2023. 07. 25.

Térségfejlesztés új utakon

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. és a Kodolányi János Egyetem képviselője a KJE Titkok Háza Tudományos Élményközpontban, Székesfehérváron. A Dr. Petri Bernadett ügyvezető és Domokos Tamás, a Fenntartó Tanács elnökének kézjegyével ellátott dokumentum szerint a felek olyan innovatív megoldásokat alakítanak ki a jövőben, amelyekben a térségi vállalkozások, önkormányzatok, nonprofit szervezetek és oktatási intézmények nemzetközi konzorciumok tagjaiként a közvetlen brüsszeli forrásokhoz való hozzáférés lehetőségével gazdagodnak. 

 

A megállapodás aláírását követően workshopot és kerekasztal-beszélgetést rendeztek a témában. A Kodolányi János Egyetem a gazdasági és társadalmi szereplőkkel, valamint a helyi közösséggel napi szinten kooperáló, stabil értéket és tudást nyújtó, szakmai kompetenciákat fejlesztő, innovatív pedagógia programmal rendelkező oktató-kutató-fejlesztő felsőoktatási intézmény. Az Egyetem által képviselt tudományágak spektruma felöleli az informatikai, a társadalomtudományi, a bölcsészeti, a gazdasági, a tanárképzési, valamint a művészeti területeket. Az intézmény törekszik a helyi, valamint globális partneri kapcsolatok kialakítására és az ezekből származó lehetőségek kiaknázására, mind az oktatás, mind a kutatás területén – kiemelten kezelve a területfejlesztés, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, a tudásgazdaság, a jól-léti szolgáltatások, a kulturális és kreatív ipar, a vállalkozói ökoszisztéma és a pedagógiai innováció kutatási és fejlesztési területeit. Az Egyetem stratégiai célja, hogy a helyi közösség és gazdaság igényeit széles körű műveltséggel rendelkező, folyamatosan tanulni és magát fejleszteni képes, a kiválóság iránt elkötelezett, stabil értékrenddel rendelkező diplomás munkavállalók képzésével, kutatással és innovatív szolgáltatásokkal segítse.

A Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. (MFOI) azzal a céllal kezdte meg működését 2021-ben, hogy közvetlen kezelésű uniós források elnyerésében segítse a magyar és a közép-kelet-európai pályázókat. A közvetlen források kiemelkedő finanszírozási lehetőségeket jelentenek, hiszen a 2021-2027. évi uniós költségvetésben mintegy 340 milliárd euró összértéket tesznek ki. Az ebbe a körbe tartozó 24 különböző Alap által kijelölt pályázati célok számos kiemelt iparágat és több fontos fejlesztési módozatot is előtérbe helyeznek, a zöldítés és a klímavédelem fontosságát is szem előtt tartva. Az együttműködés keretében új felsőoktatási- és felnőttképzések, kutatások, projektfejlesztő műhelyek és partnerségek kerülnek kidolgozásra. Az együttműködési megállapodás elősegíti az Albensis Tudásközpont létrejöttét, fenntartható működését.

Domokos Tamás, a Kodolányi János Egyetem Fenntartó Tanács elnöke a megállapodás aláírása előtt elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sok változás indult el az egyetem életében. Az egyik ilyen változás és a közös munka eredménye a mostani együttműködés az MFOI-val. „Az egyetem egyik legfontosabb feladata, hogy a helyi közösségben szervesen beágyazódva tudjon segíteni akár munkaerőpiaci, akár más típusú programokkal. Nagyon fontos felismerés, hogy ezt helyi és országos szövetségek nélkül nem tehetjük meg.” – fogalmazott az elnök, aki hozzátette, hogy körülbelül fél éve kezdtek beszélgetni az MFOI-val arról, hogyan tudnák hatékonyabbá tenni a helyi jelenlétet és segíteni a képzésfejlesztési munkát. Domokos Tamás aláhúzta: EU-kompatibilis módon kell gondolkodni a fejlesztéspolitikáról. A tudást ott kell megszerezni, ahol van. Az egyetemnek pedig az a feladata, hogy ezt átadja a helyi szervezeteknek, tanároknak, diákoknak, hiszen ez formálja fenntarthatóbbá a közösségeket.

A Magyar Fejlesztésösztönzési Iroda célja, hogy felkészítse a hazai szereplőket a közvetlen kezelésű EU-források megszerzésére és növelje a megszerzett források arányát – fogalmazott Dr. Petri Bernadett, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője. Elmondta: a közvetlen Európai Uniós források annyiban különböznek bármelyik másik forrástól, hogy képtelenség képzetlenül lehívni őket, ezért nagyon fontos, hogy a vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzatok olyan szakemberekhez fordulhassanak segítségért, akik rendelkeznek a megfelelő tudással ehhez. Országos kitekintést nézve a magyar lehívások aránya egyébként alacsony, melynek részben a nem megfelelő tudás, valamint a szereplők nem megfelelő pályázatai az okai. Dr. Petri Bernadett hozzátette: meg szeretnék honosítani azt a gondolkodásmódot, ami ezeknek a forrásoknak a lehívásához szükséges. A program tekintetében kiválóságként szeretnék bemutatni a Kodolányi János Egyetemet Brüsszelben. Az együttműködés létjogosultságát és fontosságát alátámasztja, hogy az Európai Unió forrásainak elosztásában jelentős változás fog bekövetkezni 2027 után, így kiemelt kérdés, hogy mindenki rendelkezzen a lehíváshoz szükséges tudással.

A megállapodás aláírását követően szakmai fórumot szerveztek a felek Székesfehérvár várostérség új utakon?! – Rajtunk múlik! címmel.

A vitaindító előadás előtt Molnár Tamás önkormányzati képviselő, civil és környezetvédelmi tanácsnok köszöntötte a workshop résztvevőit. Üdvözölte a Kodolányi János Egyetem és a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda együttműködését, amit előremutató, a város és a térség szempontjából kiemelt kezdeményezésként értékelt. Véleménye szerint elengedhetetlen, hogy a jövőben szakképzett, megfelelő tudással rendelkező pályázatírókhoz fordulhassanak a civil szervezetek, vállalkozások és közösségek, ebben pedig nagy segítség lehet a két szereplő munkája. „Székesfehérvár legerősebb motorja a gazdasága, ezt pedig folyamatosan fejleszteni kell. Emellett kulturálisan és minden egyéb területen is szeretnénk fejleszteni, amihez nagyobb térségben kell gondolkodnunk.” – vezette fel a kerekasztal-beszélgetést Molnár Tamás, aki köszönte a résztvevő felek munkáját, és háláját fejezte ki a kezdeményezés megvalósulásért.

A köszöntő után Dr. Petri Bernadett, az MFOI ügyvezetője, Dr. Lőrinczné Bencze Edit, a Kodolányi János Egyetem tanszékvezetője, Dr. Kulcsár László, a Soproni Egyetem tanára, valamint a Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kutató Intézet képviseletében Dr. Sági Zsolt részvételével kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott a program. A beszélgetés moderátora Domokos Tamás volt, aki a funkcionális várostérség gondolatáról, valamint az összefogásra való képességről kérdezte a résztvevőket.


« vissza

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 47-49.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2024. 03. 04. 11:50
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv