KIADVÁNYOK


A 2010-es tanulmánykötet
Európai kultúra, narratívák, diskurzusok
(szerk. Glavanovics Andrea és Szele Bálint) A kötetben megjelenő tanulmányok a Régiók Európája: Az integrált Európa narratívái és diskurzusai (Budapest, 2007. október 20.), Kodolányi János Főiskola valamint a Globális, regionális és helyi kultúra az Európai Unióban (Székesfehérvár, 2008. november 29.), Kodolányi János Főiskola című konferencián elhangzott előadások írásos változatai.


A kötetben szereplő tanulmányok:
 • A. Gergely András: Az etnoregionális tér a mediterrán zenei hullámokban.
 • Benedek Mónika: Megegyezések és különbségek a klasszikus és a jazz-zene harmóniajelölésében – Beszámoló a XVIII. Nemzetközi Kodály Szimpóziumon tartott előadásról
 • Petőné Csuka Ildikó: A minőség kérdése a felsőoktatásban
 • Mócz Dóra: A tudásbeszámítás lehetősége az élethosszig tartó tanulásban az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, valamint nemzetközi „jó gyakorlatok”
 • Mátóné Szabó Csilla: Változó pedagógusszerepek a XXI. században
 • Torgyik Judit: Multikulturális nevelés itthon és külföldön
 • Dancsó Tünde: Az informatikai műveltségkép kialakításának lehetőségei Európában
 • L. Rédei Mária DSc: Erasmus oktatói mobilitás
 • Szép Zoltán: Az idegenforgalom, turizmus és a határforgalmi (idegenforgalmi) adatok gyűjtésének egyes időszaki tapasztalatai és további lehetőségei
 • Lőrinczné Bencze Edit: Horvátország az európai integráció és a csatlakozás felé vezető úton
 • Sándor Illés: International retirement movements in Hungary
 • Balázs Kotosz: Multicultural Narratives in the Ile-de-France Region (France)
 • Andrea Székely: Multicultural Narratives in the Cross-Border Twin City of Komárom/Komárno
 • Igor Yegorov: Ukrainian ’EU-oriented policy’: Internal and external problems on the way of integration
 • Bordás Sándor: Szocializációs folyamatok, nyelvi kódok nemzeti gondolkodás
 • Kiss Endre: Európai perspektívák vagy Európa perspektívái?
 • Lévai Imre: Európai Unió: a modern világrendszer komplex alrendszere
 • Gergó Zsuzsanna: Mozaikok a szociális gazdaság fogalom- és fejlődéstörténetéből – „top down” és „bottom up
 • Páble Adrienn: A civil szervezetek szerepe a várostérségek versenyképességében
 • Mile Csilla: Innováció a gazdaságpolitikában – Magyarország helye az európai versenytérben
 • Beszteri Béla:Regionális kultúra az EU-ban és Magyarországon
 • Szele Bálint: Shakespeare-tragédiák a sajtó tükrében Székesfehérvárott
 • Hegyi-Halmos Nóra: Felnőttképzési intézmények szervezetfejlesztési tapasztalatai Magyarországon
 • Sorosy Dóra: A drámajáték alkalmazása a nyelvoktatásban
 • Vidó Judit: A globalizáció és a fogyasztói társadalom hatása a modern táncra
 • Kölcsönhatások a regionális kultúrában
 • Glavanovics Andrea: A brit–magyar kapcsolatok kialakulása és történeti változásai
 • Irimiás Anna: A filmek szerepe Olaszország kulturális turizmusában
 • Lőrinczné Bencze Edit: Az európai civilizációk találkozási pontja: a Nyugat-Balkán
 • Kotosz Balázs: Globális utazások helyi döntései a regionális lehetőségek tükrében
 • Székely Andrea: A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió regionális szerepe.


A 2006-os konferencia kötete
Közép-Európa: transzfer és dialógus
(szerk. Glavanovics Andrea és Szele Bálint) A Budapest Fórum nemzetközi konferenciája. Fürstenfeld, 2006. szeptember 30. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2009.


A kötetben szereplő tanulmányok:
 • Albert Sándor: A nem pedagógiai végzettségű egyetemi oktatók továbbképzésének modellje
 • Bognár Krisztina - Bencsik Andrea: The Key Elements And Success Factors Of Knowledge Management
 • Bordás Sándor: Kultúra - kommunikáció - konfliktus
 • Darai Lajos: A közép-európai kommunikációs tér mai kihívásai
 • Dombay István - Magyari-Sáska Zsolt - Peteley Attila: Some Elements of Cultural Tourism in Transylvania
 • Endre Kiss: Mittel-Europa in wechselnden Perspektiven
 • Fábián Attila: Regionális tudásmenedzsment, regionális tudáshálózat
 • Gábor Ujváry: Auf den Spuren ungarischer Geschichte in Wien
 • Gergó Zsuzsanna: "Build Bridges" - or "All Merge that Belong Together"
 • Glavanovics Andrea: A brit közgondolkodás és Magyarország
 • Hervainé Szabó Gyöngyvér: Identity in Localisation and Globalisation Processes: a Case of the Central Danubian Region (CDR) 1990-2005
 • Ildikó Csuka - Dr. Somogyi Ferenc: Social and economic consequences of the uncontrolled innovation
 • Klaus Zeyringer: Große Erzählungen, kleine Erzählungen - Kultur, Memoria, Imagination
 • Kotosz Balázs: Fiscal Expenditures and the GDP - Baltic Transition Compared
 • Kovács László: Siebenwiesenland - Hétrétország
 • Lőrinczné Bencze Edit: Ways of integrating the Western Balkan Countries into the European Research Area
 • Majoros András - Mile Csilla: Development of Economic Relations Between Hungary and Romania
 • Mócz Dóra: The Role of Permanent Education in Personal Mobility in the Mid-Transdanubian
 • Mojca Brescak: Cluster economy
 • Németh Katalin: Wertschaffung in Siedlungsgemeinschaften
 • Region
 • Romsics Gergely: When The European Umbrella Opens...
 • Székely Andrea: Fordítási problémák a határmenti együttműködésekről szóló hivatalos dokumentumokban
 • Szép Zoltán: A vándorlás (migráció) egyes nemzetközi és hazai tapasztalatai és az oktatás
 • Szokoly Mária: Adult Education (Methodological) Experiment for Closing Up Disadvantaged Peoples in Barcs' Micro Region (Hungary)
 • Tarbay Gabriella: A közép-európai együttműködés a vöröskői Pálffy kastély példáján
 • Torgyik Judit: Felkészítés a multikulturális nevelésre
 • Vizi László Tamás: Attempts at Cooperation in the Danube-Basin in the First Half of the 1930s
 • Zita Veit: Kulturtransfer in der Doppelmonarchie: Leopold Rosner als Wiener Verleger ungarischer Dramenübersetzungen


A 2005-ös konferencia kötete
The Europe of Regions: Literature, Media, Culture.
(szerk. Glavanovics Andrea és Szele Bálint) International conference of the Budapest Forum. Komárno, 22. October 2005. Kodolányi János University College, Székesfehérvár, 2007.


A kötetben szereplő tanulmányok:
 • Sándor ALBERT: Selye János University and the Training of Hungarian Intellectuals in the South of Slovakia
 • Zsuzsanna FORRÓ: The Development of Abilities in the School of the 21st Century
 • Balázs KOTOSZ: Websites of the Departments of Statistics in Hungarian Economic Higher Education
 • Dóra MÓCZ: The Importance of Life-long Learning in the light of the Lisbon Process
 • Terézia STREDL: The Impact of the Media on Children's Mental Development
 • Edit SZABÓ: The Effects of the Media on the Spiritual World of the Children
 • Mária SZOKOLY: The Bequest of Culture and Dance
 • László Tamás VIZI: The Role of Civilisation and Cultural Studies in the Education System of the International Relations / International Studies Majors
 • Andrea BOGÁR: Feminist Adaptations of Shakespeare-Shakespeare and Frightening Feminism
 • Margit ERDÉLYI: Alterations of Values in Literature
 • Gyöngyvér HERVAI SZABÓ: New Historicism and Poetics of Culture
 • József KESERŰ: When the Face Speaks
 • Krisztina KODÓ: Past within the Present? Cyberculture versus the Traditional Heritage
 • Imre KURDI: Kodolányi House of Literature and Research Centre as a Scientific and Literature Project
 • Attila MÉSZÁROS: Literature in the Net-Net Literature?
 • Imre PERES: The Role of the Bible In Strengthening Literature and Culture
 • Andrea GLAVANOVICS: Magyar Magic, Hungary in Focus
 • Gyula H. VARGA: The Linguistic Map of the EU
 • Endre KISS: About Meso-Level Dimensions of Globalization
 • Ilona KÓNYA: The Dutch-Hungarian Cultural Connections
 • Edit LŐRINCZ BENCZE: Croatia's Cultural Policy
 • Andrea SZÉKELY: The Cultural Situation of National Minorities of Neighbouring Countries Living in Hungary
 • Gábor UJVÁRY: "Foreign Sentinels of Hungarian Culture"
 • Mónika ANDOK: News as a Text Type vs. Genre Alternation in the Age of Information Society
 • Lajos Mihály DARAI: The Hungarian Principles of Programme Making and Broadcasting-Supplement to the New Media Law


A 2004-es konferencia kötete
Cultural Networks in the Integrating Europe
(szerk. Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér és dr. Szabó Péter) International conference of the Budapest Forum. Székesfehérvár, 11. September 2004. Kodolányi University College, Székesfehérvár, 2004.


A kötetben szereplő tanulmányok:
 • SZABÓ Gábor: Foreword
 • Dr. SZABÓ Péter: Presidential Address
 • Bálványosiné dr. GELENCSÉR Katalin: Hungarian Cultural Policy and Administration in the EU
 • SOÓS Pál: Some Problems of Cultural Policy and Administration after the Enlargement of the European Union
 • SZELE István: On European Cultural Networks
 • Dr. SÁRI Mihály: Bridges of Border Crossing Cultures and their Builders
 • SZÉP Zoltán: Some Topical Questions of Linguistic Knowledge, Language Policy and Language for Specific Purposes
 • KISS Endre: Globalization and Justice
 • Hervainé dr. SZABÓ Gyöngyvér: Transnationalism, Globalisation and Post-National American Studies
 • BECKER, Melitta: German Studies Meet Intercultural Dialogue: New Challenges in the Era of Postmodernism
 • Dr. KOVÁCS László: Post-National Culture and "Kakanien"
 • Dr. PALCSÓ Mária: The Whole and the Parts-Regionality
 • Dr. BESZTERI Béla: The Revolution of Science and Hungary's Tasks in the European Union
 • Dr. BORDÁS Sándor: Scientific Networks around Selye János University
 • Kraiciné dr. SZOKOLY Mária: New Roles of Libraries and Librarians: Retrospection to a Completed International Cultural Project
 • ALBERT Sándor: The Organisation of Minority Culture and Higher Education
 • GRENDEL Ágota: The State of Minority Culture in Slovakia
 • Dr. TORGYIK Judit: Multicultural Education and the Medias
 • MEZEI László: The Role of Culture in Business English
 • DOMBAY István: Cultural Tourism Resources in the Gheorghieni Basin
 • LELOVICS Zsuzsa: Nutrition Cultures in Europe in the 21st Century
 • MONOSTORI Borbála: Hungarian Wine Orders and Their International Relations

A 2003-as konferencia kötete

Quo Vadis Europe?
(szerk. dr. Beszteri Béla és Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér) International conference of the Budapest Forum. Székesfehérvár, 12-13. September 2003. Kodolányi University College, Székesfehérvár, 2004.


A kötetben szereplő tanulmányok:
 • Gábor Szabó: Introduction of Fejér County
 • Lyubov Shishelina: Russia's Approach towards EU-enlargement in the First Decade of the 21st Century: Possible Scenarios
 • Anthony Alcock: The Relationship of the European Union (and of Europe in General) with Asia, Africa and the Middle East
 • Joseph v. Komlóssy: Autonomy Problems: the Council of Europe and the European Union
 • Melita Richter: Identity and Exclusion in an Expanded EU
 • Gyöngyvér Hervai Szabó: Prospects for City-Regions in Europe
 • Péter Heinrich: The Central-Transdanubian Region
 • Arnaldo Mariotti: Development and Fast Evolution in San Salvo
 • István Schrick: Settlement Partnership between Rácalmás and Dansfeld
 • Sándor Bordás: Cross Border Academic Relations
 • Ildikó Szatmári: The Relationship of Hungary and the Higher Education with Regard to the Neighbouring Countries
 • Csilla Sárdi: The Role of Networking in the Creation of the European Higher Education Area
 • Leszek Korzeniowski: Security and the Regions in Europe© Budapest Fórum 2007