Minőségirányítás

A KJE minőségfilozófiája:


„Értsd meg a jelent, nézz a jövőbe, és készítsd fel magad a lehetőségre.”

A Minőség a szervezet önrealizálása, az élet (a környezet, a szervezet, a munkatársak) kreatív erőinek és a gondolkodásnak összekapcsolása, a szervezet és környezet megértésével, a vezetők és munka­társak gondolk­odásának alakításával: a szubjektív és objektív minőség összekapcsolása, a statikus és dinamikus minőség integrálása.

 

A KJE minőségi alapelvei:

 

  1. Értékteremtés a kockázatviselők részére: a fenntartó esetében kiegyensúlyozott eredmény-köz­pon­tú­ság, a felsőoktatás nemzeti szakpolitikai céljainak való megfelelés az IFT szerinti mű­ködés révén, az intézmény stratégiai partnereinek megfelelő oktatási-kutatási és társadalmi felelősséghez kapcsolódó értékteremtés.
  2. Értékteremtés a vevők (hallgatók, helyi közösségek) részére: életminőség-javítás, tanulás­köz­pontú oktatás, tanulástámogatás, a hallgatók és munkáltatók jövőbeni igényeinek megértése, fogyasztói elégedettség versenyképes hallgatók és versenyképes várostérségek, régiók révén.
  3. A vízió integritásán alapuló, inspiráló vezetés: az IFT alapján kibontott stratégiai szer­vezeti célok és irányok egysége megteremtése, a rövid és hosszú távú célok összekapcsolása az IFT lebontott operatív terveivel, a tényalapú döntéshozatal.
  4. Agilis menedzsment: akcióközpontúság, a kulcs teljesítménymutatók mentén való team építés, akció­központú vezetés és forráselosztás, gyors alkalmazkodás és munkavégzési modellek,
  5. Sikerek a munkatársak tehetségfejlesztése révén: az oktatói minőség biztosítása, a szak­szol­gáltatási és támogató szolgáltatási munkatársak minősége biztosítása, vezetői tehetség­fej­lesztés, kompetencia alapú foglalkoztatás, teljesít­mény alapú elszámoltathatóság és önkéntes részvétel összekapcsolása.
  6. Kreativitás és innováció összekapcsolása a kulcstevékenységekben: kutatás alapú oktatás, pedagógiai módszertani gazdagság, innovációt és fejlesztést eredményező kutatás, együttes értékteremtés, rugalmasság és reagáló képesség.
  7. Stratégiai partnerségek: kiegészítő képességek fejlesztése a kooperatív partnerekkel, kutató­in­té­ze­tek­kel, gyakorló­szer­ve­ze­tek­kel.
  8. A fenntartható jövő iránti felelősség: nyilvánosság, társadalmi felelősség, a prosperitás elő­segítése.
  9. Az oktatás és kutatás szolgáltatásminősége javításának rendszerszerű megközelítése: minőségi tudásfejlesztés, becsületesség, őszinteség.
  10. Az alkalmazott kutatások egyetem/egyetem követelményeinek való szervezeti megfelelés: nemzetközi kutatóhálózatok, országos kutatóhálózatok minőségcentrikus fenntartása képessége.

 

A Kodolányi János Egyetem minőségdíjai:

 

Európai Minőség-Innováció 2014 Díj


A magyar felsőoktatásban első és egyetlen intézményként a Kodolányi János Főiskola PIQ & LeadTMmódszere a Magyar Termék Nagydíj után az Európai Minőségügyi Szervezet "Minőség-Innováció 2014" díját is elnyerte. Az Európai Innovációs díjat Dr. h.c. Szabó Péter PhD, a KJF rektora Finnország budapesti nagykövetétől, Pasi Tuominentől vette át. A korábbi években az elismerést olyan cégek is elnyerték, mint a svéd Volvo Trucks és a finn Metsä.


Magyar Termék Nagydíj – 2014 - PIQ & Lead™ felsőoktatási képzési modell


Magyar Termék Nagydíjat nyert főiskolánk munkaerőpiacra felkészítő, magas színvonalú oktatást biztosító új képzési modellje, a PIQ & Lead™ modell. A képzési modellnek köszönhetően a Kodolányin végzettek vezetési – menedzsment ismeretekkel is felvértezve felkészült munkavállalóként jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. A program erőssége, hogy a hallgatók szakjuktól függetlenül tanulmányaik során belehallgathatnak más képzésekbe is, tanulmányaik végzését pedig a kezdetektől fogva karriertanácsadó-mentor segíti. A magyarországi felsőoktatási intézmények közül a Kodolányi János Főiskola nyerte el elsőként a díjat.


"Nemzetközi együttműködési kultúráért" Nívódíj - 2010


A nívódíj az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjának támogatásával a főiskolán megvalósuló, kiemelkedő színvonalú európai együttműködést ismeri el. A Nívódíj célja az, hogy elismerje a projektekben végzett kiemelkedő munkát és felhívja a figyelmet a minőség jelentőségére.

 

Nemzeti Minőségi Díj - 2009


Az Európai Minőségmenedzsment Alapítvány (European Foundation for Quality Management, EFQM) immár 10 éve díjazza a hazai cégek, szervezetek minőségi munkáját. A díj kritériumrendszere megegyezik az Európai Kiválóság Díj kritériumrendszerével. A díj az egész szervezet kiválóság terén végzett tevékenységét, eredményét minősíti.

A magyarországi felsőoktatási intézmények közül a Kodolányi János Főiskola nyerte el elsőként a díjat.


Felsőoktatási Minőségi Díj - Arany fokozat - 2007, 2008


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007-ben első ízben hirdetette meg a felsőoktatási minőségi díj pályázatot. A főiskolák közül 2007-ben és 2008-ban egyedüliként érdemelte ki a legmagasabb szintű elismerést a Kodolányi János Főiskola.

 


E-Quality Európai Minőségi Díj - 2007


Főiskolánk a nemzetközi mobilitás (hallgatói és oktatói mobilitás) terén nyújtott kiemelkedő minőségi munkájáért nyerte el a díjat, melyet az Egész életen át tartó tanulás európai uniós program nyitókonferenciáján Hiller István oktatási és kulturális miniszter adott át Horváti Éva külügyi igazgatónak Budapesten, az Európa Hajón.

 EFQM Recognised for Excellence 5* - 2006


Az EFQM Recognised for Excellence 5* Európa legrangosabb díja, amely nem egy termék vagy szolgáltatás minőségét, hanem az egész szervezet tevékenységének és működésének kiválóságát díjazza. A Kodolányi János Főiskola kategóriájában a legmagasabb elismerést kapta, ami a hazai felsőoktatási intézmények között egyedülálló teljesítmény. Az oklevél átadásakor a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület elnöke, Sugár Karolina elmondta, hogy eddig arra még nem volt példa, hogy hazai felsőoktatási intézmény részesüljön ebben az elismerésben.


Magyar Minőség e-oktatás Díj 2006


Főiskolánk e-learning alapú távoktatási programja a Magyar Minőség Társaság által kiírt pályázaton nyerte el a díjat. A bírálóbizottság értékelésében az átgondolt, hosszú idő óta tartó fejlesztőmunkát, a magas színvonalon működtetett keretrendszert és infrastruktúrát, a tutor-tanárok kompetencia alapú felkészítését, valamint a hallgatók tanulásának módszertani támogatását emelte ki.


Európai Nyelvi Díj - 2005


Intézményünk "Nyelv a szakmáért, szakma a nyelvért"-díjas nyelvi programjának célja az, hogy az intézmény a hallgató már meglévő nyelvtudására építve adjon specifikus, szakmai ismeretekkel bővített nyelvi készségeket.

Az idegen nyelvek tanításának pillérei: (1) a szaktárgyak idegen nyelvű oktatása, (2) a munkaerőpiac elvárásaihoz igazodó specifikus nyelvi képességek fejlesztése és (3) az általános és szaknyelvi tudás önálló tanulással fejlesztése.


IIASA Shiba Díj - 2004


2004-ben intézményünk átszervezte minőségértékelési rendszerét és új alapokat dolgozott ki az adatrendezésre és adatfeldolgozásra, mivel a külső értékelés számos gyengeséget mutatott a minőség külső és belső kommunikációjában. A minőségi szolgáltatások fejlesztése révén megpályáztuk és elnyertük az IIASA Shiba Díjat, amelynek az általános minőségi tevékenység mellett fontos eleme az egyediség. A kitüntetési értékelés szerint az intézmény egyedi minőségirányítási rendszer kiépítésével a minőségfejlesztési módszerek és eszközök alkalmazásában felsőoktatási szinten országosan egyedülálló eredményeket ért el.


Fejér Megyei Minőségi Díj - 2003


A '90-es évek tapasztalatai alapján és az új minőségi kihívásokra válaszul intézményünk menedzsmentje bevezette az EFQM minőségi rendszert, amelynek célja az akadémiai kultúra megszilárdítása és a szolgáltató jelleg kialakítása az intézményben. 2000-ben indított minőségi stratégiai programunk célja a kiválóságközponttá válás volt, amelyet az oktatás, a kutatás és az üzleti kapcsolatok fogyasztóközpontúságával kívántunk elérni.

A 2002-ben indított regionális díj-rendszer az EFQM és a Nemzeti Díj egyszerűsített változata, ám megkövetelte, hogy a minőségpolitika egész rendszerét áttekintsük az EFQM elvek alapján. Elvégeztük az önértékelést a képessé tevő, a folyamat és az eredménykritériumok alapján. Az áttekintést az Oktatási Minisztérium (OM) pilot programjával összekapcsolva végeztük, amely programba az OM főiskolánkon kívül négy intézményt vont be. A Kodolányi János Főiskola a szolgáltatói kategóriában nyerte el a Fejér Megyei Iparkamara által meghirdetett Fejér Megyei Minőségi Díjat.


KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le, vagy rendeld meg a KJE aktuális felvételi kiadványát ingyen!

On-line megrendelem PDF-ben letöltöm

Helyszínek

Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
Budapesti Oktatási Központ
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
info@kodolanyi.hu
+36 22 543 400
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv