2009. 11. 04.

A Kodolányi címzetes főiskolai docense lett az ALCOA-Köfém igazgatója

A partnerségi együttműködés, a non-profit szektort erősítő kapcsolatok létesítése és a vállalati kultúra jó gyakorlatának terjesztésében elért érdemei elismeréseként a Kodolányi János Főiskola címzetes főiskolai docensi címet adományozott Horváth Tamás, az ALCOA-Köfém Kft környezetvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi és emberi erőforrások igazgatója részére. A docensi díszoklevél ünnepélyes átadására a KJF szenátusának mai ülésén került sor.

Az ALCOA-Köfém Kft és a Kodolányi János Főiskola együttműködése a hosszú távú sikeres partnerségen alapul, a KJF már évek óta pályázik és nyer támogatást oktatási, kutatási, kulturális és tehetséggondozási programjainak megvalósítására az ALCOA Alapítványnál. A vállalat fogadja szakmai gyakorlatra a főiskola hallgatóit, minőségbiztosítási tevékenyégét partnerként támogatja.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2003-ban Kármán Tódor díjjal ismerte el az ALCOA-Köfém munkáját. A díjat olyan jogi személyek (intézmények, vállalkozások, alapítványok) kaphatják, amelyek szoros együttműködés keretében jelentős támogatással (pl. ösztöndíj rendszerek létrehozása, kétoldalú együttműködések keretében, tudásközpontok, kooperációs kutató központok támogatása, stb.) közreműködnek az oktatási intézmények kutatási, oktatási munkájában.

ALCOA

Az ALCOA kulcs szerepet játszott az erős közösségi kapcsolatok fejlesztésében az 1993-as, magyarországi bemutatkozása óta, amikor felvásárolta az állami tulajdonban lévő Székesfehérvári Könnyű-fémművet, a mostani ALCOA-Köfém Kft.-t. Azóta az ALCOA Alapítvány 6,5 millió dollárt kitevő összeget hagyott jóvá magyar, non-profit szektor számára. Ez az összeg több mint 400, az ALCOA menedzsment csapata és Magyarország helyi közösségei által kiválasztott projektet támogatott Magyarországon.

Az ALCOA Inc. a világ vezető elsődleges- és megmunkált alumínium valamint timföld előállítója. A cég 63.000 dolgozót foglalkoztat 34 országban.

Az ALCOA Alapítvány

Az ALCOA jótékony célú tevékenységét az 1952-ben létrehozott ALCOA Alapítvány irányítja és finanszírozza. Az Alapítvány 2002-ben ünnepelte 50 éves fennállását és folyamatos emberbaráti működését. Az Alapítvány az ALCOA Inc. profitorientált tevékenységétől független és jogilag önálló intézmény. Jótékony célú pénzadományait saját vagyonának befektetéseiből származó jövedelmekből fedezi. Az Alapítvány célja, hogy adományaival javítsa az ALCOA vállalatok környezetében élő közösségek életminőségét.

Az ALCOA vállalati kultúrájának szerves részét képező emberbaráti, közösségi tevékenységét is meghonosította Magyarországon.

Az ALCOA magyarországi vállalatai "jó vállalati polgárként" konstruktív és aktív partnerei az ország, s ahol az ALCOA vállalatai termelnek, Fejér megye és Székesfehérvár vezetésének, civil szervezeteinek a társadalmi problémák megoldására irányuló erőfeszítéseikben. A közösségeknek nyújtott segítséget nemcsak pénzadományok testesítik meg, hanem dolgozóikat jótékony célú tevékenységek vállalására és végzésére is bátorítják.

Az Alapítvány támogatási politikája a következő öt célkitűzés köré épül:

 • Környezetünk védelme, megóvása
  E cél iránti elkötelezettség jegyében környezetvédelmet szolgáló fiatal vezetők képzése, ilyen irányú alapvető közéleti kutatások támogatása, valamint környezetbarát termelés szükségességének megértetése.
 • Mai ismeretek a holnap szolgálatában
  Az egyének kritikus gazdasági ismeretekkel és szolgáltatásokkal történő felvértezése.
 • Üzleti és közösségi kapcsolatok
  A non-profit szektort erősítő kapcsolatok létesítése.
 • Biztonságban élő és egészséges gyermekek és családok
  Biztosítani azt, hogy a gyermekek és családok rendelkezzenek azokkal az eszközökkel, tudással és szolgáltatásokkal, amelyek birtokában otthon, a közösségben és a munkahelyen is fenntartható a biztonság és az egészség.
 • A tudomány, technológia, tervezés és üzlet terén globális képzés
  A felsőszintű oktatásban a hallgatói részvétel kiszélesítése az ALCOA szempontjából fontos központi területeken annak biztosítása érdekében, hogy közösségeink széles keresztmetszete felkészülten álljon a munkahelyi kihívásokhoz.

Az Alapítvány pályázatok alapján évente dönt az adományokról, amelyekért azon országok nem-profit jellegű tevékenységet folytató intézményei folyamodhatnak, ahol az ALCOA, mint vállalat jelen van.
A magyarországi nem-profit intézmények az ALCOA magyarországi jelenléte óta, 1993-tól pályázhatnak és nyertek el adományokat vállalatainkon keresztül az ALCOA Alapítványtól.
Az Alapítvány az elmúlt 17 évben összesen 6,5 millió $ adományösszeggel több mint 400 projektet támogatott a magyar oktatás, kutatás, egészségügy, környezetvédelem, közösségi fejlesztések és kultúra területén.

Az adományok többsége Fejér megyére, ill. Székesfehérvárra jutott, mivel az ALCOA üzletágai 1 kivétellel itt működnek Támogatási rádiusza azonban túlnyúlik a megyén és országos intézményekre is kiterjed.

Az ALCOA vállalatai a közösség szerves részének tekintik magukat. A jó viszony, a megbecsülés kölcsönös. A megye és a városok vezetése elismeréssel és köszönettel fogadja konstruktív szerepvállalásunkat. Példaként állítják humanitárius tevékenységünket a többi helyi vállalat számára, mint amellyel hozzájárulunk erőfeszítéseik megvalósításához. Vállalataink vallják, hogy sikereik egyben a helyi közösségek sikerei is, és fordítva, a közösségek problémái, gyengéi kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak termelő tevékenységükre. Ezért az ALCOA vállalatai tudatos stratégiával a lehető legjobb kapcsolatok kiépítésére, megfelelő együttműködés megteremtésére törekszenek a megyei és városi önkormányzattal, a helyi közösségekkel, a non-profit intézményekkel. A jó kapcsolatok építésének egyik fontos eszköze a civil szféra számára nyújtott fentiekben összefoglalt vállalati segítség.


« vissza

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 47-49.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2024. 05. 16. 13:17
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv