Diplomaátvétel

Kedves volt Kodolányis Hallgatónk!


A 2024. nyarán sikeres záróvizsgát tett hallgatóink közül mind a székesfehérvári, mind a budapesti képzési helyszín hallgatói, akik diplomáikat személyesen a diplomaátadó ünnepségen nem veszik át, a diplomákat személyesen csak Székesfehérváron tudják átvenni 2024. július 16-tól augusztus 15-ig az alábbiak szerint: 


Helyszín: 8000 Szfvár, Rákóczi u. 25. (volt Technika Háza épülete), I. emelet, galéria

Időpont: kedd és csütötök 9.00-tól 14.00-ig

 

Orosházi képzési helyszín hallgatói: kérjük az átvétel végett, egyeztessenek időpontot Kristóf Judit kollégánkkal a csjudit@kodolanyi.hu e-mail címen.


   A nyelvvizsga amnesztiával kapcsolatos szabályokat az alábbi három jogszabály rögzíti:

1.

101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről 6.§-a: Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

2.

350/2021.(VI.24.) Korm. rendeletveszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről a nyelvvizsga amnesztiát a 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tett hallgatókra is kiterjesztette.  

A fenti két rendelet alapján tehát, aki korábban bármikor, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, a nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, és oklevelét ki kellett állítanunk.


3.

 Az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról 2022. évi LIX. törvény módosította A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. oklevélkiállítással kapcsolatos 51. §-t. Ez azt jelenti, hogy azok a volt a hallgatók, akik  2021. augusztus 31. után, korábban már sikeres záróvizsgát tettek, s 2022. december 20-ig (azaz a fenti jogszabály hatályba lépésének napjáig) még nem teljesítették nyelvvizsga kötelezettségüket, mentesülnek a  korábbi nyelvvizsga követelmény alól. Az oklevél kiállítási ideje  a fent nevezett jogszabály hatályba lépéstől számított 30 nap. Ez azt jelenti, hogy 2023. január 20-ig a fenti hallgatói csoport részére a KJE az oklevelet kiállítja. Az érintett hallgatókat az átvételi időpontról Neptun üzenetben értesítettük.


 Az 1-es 2-es és 3-as pontban érintett, Budapesten, Székesfehérváron, Siófokon végzett  hallgatóinknak a személyes diplomaátvételt csak Székesfehérváron tudjuk lehetővé tenni a fenti időpontokban. Az Orosházán végzett hallgatóinkat kérjük, hogy átvétel végett szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot Kristóf Judittal a csjudit@kodolanyi.hu e-mail címen.


 

GYAKORI KÉRDÉSEK:


Mi a teendő, ha meghatalmazottja venné át az Ön dokumentumait?

Abban az esetben, ha nem Ön, hanem meghatalmazottja veszi át oklevelét, kérjük, töltse le a www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat oldalról a meghatalmazást. A meghatalmazás nyomtatványt a fenti oldalra belépve a Végzősök menüpont alatt találja.

 

Mi a teendő, ha Ön postai úton szeretné dokumentumait kézhez kapni?

Postai úton történő diploma átvételre is van lehetőség, amely díjköteles. 

A postázás díjköteles, költsége 2000 Ft. Külföldre történő postázás esetén 40 €. Ha így szeretné megkapni diplomáját, töltse ki a postázási igénylő lapot és ide töltse fel az utalás igazolását is. A díjat a Kodolányi János Egyetem MHB Bank Nyrt-nél vezetett 18203026-06000385-40010018 számú forint számlájára, illetve a HU47 1820 3026 0600 0385 5902 0015 EUR számlájára kell átutalnia. A befizetést banki utalással kell teljesíteni. Utaláskor a „Közlemény” rovatot a következő három adattal, ebben a formában kell kitöltenie: Diploma külön eljárási díj, Neptun kód, név.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2024. nyarán záróvizsgázó és diplomapostázást kérő hallgatók diplomáit a 2024. július 15-i héttől kezdjük postázni hivatalos iratként.


 Kérdését a tanulmanyi@kodolanyi.hu e-mail címen várjuk. 

 

Final diploma (degree certificate) postal delivery request form

 

In order to receive the final degrees by the Hungarian post office, you can request a delivery service by filling in the application form below and uploading the proof of payment of the relevant fee. 

 

The delivery fee is 2000 HUF.

 

The fee must be paid by banking transfer to our HUF account. 

Name of account holder: Kodolányi János Egyetem

Account: 18203026-06000385-40010018

Name of Bank: Takarék Kereskedelmi Bank 

 

Please mark in the Comment section: Diploma delivery fee, Neptun code, Name

 

Please make sure that you mark the complete and correct address where you will be able to receive the degree in person and sign the delivery note as well.

 

Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
Budapesti Nemzetközi Campus
1139 Budapest,
Frangepán u. 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
info@kodolanyi.hu
+36 22 543 400
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv