Küldetés

A Kodolányi János Egyetem regionális szerepkörű, polgári-közösségi eredetű és elkötelezettségű, alkalmazott tudományok területén tevékenykedő egyete­m. Küldetése, hogy oktatási helyszínein és a kapcsolódó térségekben az újgazdaság, a szolgáltatások, a tudásgazdaság (IKT NBIC technológiák), a fenntartható fejlesztés elmaradott, periférikus térséget felemelni képes diszciplináris (gazdálkodás és az üzleti szolgáltatások, a társadalom­tudo­mány, a bölcsészettudomány, művé­szetek és pedagógusképzés) és interdiszciplináris területein oktasson, kutas­son, innovációs szolgáltatásokat nyújtson.

Felsőfokú szakképzés, alap- és mesterszakokon, partnerség­ben, ún. üzleti, professzionális doktori szintű, élethosszig tartó tanulásban, társadalmi transzformatív tudással, kutató és vállalkozói képességgel rendelkező szakembereket képzünk, akik saját területükön magyar és idegen nyelven egyaránt innovatív, minőségi szintű, kiváló teljesítményre képesek.

A KJE küldetése a hazai felsőoktatás kooperatív úttörő modelljeként való funkcionálás.

A KJE a kooperatív képzésekben – kiemelten a nem gyakorlatorientált szakokon – is a hazai felsőoktatás vezető intézménye kíván lenni.

 

Jövőkép

 

A KJE Európa olyan egyeteme kíván lenni, amely diszciplináris képzéseivel a felsőoktatásban a professzio­nalizáció prémium elemeivel sikeres életpálya vezetésre készít fel, interdiszciplináris programjaival a 21. századi digitális, fenntartható gazdaság és befogadó új szakmáira készít fel.

A KJE minden képzésében a hazai felsőoktatás vezető kooperatív (a nemzetközi szabványoknak megfelelő munkahelyi gyakorlattal gazdagított, kredit ponttal elismert képzések) képző intézménye kíván lenni.


Frissítve: 2019. 09. 10. 12:55

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 47-49.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2024. 07. 12. 15:26
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv