KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le, vagy rendeld meg a KJE aktuális felvételi kiadványát ingyen!

On-line megrendelem PDF-ben letöltöm

Küldetés

A Kodolányi János Egyetem regionális szerepkörű, polgári-közösségi eredetű és elkötelezettségű, alkalmazott tudományok egyete­m. Küldetése, hogy oktatási helyszínein és a kapcsolódó térségekben az újgazdaság, a szolgáltatások, a tudásgazdaság (IKT NBIC technológiák), a fenntartható fejlesztés elmaradott, periférikus, térséget felemelni képes diszciplináris (gazdálkodás és az üzleti szolgáltatások, a társadalom­tudo­mány, a bölcsészettudomány, művé­szetek és pedagógusképzés) és interdiszciplináris területein oktasson, kutas­son, innovációs szolgáltatásokat folytasson.

Felsőfokú szakképzés, alap- és mesterszakokon, partnerség­ben, ún. üzleti, professzionális doktori szintű, élethosszig tartó tanulásban, társadalmi transzformatív tudással, kutató és vállalkozói képességgel rendelkező szakembereket képzünk, akik saját területükön magyar és idegen nyelven egyaránt innovatív és minőségi szintű, kiváló teljesítményre képesek.

A KJE küldetése a hazai felsőoktatás kooperatív úttörő modelljeként való funkcionálás.

A KJE a kooperatív képzésekben – kiemelten a nem gyakorlatorientált szakokon – is a hazai felsőoktatás vezető intézménye kíván lenni.

 

Jövőkép

 

A KJE Európa olyan egyeteme kíván lenni, amely diszciplináris képzéseivel a felsőoktatásban a professzio­nalizáció prémium elemeivel sikeres életpálya vezetésre készít fel, interdiszciplináris programjaival a 21. századi digitális, fenntartható gazdaság és befogadó új szakmáira készít fel.

A KJE minden képzésében a hazai felsőoktatás vezető kooperatív (a nemzetközi szabványoknak megfelelő munkahelyi gyakorlattal gazdagított, kredit ponttal elismert képzések) képző intézménye kíván lenni.


Helyszínek

Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
Budapesti Oktatási Központ
1139 Budapest,
Frangepán u. 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
felveteli@kodolanyi.hu
+36 22 543 324
+36 80 203 769
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv
Főtámogatónk: