Minőségirányítás

A KJE minőségfilozófiája:


„Értsd meg a jelent, nézz a jövőbe, és készítsd fel magad a lehetőségre.”

A Minőség a szervezet önrealizálása, az élet (a környezet, a szervezet, a munkatársak) kreatív erőinek és a gondolkodásnak összekapcsolása, a szervezet és környezet megértésével, a vezetők és munka­társak gondolk­odásának alakításával: a szubjektív és objektív minőség összekapcsolása, a statikus és dinamikus minőség integrálása.

 

A KJE minőségi alapelvei:

 

  1. Értékteremtés a kockázatviselők részére: a fenntartó esetében kiegyensúlyozott eredmény-köz­pon­tú­ság, a felsőoktatás nemzeti szakpolitikai céljainak való megfelelés az IFT szerinti mű­ködés révén, az intézmény stratégiai partnereinek megfelelő oktatási-kutatási és társadalmi felelősséghez kapcsolódó értékteremtés.
  2. Értékteremtés a vevők (hallgatók, helyi közösségek) részére: életminőség-javítás, tanulás­köz­pontú oktatás, tanulástámogatás, a hallgatók és munkáltatók jövőbeni igényeinek megértése, fogyasztói elégedettség versenyképes hallgatók és versenyképes várostérségek, régiók révén.
  3. A vízió integritásán alapuló, inspiráló vezetés: az IFT alapján kibontott stratégiai szer­vezeti célok és irányok egysége megteremtése, a rövid és hosszú távú célok összekapcsolása az IFT lebontott operatív terveivel, a tényalapú döntéshozatal.
  4. Agilis menedzsment: akcióközpontúság, a kulcs teljesítménymutatók mentén való team építés, akció­központú vezetés és forráselosztás, gyors alkalmazkodás és munkavégzési modellek,
  5. Sikerek a munkatársak tehetségfejlesztése révén: az oktatói minőség biztosítása, a szak­szol­gáltatási és támogató szolgáltatási munkatársak minősége biztosítása, vezetői tehetség­fej­lesztés, kompetencia alapú foglalkoztatás, teljesít­mény alapú elszámoltathatóság és önkéntes részvétel összekapcsolása.
  6. Kreativitás és innováció összekapcsolása a kulcstevékenységekben: kutatás alapú oktatás, pedagógiai módszertani gazdagság, innovációt és fejlesztést eredményező kutatás, együttes értékteremtés, rugalmasság és reagáló képesség.
  7. Stratégiai partnerségek: kiegészítő képességek fejlesztése a kooperatív partnerekkel, kutató­in­té­ze­tek­kel, gyakorló­szer­ve­ze­tek­kel.
  8. A fenntartható jövő iránti felelősség: nyilvánosság, társadalmi felelősség, a prosperitás elő­segítése.
  9. Az oktatás és kutatás szolgáltatásminősége javításának rendszerszerű megközelítése: minőségi tudásfejlesztés, becsületesség, őszinteség.
  10. Az alkalmazott kutatások egyetem/egyetem követelményeinek való szervezeti megfelelés: nemzetközi kutatóhálózatok, országos kutatóhálózatok minőségcentrikus fenntartása képessége.

 

A Kodolányi János Egyetem minőségdíjai:

Nemzeti Kiválósági Díj 2021

A Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére pályázat útján volt lehetőség. Ennek alapja az EFQM Modell 2020 alapján elvégzett szervezeti önértékelés, amely a pályázó szervezet tevékenységeinek és eredményeinek teljes körű, tényeken alapuló bemutatása. Évente legfeljebb öt díj ítélhető oda, a pályázati kiírásban rögzített kategóriában.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a korábbi nívós elismerést, a Nemzeti Minőség Díjat hívta életre megújult formában, Nemzeti Kiválóság Díj néven. A Kodolányi egyébként a hazai felsőoktatási intézmények között elsőként kapta meg a Nemzeti Minőségi Díjat 2009-ben, akkor még főiskolaként.

A megújult Nemzeti Kiválóság Díjról fontos tudni, hogy olyan eszmei elismerés, amely gazdasági hasznot is hoz. Egyrészt ismertsége, jó hírértéke okán, másrészt az vállalkozás, szervezet, amelyik végighalad a megmérettetésen, már a jövő útját járja. Elindult egy olyan pályán, ami segít optimalizálni a működést, kihozni a legjobbat a rendelkezésre álló erőforrásokból, védi a környezetét és nagyon dinamikusan reagál az egyre gyorsabban változó kihívásokra.

Bővebben: Nemzeti Kiválóság Díj és Nemzeti Kiválóság Díjat kapott a Kodolányi
Prezentáció: Felsőoktatás és minőség a KJE minőségfilozófiája és gyakorlata az NKD tükrében


Magyar Minőség-Innováció Díj PIQ & Lead Vállalati Akadémia Modell - 2020
Nemzetközi Minőség Innováció Díj finalist PIQ & Lead Vállalati Akadémia Modell - 2020

2020-ban „Minőség és Innováció posztgraduális képzés a PIQ & Lead tapasztalati tanulás modellre építve" témában nyújtotta be sikeres nemzetközi pályázatát a magánegyetem. A KJE képzési programjait 2014 óta a való életre épülő oktatás és professziófelfogás alapján fejlesztik, amely során az akadémiai felsőoktatás és a céges egyetem rendszerét olvasztották egységbe. A modell bázisát a meghatározó piaci szerepet betöltő cégek és az egyetem közötti stratégiai szerződések adják, melyekben a képzések, a minőségi céges tanácsadás, valamint a minőség-innováció és kutatás egyaránt az együttműködés tárgyát képezik.

Mindenki nyer! A cégek számára a konkrét minőségszolgálatáson túl a humán tőke fejlesztését és a vezetői utánpótlást nyújtja a modell; míg az egyetem kiszámítható képzési szerződésekre építhet, és a gyakorlati feladatokban támaszkodhat a cég vezetésére. Így jelentősen lecsökken a képzések kockázata, azaz magas piaci értéke van a Kodolányi által nyújtott diplomának. Az igazi nyertesek pedig a hallgatók, akik a gyakorlati feladatokon keresztül már tanulmányaik során építhetik személyes karrierjüket!

„A hagyományos posztgraduális akadémiai képzésektől eltérően bevezettük a cégen belüli képzések modelljét, a céges akadémiát. A programnak erőteljes hatása van a minőségkultúrára, hiszen képes a személy és a szervezet szükségletei közötti nézeteket áthidalni.” – foglalja össze Dr. Szabó Péter rektor.

A 2007-ben alapított nemzetközi ’Minőség-Innováció’ pályázat a fogyasztói igényeket fókuszba állítva többek között az innovációs és minőségfejlesztést elősegítő oktatási programokat is értékeli. A hazai megmérettetésen és bemutatkozáson túlmenően a kiválasztott nemzeti minőség díjasok - köztünk egyetemünk – további nemzetközi megmérettetésre és nemzetközi kapcsolataik bővítésére kapnak lehetőséget. A Finnország kezdeményezésében megvalósuló szakmai pályázaton idén 20 ország vesz részt.

 

EFQM Innovation Challenge finalist PIQ & Lead Képzési Modell - 2019

A megvalósításában elért kemény munkáért,  azért, hogy a KJE prémium szintű vevői/hallgatói tapasztalatokat ért el a megvalósítás folyamatában. A finalist  és nyertes kategóriával az EFQM elismerte a KJE közössége közreműködését, a munkatársak magas morális szintjét, a KJE képzése és hallgatói szolgáltatásainak hitelességét.


Európai Minőség-Innováció 2014 Díj

A magyar felsőoktatásban első és egyetlen intézményként a Kodolányi János Főiskola PIQ & LeadTMmódszere a Magyar Termék Nagydíj után az Európai Minőségügyi Szervezet "Minőség-Innováció 2014" díját is elnyerte. Az Európai Innovációs díjat Dr. h.c. Szabó Péter PhD, a KJF rektora Finnország budapesti nagykövetétől, Pasi Tuominentől vette át. A korábbi években az elismerést olyan cégek is elnyerték, mint a svéd Volvo Trucks és a finn Metsä.


Magyar Termék Nagydíj – 2014 - PIQ & Lead™ felsőoktatási képzési modell

Magyar Termék Nagydíjat nyert főiskolánk munkaerőpiacra felkészítő, magas színvonalú oktatást biztosító új képzési modellje, a PIQ & Lead™ modell. A képzési modellnek köszönhetően a Kodolányin végzettek vezetési – menedzsment ismeretekkel is felvértezve felkészült munkavállalóként jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. A program erőssége, hogy a hallgatók szakjuktól függetlenül tanulmányaik során belehallgathatnak más képzésekbe is, tanulmányaik végzését pedig a kezdetektől fogva karriertanácsadó-mentor segíti. A magyarországi felsőoktatási intézmények közül a Kodolányi János Főiskola nyerte el elsőként a díjat.


"Nemzetközi együttműködési kultúráért" Nívódíj - 2010

A nívódíj az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjának támogatásával a főiskolán megvalósuló, kiemelkedő színvonalú európai együttműködést ismeri el. A Nívódíj célja az, hogy elismerje a projektekben végzett kiemelkedő munkát és felhívja a figyelmet a minőség jelentőségére.

 

Nemzeti Minőségi Díj - 2009

Az Európai Minőségmenedzsment Alapítvány (European Foundation for Quality Management, EFQM) immár 10 éve díjazza a hazai cégek, szervezetek minőségi munkáját. A díj kritériumrendszere megegyezik az Európai Kiválóság Díj kritériumrendszerével. A díj az egész szervezet kiválóság terén végzett tevékenységét, eredményét minősíti.

A magyarországi felsőoktatási intézmények közül a Kodolányi János Főiskola nyerte el elsőként a díjat.


Felsőoktatási Minőségi Díj - Arany fokozat - 2007, 2008

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007-ben első ízben hirdetette meg a felsőoktatási minőségi díj pályázatot. A főiskolák közül 2007-ben és 2008-ban egyedüliként érdemelte ki a legmagasabb szintű elismerést a Kodolányi János Főiskola.

 

E-Quality Európai Minőségi Díj - 2007

Főiskolánk a nemzetközi mobilitás (hallgatói és oktatói mobilitás) terén nyújtott kiemelkedő minőségi munkájáért nyerte el a díjat, melyet az Egész életen át tartó tanulás európai uniós program nyitókonferenciáján Hiller István oktatási és kulturális miniszter adott át Horváti Éva külügyi igazgatónak Budapesten, az Európa Hajón.

 

EFQM Recognised for Excellence 5* - 2006

Az EFQM Recognised for Excellence 5* Európa legrangosabb díja, amely nem egy termék vagy szolgáltatás minőségét, hanem az egész szervezet tevékenységének és működésének kiválóságát díjazza. A Kodolányi János Főiskola kategóriájában a legmagasabb elismerést kapta, ami a hazai felsőoktatási intézmények között egyedülálló teljesítmény. Az oklevél átadásakor a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület elnöke, Sugár Karolina elmondta, hogy eddig arra még nem volt példa, hogy hazai felsőoktatási intézmény részesüljön ebben az elismerésben.


Magyar Minőség e-oktatás Díj 2006

Főiskolánk e-learning alapú távoktatási programja a Magyar Minőség Társaság által kiírt pályázaton nyerte el a díjat. A bírálóbizottság értékelésében az átgondolt, hosszú idő óta tartó fejlesztőmunkát, a magas színvonalon működtetett keretrendszert és infrastruktúrát, a tutor-tanárok kompetencia alapú felkészítését, valamint a hallgatók tanulásának módszertani támogatását emelte ki.


Európai Nyelvi Díj - 2005

Intézményünk "Nyelv a szakmáért, szakma a nyelvért"-díjas nyelvi programjának célja az, hogy az intézmény a hallgató már meglévő nyelvtudására építve adjon specifikus, szakmai ismeretekkel bővített nyelvi készségeket.

Az idegen nyelvek tanításának pillérei: (1) a szaktárgyak idegen nyelvű oktatása, (2) a munkaerőpiac elvárásaihoz igazodó specifikus nyelvi képességek fejlesztése és (3) az általános és szaknyelvi tudás önálló tanulással fejlesztése.


IIASA Shiba Díj - 2004

2004-ben intézményünk átszervezte minőségértékelési rendszerét és új alapokat dolgozott ki az adatrendezésre és adatfeldolgozásra, mivel a külső értékelés számos gyengeséget mutatott a minőség külső és belső kommunikációjában. A minőségi szolgáltatások fejlesztése révén megpályáztuk és elnyertük az IIASA Shiba Díjat, amelynek az általános minőségi tevékenység mellett fontos eleme az egyediség. A kitüntetési értékelés szerint az intézmény egyedi minőségirányítási rendszer kiépítésével a minőségfejlesztési módszerek és eszközök alkalmazásában felsőoktatási szinten országosan egyedülálló eredményeket ért el.


Fejér Megyei Minőségi Díj - 2003

A '90-es évek tapasztalatai alapján és az új minőségi kihívásokra válaszul intézményünk menedzsmentje bevezette az EFQM minőségi rendszert, amelynek célja az akadémiai kultúra megszilárdítása és a szolgáltató jelleg kialakítása az intézményben. 2000-ben indított minőségi stratégiai programunk célja a kiválóságközponttá válás volt, amelyet az oktatás, a kutatás és az üzleti kapcsolatok fogyasztóközpontúságával kívántunk elérni.

A 2002-ben indított regionális díj-rendszer az EFQM és a Nemzeti Díj egyszerűsített változata, ám megkövetelte, hogy a minőségpolitika egész rendszerét áttekintsük az EFQM elvek alapján. Elvégeztük az önértékelést a képessé tevő, a folyamat és az eredménykritériumok alapján. Az áttekintést az Oktatási Minisztérium (OM) pilot programjával összekapcsolva végeztük, amely programba az OM főiskolánkon kívül négy intézményt vont be. A Kodolányi János Főiskola a szolgáltatói kategóriában nyerte el a Fejér Megyei Iparkamara által meghirdetett Fejér Megyei Minőségi Díjat.


Frissítve: 2022. 02. 24. 11:56

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 47-49.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2024. 06. 14. 10:59
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv