KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le, vagy rendeld meg a KJE aktuális felvételi kiadványát ingyen!

On-line megrendelem PDF-ben letöltöm
2009. 12. 03.

A KJF mindenben megfelel a magyar felsőoktatás követelményeinek

Ünnepélyes keretek között vette át a Kodolányi János Főiskola rektora a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság képviselőjétől a főiskola intézményi akkreditálásáról szóló hivatalos jelentést. A Kodolányi János Főiskola a MAB minősítése szerint jól szervezett intézmény, mindenben megfelel a magyar felsőoktatás követelményeinek.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének értékelésére, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszer működésének vizsgálatára létrehozott független, országos szakértői testület.

Az intézményi akkreditáció a MAB azon akkreditációs tevékenysége, mely kiterjed az intézményi működés teljes rendszerének értékelésére. A MAB 8 évente vizsgálja az eltelt időszak tevékenységét. Ez a jelenlegi eljárás a második körös intézményi akkreditáció, melynek a működés feltételeinek ellenőrzésén túl az is feladata, hogy vizsgálja a kétciklusú képzés első időszakának tapasztalatait.

A Kodolányi János Főiskola számára rendkívül hasznos volt a második körös intézményi akkreditáció, mivel az önértékelés, a látogatóbizottsággal való konzultációk lehetővé tették, hogy a főiskola működése egy még tudatosabb, még szervezettebb szintre emelkedjen.

A Kodolányi János Főiskola a MAB minősítése szerint jól szervezett intézmény, mindenben megfelel a magyar felsőoktatás követelményeinek.

A látogatóbizottsági jelentés részletes elemzése jó alap a párhuzamos szaki akkreditációs eljárásokra történő felkészüléshez.

Az akkreditációs jelentés legfontosabb megállapításai:

 • Az intézmény küldetése, jövőképe, stratégiája átlátható, a célkitűzések megalapozottak és reálisak, mérhetők.
 • Az intézmény működése megfelel a törvényi előírásoknak - a szükséges szabályzatok elkészültek.
 • Az intézmény erőteljesen törekszik képzési kínálatának a piac igényeihez történő igazítására, fejlesztésére. Az intézmény infrastruktúrája évek óta dinamikusan fejlődő, mennyiségben, minőségben és felszereltségben megfelelő.
 • Az intézmény vezetése elkötelezett a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránt, a működési folyamatok erőteljesen szabályozottak, az eredményeket rendszeresen mérik, értékelik és hasznosítják.
 • A hallgatói képviselet az intézmény vezetésével összhangban működik.
 • A KJF kutatási tevékenysége számos regionális és országos partnerségben vett részt, melyek eredményeket és elismertséget hoztak a főiskolának. Humán erőforrásainak fejlesztése érdekében tapasztalt kutatókat hívott a főiskolára, önálló kutatói státusokat hozott létre.
 • Az évtized közepére számos imponáló - a nyilvános külső értékelésekben is megjelenő - mutató jellemzi az intézményt. Ki kell emelni ezekből a hazai és nemzetközi minőségi díjak „sorozatát".
 • A KJF oktatói állományában a 2009. évi adatok alapján minden tantárgyfelelős minősített, első helyen teljes munkaidőben főállású és A típusú nyilatkozatot leadott oktató (a gyakorlati tárgyakat kivéve). Ez azt jelenti, hogy egy tantárgyfelelős oktató 25 kreditet megközelítő terhelésben foglalkoztatott. A mesterképzésben a mértéknek megfelelő arányban 30-35 kredit körüli a terhelése. Ezzel a kreditallokációval a főiskola szakjai formailag megfelelnek a MAB jelenleg érvényben lévő előírásainak, tartalmi vonatkozásokon javítani szükséges.
 • A Bizottság 10-15 meghívott vendéggel való találkozáskor megtapasztalhatta, hogy ma a KJF szerepe valóban kiemelkedő a térség kulturális szolgáltatásaiban (rádió, könyvtár, AlbaMag) fejlesztésében, valamint a térség gyenge, de nagyon fontos K+F kapacitásainak fejlesztésében. A KJF több esetben segít a partnereinek rendezvények szervezésében, hatástanulmányok, kutatások készítésében, továbbképzésben, gyakornoki programok kialakításában, innovációban, tervezésben, testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, külföldi iskolákkal való kapcsolattartásban, és épületeivel a városkép kialakításában. A partnerek elismerően szóltak a főiskola tevékenységéről, és tapasztalható volt az elmondottakból az együttműködés hatékonysága.
 • A főiskola oktatásszervezési koncepcióit és terveit a regionális szükségleteknek meg­felelően alakítja. A képzési programok alakításában döntő szerepet játszik a foglalkoztathatóság lehetősége, a piaci igények, az innen jövő visszajelzések értékelése, hasznosítása. Az is tény: konjunkturális lehetőségekre a kereslet oldalon azonnal „lecsapnak". A képzési programok, szakok, tananyagok megújítása, a képzési kínálat fejlesztése, az új szakok, szakindítási dokumentumok kidolgozásának, jóváhagyásának a folyamatba szabályozott, a tantervek bevezetésének tapasztalatait (1-3 év) rendszeresen értékelik.

A teljes intézményi akkreditációval párhuzamosan lezajlott a Művészeti Tanszék új típusú párhuzamos akkreditációja, ami azt jelenti, hogy a MAB európai sztenderdeket alkalmazva egyszerre tekintette át az összes zeneművészeti képzőhelyen az oktatás minőségét.

A KJF Művészeti Tanszékéről született értékelés legfontosabb megállapításai :

 • Koncepciózus, felkészült irányítás, magyar viszonylatban páratlan szervezettség és felszereltség.
 • Hangszerekkel, stúdióval való felszereltség igen fejlett, irigylésre méltó
 • Irigylésre méltó az a módszeresség, mellyel a növendékeket az improvizáció gyakorlatába már kezdettől fogva bevezetik.


« vissza

Helyszínek

Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
Budapesti Oktatási Központ
1139 Budapest,
Frangepán u. 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
felveteli@kodolanyi.hu
+36 22 543 324
+36 80 203 769
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv
Főtámogatónk: