson a nappali tagozatos diákjaink nagy számban vettek részt, akik az előadás meghallgatása után olyan kérdéseket vitattak meg a nagykövetasszonnyal, mint a nemzetközi gazdasági integráció előnyei és lehetséges veszélyei, valamint az egy országon belül található különböző társadalmi csoportok integrációjának kihívásai. Az előadás után kötetlen beszélgetésre került sor a nagykövet asszony, az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék oktatói és a Nemzetközi Szolgáltató Központ munkatársai között. Ennek eredményeként a nagykövet asszony várhatóan újra ellátogat a főiskolára, annak székesfehérvári központjába csakúgy, mint az Angol Tanszékre Budapesten.

 


 

Identitiy-building in the English-speaking world (Az identitás kérdésköre az angol nyelvű országokban) Nemzetközi tudományos konferencia a Kodolányi János Főiskola Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének szervezésében

(Siófok, 2011. április 28-30.)

„Identitiy-building in the English-speaking World” címmel a Kodolányi János Főiskola Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke nemzetközi konferenciát rendezett az intézmény Siófoki Oktatási Központjában 2011. április 28. és 30. között.

Az angol nyelvű országok esetében az identitás kérdésköre hosszú idők óta fontos téma, amely napjainkban a multikulturalizmus erőteljes térhódításával újra aktuálissá vált. Az identitás tartalmai, megjelenési formái és jellemzői a művészet számos területén tetten érhetőek és vizsgálhatóak. A konferencia központi kérdésköre az identitás elvesztése és keresése, valamint az identitás-felfogás változásai Anglia, az Egyesült Államok, Írország, Kanada és Új-Zéland esetében. A különböző korszakokra jellemző identitás-keresést és az identitás arculatának változásait az egyes tanulmányok elsősorban az irodalmi és képzőművészeti alkotásokban megfogalmazódó tartalmak, valamint a társadalmi entitásként megjelenő nyelv fényében vizsgálták.

A konferencián plenáris előadást tartott Waldemar Zacharasiewicz, az osztrák Tudományos Akadémia tagja, valamint Frank Tibor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének igazgatója. A konferencián képviseltette magát számos európai, valamint amerikai és kanadai felsőoktatási intézmény. A hazai felsőoktatási intézmények közül az ELTE, a Debreceni Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, az egri Eszterházy Károly Főiskola, valamint a vendéglátó Kodolányi János Főiskola kutatói fejtették ki véleményüket a témáról. A konferencia Siófok Önkormányzata, valamint az Ír Köztársaság Nagykövetsége támogatásával jött létre.

 

Képek a konferenciáról

 

Rendezvényeink • 2016. december 17. English Department X-mas Party: egész napos műsor és mini konferencia. A 3 nappalis évfolyam ad műsort (zenés feldolgozások, hallgatók által készített filmek, irodalmi feldolgozások, quiz, stb.), melyet a levelezős hallgatók zsűriznek, a végén KJF-es ajándékok és angol nyelvű könyvek kerülnek kiosztásra a legjobb előadások prezentálóinak.
   
 • 2016. november 22. a II. éves nappalis hallgatókkal mentori óra keretében az American Corner-ben (Fulbright EducationUSA) előadást hallgatunk meg „Studies in the U.S. The importance of international education”. Az előadást Litkei Kornélia (Senior Adviser, EducationUSA Advising Center) angolul tartotta meg.
  A programot részletesen a következő linken lehet megtekinteni: http://budapest.americancorner.hu/event/iew-special-university-outreach-program-kodolanyi-janos-university Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 62. 1.em, 111. szoba.

 • 2016. november 7-8. Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei konferencia, Kodolányi János Főiskola, ELTE, Tinta Könyvkiadó. Itt szekcióelnök volt és A szakfordítás tanítása a felsőoktatásban címmel előadást tartott Szele Bálint.

 • 2016. október 26. 1916 című ír dokumentumfilm vetítése a nappalis anglisztika hallgatóinak, melyhez Michael Geaney, ír történész mondott bevezetőt.

 • 2016. október 26. Michael Geaney – ír történész előadása a nappalis 3 anglisztika évfolyamnak
 • 2016. október 22. Michael Geaney – ír történész előadása a levelezős anglisztika hallgatóknak a KJF-en

 • 2016. október 24. Farkas Endre – magyar-kanadai költő és író előadása a KJF-en

 • 2016. szeptember 26 és 29. között a csíkszeredai Sapientia Egyetemről érkezett Dégi Zsuzsanna. Előadásai:
  1. Linguistic landscape and schoolscape
  2. A multilingualism perspective in EFL teaching
  3. EFL teachers' attitudes towards non-target language use
  4. Multilingualism within the Hungarian community in Transylvania (3. anglisztika nappali)

 • 2016. szeptember 21. Fujkin István – Angol tanszék meghívására, magyar-kanadai festőművész előadása a KJF Szabadegyetemen

 • 2016. szeptember 13. 12.00-13.30 (World Englishes) és szeptember 14. 14.15-16.00 (Spreading English as Lingua Franca) – a japán Kanazawa Seiryo Egyetem oktatója Fujimi Tanaka professzor asszony előadásai nappalis hallgatóknak.

 • 2016. szeptember 16. A Budapest Centre for Irish Studies, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézet Anglisztika Tanszék és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia szervezésében Seamus Heaney emlékbeszéd. II. éves nappalis hallgatók. Helyszín: MTA Díszterem.

Munkatársak


Támogatónk:
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: