2024. 06. 26.

Előadássorozat Széchenyi munkásságáról

Együttműködési megállapodást kötött a Kodolányi János Egyetem a Széchenyi Társasággal Székes-fehérváron. A keretszerződés  célja az intézmény oktatási, kutatási, működési területének és tár-sadalmi szerepvállalási körének erősítése.

A megállapodást az egyetem részéről Dr. Vizi László Tamás mb. rektor, a Széchenyi Társaság részé-ről Szemereki Zoltán elnök látta el kézjegyével.
A Széchenyi Társaság 1987-ben alakult meg. Célja, hogy névadójának örökségét alapul véve feleke-zetre, világnézetre és pártállásra tekintet nélkül munkálkodjon Magyarország, a nemzet felemelke-déséért, szellemi erkölcsi és anyagi gyarapodásáért. Ennek megvalósítása érdekében előadásokat, ankétokat szervez; kiadványokat tesz közzé és művészi alkotások létrejöttét segíti; túrákat szervez és ajánl Széchenyi életének, működésének színhelyeire.
Az együttműködés részeként az Egyetem és a Társaság előadássorozatot hirdet, amely felöleli Széchenyi István munkásságát. Az előadássorozatot az egyetem szabadon választható kurzusai kö-zött fog szerepelni, Szabadegyetem formájában pedig minden érdeklődő számára elérhetővé válik.
A megállapodás szerint az egyetem vállalja Széchenyi István gróf életpályájának, hagyatékának, szellemi örökségének megismertetését a hallgatókkal. Az együttműködés mindemellett kutatási-fejlesztési projektek, oktatási és kulturális programok, szakmai és tudományos rendezvények kez-deményezésében és megvalósításában is megvalósul. Az aláíró felek között folyamatos lesz az in-formációcsere ezentúl oktatási, tudományos, kulturális tevékenységekről, fejlesztési tervekről.


« vissza

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 47-49.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2024. 07. 12. 15:26
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv