2024. 03. 20.

Közösen egy igazságosabb világért

Együttműködési megállapodást kötött a Kodolányi János Egyetem és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság. A fő cél, hogy lehetőségeik szerint olyan szintre juttassák és zárkóztassák fel a hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy hasznos és alkotó részei és személyiségei legyenek a társadalomnak. Az együttműködést az egyetem részéről Dr. Vizi László Tamás mb. rektor, a Főigazgatóság részéről Daróczi János főigazgató látta el kézjegyével.

A Kodolányi János Egyetem innovatív pedagógia programmal rendelkező oktató-kutató-fejlesztő felsőoktatási intézmény. Az Egyetem által képviselt tudományágak spektruma felöleli az informatikai, a társadalomtudományi, a bölcsészeti, a gazdasági, a tanárképzési, valamint a művészeti területeket. Az intézmény törekszik a helyi, valamint globális partneri kapcsolatok kialakítására, ezen kapcsolatokból származó lehetőségek kiaknázására, kiemelten kezelve a társadalmi esélyteremtés, a hátránnyal élő emberek felzárkóztatását, képzését, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, a tudásgazdaság, a jól-léti szolgáltatások, a kulturális és kreatív ipar, a vállalkozói ökoszisztéma és a pedagógiai innováció kutatási és fejlesztési területeit.
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság célja (TEF) a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával összhangban a társadalmi felzárkózás, a mélyszegénység megszüntetése és az esélyteremtés terén a felzárkózás képzési, szervezési és módszertani feladatainak ellátása, illetve a hozzá kapcsolódó mentori támogatás biztosítása.
Az együttműködés keretében a Kodolányi János Egyetem vállalja, hogy a TEF fenntartásában vagy kapcsolódó partnereségében működő középfokú intézmények tanulóinak felsőfokú tanulmányait segítő mentor programot dolgoz ki, a felvételi eljárás során lehetőségeihez mérten elősegíti a társadalmi hátrányokkal élő diákokat a felsőfokú tanulmányaik egyetemen belüli megkezdésében. Duális és kooperatív képzési programok keretében gyakornokokat küld a felsőoktatási intézmény a TEF által kijelölt szakmai partnerekhez, intézményekhez, biztosítja a hallgatók gyakorlathoz kapcsolódó elméleti felkészítését. Szakmai támogatást nyújt a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósítását elősegítő tervezési, fejlesztési munkához, a kapcsolódó rendezvények, programjainak és szolgáltatásainak lebonyolításához, és azokban aktívan közreműködik.


« vissza

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 47-49.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2024. 05. 16. 13:17
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv