KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le, vagy rendeld meg a KJE aktuális felvételi kiadványát ingyen!

On-line megrendelem PDF-ben letöltöm

Oktatói mobilitás

Pályázati felhívás Erasmus+ oktatói mobilitásra a 2019/2020-es tanévben

 

                                                           Tisztelt Kollégák!

 

A 2018/2019-es tanévben az Erasmus+ mobilitási keret a KJE Erasmus+ és Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás programok partnerintézményeiben végzett vendégoktatói programban való részvétel támogatását teszi lehetővé.

A kiutazás célja a fogadó intézményben végzett oktatás lehet, kutatási tevékenység nem támogatható. Oktatói tanulmányút: időtartama 2-60 nap közötti időszak, ebbe nem számít bele az utazás ideje. A kötelezően megtartandó oktatási órák száma legalább nyolc.

A sikeres pályázóknak nyújtott ösztöndíj nagysága az Európai Bizottság által megállapított ország ráta, a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok számának figyelembevételével kerül meghatározásra.

 

Részletes információ a Tempus Közalapítvány honlapján található: http://www.tka.hu– Pályázatok – Mobilitási projektek/Felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása

 

Az oktatói mobilitás alapelvei szerint az Európai Bizottság által nyújtott, és a KJE által pályázat útján elnyert támogatás a külföldi oktatói tanulmányút időtartamára vonatkozó utazási, szállás- és megélhetési költségekhez való hozzájárulás: a megélhetési költségek az EB által meghatározott és táblázatba foglalt célországonkénti napi vagy heti ráták alapján kerülnek kiszámításra.

 

A beérkező pályázatokat a főiskolán belül a Mobilitás-ösztöndíj Bíráló Bizottság tekinti át. A nyertes pályázatok esetében a Bizottság az ösztöndíj mértékéről hozott döntésében figyelembe veszi az adott cél-országban várható kiadásokat. Az Erasmus+ ösztöndíj nem szükségszerűen fedezi teljes egészében a felmerülő költségeket, hanem kiegészítő támogatást nyújt az oktató utazásához, illetve a kint tartózkodás során felmerülő megélhetési költségekhez.

 

Oktatói mobilitásra jogosult az, aki:

  1. Teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktató;
  2. Állampolgársága magyar, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, ill. tartózkodási engedéllyel rendelkezik

 

A pályázati anyagot a kitöltött pályázati űrlappal és a szükséges csatolt dokumentumokkal, kérném, szíveskedjenek elküldeni 2019. október 28-ig a Nemzetközi Képzési és Szolgáltatási Központ részére (postai úton, ajánlott küldeményként az alábbi címre: KJE- Nemzetközi Szolgáltatási és Fejlesztési Központ, 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. Jelige: Erasmus+ Oktatói Mobilitás). A Bíráló Bizottság döntésének határideje előreláthatóan: 2019. november 8-a, melyet követően minden pályázót kiértesítünk az eredményről.

 

Jelentkezési lap letöltése »

Erasmus+ partnerintézmények listája (PDF)

 

Sikeres pályázást kívánok!

 

Üdvözlettel,

Horváti Éva

nemzetközi kapcsolatok igazgató

Nemzetközi Szolgáltatási és Fejlesztési Központ

 

 

 


 

 

 

 

1995-ben indult az Európai Unió LLP programja, amely az oktatás minden szintjét - az óvodai képzéstől a felnőttoktatásig - támogatja. A LLP programcsomagon belül az ERASMUS (European Community Action Schemes for the Mobility of University Students) program a felsőoktatási intézmények fejlesztési törekvéseit segíti. A program magyarországi koordinációját a Tempus Közalapítvány keretén belül működő LLP Nemzeti Iroda látja el.

 

A magyar felsőoktatási intézmények először 1997-ben adhattak be pályázatot a LLP/ERASMUS programban való részvételre. A támogatott tevékenységek megvalósítása 1998. szeptemberétől kezdődött. Az intézmények minden év november 1-ig adhatják be ún. Intézményi Szerződés pályázatukat, amelynek sikeres elbírálása esetén a megvalósítás a következő tanév szeptemberében kezdődik. 
A programban kizárólag akkreditált felsőoktatási intézmények vehetnek részt. A pályázatot az Európai Bizottsághoz kell benyújtani. A pályázatok technikai kezelését alvállalkozóként a Bizottság megbízásából a brüsszeli székhelyű LLP, Leonardo & Youth Technical Assistance Office (TAO) végzi. A beadott pályázatokat formai és szakmai szempontok alapján értékelik. A bírálati folyamat novembertől általában májusig tart. 

A nemzeti hatáskörbe tartozó mobilitás esetében az Európai Bizottság közli a Tempus Közalapítvány/LLP Nemzeti Irodával a jóváhagyott kiutazási keretszámokat, valamint a rendelkezésre álló nemzeti költségvetést. A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a Felsőoktatási Bizottság javaslata alapján dönt a nemzeti keret felosztásának az elveiről (Nemzeti Akcióterv), amit az Európai Bizottság is jóváhagy. Az Európai Bizottsággal kötött szerződés alapján a Tempus Közalapítvány szerződést köt a nyertes intézményekkel, és rendelkezésre bocsátja a megítélt támogatást. A felsőoktatási intézmények a megítélt támogatás felhasználásáról a program alapelveinek figyelembevételével autonóm módon dönthetnek. A program szabályszerű végrehajtását a Tempus Közalapítványon keresztül az Európai Bizottság felügyeli és értékeli.

 

 

 

Intézményi megvalósítás 
A hallgatói mobilitás megvalósítása kezdettől fogva nemzeti hatáskörbe tartozik. A 2000/2001-es év az első év, amelyben az oktatói mobilitás lebonyolítása is nemzeti hatáskörbe került. A lebonyolítás nemzeti alapelveiről az évente jóváhagyott Nemzeti Akcióterv rendelkezik.

 

Az LLP program 2007-ben megújult, és LIFELONG LEARNING program néven folytatódik a 2014-ig. A megújult pályázati program egyben megemelt költségvetési keretet is jelent, illetve a szakmai gyakorlatok bekerülését az Erasmus alprogramba a Leonardo-ból.


Alapelvek:

 Az Erasmus mobilitás időtartama:

 

Jelentkezési lap letöltése »

Erasmus+ partnerintézmények listája (PDF)

 

Pénzügyi rendelkezések

 

Napi ösztöndíj ráták:

Fogadó ország Napi támogatás 1-14 nap Napi támogatás 15 - nap
Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg,  Norvégia, Svédország, Nagy Britannia; 170 euró 119 euró
Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália; 140 euró 98 euró
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Macedónia, Magyarország, Törökország 110 euró 77 euró

 

Utazási támogatás távolság alapján:

100 -  499 km 180 euró
500 - 1 999 km 275 euró
2 000 - 2 999 km 360 euró
3 000 - 3 999 km 530 euró
4 000 -  7 999 km 820 euró
8 000 - 19 999 km 1500 euró

 

 

 

 

 

 

 

On-line beszámoló:

Az alábbi on-line beszámolók egyikének kitöltése abban az esetben szükséges, ha Ön az LLP/Erasmus, ill. Erasmus+ szerződésben leírtakat, valamint a programot sikeresen teljesítette.

On-line beszámolók elérhetőségei:

http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=637

 

Hasznos címek:

Egyéni pályázati lehetőségek:

 

Nagykövetségek honlapjai:

 

Honlappal nem rendelkező magyarországi külképviseletek:
Belga Nagykövetség
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 13.
Tel: +361/457 9960
Fax: +361/375 1566
E-mail : Budapest@diplobel.fed.be
Web: http://diplomatie.belgium.be/hungary

Bolgár Nagykövetség 
1062 Budapest, Andrássy út 115
Tel: 322-0824, Fax: 322-5215
E-mail: bgemblm@attglobal.net

Bosznia-Hercegovina Nagykövetsége 
1026 Budapest, Pasaréti út 48
Tel: 212-0106 Fax: 212-0109
E-mail: -

Dán Nagykövetség 
1122 Budapest, Határőr út 37.
Tel: 487-9000, Fax: 487-9045
E-mail: danishembassy@pronet.hu

Görög Nagykövetség 
1063 Budapest, Szegfű u. 3.
Tel: 322-8004, Fax: 342-1934
E-mail: grda@axelero.hu

Ír Nagykövetség 
1054 Budapest, Szabadság tér 7-9
Tel: 302-9600, Fax: 302-9599
E-mail: iremb@elender.hu

Jugoszláv Nagykövetség 
1068 Budapest, Dózsa György út 92/b.
Tel: 342-0566, Fax: 322-1438
E-mail: ampjubp@mail.datanet.hu

Kínai Nagykövetség 
1068 Budapest, Benczúr u. 17
Tel: 413-2400, Fax: 413-2433
E-mail: knnk@mail.matav.hu

Lengyel Nagykövetség 
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
Tel: 342-8135, Fax: 351-1722
E-mail: secretary@polishemb.hu

Orosz Nagykövetség 
1062 Budapest, Bajza u. 35.
Tel: 302-5230, Fax: 353-4164
E-mail: -

Portugál Nagykövetség 
1026 Budapest, MOM Park, Alkotás u. 53
C. épület, IV. emelet
Tel: 201-7617, Fax: 201-7619
E-mail: embport@axelero.hu

Román Nagykövetség 
1146 Budapest, Thököly út 72
Tel: 352-0271, Fax: 343-6035
E-mail: roembbud@mail.datanet.hu

Svéd Nagykövetség 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/a
Tel: 460-6020, Fax: 460-6021
E-mail: ambassaden.budapest@foreign.ministry.se

Szlovák Nagykövetség 
1143 Budapest, Stefánia út 22-24
Tel: 460-9010, Fax: 460-9020
E-mail: slovakem@matavnet.hu

Szlovén Nagykövetség 
1025 Budapest, Cseppkő u. 68
Tel: 438-5600, Fax: 325-9187
E-mail: VBP@mzz-dkp.sigov.si

Török Nagykövetség 
1062 Budapest, Andrássy út 123
Tel: 344-5025, Fax: 344-5143
E-mail: tbudapest@turkishembassy.hu


Helyszínek

Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
Budapesti Oktatási Központ
1139 Budapest,
Frangepán u. 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
felveteli@kodolanyi.hu
+36 22 543 324
+36 80 203 769
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv
Főtámogatónk: